Listy Katarzyny Kossakowskiej z Potockich, kaszt. kamińskiej 1779-1802.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01579
 • Kopie:
  • Mf 6913
  • Mf 6897
 • Autor: Kossakowska Katarzyna z Potockich kasztelanowa kamieńska 1722-1803
 • Tytuł: Listy Katarzyny Kossakowskiej z Potockich, kaszt. kamińskiej 1779-1802.
 • Miejsce i czas powstania: 1779-1802 ok.
 • Opis fizyczny: 174 k. 25x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • zawiera m. in. listy do siostrzeńców: Pawła Potockiego, scholastyka łuckiego, kanonika krakowskiego k. 1-160
  • Różne: Gazetka z Warszawy o klęsce pod Maciejowicami 1794 k. 163 Koszelowski Michał do rodziców 1798 k. 168-169. - Gazetka z Rzymu 1796 k. 170. - "Kopia listu ostatniego króla Imci do Jw Potockiego gnała artylleryi" b.d. k. 171-172. - "Kopia listu JW Potockiey exwoiewodziny ruskiey [...] do Benedykta Hulewicza, pisarza ziem. włodzimir. y posła wdztwa wołyńskiego" 1792 k. 160. - "Excerpt z listu WP Jankowskiego [...] 1796 k. 97; list Potockiego do Pawła Potockiego 1797 k. 145-146. - List NN 1798 k. 1798
  • Listy do Katarzyny Kossakowskiej: Potocki Piotr b.d. k. 164-165. - "Napis na bramie pałacu JW kamińskiey kasztelanowey" k. 166. - Elektor saski 1791 k. 167. - listy Pawła Potockiego? 1796 k. 100; "Kopia listu od JW starosty szczerzeckiego" 1796 k. 173 kopia listu Pawła? Potockiego 1797 k. 115
 • Proweniencja: Prawdopod. zakup od L. Siemieńskiego? zob. list L. Siemieńskiego do K. W. Kielisińskiego BK 1584 k. 150
 • Hasła przedmiotowe:
  • Potoccy
  • Maciejowice

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Kossakowska Katarzyna z Potockich kasztelanowa kamieńska 1722-1803
 • 245 a Listy Katarzyny Kossakowskiej z Potockich, kaszt. kamińskiej 1779-1802.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1779-1802 ok.
 • 300 a 174 k. c 25x21 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Potocka Katarzyna zob. Kossakowska Katarzyna z Potockich kasztelanowa kamieńska 1722-1803
 • 520 a zawiera m. in. listy do siostrzeńców: Pawła Potockiego, scholastyka łuckiego, kanonika krakowskiego k. 1-160
 • 520 a Różne: Gazetka z Warszawy o klęsce pod Maciejowicami 1794 k. 163 Koszelowski Michał do rodziców 1798 k. 168-169. - Gazetka z Rzymu 1796 k. 170. - "Kopia listu ostatniego króla Imci do Jw Potockiego gnała artylleryi" b.d. k. 171-172. - "Kopia listu JW Potockiey exwoiewodziny ruskiey [...] do Benedykta Hulewicza, pisarza ziem. włodzimir. y posła wdztwa wołyńskiego" 1792 k. 160. - "Excerpt z listu WP Jankowskiego [...] 1796 k. 97; list Potockiego do Pawła Potockiego 1797 k. 145-146. - List NN 1798 k. 1798
 • 520 a Listy do Katarzyny Kossakowskiej: Potocki Piotr b.d. k. 164-165. - "Napis na bramie pałacu JW kamińskiey kasztelanowey" k. 166. - Elektor saski 1791 k. 167. - listy Pawła Potockiego? 1796 k. 100; "Kopia listu od JW starosty szczerzeckiego" 1796 k. 173 kopia listu Pawła? Potockiego 1797 k. 115
 • 530 d Mf 6913
 • 530 d Mf 6897
 • 541 c a d 1850?
 • 546 a Pol.
 • 561 a Prawdopod. zakup od L. Siemieńskiego? zob. list L. Siemieńskiego do K. W. Kielisińskiego BK 1584 k. 150 d BK IX,227 w Siemieński Lucjan w Działyński Tytus
 • 600 a Potoccy
 • 651 a Maciejowice
 • 700 a Hulewicz Benedykt poseł woj. wołyńskiego
 • 700 a Koszelowski Michał towarzysz podróży Potockiego do Włoch
 • 700 a Potocki Paweł scholastyk łucki kan. krakow.
 • 700 a Potocki Piotr marszałek sand. konfederacji barskiej poseł zm. 1800
 • 700 a Stanisław August Poniatowski król Polski
 • 740 a Excerpt z listu WP Jankowskiego 1796
 • 740 a List JW Potockiey exwoiewodziny ruskiey do Benedykta Hulewicza pisarza ziem. włodzimir. y posła wdztwa wołyńskiego
 • 740 a List ostatniego króla Imci do Jw Potockiego gnała artylleryi
 • 740 a Gazetka z Rzymu 1796
 • 740 a list Potockiego do Pawła Potockiego 1797 k. 145-146. - List NN 1798 k. 1798
 • 740 a Napis na bramie pałacu Katarzyny Kossakowskiej JW kamińskiey kasztelanowey
 • 740 a Gazetka z Warszawy o klęsce pod Maciejowicami
 • 852 j BK 01579
 • 999 a WK

Indeksy