"Zbior praw o Radzie Nieustaiącey y o czterech Juryzdykcyach, to iest: Kommissyi Woyskowey, Kommissyi Skarbowey, Sądów Zadwornych, czyli assessoryi, Jurysdykcyi marszałkowskiey y o Sądach Seymowych R. 1780 mca Febr. 2 dnia w Warszawie."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00833
 • Kopie: Mf 1566
 • Tytuł: "Zbior praw o Radzie Nieustaiącey y o czterech Juryzdykcyach, to iest: Kommissyi Woyskowey, Kommissyi Skarbowey, Sądów Zadwornych, czyli assessoryi, Jurysdykcyi marszałkowskiey y o Sądach Seymowych R. 1780 mca Febr. 2 dnia w Warszawie."
 • Miejsce i czas powstania: 1780
 • Opis fizyczny: 153 k. 19x12 cm
 • Oprawa: sk. brąz., marm., grzb.: tł., złoc. z wyc., 18 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Zbior Praw o Sądach Zadwornych czyli Assessoryi Oboyga Narodow ustanowioney w Roku 1764 Seymu Convo[cationis]" k. 112-129v
  • "Zbior Praw o Władzy czyli Juryzdikcyi Marszalkowskiey pod Rokiem 1766" k. 132-137
  • "Zbior Praw o Sądach Seymowych pod R[okiem] 1775" k. 140-145v
  • "Regestr zawieraiących się w tey Xiązce materyi" k. 148-152
  • "Zbior Praw o Kommissyi Woyskowey pod R[okiem] 1764" k. 50-78v
  • "Artykuł Pierwszy" k. 2-11v
  • "Zbior Praw. O Radzie Nieustajacey 1775. R[ok]u. Ustanowienie Rady Nieustaiącey." k. 2
  • "Zbior Praw o Kommissyi Skarbowey pod Rokiem 1764" k. 80-109
  • "Artykuł Czwarty" k. 19v-48
  • "Artykuł Trzeci" k. 18v-19v
  • "Artykuł Drugi" k. 12-18v
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Komisja Skarbowa
  • Komisja Wojskowa
  • Sądy Sejmowe
  • Sądy Zadworne
  • wojsko 18 w.
  • sądy 18 w.
  • prawo 18 w.
 • Uwagi:
  • Strony puste: 48v-49v, 79-79v, 109v-111v, 130-131v, 137v-139v, 146-147v, 150v, 152v-153v.
  • Na grzbiecie naklejka z wyc. tyt.: Zbiór Praw o Radzie Nieustai. k. 49, 79, 110-111, 130-131, 138-139, 146-147, 153 puste

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Zbiór
 • 245 $a "Zbior praw o Radzie Nieustaiącey y o czterech Juryzdykcyach, to iest: Kommissyi Woyskowey, Kommissyi Skarbowey, Sądów Zadwornych, czyli assessoryi, Jurysdykcyi marszałkowskiey y o Sądach Seymowych R. 1780 mca Febr. 2 dnia w Warszawie."
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1780
 • 300 $a 153 k. $c 19x12 cm
 • 340 $d rkps $e sk. brąz., marm., grzb.: tł., złoc. z wyc., 18 w.
 • 500 $a Strony puste: 48v-49v, 79-79v, 109v-111v, 130-131v, 137v-139v, 146-147v, 150v, 152v-153v.
 • 500 $a Na grzbiecie naklejka z wyc. tyt.: Zbiór Praw o Radzie Nieustai. $a k. 49, 79, 110-111, 130-131, 138-139, 146-147, 153 puste
 • 520 $a "Zbior Praw o Sądach Zadwornych czyli Assessoryi Oboyga Narodow ustanowioney w Roku 1764 Seymu Convo[cationis]" k. 112-129v
 • 520 $a "Zbior Praw o Władzy czyli Juryzdikcyi Marszalkowskiey pod Rokiem 1766" k. 132-137
 • 520 $a "Zbior Praw o Sądach Seymowych pod R[okiem] 1775" k. 140-145v
 • 520 $a "Regestr zawieraiących się w tey Xiązce materyi" k. 148-152
 • 520 $a "Zbior Praw o Kommissyi Woyskowey pod R[okiem] 1764" k. 50-78v
 • 520 $a "Artykuł Pierwszy" k. 2-11v
 • 520 $a "Zbior Praw. O Radzie Nieustajacey 1775. R[ok]u. Ustanowienie Rady Nieustaiącey." k. 2
 • 520 $a "Zbior Praw o Kommissyi Skarbowey pod Rokiem 1764" k. 80-109
 • 520 $a "Artykuł Czwarty" k. 19v-48
 • 520 $a "Artykuł Trzeci" k. 18v-19v
 • 520 $a "Artykuł Drugi" k. 12-18v
 • 530 $d Mf 1566
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK V, 77 $w Działyński Tytus
 • 610 $a Komisja Skarbowa
 • 610 $a Komisja Wojskowa
 • 610 $a Sądy Sejmowe
 • 610 $a Sądy Zadworne
 • 653 $a wojsko 18 w.
 • 653 $a sądy 18 w.
 • 653 $a prawo 18 w.
 • 710 $a Rada Nieustająca
 • 740 $a Zbiór praw o Kommissyi Woyskowey 1764
 • 740 $a Zbiór praw o Kommissyi Skarbowey 1764
 • 740 $a Zbiór praw o władzy czyli Jurysdykcyi Marszałkowskiey 1766
 • 740 $a Zbiór praw o Sądach Seymowych .. 1775
 • 740 $a Zbiór praw o Sądach Zadwornych czyli Assessoryi Oboyga Narodów ustanowiony w roku 1764
 • 852 $j BK 00833
 • 999 $a WK
 • 999 $d 2013

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00833