Rozkazy dzienne, raporty, wykazy stanu osobowego, effektów itd. oddziałów 3 dyw. jazdy i 2 korpusu jazdy gen. T. Łubieńskiego od 11. II. - 30. VI. 1831.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01549
 • Kopie: Mf 6792
 • Tytuł: Rozkazy dzienne, raporty, wykazy stanu osobowego, effektów itd. oddziałów 3 dyw. jazdy i 2 korpusu jazdy gen. T. Łubieńskiego od 11. II. - 30. VI. 1831.
 • Miejsce i czas powstania: 1831
 • Opis fizyczny: 285 k. 35x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Sztab Jazdy. Lista płacy podoficerów pisarzy sztabu" k. 30-31
  • "Adjutanci. Lista płacy" 04. 1831 k. 28-29
  • Raport Napiórkowskiego, komisarza wojennego k. 43
  • Pułk 1 Mazurów, Korpus 2 gen. Łubieńskiego - raporty, stan wojska etc. k. 66-72
  • Pułk 2 Mazurów - raporty, stan wojska etc. k. 73-102
  • Pułk 1 Jazdy Kaliskiej - raporty, stan wojska etc. k. 103-120
  • Pułk 4 Ułanów, Dywizja Jazdy Rezerwowej - raporty, stan wojska etc. k. 121-126
  • Pułk 3 Ułanów, dca Chmielewski Robert?, Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej dca gen. Stryjeński, po odejściu gen. Łubieńskiego - raporty, stan wojska etc. k. 127-129
  • Pułk 4 Ułanów - raporty, stan wojska etc. k. 130-157
  • Brygada 1, Pułk 5 Ułanów - raporty, stan wojska etc. k. 158-159
  • Pułk 6 Ułanów, dca pułk. Wołłowicz, Dywizja 2 Jazdy gen. Turno - raporty, stan wojska etc. k. 160-191
  • Pułk 4 Strzelców Konnych pułk. Kamińskiego, Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej - raporty, stan wojska etc. k. 192-228
  • Pułk 5 Strzelców Konnych byłej Gwardii pułk. Zielonki, Dywizja 2 Jazdy gen. Turno - raporty, stan wojska etc. k. 229-270
  • Bateria 2 artylerii lekko-konnej major Kołyszko - raporty, stan wojska etc. k. 271-272
  • Bateria 4 artylerii konnej - raporty, stan wojska etc. k. 273-279
  • Batalion 3 Pociągu - raporty, stan wojska etc. k. 280-282
  • Batalion 3, Pułk 12 - raporty, stan wojska etc. k. 282-285
  • Dywizjon Karabinierów, Brygada 1 Dywizja 3 Jazdy, Korpus Rezerwowy Jazdy - raporty etc. k. 63-65
  • Przyrzeczenie oficerów rosyjskich wziętych do niewoli, w tym por. Jancewicz z "pułku piechotnego Wilikańskiego" k. 37
  • "Lista officerów i urzędników Sztab Korpusu II Jazdy składaiących" k. 32
  • Raport dcy kompanii 3 fizylierskiej Kobuszewskiego
  • "Rozkład artylleryi po Dywizyach" k. 35
  • Struktura armii powstańczej 1831 k. 33-34
  • Rozkazy, instrukcje etc. dcy 2 Korpusu k. 49-62
  • Raport Korpusu 2 Jazdy k. 42
  • List do gen. Stryjeńskiego: Jagmin Bonifacy Franciszek Tadeusz, gen. k. 36. - Do pułk. Mikołaja Dłuskiego: Oborski, dca Jazdy Legii Litewsko-Wołyńskiej k. 41
  • Listy do gen. Łubieńskiego od: Dłuski M., pułk. k. 17, 23. - Dui bowski, gen. k. 24. - Jauronicz?, ppułk. k. 10. - Jerzmanowski, ppor. Pułku 14 k. 21. - Kamiński Ludwik, dca Brygady k. 9, 15. - Lewiński Jakub Walenty, gen. k. 11. - Lutomski B., kpt., dca 2 Bat. 14 Pułku Piechoty k. 19-20, 27. - Magnuski,ppor., komendant forpoczty k. 40. - Mroziński Józef, gen. k. 8. - Napiórkowski, komisarz woj. k. 22. - Podbielski Andrzej, kpt gwardii k. 18. - Ruttie Andrzej, gen. k. 14, 16. - Stryjeński? Z., gen. k. 12-13. - NN k. 25-26
  • Rozkazy gen. Łubieńskiego 15.04 - 06.05. 1831 k. 1-7
  • Zwolnienie lekarskie z wojska k. 38
  • Raport do gen. Weyssenhofa od szefa Sztabu Jazdy Lewińskiego k. 47
  • Raport Brygady 1 Dywizji 3 Jazdy Rezerwowej k. 45-46
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chmielewski Robert dca Pułku 3 Ułanów
  • Jagmin Józef dca nie gen.
  • Jancewicz por. wojsk rosyjskich
  • Kamiński Ludwik wice gubernator Warszawy
  • Kołyszko chyba ani Adam ani Benedykt Denis? major
  • Turno gen. 1831
  • Wołłowicz pułk. dca Pułku 6 Ułanów
  • Zielonka pułkownik dowódca w Powstaniu Listopadowym
  • Batalion 3 Pociągu
  • Batalion 3 Pułk 12
  • Bateria 2 artylerii lekko-konnej
  • Bateria 4 artylerii konnej
  • Brygada 1 Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej
  • Brygada 1 Pułk 5 Ułanów
  • Dywizjon Karabinierów Brygada 1 Dywizja 3 Jazdy Korpus Rezerwowy Jazdy raporty etc.
  • kompania fizylierów 3
  • Korpus 2 Jazdy
  • Korpus 2 Jazdy
  • Legia Jazdy Litewsko-Wołyńskiej
  • Pułk 1 Jazdy Kaliskiej
  • Pułk 1 Mazurów Korpus 2 gen. Łubieńskiego
  • Pułk 2 Mazurów
  • Pułk 3 Ułanów Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej
  • Pułk 4 Strzelców Konnych Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej
  • Pułk 4 Ułanów
  • Pułk 4 Ułanów Dywizja Jazdy Rezerwowej
  • Pułk 5 Strzelców Konnych Dywizja 2 Jazdy
  • Pułk 6 Ułanów Dywizja 2 Jazdy
  • płace wojsko 1831
  • wojsko polskie 1831
  • wojsko polskie 1831 struktura
  • artyleria
  • jeńcy wojenni 1831
  • lecznictwo wojskowe 1831
  • szpitale wojskowe 1831
  • artyleria 1831

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 245 a Rozkazy dzienne, |raporty, |wykazy stanu osobowego, effektów itd. oddziałów 3 dyw. jazdy i 2 korpusu jazdy gen. T. Łubieńskiego od 11. II. - 30. VI. 1831.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1831
 • 300 a 285 k. c 35x23 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Rutier Andrzej zob. Ruttie Andrzej gen.
 • 400 a Ruthier Andrzej zob. Ruttie Andrzej, gen.
 • 400 a Rutie Andrzej zob. Ruttie Andrzej gen.
 • 520 a Sztab Jazdy. |Lista płacy podoficerów pisarzy sztabu" k. 30-31
 • 520 a "Adjutanci. Lista płacy" 04. 1831 k. 28-29
 • 520 a Raport Napiórkowskiego, komisarza wojennego k. 43
 • 520 a Pułk 1 Mazurów, Korpus 2 gen. Łubieńskiego - raporty, stan wojska etc. k. 66-72
 • 520 a Pułk 2 Mazurów - raporty, stan wojska etc. k. 73-102
 • 520 a Pułk 1 Jazdy Kaliskiej - raporty, stan wojska etc. k. 103-120
 • 520 a Pułk 4 Ułanów, Dywizja Jazdy Rezerwowej - raporty, stan wojska etc. k. 121-126
 • 520 a Pułk 3 Ułanów, dca Chmielewski Robert?, Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej dca gen. Stryjeński, po odejściu gen. Łubieńskiego - raporty, stan wojska etc. k. 127-129
 • 520 a Pułk 4 Ułanów - raporty, stan wojska etc. k. 130-157
 • 520 a Brygada 1, Pułk 5 Ułanów - raporty, stan wojska etc. k. 158-159
 • 520 a Pułk 6 Ułanów, dca pułk. Wołłowicz, Dywizja 2 Jazdy gen. Turno - raporty, stan wojska etc. k. 160-191
 • 520 a Pułk 4 Strzelców Konnych pułk. Kamińskiego, Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej - raporty, stan wojska etc. k. 192-228
 • 520 a Pułk 5 Strzelców Konnych byłej Gwardii pułk. Zielonki, Dywizja 2 Jazdy gen. Turno - raporty, stan wojska etc. k. 229-270
 • 520 a Bateria 2 artylerii lekko-konnej major Kołyszko - raporty, stan wojska etc. k. 271-272
 • 520 a Bateria 4 artylerii konnej - raporty, stan wojska etc. k. 273-279
 • 520 a Batalion 3 Pociągu - raporty, stan wojska etc. k. 280-282
 • 520 a Batalion 3, Pułk 12 - raporty, stan wojska etc. k. 282-285
 • 520 a Dywizjon Karabinierów, Brygada 1 Dywizja 3 Jazdy, Korpus Rezerwowy Jazdy - raporty etc. k. 63-65
 • 520 a Przyrzeczenie oficerów rosyjskich wziętych do niewoli, w tym por. Jancewicz z "pułku piechotnego Wilikańskiego" k. 37
 • 520 a "Lista officerów i urzędników Sztab Korpusu II Jazdy składaiących" k. 32
 • 520 a Raport dcy kompanii 3 fizylierskiej Kobuszewskiego
 • 520 a "Rozkład artylleryi po Dywizyach" k. 35
 • 520 a Struktura armii powstańczej 1831 k. 33-34
 • 520 a Rozkazy, instrukcje etc. dcy 2 Korpusu k. 49-62
 • 520 a Raport Korpusu 2 Jazdy k. 42
 • 520 a List do gen. Stryjeńskiego: Jagmin Bonifacy Franciszek Tadeusz, gen. k. 36. - Do pułk. Mikołaja Dłuskiego: Oborski, dca Jazdy Legii Litewsko-Wołyńskiej k. 41
 • 520 a Listy do gen. Łubieńskiego od: Dłuski M., pułk. k. 17, 23. - Dui bowski, gen. k. 24. - Jauronicz?, ppułk. k. 10. - Jerzmanowski, ppor. Pułku 14 k. 21. - Kamiński Ludwik, dca Brygady k. 9, 15. - Lewiński Jakub Walenty, gen. k. 11. - Lutomski B., kpt., dca 2 Bat. 14 Pułku Piechoty k. 19-20, 27. - Magnuski,ppor., komendant forpoczty k. 40. - Mroziński Józef, gen. k. 8. - Napiórkowski, komisarz woj. k. 22. - Podbielski Andrzej, kpt gwardii k. 18. - Ruttie Andrzej, gen. k. 14, 16. - Stryjeński? Z., gen. k. 12-13. - NN k. 25-26
 • 520 a Rozkazy gen. Łubieńskiego 15.04 - 06.05. 1831 k. 1-7
 • 520 a Zwolnienie lekarskie z wojska k. 38
 • 520 a Raport do gen. Weyssenhofa od szefa Sztabu Jazdy Lewińskiego k. 47
 • 520 a Raport Brygady 1 Dywizji 3 Jazdy Rezerwowej k. 45-46
 • 530 d Mf 6792
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX,197 w Działyński Tytus
 • 600 a Chmielewski Robert dca Pułku 3 Ułanów
 • 600 a Jagmin Józef dca nie gen.
 • 600 a Jancewicz por. wojsk rosyjskich
 • 600 a Kamiński Ludwik wice gubernator Warszawy
 • 600 a Kołyszko chyba ani Adam ani Benedykt Denis? major
 • 600 a Turno gen. 1831
 • 600 a Wołłowicz pułk. dca Pułku 6 Ułanów
 • 600 a Zielonka pułkownik dowódca w Powstaniu Listopadowym
 • 610 a Batalion 3 Pociągu
 • 610 a Batalion 3 |Pułk 12
 • 610 a Bateria 2 artylerii lekko-konnej
 • 610 a Bateria 4 artylerii konnej
 • 610 a Brygada 1 |Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej
 • 610 a Brygada 1 |Pułk 5 Ułanów
 • 610 a Dywizjon Karabinierów Brygada 1 Dywizja 3 Jazdy Korpus Rezerwowy Jazdy raporty etc.
 • 610 a kompania fizylierów 3
 • 610 a Korpus 2 Jazdy
 • 610 a Korpus 2 Jazdy
 • 610 a Legia Jazdy Litewsko-Wołyńskiej
 • 610 a Pułk 1 Jazdy Kaliskiej
 • 610 a Pułk 1 Mazurów Korpus 2 gen. Łubieńskiego
 • 610 a Pułk 2 Mazurów
 • 610 a Pułk 3 Ułanów |Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej
 • 610 a Pułk 4 Strzelców Konnych |Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej
 • 610 a Pułk 4 Ułanów
 • 610 a Pułk 4 Ułanów |Dywizja Jazdy Rezerwowej
 • 610 a Pułk 5 Strzelców Konnych Dywizja 2 Jazdy
 • 610 a Pułk 6 Ułanów Dywizja 2 Jazdy
 • 611 a Powstanie 1830-1831 listopadowe
 • 653 a płace wojsko 1831
 • 653 a wojsko polskie 1831
 • 653 a wojsko polskie 1831 struktura
 • 653 a artyleria
 • 653 a jeńcy wojenni 1831
 • 653 a lecznictwo wojskowe 1831
 • 653 a szpitale wojskowe 1831
 • 653 a artyleria 1831
 • 700 a Jauronicz? ppułk.
 • 700 a Jerzmanowski ppor. Pułku 14
 • 700 a Kobuszewski ppor.
 • 700 a Lewiński Jakub Walenty gen.
 • 700 a Lewiński Jakub Walenty gen.
 • 700 a Lutomski B. kpt. dca 2 Bat. 14 Pułku Piechoty
 • 700 a Łubieński Tomasz gen.
 • 700 a Mroziński Józef gen.
 • 700 a Napiórkowski komisarz woj.
 • 700 a Napiórkowski komisarz woj.
 • 700 a Oborski dca Jazdy legii Litewsko-Wołyńskiej
 • 700 a Podbielski Andrzej kpt gwardii
 • 700 a Ruttie Andrzej gen.
 • 700 a Weyssenhoff Jan gen.
 • 700 a Stryjeński? Z. gen.
 • 700 a Dłuski Michał pułk.
 • 700 a Duibowski gen.
 • 740 a Lista płacy podoficerów pisarzy sztabu
 • 740 a Bateria 2 artylerii lekko-konnej - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Bateria 4 artylerii konnej - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Batalion 3 Pociągu - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Batalion 3 Pułk 12 - raporty stan wojska etc.
 • 740 a List do gen. Stryjeńskiego
 • 740 a Raport Korpusu 2 Jazdy
 • 740 a Raport Napiórkowskiego komisarza wojennego
 • 740 a Rozkazy gen. Łubieńskiego
 • 740 a Listy do gen. Łubieńskiego od
 • 740 a Listy do gen. Łubieńskiego od
 • 740 a Adjutanci. Lista płacy 04. 1831
 • 740 a Lista oficerów i urzędników Sztab Korpusu II Jazdy składaiących
 • 740 a Struktura armii powstańczej 1831
 • 740 a Rozkład artylerii po Dywizjach
 • 740 a Przyrzeczenie oficerów rosyjskich wziętych do niewoli w tym por. Jancewicz z pułku piechotnego Wilikańskiego
 • 740 a Zwolnienie lekarskie z wojska
 • 740 a Raport dcy kompanii 3 fizylierskiej
 • 740 a Raport Brygady 1 Dywizji 3 Jazdy Rezerwowej
 • 740 a Raport do gen. Weyssenhofa od szefa Sztabu Jazdy Lewińskiego
 • 740 a Rozkazy |instrukcje etc. dcy 2 Korpusu
 • 740 a Dywizjon Karabinierów Brygada 1 Dywizja 3 Jazdy Korpus Rezerwowy Jazdy - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Pułk 1 Mazurów |Korpus 2 gen. Łubieńskiego - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Pułk 2 Mazurów - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Pułk 1 Jazdy Kaliskiej - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Pułk 4 Ułanów Dywizja Jazdy Rezerwowej - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Pułk 5 Strzelców Konnych Dywizja 2 Jazdy - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Pułk 4 Strzelców Konnych Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Pułk 6 Ułanów Dywizja 2 Jazdy - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Brygada 1 Pułk 5 Ułanów - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Pułk 4 Ułanów - raporty stan wojska etc.
 • 740 a Pułk 3 Ułanów Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej - raporty stan wojska etc.
 • 852 j BK 01549
 • 999 a WK

Indeksy