Spisy książek, przeważnie starych druków - oferty dla Tytusa Działyńskiego i jego dezyderaty.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01590
 • Kopie:
  • Mf 6899
  • CD 291a
 • Tytuł: Spisy książek, przeważnie starych druków - oferty dla Tytusa Działyńskiego i jego dezyderaty.
 • Miejsce i czas powstania: 1827-1861
 • Opis fizyczny: 309 k. 39x24 i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., niem., franc.
 • Zawartość:
  • Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 137-157
  • Katalog biblioteki Ogińskich? k. 1-20
  • "Biblioteka Faustyna Czaplickiego" k. 21-28
  • "Prospekt dzieła: Bibliografia krytyczna polsko-włoska przez [...] Seb. Campi we Włoszech drukować się maiącego" k. 29-30
  • Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 31-43 w tym "in Nürnberg waren zu erkaufen" k. 42
  • Wykaz starych druków kupionych od Zenona Przewłockiego k. 44-47
  • Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 48-95
  • "Wykaz dokumentów dotyczących r. 1848" k. 96-97
  • "Spis starych książek" k. 98-99; w spisie rękopisów autograf Pamiętników Kitowicza
  • "Spis dzieł numizmatycznych Ignacego hr. Łosia" k. 100-102
  • Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 103-113
  • "Biblioteka Woronczyńska" k. 114-117
  • "Spis książek z szafy gabinetowey i z dwóch przyległego pokoju" k. 118-127
  • "Wyciąg z katalogu biblioteki Dzieduszyckiego" k. 128
  • ("Spis duplikatów moich w Krakowie będących" k. 129-136
  • Katalog książek z Puław k. 158-159
  • Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 160-178
  • "Spis dzieł wybranych w księgarni K. Jabłońskiego we Lwowie" k. 179-184
  • Oferta Kupfer et Singer k. 185
  • Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 186-193
  • Oferta Edmunda Wałkowskiego "Wielka Frydrychowska ulica nr 79 w Berlinie" na dzieło: Herculanum Pompeji za 80 tal. k. 194
  • Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 195-214
  • "Książki hebrajskie lub Talmudyczne drukowane w Polsce" k. 215-216
  • "Do Gerolda u. Comp. do Wiednia [..] dla P. Pawlikowskiego Gwalberta w Medyce" ręką Kielisińskiego k. 217
  • Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 218-278
  • Wykaz książek o tematyce polskiej w gimnazjum toruńskim k. 279-284
  • Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 285-287
  • Oferta Minutolego z Legnicy k. 288-292
  • Kolekcja dzieł emigracyjnych k. 293-309
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czaplicki Faustyn
  • Dzieduszycki
  • Jabłoński Kajetan księgarz i wydawca w Lwowie
  • Łoś Ignacy numizmatyk
  • Minutoli
  • Ogińscy
  • Przewłocki Zenon
  • Wałkowski Edmund
  • Biblioteka Czartoryskich Puławy
  • Biblioteka Dzieduszyckiego
  • "Biblioteka Faustyna Czaplickiego
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Ogińskich
  • Biblioteka Pawlikowskich Medyka
  • Biblioteka Woronczyńska
  • Gimnazjum Toruń
  • Księgarnia Gerold u. Comp. Wiedeń
  • Księgarnia K. Jabłońskiego we Lwowie
  • Księgarnia Kupfer et Singer
  • Kórnik
  • Kraków
  • Legnica
  • Medyka
  • Norymberga
  • Puławy
  • Toruń
  • Woronczyn
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • emigracja
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • oferty antykwaryczne
  • bibliografie 19 w.
  • katalogi biblioteczne
  • katalogi antykwarskie
 • Uwagi: W inw. rkpsów not. ołówkiem [tylko częściowo czytelna]: także dezyderaty T. Działyńskiego.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Spisy książek
 • 245 $a Spisy książek, przeważnie starych druków - oferty dla Tytusa Działyńskiego i jego dezyderaty.
 • 246 $a Spisy książek, przeważnie dawniejszych [prawdopodobnie przysłanych Tyt. Działyńskiemu przez antykwarzy i in.]
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1827-1861
 • 300 $a 309 k. $c 39x24 i mn.
 • 340 $d rkps, druk. $e luźne
 • 500 $a W inw. rkpsów not. ołówkiem [tylko częściowo czytelna]: także dezyderaty T. Działyńskiego.
 • 520 $a Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 137-157
 • 520 $a Katalog biblioteki Ogińskich? k. 1-20
 • 520 $a "Biblioteka Faustyna Czaplickiego" k. 21-28
 • 520 $a "Prospekt dzieła: Bibliografia krytyczna polsko-włoska przez [...] Seb. Campi we Włoszech drukować się maiącego" k. 29-30
 • 520 $a Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 31-43 w tym "in Nürnberg waren zu erkaufen" k. 42
 • 520 $a Wykaz starych druków kupionych od Zenona Przewłockiego k. 44-47
 • 520 $a Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 48-95
 • 520 $a "Wykaz dokumentów dotyczących r. 1848" k. 96-97
 • 520 $a "Spis starych książek" k. 98-99; w spisie rękopisów autograf Pamiętników Kitowicza
 • 520 $a "Spis dzieł numizmatycznych Ignacego hr. Łosia" k. 100-102
 • 520 $a Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 103-113
 • 520 $a "Biblioteka Woronczyńska" k. 114-117
 • 520 $a "Spis książek z szafy gabinetowey i z dwóch przyległego pokoju" k. 118-127
 • 520 $a "Wyciąg z katalogu biblioteki Dzieduszyckiego" k. 128
 • 520 $a ("Spis duplikatów moich w Krakowie będących" k. 129-136
 • 520 $a Katalog książek z Puław k. 158-159
 • 520 $a Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 160-178
 • 520 $a "Spis dzieł wybranych w księgarni K. Jabłońskiego we Lwowie" k. 179-184
 • 520 $a Oferta Kupfer et Singer k. 185
 • 520 $a Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 186-193
 • 520 $a Oferta Edmunda Wałkowskiego "Wielka Frydrychowska ulica nr 79 w Berlinie" na dzieło: Herculanum Pompeji za 80 tal. k. 194
 • 520 $a Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 195-214
 • 520 $a "Książki hebrajskie lub Talmudyczne drukowane w Polsce" k. 215-216
 • 520 $a "Do Gerolda u. Comp. do Wiednia [..] dla P. Pawlikowskiego Gwalberta w Medyce" ręką Kielisińskiego k. 217
 • 520 $a Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 218-278
 • 520 $a Wykaz książek o tematyce polskiej w gimnazjum toruńskim k. 279-284
 • 520 $a Spisy starych druków (oferty antykwaryczne, wypisy z literatury) k. 285-287
 • 520 $a Oferta Minutolego z Legnicy k. 288-292
 • 520 $a Kolekcja dzieł emigracyjnych k. 293-309
 • 530 $d Mf 6899
 • 530 $d CD 291a
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac., niem., franc.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK IX,238 $w Działyński Tytus
 • 600 $a Czaplicki Faustyn
 • 600 $a Dzieduszycki
 • 600 $a Jabłoński Kajetan księgarz i wydawca w Lwowie
 • 600 $a Łoś Ignacy numizmatyk
 • 600 $a Minutoli
 • 600 $a Ogińscy
 • 600 $a Przewłocki Zenon
 • 600 $a Wałkowski Edmund
 • 610 $a Biblioteka Czartoryskich Puławy
 • 610 $a Biblioteka Dzieduszyckiego
 • 610 $a "Biblioteka Faustyna Czaplickiego
 • 610 $a Biblioteka Kórnicka
 • 610 $a Biblioteka Ogińskich
 • 610 $a Biblioteka Pawlikowskich Medyka
 • 610 $a Biblioteka Woronczyńska
 • 610 $a Gimnazjum Toruń
 • 610 $a Księgarnia Gerold u. Comp. Wiedeń
 • 610 $a Księgarnia K. Jabłońskiego we Lwowie
 • 610 $a Księgarnia Kupfer et Singer
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kraków
 • 651 $a Legnica
 • 651 $a Medyka
 • 651 $a Norymberga
 • 651 $a Puławy
 • 651 $a Toruń
 • 651 $a Woronczyn
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a emigracja
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 655 $a oferty antykwaryczne
 • 655 $a bibliografie 19 w.
 • 655 $a katalogi biblioteczne
 • 655 $a katalogi antykwarskie
 • 740 $a Wykaz dokumentów dotyczących r. 1848
 • 740 $a Spisy starych druków oferty antykwaryczne?
 • 740 $a Do Gerolda u. Comp. do Wiednia .. dla Pawlikowskiego Gwalberta w Medyce ręką Kielisińskiego
 • 740 $a Wykaz książek o tematyce polskiej w gimnazjum toruńskim
 • 740 $a Oferta Minutolego z Legnicy
 • 740 $a Kolekcja dzieł emigracyjnych
 • 740 $a Biblioteka Faustyna Czaplickiego
 • 740 $a Katalog biblioteki Ogińskich?
 • 740 $a Wykaz starych druków kupionych od Zenona Przewłockiego
 • 740 $a Spis starych książek
 • 740 $a Spis dzieł numizmatycznych Ignacego hr. Łosia
 • 740 $a Biblioteka Woronczyńska
 • 740 $a Spis książek z szafy gabinetowey i z dwóch przyległego pokoju
 • 740 $a Wyciąg z katalogu biblioteki Dzieduszyckiego
 • 740 $a Spis duplikatów moich w Krakowie będących
 • 740 $a Katalog książek z Puław
 • 740 $a Spis dzieł wybranych w księgarni K. Jabłońskiego we Lwowie
 • 740 $a Oferta Kupfer et Singer
 • 740 $a Oferta Edmunda Wałkowskiego Wielka Frydrychowska ulica nr 79 w Berlinie na dzieło Herculanum Pompeji za 80 tal.
 • 740 $a Książki hebrajskie lub Talmudyczne drukowane w Polsce
 • 777 $a Campi Sebastian $t Bibliografia krytyczna polsko-włoska przez Seb. Campi
 • 852 $j BK 01590
 • 990 $a judaicum 16 w.
 • 999 $a WK

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01590