Listy do gen. Mokronowskiej z Sanguszków.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01578
 • Kopie:
  • Mf 6805
  • Mf 6931
 • Autor: Mokronowska Marianna z Sanguszków 2v. Zielonka
 • Tytuł: Listy do gen. Mokronowskiej z Sanguszków.
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 59 k. 23x19 i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., niem.
 • Zawartość:
  • Listy Marianny Mokronowskiej do następujących: do macochy Anny z Pruszyńskich b.d. (12) k. 1-23. - do ojca Hieronima Sanguszki, gen., woj. wołyńskiego b.d. k. 24-25.
  • Listy Stanisława Mokronowskiego do Anny Sanguszkowej (2) 1792 k. 26-28
  • Listy Stanisława Mokronowskiego do Hieronima Sanguszki 1780 k. 29-30
  • Listy do Marianny Mokronowskiej od następujących: Bakonyi baron von 1821 k. 31-32. - Czartoryski Adam 1821-1825 (2) k. 33-35. - Joanna ks. Polski z Grudzińskich, żona Konstantego b.d. k. 36-37. - Poniatowski Józef 1806 k. 38. - Potocka Marianna z Czartoryskich 1824 k. 39-40. - Potocka Tekla z Sanguszków b.d. (3) k. 41-46. - Potocki Franciszek 1823 k. 47. - Sanguszkowa Dorota z Czartoryskich? 1823-1824 (2) k. 48-51. - Sanguszkowa Klementyna z Czartoryskich, żona Eustachego 1813 k. 52-53. - Śniadecki Jan 1823 k. 54. - Thorwaldsen Albert 1823 k. 55-56. - Wirtemberska Maria z Czartoryskich (już jako Zielonkowej) b.d. k. 57-58
  • List Cezara Alfierego do NN 1826 k. 59
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Mokronowska Marianna z Sanguszków 2v. Zielonka
 • 245 a Listy do gen. Mokronowskiej z Sanguszków.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18-19 w.
 • 300 a 59 k. c 23x19 i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Sanguszkowa Marianna zob. Mokronowska Marianna z Sanguszków 2v. Zielonka
 • 400 a Pruszyńska Anna zob. Sanguszkowa Anna z Pruszyńskich
 • 400 a Grudzińska Joanna zob. Joanna Wielka księżna Polski z Grudzińskich, żona Konstantego
 • 400 a Czartoryska Maria zob. Wirtemberska Maria z Czartoryskich
 • 400 a Czartoryska Klementyna zob. Sanguszkowa Klementyna z Czartoryskich, żona Eustachego
 • 400 a Czartoryska Dorota zob. Sanguszkowa Dorota z Czartoryskich?
 • 400 a Zielonka Marianna zob. Mokronowska Marianna z Sanguszków 2v. Zielonka
 • 520 a Listy Marianny Mokronowskiej do następujących: do macochy Anny z Pruszyńskich b.d. (12) k. 1-23. - do ojca Hieronima Sanguszki, gen., woj. wołyńskiego b.d. k. 24-25.
 • 520 a Listy Stanisława Mokronowskiego do Anny Sanguszkowej (2) 1792 k. 26-28
 • 520 a Listy Stanisława Mokronowskiego do Hieronima Sanguszki 1780 k. 29-30
 • 520 a Listy do Marianny Mokronowskiej od następujących: Bakonyi baron von 1821 k. 31-32. - Czartoryski Adam 1821-1825 (2) k. 33-35. - Joanna ks. Polski z Grudzińskich, żona Konstantego b.d. k. 36-37. - Poniatowski Józef 1806 k. 38. - Potocka Marianna z Czartoryskich 1824 k. 39-40. - Potocka Tekla z Sanguszków b.d. (3) k. 41-46. - Potocki Franciszek 1823 k. 47. - Sanguszkowa Dorota z Czartoryskich? 1823-1824 (2) k. 48-51. - Sanguszkowa Klementyna z Czartoryskich, żona Eustachego 1813 k. 52-53. - Śniadecki Jan 1823 k. 54. - Thorwaldsen Albert 1823 k. 55-56. - Wirtemberska Maria z Czartoryskich (już jako Zielonkowej) b.d. k. 57-58
 • 520 a List Cezara Alfierego do NN 1826 k. 59
 • 530 d Mf 6805
 • 530 d Mf 6931
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., niem.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX,226 w Działyński Tytus
 • 700 a Wirtemberska Maria z Czartoryskich
 • 700 a Alfieri Cesar
 • 700 a Bakonyi baron von
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861
 • 700 a Joanna Wielka księżna Polski z Grudzińskich żona Konstantego
 • 700 a Poniatowski Józef pułk. 1762-1845
 • 700 a Potocka Marianna z Czartoryskich
 • 700 a Potocka Tekla z Sanguszków
 • 700 a Potocki Franciszek 1823
 • 700 a Sanguszko Hieronim Janusz gen. wda wołyński
 • 700 a Sanguszkowa Anna z Pruszyńskich
 • 700 a Sanguszkowa Dorota z Czartoryskich?
 • 700 a Sanguszkowa Klementyna z Czartoryskich żona Eustachego
 • 700 a Śniadecki Jan
 • 700 a Thorwaldsen Albert
 • 740 a Listy Stanisława Mokronowskiego do Hieronima Sanguszki 1780
 • 740 a Listy do Marianny Mokronowskiej
 • 740 a Listy Stanisława Mokronowskiego do Anny Sanguszkowej 2 1792
 • 852 j BK 01578
 • 999 a WK

Indeksy