"Inventarium Omnium et Singulorum Privilegiorum, Qvaecunqve in Archivio Regio Arcis Cracoviensis Continentur. Confectum Mansato, et ex Commissione Sacrae Regiae Majestatis, Per Venerabiles Stanislaum Lubiensky, Gneznensem et Mathiam Lubiensky, Lanciciensem, Praepositos, ejusdem Majestatis Secretarios Anno Domini M.DC.XIII."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00836
 • Kopie: Mf 1912
 • Tytuł: "Inventarium Omnium et Singulorum Privilegiorum, Qvaecunqve in Archivio Regio Arcis Cracoviensis Continentur. Confectum Mansato, et ex Commissione Sacrae Regiae Majestatis, Per Venerabiles Stanislaum Lubiensky, Gneznensem et Mathiam Lubiensky, Lanciciensem, Praepositos, ejusdem Majestatis Secretarios Anno Domini M.DC.XIII."
 • Miejsce i czas powstania: 1613
 • Opis fizyczny: 290 k. 34x23 cm
 • Oprawa: tekt. 18-19 w., zniszcz.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Inwentarz archiwalny przywilejów, aktów i dokumentów przechowywanych w archiwum król. na zamku wawelskim w Krakowie, spisany z polecenia król. w 1613 r. przez prepozyta gnieźnieńskiego Stanisława i prepozyta łęczyckiego Macieja Łubieńskich. Odbiorcy krajowi uporządkowani zostali przeważnie według województw. Wśród odbiorców zagranicznych znajdują się: Stolica Apostolska, Cesarstwo, Bawaria, Węgry, Czechy, Dania, Szwecja, Brandenburgia, Niemcy, Pomorze, Śląsk, Prusy, Inflanty, Besarabia, Wołoszczyzna, Turcja i Tatarzy.
  • [Dedykacja dla bpa włocławskiego i kanclerza wlk. kor. Wawrzyńca Gembickiego (1559-1624)] k. 4-6
  • "Commissio Sacrae Regiae Majestatis" k. 6v
  • "Index eorum, qvae hoc Volumine continentur Litterae" [spis treści] k. 7-7v
  • [Sumariusz akt dla wystawców i odbiorców zagranicznych] k. 9-111v
  • [Sumariusz akt dla wystawców i odbiorców krajowych] k. k. 112-290
  • [Sumariusz akt dot. królewszczyzn] k. 121-124
  • [Tytuł jak wyżej] k. 1.
  • [Dedykacja dla króla Zygmunta III Wazy (1566-1632)] k. 2-3
 • Proweniencja: od M. Biernackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Gembicki Wawrzyniec prymas, kanclerz w. kor. 1559-1624
  • Łubieński Maciej prymas 1572-1652
  • Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. 1573-1640
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Watykan
  • korespondencja polityczna
  • korespondencja dyplomatyczna
  • akta
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • k. 8 czysta
  • Rkps wygląda na powstały w 17 w. (w dawnym inwentarzu dopisano uwagę: "kopia późniejsza"), zawiera ślady lektury (podkreślenia i dopiski), ale opr. jest zdecydowanie późniejsza (18-19 w.). Na grzbiecie opr. naniesiono tytuł, dziś już prawie nieczytelny.
  • pismo jednej ręki

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Inventarium
 • 245 $a "Inventarium Omnium et Singulorum Privilegiorum, Qvaecunqve in Archivio Regio Arcis Cracoviensis Continentur. Confectum Mansato, et ex Commissione Sacrae Regiae Majestatis, Per Venerabiles Stanislaum Lubiensky, Gneznensem et Mathiam Lubiensky, Lanciciensem, Praepositos, ejusdem Majestatis Secretarios Anno Domini M.DC.XIII."
 • 246 $a Inventarium omnium et singulorum privilegiorum, literarum et monumentorum, quaecunque in Archivio Regio arcis Cracoviensis continentur. Confectum mandato et ex commissione Sacrae Regiae Maiestatis per [...] Stanislaum Lubiensky [...] et Mathiam Lubiensky [...] Anno [...] MDCXIII.
 • 250 $a oryg.?
 • 260 $c 1613
 • 300 $a 290 k. $c 34x23 cm
 • 340 $d rkps $e tekt. 18-19 w., zniszcz.
 • 500 $a k. 8 czysta
 • 500 $a Rkps wygląda na powstały w 17 w. (w dawnym inwentarzu dopisano uwagę: "kopia późniejsza"), zawiera ślady lektury (podkreślenia i dopiski), ale opr. jest zdecydowanie późniejsza (18-19 w.). Na grzbiecie opr. naniesiono tytuł, dziś już prawie nieczytelny.
 • 500 $a pismo jednej ręki
 • 520 $a Inwentarz archiwalny przywilejów, aktów i dokumentów przechowywanych w archiwum król. na zamku wawelskim w Krakowie, spisany z polecenia król. w 1613 r. przez prepozyta gnieźnieńskiego Stanisława i prepozyta łęczyckiego Macieja Łubieńskich. Odbiorcy krajowi uporządkowani zostali przeważnie według województw. Wśród odbiorców zagranicznych znajdują się: Stolica Apostolska, Cesarstwo, Bawaria, Węgry, Czechy, Dania, Szwecja, Brandenburgia, Niemcy, Pomorze, Śląsk, Prusy, Inflanty, Besarabia, Wołoszczyzna, Turcja i Tatarzy.
 • 520 $a [Dedykacja dla bpa włocławskiego i kanclerza wlk. kor. Wawrzyńca Gembickiego (1559-1624)] k. 4-6
 • 520 $a "Commissio Sacrae Regiae Majestatis" k. 6v
 • 520 $a "Index eorum, qvae hoc Volumine continentur Litterae" [spis treści] k. 7-7v
 • 520 $a [Sumariusz akt dla wystawców i odbiorców zagranicznych] k. 9-111v
 • 520 $a [Sumariusz akt dla wystawców i odbiorców krajowych] k. k. 112-290
 • 520 $a [Sumariusz akt dot. królewszczyzn] k. 121-124
 • 520 $a [Tytuł jak wyżej] k. 1.
 • 520 $a [Dedykacja dla króla Zygmunta III Wazy (1566-1632)] k. 2-3
 • 530 $d Mf 1912
 • 541 $c a $d 1867
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a od M. Biernackiego $d 80 (oł. na k. wewn. opr.) $d BK V, 80 $r 1867 $w Kossecki Stefan $w Działyński Jan
 • 600 $a Gembicki Wawrzyniec $c prymas, kanclerz w. kor. $d 1559-1624
 • 600 $a Łubieński Maciej prymas 1572-1652
 • 600 $a Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. 1573-1640
 • 600 $a Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
 • 651 $a Watykan
 • 653 $a korespondencja polityczna
 • 653 $a korespondencja dyplomatyczna
 • 655 $a akta
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 852 $j BK 00836
 • 990 $a ungaricum 16-17 w.
 • 990 $a suecicum 16-17 w.
 • 990 $a silesiacum 16-17 w.
 • 990 $a livonicum 16-17 w.
 • 990 $a lituanicum 16-17 w.
 • 990 $a ruthenicum 16-17 w.
 • 990 $a tartaricum 16-17 w.
 • 990 $a turcicum 16-17 w.
 • 990 $a dacoromanicum 16-17 w.
 • 990 $a danicum 16-17 w.
 • 990 $a germanicum 16-17 w.
 • 990 $a austriacum 16-17 w.
 • 990 $a prussicum 16-17 w.
 • 990 $a bohemicum 16-17 w.
 • 999 $a PB $a weryf. KK
 • 999 $d 2013

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00836