"Przywileje miasta Krakowa" 13-18 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00842
 • Kopie: Mf 1914
 • Tytuł: "Przywileje miasta Krakowa" 13-18 w.
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 115 k. 35x23 cm
 • Oprawa: półperg., 19 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Privilegium [...] Sigismundi Tertij regis quo donatur perpetuo dominis consulibus urbis Cracoviae [...]" [1631] k. 95-96
  • "Privilegium Detrusovi? Galli" [przywilej Władysława IV, 1685] k. 97-98
  • [Dekret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w sprawie Śliwińskiego, 1770] k. 99-101
  • "Taxa victualium" (rozporządzenie w sprawie cen żywności) podwojewodziego krakowskiego Stanisława Łętowskiego dla Kleparza [1776] k. 103
  • "Excerpt z księgi sub titulo Eokonomika [!] Ziemiańska Generalna przez Jakuba Kazimirza Chaura wydaney w roku 1744 [...]" k. 104-107
  • "Portrait de madame [...] Zaiączek par Balzac 1836" k. 108 [z dopiskiem: "Ta stara baba, córka aptekarza beresteckiego, [...] pobiera sto tysięcy od Rządu Królestwa Polskiego, cóż więc dziwnego, że sprowadza czepki z Paryża i że zyskała pochwały takiego dudka jak Balzac? Zrobiłaż co dla swoich rodaków? Otarła aby jedną łzę cierpiącej ludzkości [...]"] k. ?
  • [Wiersz Majeranowskiego, cenzora krakowskiego, na obraz Wojciecha Stattlera w katedrze krakowskiej, namalowany z polecenia kustosza katedr. Łętowskiego, wraz szkicem obrazu (bardzo zgryźliwy)] k. ?
  • "Controversia inter figulos Cracoviensis et Casimiriensis" [1511] k. 69
  • [Nota o używaniu jęz. polskiego w świątyniach krakowskich abpa gnieźnieńskiego Andrzeja (?) i bpa krakowskiego Jana (?), 1226, potwierdzona 1536] k. 71-74
  • "Commutatio villae Dąbie pro aliis bonis civitatis Cracoviensis [...]" [1389] k. 75-82
  • "Decretum juris terrestris inter consules Cracovienses et praepositum S[ancti] Nicolai quo adjudicatur hortus consulibus Cracoviensibus retro eandem Ecclesiam S[ancti] Nicolai [...] 1401" k. 83-84
  • "Casimirus rex donat Martino Czech de Cracovia cultrifici arcam pro aedificatione molendini alias toczny młyn ante portam sutorum in torrente dicto Rudawa [...] 1448" k. 85-86
  • "[...] Sigismundus rex donat suum censum regium de molendino cultrificum civitati Cracoviensi [...] 1510" k. 87-88
  • "[...] Sigismundi Ordinatio de consensu dominorum consulum in praetorio et extra. De obligationibus spectabilium proconsulum, consulum, de judiciis, de consiliis, de concludendo negotio ac de electionibus facta [...] 1532" k. 89-94
  • "Jura et privilegia contubernii figulorum Cracoviensium" [1552] k. 61-62
  • [Potwierdzenie tychże przywilejów przez Zygmunta III Wazę w 1599 i Jana III Sobieskiego w 1671 r.?] k. 64-66v
  • "Ordinatio contubernii figulorum Cracovienscium? de anno 1504 [...]" k. 66v-69
  • [Przywilej Stefana Batorego, 1552] k. 69v-70
  • [Przywilej króla Augusta III Sasa, 1740] k. 1-3
  • [Przywilej króla Augusta II Mocnego, 1701] k. 3v-8
  • [Przywilej magistratu krakowskiego?, 1684] k. 8-12
  • [Przywilej króla Jana III Sobieskiego, 1684] k. 12
  • [Potwierdzenie przywilejów przez Augusta II] k. 12v-13
  • [Potwierdzenie przywilejów przez Augusta III, 1745] k. 13v-14
  • [Potwierdzenie tegoż przywileju przez Zygmunta III Wazę, 1599] k. 62-62, Jana III 1671 k. 64-66v
  • "Jura et privilegia contubernii pellionum Cracoviensium" [1532] k. 15
  • [Potwierdzenie tegoż przywileju przez króla Zygmunta Augusta] k. 15v
  • [Potwierdzenie przywileju jak wyżej przez króla Stefana Batorego, 1585] k. 17v-18
  • [Potwierdzenie przywileju jak wyżej przez króla Zygmunta III Wazę, 1588 i 1606] k. 18-22v Władysława IV 1644 k. 22v-24v
  • [Potwierdzenie przywileju jak wyżej przez króla Władysława IV, 1644] k. 22v-24v
  • "Confirmatio articulorum contubernis? compactorum Cracoviensis seu Introligatorum servientium" [1567] k. 29-31v
  • "Secundarum vero literarum" [1596] k. 31v-33v
  • "Confirmatio jurium horologiatorum civitatis Cracoviensis" [potwierdzenie przez Jana III Sobieskiego przywilejów Władysława IV z 1633 i Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1660 r. dla krakowskiego cechu zegarmistrzów, 1684] k. 33v-35v
  • "Jura et privilegia contubernii famatorum mensatorum Cracoviensium" [prawa i przywileje cechu ? z 1578 r.? z zatwierdzeniami królów: Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy i Władysława IV] k. 35v-44v
  • "Ordinatio contubernii laniorum? Cracoviensium per [...] Sigismundum Tertium [...]" [1592] k. 44v-45v
  • "Confirmatio jurium albicerdonum Cracoviensium alias białoskórnikom serviens [...] Augusti Secundi [...]" [potwierdzenie przez Augusta II przywilejów cechu białoskórników, 1698] k. 47-49v
  • "Privilegium [...] Casimiri Magni [...] 1366 per [...] Augustum Tertium [...] 1738 confirmatum [...]" k. 49v-52
  • "Privilegium contubernii tabernatorum Clepardiensium per [...] Stephanum regem [...] per [...] Augustum Secundum in anno 1703 [...]" [przywilej króla Stefana Batorego dla karczmarzy? na Kleparzu z 1578 r. potwierdzony w r. 1703 przez Augusta II] k. 52v-59
  • "Jura Contubernii pultanorum? Cracoviensis [...]" [1591] k. 59v-61
 • Grafika:
  • Chrystus Chrzest 15x8,5 cm k. 111 rys. ołówkiem
  • Ligber J. Courlin L. Zamoyski Jan 11,5x9 cm k. 109 miedz.
  • pieczęć Kazimierz Wielki 11,5x11,5 cm k. 110 drzew.?
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Kazimierz Wielki (król Polski ; 1310-1370)
  • Łętowski kustosz katedry krakowskiej
  • Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673)
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Stattler Wojciech Korneli
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Zajączkowa
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Kleparz pod Krakowem
  • Kraków 15-18 w.
  • szklarze 17 w.
  • partacze 17 w.
  • miasta 15-18 w.
  • miary 16 w.
  • malarstwo 19 w.
  • kuśnierze 16 w.
  • Katedra Kraków 15-18 w.
  • handel 16 w.
  • cieśle 17 w.
  • cechy 16 w.
  • przywileje miejskie 15-18 w.
  • prawa miejskie 16 w.
  • rzemiosło 16 w.
  • siodlarze 17 w.
 • Uwagi: Kk. 112-115 czyste

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Przywileje
 • 245 %a "Przywileje miasta Krakowa" 13-18 w.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 18-19 w.
 • 300 %a 115 k. %c 35x23 cm
 • 340 %d rkps %e półperg., 19 w.
 • 500 %a Kk. 112-115 czyste
 • 520 %a "Privilegium [...] Sigismundi Tertij regis quo donatur perpetuo dominis consulibus urbis Cracoviae [...]" [1631] k. 95-96
 • 520 %a "Privilegium Detrusovi? Galli" [przywilej Władysława IV, 1685] k. 97-98
 • 520 %a [Dekret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w sprawie Śliwińskiego, 1770] k. 99-101
 • 520 %a "Taxa victualium" (rozporządzenie w sprawie cen żywności) podwojewodziego krakowskiego Stanisława Łętowskiego dla Kleparza [1776] k. 103
 • 520 %a "Excerpt z księgi sub titulo Eokonomika [!] Ziemiańska Generalna przez Jakuba Kazimirza Chaura wydaney w roku 1744 [...]" k. 104-107
 • 520 %a "Portrait de madame [...] Zaiączek par Balzac 1836" k. 108 [z dopiskiem: "Ta stara baba, córka aptekarza beresteckiego, [...] pobiera sto tysięcy od Rządu Królestwa Polskiego, cóż więc dziwnego, że sprowadza czepki z Paryża i że zyskała pochwały takiego dudka jak Balzac? Zrobiłaż co dla swoich rodaków? Otarła aby jedną łzę cierpiącej ludzkości [...]"] k. ?
 • 520 %a [Wiersz Majeranowskiego, cenzora krakowskiego, na obraz Wojciecha Stattlera w katedrze krakowskiej, namalowany z polecenia kustosza katedr. Łętowskiego, wraz szkicem obrazu (bardzo zgryźliwy)] k. ?
 • 520 %a "Controversia inter figulos Cracoviensis et Casimiriensis" [1511] k. 69
 • 520 %a [Nota o używaniu jęz. polskiego w świątyniach krakowskich abpa gnieźnieńskiego Andrzeja (?) i bpa krakowskiego Jana (?), 1226, potwierdzona 1536] k. 71-74
 • 520 %a "Commutatio villae Dąbie pro aliis bonis civitatis Cracoviensis [...]" [1389] k. 75-82
 • 520 %a "Decretum juris terrestris inter consules Cracovienses et praepositum S[ancti] Nicolai quo adjudicatur hortus consulibus Cracoviensibus retro eandem Ecclesiam S[ancti] Nicolai [...] 1401" k. 83-84
 • 520 %a "Casimirus rex donat Martino Czech de Cracovia cultrifici arcam pro aedificatione molendini alias toczny młyn ante portam sutorum in torrente dicto Rudawa [...] 1448" k. 85-86
 • 520 %a "[...] Sigismundus rex donat suum censum regium de molendino cultrificum civitati Cracoviensi [...] 1510" k. 87-88
 • 520 %a "[...] Sigismundi Ordinatio de consensu dominorum consulum in praetorio et extra. De obligationibus spectabilium proconsulum, consulum, de judiciis, de consiliis, de concludendo negotio ac de electionibus facta [...] 1532" k. 89-94
 • 520 %a "Jura et privilegia contubernii figulorum Cracoviensium" [1552] k. 61-62
 • 520 %a [Potwierdzenie tychże przywilejów przez Zygmunta III Wazę w 1599 i Jana III Sobieskiego w 1671 r.?] k. 64-66v
 • 520 %a "Ordinatio contubernii figulorum Cracovienscium? de anno 1504 [...]" k. 66v-69
 • 520 %a [Przywilej Stefana Batorego, 1552] k. 69v-70
 • 520 %a [Przywilej króla Augusta III Sasa, 1740] k. 1-3
 • 520 %a [Przywilej króla Augusta II Mocnego, 1701] k. 3v-8
 • 520 %a [Przywilej magistratu krakowskiego?, 1684] k. 8-12
 • 520 %a [Przywilej króla Jana III Sobieskiego, 1684] k. 12
 • 520 %a [Potwierdzenie przywilejów przez Augusta II] k. 12v-13
 • 520 %a [Potwierdzenie przywilejów przez Augusta III, 1745] k. 13v-14
 • 520 %a [Potwierdzenie tegoż przywileju przez Zygmunta III Wazę, 1599] k. 62-62, Jana III 1671 k. 64-66v
 • 520 %a "Jura et privilegia contubernii pellionum Cracoviensium" [1532] k. 15
 • 520 %a [Potwierdzenie tegoż przywileju przez króla Zygmunta Augusta] k. 15v
 • 520 %a [Potwierdzenie przywileju jak wyżej przez króla Stefana Batorego, 1585] k. 17v-18
 • 520 %a [Potwierdzenie przywileju jak wyżej przez króla Zygmunta III Wazę, 1588 i 1606] k. 18-22v Władysława IV 1644 k. 22v-24v
 • 520 %a [Potwierdzenie przywileju jak wyżej przez króla Władysława IV, 1644] k. 22v-24v
 • 520 %a "Confirmatio articulorum contubernis? compactorum Cracoviensis seu Introligatorum servientium" [1567] k. 29-31v
 • 520 %a "Secundarum vero literarum" [1596] k. 31v-33v
 • 520 %a "Confirmatio jurium horologiatorum civitatis Cracoviensis" [potwierdzenie przez Jana III Sobieskiego przywilejów Władysława IV z 1633 i Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1660 r. dla krakowskiego cechu zegarmistrzów, 1684] k. 33v-35v
 • 520 %a "Jura et privilegia contubernii famatorum mensatorum Cracoviensium" [prawa i przywileje cechu ? z 1578 r.? z zatwierdzeniami królów: Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy i Władysława IV] k. 35v-44v
 • 520 %a "Ordinatio contubernii laniorum? Cracoviensium per [...] Sigismundum Tertium [...]" [1592] k. 44v-45v
 • 520 %a "Confirmatio jurium albicerdonum Cracoviensium alias białoskórnikom serviens [...] Augusti Secundi [...]" [potwierdzenie przez Augusta II przywilejów cechu białoskórników, 1698] k. 47-49v
 • 520 %a "Privilegium [...] Casimiri Magni [...] 1366 per [...] Augustum Tertium [...] 1738 confirmatum [...]" k. 49v-52
 • 520 %a "Privilegium contubernii tabernatorum Clepardiensium per [...] Stephanum regem [...] per [...] Augustum Secundum in anno 1703 [...]" [przywilej króla Stefana Batorego dla karczmarzy? na Kleparzu z 1578 r. potwierdzony w r. 1703 przez Augusta II] k. 52v-59
 • 520 %a "Jura Contubernii pultanorum? Cracoviensis [...]" [1591] k. 59v-61
 • 530 %d Mf 1914
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Łac., pol.
 • 561 %d BK V, 86 %w Działyński Tytus
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %w Olszycki Ferdynand, ksiądz
 • 600 %a August %b II Mocny %c (król Polski ; %d 1670-1733)
 • 600 %a August %b III %c (król Polski ; %d 1696-1763)
 • 600 %a Jan %b III Sobieski %c (król Polski ; %d 1629-1696)
 • 600 %a Kazimierz Wielki %c (król Polski ; %d 1310-1370)
 • 600 %a Łętowski kustosz katedry krakowskiej
 • 600 %a Michał Korybut Wiśniowiecki %c (król Polski ; %d 1640-1673)
 • 600 %a Stanisław August Poniatowski %c (król Polski ; %d 1732-1798)
 • 600 %a Stattler Wojciech Korneli
 • 600 %a Stefan Batory %c (król Polski ; %d 1533-1586)
 • 600 %a Zajączkowa
 • 600 %a Zygmunt %b II August %c (król Polski ; %d 1520-1572)
 • 600 %a Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
 • 651 %a Kleparz pod Krakowem
 • 651 %a Kraków 15-18 w.
 • 653 %a szklarze 17 w.
 • 653 %a partacze 17 w.
 • 653 %a miasta 15-18 w.
 • 653 %a miary 16 w.
 • 653 %a malarstwo 19 w.
 • 653 %a kuśnierze 16 w.
 • 653 %a Katedra Kraków 15-18 w.
 • 653 %a handel 16 w.
 • 653 %a cieśle 17 w.
 • 653 %a cechy 16 w.
 • 653 %a przywileje miejskie 15-18 w.
 • 653 %a prawa miejskie 16 w.
 • 653 %a rzemiosło 16 w.
 • 653 %a siodlarze 17 w.
 • 740 %a Commutatio villae Dąbie pro aliis bonis civitatis Cracoviensis 1389
 • 740 %a Decretum juris terrestris inter consules cracovienses et praepositum S. Nicolai quo adjudicatur hortus consulibus cracoviensibus retro candem Ecclesiam S. Nicolai 1401
 • 740 %a Jura et privilegia contubernii famatorum mensatorum Cracoviensium 1578
 • 740 %a Secundarum vero literarum 1596
 • 740 %a potwierdzenie przywileju przez Zygmunta Augusta i Stefana Batorego 1585 Zygmunta III 1588 i 1606 Władysława IV 1644 %a Confirmatio articulorum contubernis compactorum Cracoviensis seu |Introligatorum servientium 1567
 • 740 %a Sigismundi |ordinatio |de consensu dominorum consulum in praetorio et extra. |De obligationibus spectabilium proconsulum, consulum, de judiciis, de consiliis, de concludendo negotio ac de electionibus facta 1532 %a Jura et privilegia contubernii pellionum cracoviensium 1532
 • 740 %a Sigismundus rex donat suum censum regium de molendino cultrificum civitati cracoviensi 1510
 • 740 %a potwierdzenie Zygmunta III 1599
 • 740 %a przywilej Stefana Batorego 1552
 • 740 %a Jura et privilegia contubernii figulorum Cracoviensium 1552
 • 740 %a controversia inter figulos Cracoviensis et Casimiriensis 1511
 • 740 %a Ordinatio contubernii figulorum cracovienscium de anno 1504
 • 740 %a Casimirus rex donat Martino Czech de Cracovia cultrifici arcam pro aedificatione molendini alias toczny młyn ante portam sutorum in torrente dicto Rudawa 1448
 • 740 %a Wiersz Majeranowskiego, cenzora krakowskiego, na obraz Statlera w katedrze krakowskiej, wykonany z polecenia ks. kustosza Łętowskiego, wraz szkicem obrazu - bardzo zgryźliwy
 • 740 %a Portrait de madame Zaiączek par Balzac 1836 k. 108 z dopiskiem Ta stara baba, córka aptekarza beresteckiego, pobiera sto tysięcy od Rządu Królestwa Polskiego, cóż więc dziwnego, że sprowadza czepki z Paryża i że zyskała pochwały takiego dudka jak Balzac? Zrobiłaż co dla swoich rodaków? otarła aby jedną łzę cierpiącej ludzkości
 • 740 %a Excerpt z księgi sub titulo Eokonomika! Ziemiańska Generalna przez Jakuba Kazimirza Chaura wydaney w roku 1744
 • 740 %a Dekret Stanisława Augusta Poniatowskiego w sprawie Śliwińskiego 1770 %a Rozporządzenie Stanisława Łętowskiego podwojewodziego krakowskiego |taxa victualium dla Kleparza 1776
 • 740 %a Przywilej Augusta III 1740
 • 740 %a Przywilej Augusta II 1701
 • 740 %a Confirmatio jurium albicerdanum Cracoviensium alias białoskórnikom serviens Augusti Secundi 1698
 • 740 %a Privilegium Detrusovi Galli 1685 Władysława IV %a Przywilej magistratu krakowskiego 1684
 • 740 %a Przywilej Jana III Sobieskiego 1684 %a Confirmatio articulorum contubernis epiphiariorum Clepardiensium ad Cracoviam servientium 1637
 • 740 %a Confirmatio jurium horologiatorum civitatis Cracoviensis 1633 Włądysław IV, potw. Michał Korybut Wiśniowiecki 1660, Jan III Sobieski 1684
 • 740 %a Privilegium Sigismundi Tertij regis quo donatur perpetuo dominis consulibus urbis Cracoviae 1631
 • 740 %a Jura Contubernii pultanorum Cracoviensis 1591 %a Ordinatio contubernii lanisnum Cracociensium per Sigismundum Tertium 1592
 • 740 %a Privilegium contubernii tabernatorum Clepardiensium 1578 per Stephanum regem per Augustum Secundum in anno 1703
 • 740 %a Andrzej arcbp gnieźnieński nie było takiego i Jan bp krakowski też nie |Nota o użyciu języka polskiego w świątyniach krakowskich 1226
 • 740 %a Privilegium Casimiri Magni 1366 per Augustum Tertium 1738 confirmatum
 • 777 %a Haur Jakub Kazimierz %t Excerpt z księgi sub titulo |Eokonomika Ziemiańska Generalna przez Jakuba Kazimirza Chaura wydaney w roku 1744
 • 777 %a Majeranowski cenzor krakowski %t Wiersz o obrazie Stattlera
 • 852 %j BK 00842
 • 900 %c Chrystus |Chrzest %f 15x8,5 cm %k k. 111 %m rys. ołówkiem
 • 900 %a Ligber J. %a Courlin L. %c Zamoyski Jan %d 18 w.? %f 11,5x9 cm %k k. 109 %m miedz. %p "L. Courlin del., J. Ligber scul." %s Jan Zamoyski z popiersia będącego w Zamku Warszawskim
 • 900 %c pieczęć |Kazimierz Wielki %d 19? w. %f 11,5x11,5 cm %k k. 110 %m drzew.?
 • 999 %a weryf. KK %a WK
 • 999 %d 2013

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00842