"Arythmetyka Polska na formę insżey Arythmetyki z dostatecznieyszą iednak Explikacyą, y nowemi wszystkiemi Exemplami Przez P. W. Odpisana Roku Pańskiego 1767"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00670
 • Kopie: Mf 1613
 • Tytuł:
  • Podręcznik arytmetyki
  • "Arythmetyka Polska na formę insżey Arythmetyki z dostatecznieyszą iednak Explikacyą, y nowemi wszystkiemi Exemplami Przez P. W. Odpisana Roku Pańskiego 1767"
 • Miejsce i czas powstania: 1767
 • Opis fizyczny: 67 k. 20x16 cm
 • Oprawa: tekst. 18-19 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Dywizya Składana" (w tym "Exempla Divisionis") k. 33-35v
  • "Czwarta Sztuka" k. 61v
  • "Piąta Sztuka" k. 62
  • "Szosta Sztuka" k. 62v-63
  • "Gadki rożne" k. 63-65
  • "Figura Triangularis" k. 65-66
  • [Probatio calami] k. 66v
  • "Trzecia Sztuka" k. 61
  • "Reguła Detri prosta" (w tym "Exempla Reguły Detri prosty") k. 36-38
  • "Reguła Detri Składana" (w tym "Exempla Reguły Detri Składaney") k. 38v-44
  • "Probacyo Kalami" k. 44v
  • "Reguła Societatis albo Społeczna" (w tym "Exempla Reguły Societatis") k. 45-49v
  • "Reguła Interesse albo Prowizyi" k. 50-54v
  • "Reguła Conversa albo Opaczna" k. 55-57
  • [Probatio calami] k. 57-58v
  • "Regula Scientiae albo Umieiętna czyli Sztuczna" k. 59-66
  • "Druga Sztuka robotą pierwszey podobna" k. 60v
  • "Arythmetyka" k. 3-35v
  • "Numeracya" (w tym "Tabella Numeracyi" i "Exempla Numeracyi") k. 3-8v
  • "Addycya prosta" (w tym "Exempla rożne przez Addycyą" i "Exempla Addycyi") k. 8v-12
  • "Subtrakcya Prosta" (w tym "Exempla Subtrakcyi") k. 12v-15v
  • "Multyplikacya prosta" (w tym "Exempla Multyplikacyi") k. 16-20
  • "Dywizya prosta" (w tym "Exempla Dywizyi") k. 20v-23v
  • "Addycya Składana" (w tym "Exempla Addycyi Składaney") k. 24-26
  • "Subtrakcya Składana" (w tym "Exempla Subtrakcyi") k. 26v-30
  • "Multyplikacya Składana" k. 30-32v
  • "Arythmetyka Polska na formę inszey Arythmetyki z dostatecznieyszą iednak Explikacyą y nowemi wszystkiemi Exemplami Przez P. W. Odpisana. Roku Pańskiego 1767." k. 1
  • "Tabella Multiplicationis" k. 2-2v
 • Grafika: matematyka reguły k. 65v-66 ryc.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • matematyka 18 w.
  • Polska
  • arytmetyka 18 w.
  • podręczniki
 • Uwagi:
  • ryc., tabele
  • pismo jednej ręki (oprócz dopisków oł. i probatio calami)
  • K. 44v., 57-58v., 66 probatio calami. Oryginalna paginacja obejmuje strony 1-129; jednak ze względu na jej niekompletność rkps ponownie poddano paginacji (67 k.)
  • Strony puste: A-Av, k. 1v, 67-67v, B-Bv.
 • Opracowania: Więsław W., Osiemnastowieczne rękopisy matematyczne w Bibliotece Kórnickiej, "Wiadomości Matematyczne" 2000

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Arytmetyka
 • 240 a Podręcznik arytmetyki
 • 245 a "Arythmetyka Polska na formę insżey Arythmetyki z dostatecznieyszą iednak Explikacyą, y nowemi wszystkiemi Exemplami Przez P. W. Odpisana Roku Pańskiego 1767"
 • 246 a Arytmetyka polska [...] przez P. W. odpisana r. 1767. g tyt. z dawnego inwentarza
 • 250 a kop.
 • 260 c 1767
 • 300 a 67 k. c 20x16 cm
 • 340 d rkps e tekst. 18-19 w.
 • 500 a ryc., tabele
 • 500 a pismo jednej ręki (oprócz dopisków oł. i probatio calami)
 • 500 a K. 44v., 57-58v., 66 probatio calami. a Oryginalna paginacja obejmuje strony 1-129; jednak ze względu na jej niekompletność rkps ponownie poddano paginacji (67 k.)
 • 500 a Strony puste: A-Av, k. 1v, 67-67v, B-Bv.
 • 520 a "Dywizya Składana" (w tym "Exempla Divisionis") k. 33-35v
 • 520 a "Czwarta Sztuka" k. 61v
 • 520 a "Piąta Sztuka" k. 62
 • 520 a "Szosta Sztuka" k. 62v-63
 • 520 a "Gadki rożne" k. 63-65
 • 520 a "Figura Triangularis" k. 65-66
 • 520 a [Probatio calami] k. 66v
 • 520 a "Trzecia Sztuka" k. 61
 • 520 a "Reguła Detri prosta" (w tym "Exempla Reguły Detri prosty") k. 36-38
 • 520 a "Reguła Detri Składana" (w tym "Exempla Reguły Detri Składaney") k. 38v-44
 • 520 a "Probacyo Kalami" k. 44v
 • 520 a "Reguła Societatis albo Społeczna" (w tym "Exempla Reguły Societatis") k. 45-49v
 • 520 a "Reguła Interesse albo Prowizyi" k. 50-54v
 • 520 a "Reguła Conversa albo Opaczna" k. 55-57
 • 520 a [Probatio calami] k. 57-58v
 • 520 a "Regula Scientiae albo Umieiętna czyli Sztuczna" k. 59-66
 • 520 a "Druga Sztuka robotą pierwszey podobna" k. 60v
 • 520 a "Arythmetyka" k. 3-35v
 • 520 a "Numeracya" (w tym "Tabella Numeracyi" i "Exempla Numeracyi") k. 3-8v
 • 520 a "Addycya prosta" (w tym "Exempla rożne przez Addycyą" i "Exempla Addycyi") k. 8v-12
 • 520 a "Subtrakcya Prosta" (w tym "Exempla Subtrakcyi") k. 12v-15v
 • 520 a "Multyplikacya prosta" (w tym "Exempla Multyplikacyi") k. 16-20
 • 520 a "Dywizya prosta" (w tym "Exempla Dywizyi") k. 20v-23v
 • 520 a "Addycya Składana" (w tym "Exempla Addycyi Składaney") k. 24-26
 • 520 a "Subtrakcya Składana" (w tym "Exempla Subtrakcyi") k. 26v-30
 • 520 a "Multyplikacya Składana" k. 30-32v
 • 520 a "Arythmetyka Polska na formę inszey Arythmetyki z dostatecznieyszą iednak Explikacyą y nowemi wszystkiemi Exemplami Przez P. W. Odpisana. Roku Pańskiego 1767." k. 1
 • 520 a "Tabella Multiplicationis" k. 2-2v
 • 530 d Mf 1613
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IV 207 w Działyński Tytus
 • 581 a Więsław W., Osiemnastowieczne rękopisy matematyczne w Bibliotece Kórnickiej, "Wiadomości Matematyczne" 2000
 • 650 a matematyka 18 w.
 • 651 a Polska
 • 653 a arytmetyka 18 w.
 • 655 a podręczniki
 • 740 a Figura Triangularis
 • 740 a Tabella Multiplicationis
 • 740 a Arythmetyka
 • 740 a Numeracya
 • 740 a Addycya prosta
 • 740 a Subtrakcya Prosta
 • 740 a Multiplikacya prosta
 • 740 a Dywizya prosta
 • 740 a Addycya Składana
 • 740 a Subtrakcya Składana
 • 740 a Multyplikacya Składana
 • 740 a Dywizya Składana
 • 740 a Reguła Detri prosta
 • 740 a Reguła Detri Składana
 • 740 a Reguła Societatis albo Społeczna
 • 740 a Reguła Interesse albo Prowizyi
 • 740 a Regula Conversa albo Opaczna
 • 740 a Regula Scientiae albo Umieiętna czyli Sztuczna
 • 740 a Gadki rożne zadania tekstowe
 • 852 j BK 00670
 • 900 c matematyka reguły k k. 65v-66 m ryc.
 • 999 d 2013