Korespondencja Ignacego Ogińskiego, marszałka w. litewskiego i jego małżonki Heleny z Ogińskich 1771-1791.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00922
 • Kopie: Mf 123
 • Tytuł: Korespondencja Ignacego Ogińskiego, marszałka w. litewskiego i jego małżonki Heleny z Ogińskich 1771-1791.
 • Miejsce i czas powstania: 1771-1791
 • Opis fizyczny: 422 k. 28x23 cm
 • Oprawa: półsk., 1976 BK
 • Język: Pol., franc., ros., łac.
 • Zawartość:
  • Korespondencja głównie do Heleny Ogińskiej od: Anhalt, comtessa b.d. k. 42. - Bartoszewicz B. 1786 k. 329-330. - Behrnauer Gottlieb Jeremie, sekr. 1780 k. 399-400. - Bielikowicz Antoni 1781 k. 420. - Bratoszewska S. 1780 k. 300. - Browne G. 1786 k. 386-387. - Brzozowski Tadeusz 1787 (2) k. 250-251, 279-280. - C. H. b.d. k. 28. - Chomiński Ksawer 1780 k. 256. - Dellegarde b.d. k. 94-95. - Dyszewski W. 1782-1788 (4) k. 331-335. - Eulenburg W. b.d. k. 121. - Eyssakowski 1788 k. 261. - Gerlachne? R. C. b.d. k. 29-30. - Gindl Jan Nepomucen, superior 1786 k. 314 (budowa szkoły dla biednych dzieci). - Hołowczyc Jan Leon 1780-1787 (2) k. 350-353. - Johanning? 1784 (2) k. 403, 407-409. - Katarzyna II caryca Rosji (kopia) b.d. k. 107-108. - Keuthan Fr. A., misjonarz w Halle 1781 k. 416-417. - Kościałkowski Tadeusz, sta czotyrski 1781-1782 i b.d. (4) k. 5-6, 247-249. - Lenkiewiczowa Anna 1777 k. 1-2. - Łuskina Kazimierz 1787 (2) k. 355-357. - Łyko Jan, łowczy 1786 k. 328. - Małec[?] 1786 (5) k. 304-310. - Matuschka Anna 1789 k. 406. - Michalczewscy b.d. k. 68. - O. S. b.d. k. 119-120. - Ogińska Aleksandra z Czartoryskich, 1v Sapieżyna 1780 (2) k. 315, 418. - Ogińska Helena 1780 i b.d. k. 27, 404. - Ogiński Andrzej Ignacy Joachim, wda trocki 1786 k. 254-255. - Ogiński Franciszek Ksawery, kuchmistrz w. lit. 1786-1790 (11) k. 171, 208, 252-253, 262-263, 343-349, 358-361, 415. - Ogiński Józef Ludwik 1719 i b.d. (3) k. 111-114, 117-118. - O[giński?] M[ichał?] (7) 1783 i b.d. k. 119-121, 362-371. - Ogiński Michał Kazimierz, hetman w. lit. 1784 (2) k. 394-398. - Passeck P. de 1786-1789 (3) k. 336-337, 393. - Poniatowska b.d. k. 57. - Potocka C.? b.d. k. 221. - Potocki J. 1787 k. 281. - Powsłowski Michał, dominikanin, przeor w Witebsku 1787 k. 412-413 i respons. - Roszkowska M. 1785 k. 338-339. - Sapieha M. b.d. (2) k. 25-26. - Schanningk W. 1790 k. 170. - Schwartzin Catharina Elisabeth b.d. k. 122. - Sepper Pierre 1780 k. 405. - Suszyński Baltazar 1790 k. 218-219. - Szukiewicz Adam 1782 k. 257. - Świacki Dominik 1785 i b.d. (3) k. 311, 318-319, 380. - Thurn Benon de 1781 (2) k. 316-317, 414. - Wawrzecki Aleksander, wojski brasławski b.d. k. 3-4. - Wielhorska L. C. 1789 k. 297. - Wielhorska Elżbieta z Ogińskich b.d. k. 65. - Wielhorski Jerzy Wincenty Ksawery, pisarz pol. lit. 1780-1790 i b.d. (12) k. 61, 66-67, 141, 277-278, 282-283, 287-289, 291-294, 298-299, 378-379, 384-385. - Wielhorski Michał, kuchmistrz lit. 1787 i b.d. (2) k. 135-136, 290. - Wiesiołowski Maciej, komisarz 1786 k. 326-327. - Zaleski 1780-1784 (4) k. 258-260, 264-265. - Załuski Józef Andrzej b.d. k. 7. - Zapata b.d. k. 115-116. - Żebrowski Ignacy 1780-1786 (3) k. 312-313, 325, 372. - NN b.d. k. 80. - MM b.d. (2) k. 92-93, 101-102. - NN z dworu carskiego b.d. (2) k. 106. - NN b.d. k. 109-110. - NN 1780 k. 266-268. - NN 1787 k. 270-272. - NN 1787 k. 275-276. - NN 1788 k. 284-285. - NN 1787 k. 286. - NN 1788 k. 275-276. - NN 1780 k. 411
  • k. 14 Z Drezna de 12 Juny [1745]. Królowa jedzie do Teplic w Czechach, a król do Moryczburga i wód Radebergskich pod Dreznem; pije też wody egerskie. Księżniczka Wessenfelds pojechała do Karlsbadu. Przyjechał Lewendal z żoną; zmarł w Hamburgu graf Castelli; choruje marszałek nadworny lit. Scypion "statysta". Z Bawarii: Austriacy odparli Francuzów ze Stad-am-hoffu i zajęli miasto; graf Morycz "reiterował ku Lanshutowi i bagaże stracił". Austriacy pokonali Francuzów, książę Karol poszedł w pogoń za feldmarszałkiem de Broglio. Walki nad rzeką Iser; forteca Braunen w niebezpieczeństwie. Cesarz przeniesie wojnę "ku Renowi, a tym samym sąsiedztwo od Saksonii będzie spokojne". Na jesieni król przyjedzie do Polski.
  • k. 220 Z Drezna de 31 July [1745]. Król wyjechał do Cest po żonę; w bramie zamkowej wywróciła się kareta, król zranił sobie pierścieniem palec, a królowa nogi. W Sedlicach przygotowania "na fest królewski i orderowy". Wyjazd do Morytzburga; krolewiczowie pojadą do dóbr grafa Wakerbartha. Przybędzie podkanclerzy w. k., wojewoda podolski; biskup warmiński wróci do Warmii. "Królewicz Xawery sam sobie po polsku komplement skomponował na powinszowanie Królowi JMci". Wojska francuskie za Renem. Deszcze i wiatry.
  • k. 222-223 Z Warszawy Die 3tia 8bris [1754]. Marszałek "starey laski" przemawiał do posłów i życzył, aby "szczęśliwszym obrady publiczne poszły torem" niż na poprzednim sejmie. Sprawa elekcji marszałka, sprzeciwy posłów krakowskich: Łętowskiego i Czernego oraz brzesko-kujawskiego Kossowskiego. 1. X. - elekcja marszałka, sprzeciwy posła ziemi warszawskiej Staniszewskiego; sprawa głosu posła wiłkomirskiego Eperyesza; stanowisko posła halickiego starosty Potockiego. Podkomorzy lit. Mniszech powołuje się na swą instrukcję "od ziemi łomżyńskiej"; sesję odroczono. 2. X. król zabiega "około utrzymania praw ojczystych", upomina, aby dokonać wyboru marszałka. Głos Eperyesza, który domaga się, aby nastąpiła "ewakuacja" posłów z Dubna. Wystąpienie posła wileńskiego Abramowicza przeciw posłowi krakowskiemu Łętowskiemu, stanowisko posła liwskiego Chlebowskiego oraz posła bielskiego Puławskiego starosty wareckiego. Elekcja marszałka Trybunału piotrkowskiego "bardzo rozmowna" nastąpiła w poniedziałek. Stoi 4.000 wojska oraz gwardia piesza. Spodziewać się należy, że zostanie wybrany marszałek trybunału koronnego oraz sejmowy. Po śmierci wdy rawskiego Jabłonowskiego starostwo białocerkiewskie otrzyma marszałek n. k. Mniszech, a wieś Leśnowola pod Piasecznem Brühl gen. art. k. Dąbski podczaszy k. "ma cedere" województwo rawskie. Sprawa regimentu kasztelana lubelskiego Wolskiego, starosty żmudzkiego. Tyszkiewicza oraz gen. Łubińskiego; regiment ma otrzymać Mniszech.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ogińska Helena z Ogińskich
  • Ogiński Andrzej Ignacy Joachim poseł polski w Wiedniu wda trocki 1740-1787
  • Ogiński Ignacy marszałek w. lit. klan wileński ca 1698-1775
  • Ogiński Michał Kazimierz hetman w. lit. muzyk 1730-1800
  • Ogiński Stanisław Jerzy klan mścisławski i witebski sta wierzbowski
  • Ogiński Tadeusz Franciszek wda trocki 1712-1783
  • szkoły podstawowe 18 w.
  • listy
 • Katalogi:
  • PSB XXIII,607-610
  • PSB XXIII,593-594

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja Ignacego Ogińskiego, marszałka w. litewskiego i jego małżonki Heleny z Ogińskich 1771-1791.
 • 246 a Zbiór listów oryginalnych z Archiwum Ogińskich
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1771-1791
 • 300 a 422 k. c 28x23 cm
 • 340 d rkps e półsk., 1976 BK
 • 400 a Ogińska Elżbieta zob. Wielhorska Elżbieta z Ogińskich 18 w.
 • 510 a PSB c XXIII,607-610
 • 510 a PSB c XXIII,593-594
 • 520 a Korespondencja głównie do Heleny Ogińskiej od: Anhalt, comtessa b.d. k. 42. - Bartoszewicz B. 1786 k. 329-330. - Behrnauer Gottlieb Jeremie, sekr. 1780 k. 399-400. - Bielikowicz Antoni 1781 k. 420. - Bratoszewska S. 1780 k. 300. - Browne G. 1786 k. 386-387. - Brzozowski Tadeusz 1787 (2) k. 250-251, 279-280. - C. H. b.d. k. 28. - Chomiński Ksawer 1780 k. 256. - Dellegarde b.d. k. 94-95. - Dyszewski W. 1782-1788 (4) k. 331-335. - Eulenburg W. b.d. k. 121. - Eyssakowski 1788 k. 261. - Gerlachne? R. C. b.d. k. 29-30. - Gindl Jan Nepomucen, superior 1786 k. 314 (budowa szkoły dla biednych dzieci). - Hołowczyc Jan Leon 1780-1787 (2) k. 350-353. - Johanning? 1784 (2) k. 403, 407-409. - Katarzyna II caryca Rosji (kopia) b.d. k. 107-108. - Keuthan Fr. A., misjonarz w Halle 1781 k. 416-417. - Kościałkowski Tadeusz, sta czotyrski 1781-1782 i b.d. (4) k. 5-6, 247-249. - Lenkiewiczowa Anna 1777 k. 1-2. - Łuskina Kazimierz 1787 (2) k. 355-357. - Łyko Jan, łowczy 1786 k. 328. - Małec[?] 1786 (5) k. 304-310. - Matuschka Anna 1789 k. 406. - Michalczewscy b.d. k. 68. - O. S. b.d. k. 119-120. - Ogińska Aleksandra z Czartoryskich, 1v Sapieżyna 1780 (2) k. 315, 418. - Ogińska Helena 1780 i b.d. k. 27, 404. - Ogiński Andrzej Ignacy Joachim, wda trocki 1786 k. 254-255. - Ogiński Franciszek Ksawery, kuchmistrz w. lit. 1786-1790 (11) k. 171, 208, 252-253, 262-263, 343-349, 358-361, 415. - Ogiński Józef Ludwik 1719 i b.d. (3) k. 111-114, 117-118. - O[giński?] M[ichał?] (7) 1783 i b.d. k. 119-121, 362-371. - Ogiński Michał Kazimierz, hetman w. lit. 1784 (2) k. 394-398. - Passeck P. de 1786-1789 (3) k. 336-337, 393. - Poniatowska b.d. k. 57. - Potocka C.? b.d. k. 221. - Potocki J. 1787 k. 281. - Powsłowski Michał, dominikanin, przeor w Witebsku 1787 k. 412-413 i respons. - Roszkowska M. 1785 k. 338-339. - Sapieha M. b.d. (2) k. 25-26. - Schanningk W. 1790 k. 170. - Schwartzin Catharina Elisabeth b.d. k. 122. - Sepper Pierre 1780 k. 405. - Suszyński Baltazar 1790 k. 218-219. - Szukiewicz Adam 1782 k. 257. - Świacki Dominik 1785 i b.d. (3) k. 311, 318-319, 380. - Thurn Benon de 1781 (2) k. 316-317, 414. - Wawrzecki Aleksander, wojski brasławski b.d. k. 3-4. - Wielhorska L. C. 1789 k. 297. - Wielhorska Elżbieta z Ogińskich b.d. k. 65. - Wielhorski Jerzy Wincenty Ksawery, pisarz pol. lit. 1780-1790 i b.d. (12) k. 61, 66-67, 141, 277-278, 282-283, 287-289, 291-294, 298-299, 378-379, 384-385. - Wielhorski Michał, kuchmistrz lit. 1787 i b.d. (2) k. 135-136, 290. - Wiesiołowski Maciej, komisarz 1786 k. 326-327. - Zaleski 1780-1784 (4) k. 258-260, 264-265. - Załuski Józef Andrzej b.d. k. 7. - Zapata b.d. k. 115-116. - Żebrowski Ignacy 1780-1786 (3) k. 312-313, 325, 372. - NN b.d. k. 80. - MM b.d. (2) k. 92-93, 101-102. - NN z dworu carskiego b.d. (2) k. 106. - NN b.d. k. 109-110. - NN 1780 k. 266-268. - NN 1787 k. 270-272. - NN 1787 k. 275-276. - NN 1788 k. 284-285. - NN 1787 k. 286. - NN 1788 k. 275-276. - NN 1780 k. 411
 • 520 a k. 14 Z Drezna de 12 Juny [1745]. Królowa jedzie do Teplic w Czechach, a król do Moryczburga i wód Radebergskich pod Dreznem; pije też wody egerskie. Księżniczka Wessenfelds pojechała do Karlsbadu. Przyjechał Lewendal z żoną; zmarł w Hamburgu graf Castelli; choruje marszałek nadworny lit. Scypion "statysta". Z Bawarii: Austriacy odparli Francuzów ze Stad-am-hoffu i zajęli miasto; graf Morycz "reiterował ku Lanshutowi i bagaże stracił". Austriacy pokonali Francuzów, książę Karol poszedł w pogoń za feldmarszałkiem de Broglio. Walki nad rzeką Iser; forteca Braunen w niebezpieczeństwie. Cesarz przeniesie wojnę "ku Renowi, a tym samym sąsiedztwo od Saksonii będzie spokojne". Na jesieni król przyjedzie do Polski.
 • 520 a k. 220 Z Drezna de 31 July [1745]. Król wyjechał do Cest po żonę; w bramie zamkowej wywróciła się kareta, król zranił sobie pierścieniem palec, a królowa nogi. W Sedlicach przygotowania "na fest królewski i orderowy". Wyjazd do Morytzburga; krolewiczowie pojadą do dóbr grafa Wakerbartha. Przybędzie podkanclerzy w. k., wojewoda podolski; biskup warmiński wróci do Warmii. "Królewicz Xawery sam sobie po polsku komplement skomponował na powinszowanie Królowi JMci". Wojska francuskie za Renem. Deszcze i wiatry.
 • 520 a k. 222-223 Z Warszawy Die 3tia 8bris [1754]. Marszałek "starey laski" przemawiał do posłów i życzył, aby "szczęśliwszym obrady publiczne poszły torem" niż na poprzednim sejmie. Sprawa elekcji marszałka, sprzeciwy posłów krakowskich: Łętowskiego i Czernego oraz brzesko-kujawskiego Kossowskiego. 1. X. - elekcja marszałka, sprzeciwy posła ziemi warszawskiej Staniszewskiego; sprawa głosu posła wiłkomirskiego Eperyesza; stanowisko posła halickiego starosty Potockiego. Podkomorzy lit. Mniszech powołuje się na swą instrukcję "od ziemi łomżyńskiej"; sesję odroczono. 2. X. król zabiega "około utrzymania praw ojczystych", upomina, aby dokonać wyboru marszałka. Głos Eperyesza, który domaga się, aby nastąpiła "ewakuacja" posłów z Dubna. Wystąpienie posła wileńskiego Abramowicza przeciw posłowi krakowskiemu Łętowskiemu, stanowisko posła liwskiego Chlebowskiego oraz posła bielskiego Puławskiego starosty wareckiego. Elekcja marszałka Trybunału piotrkowskiego "bardzo rozmowna" nastąpiła w poniedziałek. Stoi 4.000 wojska oraz gwardia piesza. Spodziewać się należy, że zostanie wybrany marszałek trybunału koronnego oraz sejmowy. Po śmierci wdy rawskiego Jabłonowskiego starostwo białocerkiewskie otrzyma marszałek n. k. Mniszech, a wieś Leśnowola pod Piasecznem Brühl gen. art. k. Dąbski podczaszy k. "ma cedere" województwo rawskie. Sprawa regimentu kasztelana lubelskiego Wolskiego, starosty żmudzkiego. Tyszkiewicza oraz gen. Łubińskiego; regiment ma otrzymać Mniszech.
 • 530 b BN
 • 530 d Mf 123
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., ros., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 18 w Działyński Tytus
 • 600 a Ogińska Helena z Ogińskich
 • 600 a Ogiński Andrzej Ignacy Joachim poseł polski w Wiedniu wda trocki 1740-1787
 • 600 a Ogiński Ignacy marszałek w. lit. klan wileński ca 1698-1775
 • 600 a Ogiński Michał Kazimierz hetman w. lit. muzyk 1730-1800
 • 600 a Ogiński Stanisław Jerzy klan mścisławski i witebski sta wierzbowski
 • 600 a Ogiński Tadeusz Franciszek wda trocki 1712-1783
 • 653 a szkoły podstawowe 18 w.
 • 655 a listy
 • 700 a Anhalt comtessa 18 w.
 • 700 a Bartoszewicz B. 1786
 • 700 a Behrnauer Gottlieb Jeremie sekr. 1780
 • 700 a Bielikowicz Antoni 1781
 • 700 a Bratoszewska S. 1780
 • 700 a Browne G. 1786
 • 700 a Brzozowski Tadeusz 1787
 • 700 a C. H. 18 w.
 • 700 a Chomiński Ksawer 1780
 • 700 a Dellegarde 18 w.
 • 700 a Dyszewski W. 1782-1788
 • 700 a Eulenburg W. 18 w.
 • 700 a Eyssakowski 1788
 • 700 a Gerlachne? R. C.
 • 700 a Gindl Jan Nepomucen superior 1786
 • 700 a Hołowczyc Jan Leon? rotm. pow. orszańskiego
 • 700 a Johanning
 • 700 a Katarzyna b II c (caryca Rosji ; d 1729-1796)
 • 700 a Keuthan Fr. A. misjonarz w Halle 1781
 • 700 a Kościałkowski Tadeusz poseł na sejm czteroletni wierszopis
 • 700 a Lenkiewiczowa Anna 1777
 • 700 a Łuskina Kazimierz marszałek witebski
 • 700 a Łyko Jan łowczy 1786
 • 700 a Małec[?] 1786
 • 700 a Matuschka Anna 1789
 • 700 a Michalczewscy 18 w.
 • 700 a Ogińska Aleksandra z Czartoryskich 1v Sapieżyna 1730-1798
 • 700 a Ogiński Franciszek Ksawery kuchmistrz w. lit.
 • 700 a Ogiński Józef Ludwik 1719
 • 700 a Ogiński Michał Kazimierz hetman w. lit. muzyk 1730-1800
 • 700 a O. S. 18 w.
 • 700 a Passeck P. de 1786-1789
 • 700 a Poniatowska 18 w.
 • 700 a Potocka C.? 18 w.
 • 700 a Potocki J. 1787
 • 700 a Powsłowski Michał dominikanin przeor w Witebsku 1787
 • 700 a Roszkowska M. 1785
 • 700 a Sapieha M. 18 w.
 • 700 a Schanningk W. 1790
 • 700 a Schwartzin Catharina Elisabeth 18 w.
 • 700 a Sepper Pierre 1780
 • 700 a Suszyński Baltazar 1790
 • 700 a Świacki Dominik 1785
 • 700 a Szukiewicz Adam 1782
 • 700 a Thurn Benon de 1781
 • 700 a Wawrzecki Aleksander wojski brasławski
 • 700 a Wielhorska Elżbieta z Ogińskich 18 w.
 • 700 a Wielhorska L. C. 1789
 • 700 a Wielhorski Jerzy Wincenty Ksawery pisarz pol. lit. zm. 1809
 • 700 a Wielhorski Michał pułk. kuchmistrz w. lit. zm. 1794
 • 700 a Wiesiołowski Maciej komisarz 1786
 • 700 a Zaleski 1780-1784
 • 700 a Załuski Józef Andrzej bp kijowski 1702-1774
 • 700 a Zapata 18 w.
 • 700 a Żebrowski Ignacy
 • 740 a budowa szkoły dla biednych dzieci
 • 852 j BK 00922 n 1
 • 999 a WK MH
 • 999 d 2013

Indeksy