Materiały do rodziny Działyńskich od 1469 do końca 18 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01569
 • Tytuł:
  • Majątek Kórnicki
  • Materiały do rodziny Działyńskich od 1469 do końca 18 w.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 228 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac.
 • Zawartość: Działyńska Jadwiga z Czarnkowskich, wdowa Pawła 1644 k. 15. - Działyńska Katarzyna, benedyktynka 1668 k. 53. - Działyńska Marianna, wdowa Piotra 1668 k. 55. - Działyńska Marianna z Orlewskich, żona Antoniego 1745 k. 135, 139. - Działyńska Szczęsna z Woroniczów 1790 k. 199-201 (dożywocie z Ignacym). - Działyńska Zofia z Bystramów 1v Władysławowa Wąglikowska, wdowa Piotra Dz. 1699 k. 75. - Działyńska Zofia z Gembartów, żona Kazimierza 1700 k. 81. - Działyński Aleksander, kanonik gnieźnieński 1730-1735 k. 127-129. - Działyński Antoni, syn Remigiusza 1745 k. 135-139. - Działyński Augustyn 1753-1759 k. 141-143. - Działyński Ignacy 1778-1793 k. 145-176, 181-189, 191-197, 199-201 (dożywocie z Szczęsną), 203-228. - Działyński Jakub 1698-1706 k. 71-73, 93-97, 105 zabił go "Valentinus homo liber [...] persona libera et vagabunda" w 1706 - Działyński Jakub, wojewodzic kaliski? 1709-1728 k. 109, 117-125. - Działyński Jan 1645-1665 k. 17, 29. - Działyński Jan, syn Władysława 1700-1709, 1723 k. 87, 89-91, 99-103, 107, 113-114. - Działyński Kazimierz 1662-1700, 1741 k. 21-22, 29, 41, 51, 57, 61-69, 79, 83, 131 (dział po polsku). - Działyński Ksawery 1778-1787 k. 145-160. - Działyński Łukasz Dworzaczek nie notuje tego, chyba, że podczaszy kor. zm. później niż 1582-1583 [1619] 1663 k. 25-26. - Działyński Mikołaj, woj. inowrocławski zm. 1490-93 1469-1485 k. 1-7. - Działyński Mikołaj, woj. pomorski, zm. 1545 1530 k. 9. - Działyński Paweł, sta inowrocławski zm. 1649 1632 k. 13. - Działyński Piotr, wda chełmiński, zm. 1668 1649-1666 k. 23-24, 27-28, 49. - Działyński Piotr, kanonik regularny 1700 k. 85. - Działyński Stanisław 1789-1790 k. 179, 189. - Działyński Tomasz 1722 k. 111. - Działyński Wojciech, kanonik warmiński 1662-1668 k. 21-22, 29, 41, 51, 57, 61-63, 131 (dział po polsku). - Działyński Władysław 1666-1668, 1741 k. 31, 33-47, 57-63, 131 (dział po polsku). - Działyński Zygmunt, woj. kaliski, zm. 1685 1661 k. 19. - Niemojewska Konstancja z Działyńskich 1699 k. 77. - Radziejowska Eufrozyna z Działyńskich, żona Mikołaja 1542 k. 11. -
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyńska Jadwiga z Czarnkowskich wdowa Pawła
  • Działyńska Katarzyna benedyktynka 1668
  • Działyńska Marianna wdowa Piotra 1668
  • Działyńska Marianna z Orlewskich żona Antoniego 1745
  • Działyńska Szczęsna z Woroniczów
  • Działyńska Zofia z Bystramów 1v Władysławowa Wąglikowska wdowa Piotra Dz. 1699
  • Działyńska Zofia z Gembartów żona Kazimierza 1700
  • Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
  • Działyński Antoni syn Remigiusza 1745
  • Działyński Augustyn 1715-1759 wda kaliski
  • Działyński Ignacy
  • Działyński Ignacy
  • Działyński Jakub 1698-1706
  • Działyński Jakub wojewodzic kaliski?
  • Działyński Jan 1645-1665
  • Działyński Jan syn Władysława 1700-1709
  • Działyński Kazimierz 1662-1700
  • Działyński Ksawery 1756-1819
  • Działyński Łukasz
  • Działyński Mikołaj wda inowrocławski zm. 1490-93
  • Działyński Mikołaj wda pomorski zm. 1545 1530
  • Działyński Paweł sta inowrocławski zm. 1649
  • Działyński Piotr kanonik regularny 1700
  • Działyński Piotr wda chełmiński zm. 1668
  • Działyński Stanisław 1789-1790
  • Działyński Tomasz 1722
  • Działyński Władysław 1666-1668
  • Działyński Wojciech kanonik warmiński 1662-1668
  • Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
  • Gembart Zofia zob. Działyńska Zofia z Gembartów żona Kazimierza 1700
  • Niemojewska Konstancja z Działyńskich 1699
  • Radziejowska Eufrozyna z Działyńskich żona Mikołaja 1542
  • Kórnik
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Majętność Kórnicka.
 • Uwagi: 1469-1532-1645 ze zbioru dyplomów Archiwum Głównego w Warszawie i z Metryki Koronnej; 1661-1794 - z ksiąg grodzkich bobrownickich

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Akta Działyńskich
 • 240 $a Majątek Kórnicki
 • 245 $a Materiały do rodziny Działyńskich od 1469 do końca 18 w.
 • 246 $a Dokumenty prawno-majątkowe Działyńskich w dziewiętnastowiecznych odpisach.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 19 w.
 • 300 $a 228 k. $c 37x24 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Bystram Zofia zob. Działyńska Zofia z Bystramów 1v Władysławowa Wąglikowska, wdowa Piotra Dz. 1699
 • 400 $a Wąglikowska Zofia zob. Działyńska Zofia z Bystramów 1v Władysławowa Wąglikowska, wdowa Piotra Dz. 1699
 • 400 $a Orlewska Marianna zob. Działyńska Marianna z Orlewskich, żona Antoniego 1745
 • 400 $a Działyńska Konstancja zob. Niemojewska Konstancja z Działyńskich 1699
 • 400 $a Działyńska Eufrozyna zob. Radziejowska Eufrozyna z Działyńskich, żona Mikołaja 1542
 • 400 $a Czarnkowska Jadwiga zob. Działyńska Jadwiga z Czarnkowskich, wdowa Pawła
 • 500 $a 1469-1532-1645 ze zbioru dyplomów Archiwum Głównego w Warszawie i z Metryki Koronnej; 1661-1794 - z ksiąg grodzkich bobrownickich
 • 520 $a Działyńska Jadwiga z Czarnkowskich, wdowa Pawła 1644 k. 15. - Działyńska Katarzyna, benedyktynka 1668 k. 53. - Działyńska Marianna, wdowa Piotra 1668 k. 55. - Działyńska Marianna z Orlewskich, żona Antoniego 1745 k. 135, 139. - Działyńska Szczęsna z Woroniczów 1790 k. 199-201 (dożywocie z Ignacym). - Działyńska Zofia z Bystramów 1v Władysławowa Wąglikowska, wdowa Piotra Dz. 1699 k. 75. - Działyńska Zofia z Gembartów, żona Kazimierza 1700 k. 81. - Działyński Aleksander, kanonik gnieźnieński 1730-1735 k. 127-129. - Działyński Antoni, syn Remigiusza 1745 k. 135-139. - Działyński Augustyn 1753-1759 k. 141-143. - Działyński Ignacy 1778-1793 k. 145-176, 181-189, 191-197, 199-201 (dożywocie z Szczęsną), 203-228. - Działyński Jakub 1698-1706 k. 71-73, 93-97, 105 zabił go "Valentinus homo liber [...] persona libera et vagabunda" w 1706 - Działyński Jakub, wojewodzic kaliski? 1709-1728 k. 109, 117-125. - Działyński Jan 1645-1665 k. 17, 29. - Działyński Jan, syn Władysława 1700-1709, 1723 k. 87, 89-91, 99-103, 107, 113-114. - Działyński Kazimierz 1662-1700, 1741 k. 21-22, 29, 41, 51, 57, 61-69, 79, 83, 131 (dział po polsku). - Działyński Ksawery 1778-1787 k. 145-160. - Działyński Łukasz Dworzaczek nie notuje tego, chyba, że podczaszy kor. zm. później niż 1582-1583 [1619] 1663 k. 25-26. - Działyński Mikołaj, woj. inowrocławski zm. 1490-93 1469-1485 k. 1-7. - Działyński Mikołaj, woj. pomorski, zm. 1545 1530 k. 9. - Działyński Paweł, sta inowrocławski zm. 1649 1632 k. 13. - Działyński Piotr, wda chełmiński, zm. 1668 1649-1666 k. 23-24, 27-28, 49. - Działyński Piotr, kanonik regularny 1700 k. 85. - Działyński Stanisław 1789-1790 k. 179, 189. - Działyński Tomasz 1722 k. 111. - Działyński Wojciech, kanonik warmiński 1662-1668 k. 21-22, 29, 41, 51, 57, 61-63, 131 (dział po polsku). - Działyński Władysław 1666-1668, 1741 k. 31, 33-47, 57-63, 131 (dział po polsku). - Działyński Zygmunt, woj. kaliski, zm. 1685 1661 k. 19. - Niemojewska Konstancja z Działyńskich 1699 k. 77. - Radziejowska Eufrozyna z Działyńskich, żona Mikołaja 1542 k. 11. -
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK IX,217 $w Działyński Tytus
 • 600 $a Działyńska Jadwiga z Czarnkowskich wdowa Pawła
 • 600 $a Działyńska Katarzyna benedyktynka 1668
 • 600 $a Działyńska Marianna wdowa Piotra 1668
 • 600 $a Działyńska Marianna z Orlewskich żona Antoniego 1745
 • 600 $a Działyńska Szczęsna z Woroniczów
 • 600 $a Działyńska Zofia z Bystramów 1v Władysławowa Wąglikowska wdowa Piotra Dz. 1699
 • 600 $a Działyńska Zofia z Gembartów żona Kazimierza 1700
 • 600 $a Działyński Aleksander bp sufragan kujawski syn Pawła
 • 600 $a Działyński Antoni syn Remigiusza 1745
 • 600 $a Działyński Augustyn 1715-1759 wda kaliski
 • 600 $a Działyński Ignacy
 • 600 $a Działyński Ignacy
 • 600 $a Działyński Jakub 1698-1706
 • 600 $a Działyński Jakub wojewodzic kaliski?
 • 600 $a Działyński Jan 1645-1665
 • 600 $a Działyński Jan syn Władysława 1700-1709
 • 600 $a Działyński Kazimierz 1662-1700
 • 600 $a Działyński Ksawery 1756-1819
 • 600 $a Działyński Łukasz
 • 600 $a Działyński Mikołaj wda inowrocławski zm. 1490-93
 • 600 $a Działyński Mikołaj wda pomorski zm. 1545 1530
 • 600 $a Działyński Paweł sta inowrocławski zm. 1649
 • 600 $a Działyński Piotr kanonik regularny 1700
 • 600 $a Działyński Piotr wda chełmiński zm. 1668
 • 600 $a Działyński Stanisław 1789-1790
 • 600 $a Działyński Tomasz 1722
 • 600 $a Działyński Władysław 1666-1668
 • 600 $a Działyński Wojciech kanonik warmiński 1662-1668
 • 600 $a Działyński Zygmunt wda kaliski zm. 1685
 • 600 $a Gembart Zofia zob. Działyńska Zofia z Gembartów żona Kazimierza 1700
 • 600 $a Niemojewska Konstancja z Działyńskich 1699
 • 600 $a Radziejowska Eufrozyna z Działyńskich żona Mikołaja 1542
 • 651 $a Kórnik
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a Majętność Kórnicka.
 • 852 $j BK 01569
 • 999 $a WK

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01569