Dzieje Jana Sobieskiego, króla polskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00383
 • Kopie:
  • Mf 1359
  • MF 1755
 • Autor: Salvandy, Narcisse Achille de (1795-1856)
 • Tytuł:
  • Histoire du roi Jean Sobieski et, du royaume de Pologne (pol.)
  • Dzieje Jana Sobieskiego, króla polskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1829
 • Opis fizyczny: 220 k. 37x22 cm
 • Oprawa: Półpłótno, 19 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Ks. pierwsza "Ogólny obraz Polski." k. 1-31 (położenie geo-polityczne, charakterystyka rządów w Polsce Piastów, Jagiellonów i królów elekcyjnych do Zygmunta III.) Ks. druga k. 31-54v (Genealogia rodu Sobieskich, panowanie Wazów: Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza do jego abdykacji 17 IX 1668) Ks. trzecia k. 54v-85 (Elekcja 1669 r., rządy Michała Korybuta Wiśniowieckiego, wojnya z Turcją, traktat w Buczaczu) Ks. czwarta k. 86-113 "Jan II." (Obranie Jana Sobieskiego na króla Polski, polityka wschodnia władcy, problem turecki do 1676 r.) Ks. piąta k. 114-129 (Jan III Sobieski lata 1677-1683) Ks. szósta k. 129-155 (Jan III Sobieski, rok 1683 - odsiecz wiedeńska) Ks. siódma k. 156-180 (lata 1684-1688) Ks. ósma k. 181-201 (lata 1688-1693) Ks. dziewiąta k. 202-220 (1693-1696)
  • "Indeks nazw geograficznych i osobowych" k. 220 v
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696) biografie 19 w.
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Historiografia francuska 19 w.
  • Biografie 19 w.
  • Polska historia 17 w.
 • Uwagi: Pismo jednej ręki, na marginesach gdzieniegdzie po kilka słów francuskiego tekstu, na k. 220 napis ręką pisarza "Bolęcin die 17 lutego 1829 Jan Zai ", Jest to przekład dzieła Narcyzy Achillesa Salwandy, Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski [Paryż 1830]. Na marginesach po kilka słów francuskiego tekstu. Na końcu ostatniej k. ręką pisarza tekstu: Bolęcin d. 17 lutego 1829. pismo jednej ręki
 • Opracowania: "Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski." Paryż, 1830

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 1 @ $a pol $h fre
 • 100 1 . $a Salvandy, Narcisse Achille de $d (1795-1856)
 • 240 1 0 $a Histoire du roi Jean Sobieski et, du royaume de Pologne $l (pol.)
 • 245 1 0 $a Dzieje Jana Sobieskiego, króla polskiego.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1829
 • 300 $a 220 k. $c 37x22 cm
 • 340 $d rkps $e Półpłótno, 19 w.
 • 500 $a Pismo jednej ręki, na marginesach gdzieniegdzie po kilka słów francuskiego tekstu, na k. 220 napis ręką pisarza "Bolęcin die 17 lutego 1829 Jan Zai ", $a Jest to przekład dzieła Narcyzy Achillesa Salwandy, Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski [Paryż 1830]. Na marginesach po kilka słów francuskiego tekstu. Na końcu ostatniej k. ręką pisarza tekstu: Bolęcin d. 17 lutego 1829. $a pismo jednej ręki
 • 520 $a Ks. pierwsza "Ogólny obraz Polski." k. 1-31 (położenie geo-polityczne, charakterystyka rządów w Polsce Piastów, Jagiellonów i królów elekcyjnych do Zygmunta III.) Ks. druga k. 31-54v (Genealogia rodu Sobieskich, panowanie Wazów: Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza do jego abdykacji 17 IX 1668) Ks. trzecia k. 54v-85 (Elekcja 1669 r., rządy Michała Korybuta Wiśniowieckiego, wojnya z Turcją, traktat w Buczaczu) Ks. czwarta k. 86-113 "Jan II." (Obranie Jana Sobieskiego na króla Polski, polityka wschodnia władcy, problem turecki do 1676 r.) Ks. piąta k. 114-129 (Jan III Sobieski lata 1677-1683) Ks. szósta k. 129-155 (Jan III Sobieski, rok 1683 - odsiecz wiedeńska) Ks. siódma k. 156-180 (lata 1684-1688) Ks. ósma k. 181-201 (lata 1688-1693) Ks. dziewiąta k. 202-220 (1693-1696)
 • 520 $a "Indeks nazw geograficznych i osobowych" k. 220 v
 • 530 $d Mf 1359
 • 530 $d MF 1755
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK II, 255 $w Działyński Tytus
 • 581 $a "Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski." Paryż, 1830
 • 600 0 9 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696) $x biografie $y 19 w.
 • 600 0 9 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 0 9 $a Michał Korybut Wiśniowiecki $c (król Polski ; $d 1640-1673)
 • 600 0 9 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 0 9 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 650 . 9 $a Historiografia francuska $y 19 w.
 • 650 . 9 $a Biografie $y 19 w.
 • 651 . 9 $a Polska $x historia $y 17 w.
 • 740 $a Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski.
 • 852 $j BK 00383
 • 999 $d 2013

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00383