Raporty do gen. Kazimierza Dziekońskiego od 27. 04-14.06.1831.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01547/2
 • Tytuł: Raporty do gen. Kazimierza Dziekońskiego od 27. 04-14.06.1831. Vol. 2
 • Miejsce i czas powstania: 1831
 • Opis fizyczny: 180 k. 39x24 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Lazaret w Lipsku k. 154-159
  • Raporty od Pułku 11 Piechoty Liniowej k. 1-9
  • Raporty od Pułku 15 Piechoty Liniowej k. 10
  • Raporty od Pułku 21 Piechoty Liniowej k. 11-17
  • Raporty od Pułku Wyborczego z pułków 15, 16 i 21 k. 18-22
  • Raporty od Pułku Grenadierów k. 23
  • Raporty od Pułku 2 Jazdy Kaliskiej k. 24-43, w tym "Lista imienna żołnierzy z Pułku 2 Jazdy kaliskiey jako niezdatnych do służby frontowey [...]" k. 25; Raport por. Niedźwieckiego k. 30; Pismo ppłk. Grodzickiego do Komisji Rządowej Wojny k. 31 i kopia powołania Rady Gospodarczej w pułku k. 32; listy do Grodzickiego
  • Raporty od Pułku 2 Jazdy Sandomierskiej k. 44-70 w tym sprawa wcielenia Szwadronu Orła Białego do Jazdy Sandomierskiej; listy do pułk. Łagowskiego, dcy pułku, m. in. od Dziekońskiego k. 47; listy Łagowskiego do Bojanowicza k. 46, 56-58,61; majora Puchały k. 63; Rady Gospodarczej Pułku k. 59; list Młokosiewicza do audytora pułku k. 60 i dcy Bat. 3 k. 62; zeznania por. Kiswardyna k. 68-69
  • Raporty od Pułku 2 Jazdy Krakowskiej k. 71-71; list pułk. Turno do płk. Paszyca k. 72
  • Raporty od Pułku Krakusów im. ks. Józefa Poniatowskiego k. 74-81
  • Raporty od Pułku 1 Strzelców Konnych k. 82
  • Raporty od Baterii Artylerii k. 83-86
  • Raporty gen. J. Bielińskiego, komend. przedmościa pod Potyczą k. 87-90
  • Raporty od Batalionu Strzelców Celnych sandomierskich i krakowskich k. 91-126. - pismo płk. Rubieszewskiego do majora Stefana? Dembowskiego k. 98. - pismo J. Sierawskiego do Rubieszewskiego k. 99-100. - Dembowski do Komisji Rządowej Wojny k. 104. - Kozłowski do dcy k. 108-113
  • Raporty od dcy linii posterunkowej k. 127-133
  • Raporty od komendanta posterunku Zawichost k. 134-144. - "Protokół sprzedaży publiczney" k. 135. - Listy komndantów do Bojanowicza k. 136-137, 139-142. - List do komendanta posterunku od burmistrza Annopola k. 138
  • Raport od komendanta placu Kozieniec k. 145
  • Raport od komendanta placu Solec k. 146-148
  • Raport od Dowódcy Gwardii Ruchomej k. 149-150
  • Raporty lekarza dywizyjnego k. 151-153
  • "Karta dróżna" k. 160-164
  • List ksiedza T. Łubieńskiego do Teresy Kickiej k. 165 (1066 a 1953)
  • Sprawozdanie szpiega-emisariusza Józefa Żochowskiego k. 166-167 b. ciekawe, dot. propagandy powstania wśród chłopów
  • Raport majora M. Jackowskiego w sprawie transportu wojska przez Wisłę k. 168-170
  • Pismo dot. ekspedycji poczty k. 171
  • Raporty wójta gminy Ryki o wojskach nieprzyjacielskich k. 172-173
  • Pismo gen. Sierawskiego k. 174
  • Sprawozdanie ppłk. Sczanieckiego z rekonesansu
  • Potwierdzenie rozkazu przez kpt. Twardzickiego, kasjera pułku 5 k. 177
  • Raport od kpt. inżynierów? Jodko [Leona? k. 178
  • Fragmenty raportów k. 179-180
 • Hasła przedmiotowe:
  • Batalion 5 z Pułków 15 16 i 21
  • Batalion strzelców celnych krakowskich
  • Batalion strzelców celnych sandomierskich
  • Bateria Artylerii
  • Gwardia Ruchoma
  • Komisja Rządowa Wojny
  • Lazaret zob. szpital
  • Linia posterunkowa
  • Oddział Posterunku Nadwiślańskiego w Zawichoście
  • Posterunek w Zawichoście zob. Oddział Posterunku Nadwiślańskiego w Zawichoście
  • Pułk 11 Piechoty Liniowej
  • Pułk 15 Piechoty Liniowej
  • Pułk 1 Strzelców Konnych
  • Pułk 21 Piechoty Liniowej
  • Pułk 2 Jazdy Kaliskiej
  • Pułk 2 Jazdy Krakowskiej
  • Pułk 2 Jazdy Sandomierskiej
  • Pułk Grenadierów
  • Pułk Jazdy Lubelskiej
  • Pułk Krakusów im. ks. Józefa Poniatowskiego
  • Pułk Wyborczy z pułków 15 16 i 21 zob. Batalion 5 z Pułków 15 16 i 21
  • Rada Gospodarcza Pułku 2 Jazdy Kaliskiej
  • Szpital w Lipsku
  • Szwadron Orła Białego
  • Annopol
  • Kozieniec
  • Lipsk
  • Potycz
  • Ryki
  • Solec
  • Zawichost
  • transport wodny
  • szpitale wojskowe 19 w.
  • wojsko transport 1831
  • poczta 1831
  • medycyna 19 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Raporty
 • 245 a Raporty do gen. Kazimierza Dziekońskiego od 27. 04-14.06.1831. n Vol. 2
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1831
 • 300 a 180 k. c 39x24 cm
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Kissvarady zob. Kiswardyn Jan Ignacy kpt.
 • 400 a Narkiewicz Leon Jodko- inż. wojskowy zob. Jodko-Narkiewicz Leon inż. wojskowy
 • 520 a Lazaret w Lipsku k. 154-159
 • 520 a Raporty od Pułku 11 Piechoty Liniowej k. 1-9
 • 520 a Raporty od Pułku 15 Piechoty Liniowej k. 10
 • 520 a Raporty od Pułku 21 Piechoty Liniowej k. 11-17
 • 520 a Raporty od Pułku Wyborczego z pułków 15, 16 i 21 k. 18-22
 • 520 a Raporty od Pułku Grenadierów k. 23
 • 520 a Raporty od Pułku 2 Jazdy Kaliskiej k. 24-43, w tym "Lista imienna żołnierzy z Pułku 2 Jazdy kaliskiey jako niezdatnych do służby frontowey [...]" k. 25; Raport por. Niedźwieckiego k. 30; Pismo ppłk. Grodzickiego do Komisji Rządowej Wojny k. 31 i kopia powołania Rady Gospodarczej w pułku k. 32; listy do Grodzickiego
 • 520 a Raporty od Pułku 2 Jazdy Sandomierskiej k. 44-70 w tym sprawa wcielenia Szwadronu Orła Białego do Jazdy Sandomierskiej; listy do pułk. Łagowskiego, dcy pułku, m. in. od Dziekońskiego k. 47; listy Łagowskiego do Bojanowicza k. 46, 56-58,61; majora Puchały k. 63; Rady Gospodarczej Pułku k. 59; list Młokosiewicza do audytora pułku k. 60 i dcy Bat. 3 k. 62; zeznania por. Kiswardyna k. 68-69
 • 520 a Raporty od Pułku 2 Jazdy Krakowskiej k. 71-71; list pułk. Turno do płk. Paszyca k. 72
 • 520 a Raporty od Pułku Krakusów im. ks. Józefa Poniatowskiego k. 74-81
 • 520 a Raporty od Pułku 1 Strzelców Konnych k. 82
 • 520 a Raporty od Baterii Artylerii k. 83-86
 • 520 a Raporty gen. J. Bielińskiego, komend. przedmościa pod Potyczą k. 87-90
 • 520 a Raporty od Batalionu Strzelców Celnych sandomierskich i krakowskich k. 91-126. - pismo płk. Rubieszewskiego do majora Stefana? Dembowskiego k. 98. - pismo J. Sierawskiego do Rubieszewskiego k. 99-100. - Dembowski do Komisji Rządowej Wojny k. 104. - Kozłowski do dcy k. 108-113
 • 520 a Raporty od dcy linii posterunkowej k. 127-133
 • 520 a Raporty od komendanta posterunku Zawichost k. 134-144. - "Protokół sprzedaży publiczney" k. 135. - Listy komndantów do Bojanowicza k. 136-137, 139-142. - List do komendanta posterunku od burmistrza Annopola k. 138
 • 520 a Raport od komendanta placu Kozieniec k. 145
 • 520 a Raport od komendanta placu Solec k. 146-148
 • 520 a Raport od Dowódcy Gwardii Ruchomej k. 149-150
 • 520 a Raporty lekarza dywizyjnego k. 151-153
 • 520 a "Karta dróżna" k. 160-164
 • 520 a List ksiedza T. Łubieńskiego do Teresy Kickiej k. 165 (1066 a 1953)
 • 520 a Sprawozdanie szpiega-emisariusza Józefa Żochowskiego k. 166-167 b. ciekawe, dot. propagandy powstania wśród chłopów
 • 520 a Raport majora M. Jackowskiego w sprawie transportu wojska przez Wisłę k. 168-170
 • 520 a Pismo dot. ekspedycji poczty k. 171
 • 520 a Raporty wójta gminy Ryki o wojskach nieprzyjacielskich k. 172-173
 • 520 a Pismo gen. Sierawskiego k. 174
 • 520 a Sprawozdanie ppłk. Sczanieckiego z rekonesansu
 • 520 a Potwierdzenie rozkazu przez kpt. Twardzickiego, kasjera pułku 5 k. 177
 • 520 a Raport od kpt. inżynierów? Jodko [Leona? k. 178
 • 520 a Fragmenty raportów k. 179-180
 • 541 c a d 1953 e 1066
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 610 a Batalion 5 z Pułków 15 16 i 21
 • 610 a Batalion strzelców celnych krakowskich
 • 610 a Batalion strzelców celnych sandomierskich
 • 610 a Bateria Artylerii
 • 610 a Gwardia Ruchoma
 • 610 a Komisja Rządowa Wojny
 • 610 a Lazaret zob. szpital
 • 610 a Linia posterunkowa
 • 610 a Oddział Posterunku Nadwiślańskiego w Zawichoście
 • 610 a Posterunek w Zawichoście zob. Oddział Posterunku Nadwiślańskiego w Zawichoście
 • 610 a Pułk 11 Piechoty Liniowej
 • 610 a Pułk 15 Piechoty Liniowej
 • 610 a Pułk 1 Strzelców Konnych
 • 610 a Pułk 21 Piechoty Liniowej
 • 610 a Pułk 2 Jazdy Kaliskiej
 • 610 a Pułk 2 Jazdy Krakowskiej
 • 610 a Pułk 2 Jazdy Sandomierskiej
 • 610 a Pułk Grenadierów
 • 610 a Pułk Jazdy Lubelskiej
 • 610 a Pułk Krakusów im. ks. Józefa Poniatowskiego
 • 610 a Pułk Wyborczy z pułków 15 16 i 21 zob. Batalion 5 z Pułków 15 16 i 21
 • 610 a Rada Gospodarcza Pułku 2 Jazdy Kaliskiej
 • 610 a Szpital w Lipsku
 • 610 a Szwadron Orła Białego
 • 611 a Powstanie 1830-1831 listopadowe
 • 651 a Annopol
 • 651 a Kozieniec
 • 651 a Lipsk
 • 651 a Potycz
 • 651 a Ryki
 • 651 a Solec
 • 651 a Zawichost
 • 653 a transport wodny
 • 653 a szpitale wojskowe 19 w.
 • 653 a wojsko transport 1831
 • 653 a poczta 1831
 • 653 a medycyna 19 w.
 • 700 a Bieliński Julian gen.
 • 700 a Sierawski Jan Kanty Julian gen.
 • 700 a Żochowski Józef emisariusz 1831
 • 700 a Twardzicki kpt. kasjer pułku 5
 • 700 a Sierawski Jan Kanty Julian gen.
 • 700 a Sczaniecki Ludwik Paweł ppłk.
 • 700 a Rubieszewski płk.
 • 700 a Puchała major
 • 700 a Paszyc płk.
 • 700 a Niedźwiecki por.
 • 700 a Młokosiewicz Franciszek gen.
 • 700 a Łubieński Tadeusz bp włocławski
 • 700 a Łagowski Piotr Ludomir płk.
 • 700 a Kozłowski dca strzelców celnych krakowskich
 • 700 a Kiswardyn Jan Ignacy kpt.
 • 700 a Kicka Teresa córka Onufrego
 • 700 a Jodko-Narkiewicz Leon inż. wojskowy
 • 700 a Jackowski M. major
 • 700 a Grodzicki Korneli ppłk. dca Pułku 2 Jazdy Kaliskiej
 • 700 a Dziekoński Kazimierz gen.
 • 700 a Dembowski Stefan? major 1831
 • 700 a Bojanowicz Adam płk.
 • 740 a Lazaret w Lipsku
 • 740 a Raport od komendanta placu Solec
 • 740 a Raport od komendanta placu Kozieniec
 • 740 a Raport od Dowódcy Gwardii Ruchomej
 • 740 a Raporty lekarza dywizyjnego
 • 740 a Karta dróżna
 • 740 a Raport od kpt. inżynierów? Jodko
 • 740 a Sprawozdanie ppłk. Sczanieckiego z rekonesansu
 • 740 a Pismo gen. Sierawskiego
 • 740 a Raporty wójta gminy Ryki o wojskach nieprzyjacielskich
 • 740 a Pismo dot. ekspedycji poczty
 • 740 a Raport majora Jackowskiego w sprawie transportu wojska przez Wisłę
 • 740 a Sprawozdanie szpiega-emisariusza Józefa Żochowskiego
 • 740 a List ksiedza T. Łubieńskiego do Teresy Kickiej
 • 740 a Raporty od Pułku 2 Jazdy Kaliskiej
 • 740 a Raporty od Pułku Grenadierów
 • 740 a Raporty od Pułku Wyborczego z pułków 15 16 i 21
 • 740 a Raporty od Pułku 21 Piechoty Liniowej
 • 740 a Raporty od Pułku 15 Piechoty Liniowej
 • 740 a Raporty od Pułku 11 Piechoty Liniowej
 • 740 a Pismo ppłk. Grodzickiego do Komisji Rządowej Wojny
 • 740 a Raport por. Niedźwieckiego
 • 740 a Lista imienna żołnierzy z Pułku 2 Jazdy kaliskiey jako niezdatnych do służby frontowey
 • 740 a Raporty od Pułku 2 Jazdy Krakowskiej
 • 740 a Raporty od Pułku 1 Strzelców Konnych
 • 740 a Raporty od Pułku Krakusów im. ks. Józefa Poniatowskiego
 • 740 a Raporty od Baterii Artylerii
 • 740 a Raporty gen. J. Bielińskiego komend. przedmościa pod Potyczą
 • 740 a Raporty od Batalionu Strzelców Celnych sandomierskich i krakowskich
 • 740 a Raporty od dcy linii posterunkowej
 • 740 a Raporty od komendanta posterunku Zawichost
 • 740 a List do komendanta posterunku od burmistrza Annopola
 • 740 a Listy komndantów do Bojanowicza
 • 740 a Protokół sprzedaży publicznej
 • 852 j BK 01547/2
 • 999 a WK

Indeksy