"Ius Publicum Dantiscanum hoc est Privilegia, Statuta, Indulta, Decreta, Et Rescripta Regia etc. A Divis Regni Poloniae Regibus, Aliisque Principibus Exteris Civitati Gedano Data [et] Concessa Quae Sparsim et confuse in paucorum manibus magno Studio collegit, et in unum corpus redegit Elias Constantinus von Trewen alias Schröder Dictus, Dantiscanus S[acrae] R[egiae] M[aiestis] Polon[iae] et Svec[iae] Secretarius"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01081
 • Kopie: Mf 1807
 • Autor: Trewen Elias von
 • Tytuł: "Ius Publicum Dantiscanum hoc est Privilegia, Statuta, Indulta, Decreta, Et Rescripta Regia etc. A Divis Regni Poloniae Regibus, Aliisque Principibus Exteris Civitati Gedano Data [et] Concessa Quae Sparsim et confuse in paucorum manibus magno Studio collegit, et in unum corpus redegit Elias Constantinus von Trewen alias Schröder Dictus, Dantiscanus S[acrae] R[egiae] M[aiestis] Polon[iae] et Svec[iae] Secretarius"
 • Miejsce i czas powstania: Gdańsk 1678 po
 • Opis fizyczny: 510 k. 38x26 cm
 • Oprawa: sk. brąz., ornament zł., grzb. z tł., superekslibris - herb Gdańska, 17 w.
 • Język: Łac., niem.
 • Zawartość:
  • "Appendix Juris Publici Dantiscani" k. 409-486 k. 409v.-410, 414-415v., 424v.-426v., 432v.-433v., 435v.-437v., 444-444v., 456-456v., 462v., 468-468v., 472v.-473v., 478v.-480v., 483-483v., 485-485v., 486v.-510v. czyste
  • Rkps dzieli się na libri, te z kolei na tituli i articuli Zapisy doprowadzono do 1678 r. W przywileju znajdują się m. in. cytaty z autorów starożytnych: Annales Tacyta Por rkpsy BK 850, BK 851, BK 890
  • "Juris Publici Dantiscani Liber Secundus De Jure Magistratus" k. 128-263
  • "Juris Publici Dantiscani Liber Tertius De Jure Communitatis" k. 263v.-328
  • Dedykacja autora k. 3v.-4 k. 4v. czysta
  • Tytuł k. 3
  • "Juris Publici Dantiscani Liber Quartus De Jure Collegiorum" k. 328v.-408 k. 408v. czysta
  • Herb Gdańska k. 2 k 2v. czysta
  • "Juris Publici Dantiscani Liber Primus De Jure Regio" k. 52-127v.
  • "Index Librorum, Titulorum, Capitum et Articulorum Iuris Publici Dantiscani" k. 17-50v. k. 51-51v. czysta
  • Przywilej Jana Kazimierza dla Schrödera z 1658 r. k. 5-16v.
 • Grafika:
  • herb Trewen k. 15 rys. piórkiem kolorowany
  • herb Gdańsk k. 2 rys. piórkiem
 • Proweniencja:
  • Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie; zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172,
  • herb Gdańska i napis w otoku: "Wapen der koniglichen Stat Dantzigk"
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Gdańsk
  • prawo miasta Gdańska
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • Oryg. pag. obejmuje k. 52-408v. Grzb. k. złocony Notki marginalne Niektóre k. czyste Na wewn. k. opr. wpis "7" (być może sygn.) Tekst w pisany w ramki sporządzone oł.
  • pismo jednej ręki, staranne
  • ryc.
 • Katalogi: Katalog der die Stadt Danzig betreffenden Handschriften der Danziger Stadtbibliothek, [hg. von A. Bertling] I, 1965
 • Opracowania: O autorze i dziele por. Preuss. Sammlung II, 42; Katalog der die Stadt Danzig [...], I 1695; E. XXVII, 272-273

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Trewen Elias von
 • 130 $a Ius
 • 245 $a "Ius Publicum Dantiscanum hoc est Privilegia, Statuta, Indulta, Decreta, Et Rescripta Regia etc. A Divis Regni Poloniae Regibus, Aliisque Principibus Exteris Civitati Gedano Data [et] Concessa Quae Sparsim et confuse in paucorum manibus magno Studio collegit, et in unum corpus redegit Elias Constantinus von Trewen alias Schröder Dictus, Dantiscanus S[acrae] R[egiae] M[aiestis] Polon[iae] et Svec[iae] Secretarius"
 • 246 $a "Ius Publicum Dantiscanum" $g tyt. na grzb. opr.
 • 246 $a Ius publicum Dantiscanum, h. e. Privilegia, Statuta, Indulta, Decreta et rescripta Regia etc. adinis[!] Regni Poloniae Regibus aliisque Principibus exteris civitati Gedano data [et] concessa quae sparsim et confuse in paucorum manibus magno studio colleg. Elias Constant von Trewen alias Schroeder dictus, dantiscanus S. R. M. Polon. et Suec. Secretarius $g tyt. z katalogu Ashera naklejony na k. wewn. opr.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $a Gdańsk $c 1678 po
 • 300 $a 510 k. $c 38x26 cm
 • 340 $d rkps $e sk. brąz., ornament zł., grzb. z tł., superekslibris - herb Gdańska, 17 w.
 • 500 $a Oryg. pag. obejmuje k. 52-408v. $a Grzb. k. złocony $a Notki marginalne $a Niektóre k. czyste $a Na wewn. k. opr. wpis "7" (być może sygn.) $a Tekst w pisany w ramki sporządzone oł.
 • 500 $a pismo jednej ręki, staranne
 • 500 $a ryc.
 • 510 $a Katalog der die Stadt Danzig betreffenden Handschriften der Danziger Stadtbibliothek, [hg. von A. Bertling] $c I, 1965
 • 520 $a "Appendix Juris Publici Dantiscani" k. 409-486 k. 409v.-410, 414-415v., 424v.-426v., 432v.-433v., 435v.-437v., 444-444v., 456-456v., 462v., 468-468v., 472v.-473v., 478v.-480v., 483-483v., 485-485v., 486v.-510v. czyste
 • 520 $a Rkps dzieli się na libri, te z kolei na tituli i articuli Zapisy doprowadzono do 1678 r. W przywileju znajdują się m. in. cytaty z autorów starożytnych: Annales Tacyta Por rkpsy BK 850, BK 851, BK 890
 • 520 $a "Juris Publici Dantiscani Liber Secundus |De Jure Magistratus" k. 128-263
 • 520 $a "Juris Publici Dantiscani Liber Tertius |De Jure Communitatis" k. 263v.-328
 • 520 $a Dedykacja autora k. 3v.-4 k. 4v. czysta
 • 520 $a Tytuł k. 3
 • 520 $a "Juris Publici Dantiscani Liber Quartus |De Jure Collegiorum" k. 328v.-408 k. 408v. czysta
 • 520 $a Herb Gdańska k. 2 k 2v. czysta
 • 520 $a "Juris Publici Dantiscani Liber Primus |De Jure Regio" k. 52-127v.
 • 520 $a "Index Librorum, Titulorum, Capitum et Articulorum Iuris Publici Dantiscani" k. 17-50v. k. 51-51v. czysta
 • 520 $a Przywilej Jana Kazimierza dla Schrödera z 1658 r. k. 5-16v.
 • 530 $d Mf 1807
 • 541 $c a $d 1873
 • 545 $a E. XXVII, 272-273 podaje nazwisko jako: Schroeder (von Trewen) Eliasz Konstanty (1625-1680)
 • 546 $a Łac., niem.
 • 561 $a Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie; zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172, $d BK VI, 184 $m Radwanica $m Berlin $w Działyński Jan $w Grabowski Edward $w Asher A., antykwariusz
 • 561 $a herb Gdańska i napis w otoku: "Wapen der koniglichen Stat Dantzigk" $m Gdańsk $w Biblioteka Gdańska
 • 581 $a O autorze i dziele por. Preuss. Sammlung II, 42; Katalog der die Stadt Danzig [...], I 1695; E. XXVII, 272-273
 • 600 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 651 $a Gdańsk
 • 653 $a prawo miasta Gdańska
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 740 $a Appendix Juris Publici Dantiscani
 • 740 $a Herb Gdańska
 • 740 $a Przywilej Jana Kazimierza dla Schr~odera z 1658 r.
 • 740 $a De Jure Regio
 • 740 $a De Jure Magistratus
 • 740 $a De Jure Communitatis
 • 740 $a De Jure Collegiorum
 • 852 $j BK 01081
 • 900 $c herb |Trewen $k k. 15 $m rys. piórkiem kolorowany
 • 900 $c herb |Gdańsk $k k. 2 $m rys. piórkiem
 • 910 $a Jan Kazimierz $a Ława miasta Gdańska $n Trewen Elias von sekretarz Jana Kazimierza
 • 990 $a germanicum 17 w.
 • 999 $a PB MH
 • 999 $d 2013

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01081