"Klenoty Domów y Familiej starożytniey z rejestrem sporządzone [...] 1671."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00465
 • Kopie: Mf 885
 • Tytuł: "Klenoty Domów y Familiej starożytniey z rejestrem sporządzone [...] 1671."
 • Miejsce i czas powstania: 1641
 • Opis fizyczny: 18 k. 34x21 cm
 • Oprawa: pł., 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dachnowski, Jan Karol (ca 1590-1654 post)
  • Piekosiński Franciszek
  • Prusy
  • szlachta pruska 17 w.
  • genealogie 17 w.
  • sumariusze herbarzy 17 w.
 • Uwagi: "herbarz [...] odpowiada herbarzowi rękopiśmiennemu [...] w Toruniu, odbiega zaś znacznie od herbarza [...] biblioteki kórnickiej. [...] Kolejność redakcji [...]: 1. Herbarz Kosińskiego, 2. Herbarz kórnicki, 3. herbarz Toruński, 4. Sumaryusz kórnicki. Piekosiński"

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Klejnoty
 • 245 a "Klenoty Domów y Familiej starożytniey z rejestrem sporządzone [...] 1671."
 • 250 a kop.
 • 260 c 1641
 • 300 a 18 k. c 34x21 cm
 • 340 d rkps e pł., 19 w.
 • 500 a "herbarz [...] odpowiada herbarzowi rękopiśmiennemu [...] w Toruniu, odbiega zaś znacznie od herbarza [...] biblioteki kórnickiej. [...] Kolejność redakcji [...]: 1. Herbarz Kosińskiego, 2. Herbarz kórnicki, 3. herbarz Toruński, 4. Sumaryusz kórnicki. Piekosiński"
 • 530 d Mf 885
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK III, 3 w Działyński Tytus
 • 600 a Dachnowski, Jan Karol d (ca 1590-1654 post)
 • 600 a Piekosiński Franciszek
 • 651 a Prusy
 • 653 a szlachta pruska 17 w.
 • 653 a genealogie 17 w.
 • 655 a sumariusze herbarzy 17 w.
 • 852 j BK 00465
 • 999 a WK
 • 999 d 2013