Dokumenty 1452-1794.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01092
 • Kopie: Mf 1001
 • Tytuł: Dokumenty 1452-1794.
 • Miejsce i czas powstania: 1452-1794
 • Opis fizyczny: 90 k. 38x25 cm i mn.
 • Oprawa: sk., brąz., 2000? Toruń
 • Język: Pol., łac., ruski
 • Zawartość:
  • Dokument Zygmunta Starego: 1526 k. 38-38a (resztki pieczęci)
  • Kwity: Gieysztor Adam Sebastianowicz 1604 k. 1-2. - Gieysztor Jan Janowicz 1694? k. 30-31. - Lipnicki Stanisław 1559 k. 36
  • Ugoda komisarzy polsko-austriackich dot. granic majątków polskich Śląska 1623 k. 3-8
  • Testament Dymira Wejhera 1628 k. 9-13v.
  • Nominacja na proboszcza w Czeszrom alias Golievko dla Błażeja Krzesińskiego 1631 k. 14-15
  • Nadanie Janowi Wyszogierdowi wsi Woroszyłowo przez Władysława IV za zasługi w obronie Smoleńska 1623 k. 16
  • Testament Krystyny Albrechtówny Chreptowiczówny Stanisławowej Gieysztorowej 1647 k. 17-22
  • Nadanie Atanazego Atyńskiego prowincjała? franciszkańskiej prowincji wielkopolskiej św. Antoniego dla Władysława Krasińskiego piecz. opł. k. 23
  • List zastawny 1681 (podpis ruski?) k. 24-25
  • "Praesenta [... Stanisława] Choińskiego na X. [Tomasza] Winszackiego 1691" na Goleiewko k. 26-27 i mianowanie na proboszcza przez biskupa k. 28-28av.
  • Mianowanie do kościoła w Golejewku altarzysty Franciszka Jana Borkowicza 1692 przez bpa Hieronima Wierzbowskiego k. 29-29av.
  • Akt procesu Kazimierza Pacyka z Szaszkiewiczową 1699 k. 32-33
  • Dokument Melchiora Snowskiego? 1578 piecz. k. 34
  • List do Zaleskiego od NN k. 35 G. vgayllo? 1563 własną reką
  • List Zygmunta Augusta do Wacława Zaremby klana nakielskiego 1553 k. 37-37av.
  • "Rozmowa imperatora Pawła I z Tadeuszem Kościuszko" k. 41-44v.
  • Dokumenty Augusta II: cesja dóbr dla Andrzeja Prądzyńskiego i Heleny z Olszowskich 1710 k. 45. - cesja dóbr dla Andrzeja Prądzyńskiegi i jego syna Jana 1726 k. 46-46a
  • Upomnienie Józefa Tyszkiewicza sty księstwa żmudzkiego dla Teodora Jacewicza by nie napadał i nie krzywdził Anny z Wojtkiewiczów Kamińskiej wdowy 1749 k. 47
  • Sprawa dóbr Moskalówka 1751 i sprawy Grabianki k. 48-53 k. 54 czysta
  • "Laudum salariorum pro [...] comisariis ad Tribunali Radomiense fisci juris" 1756 podp. E. Oloff k. 55-56
  • "Regestr psów polskich y angielskich odesłanych xciu Imci ordynatowi kleckiemu" i koni k. 57-59 k. 60 czysta
  • "Specyfikacya srybra [...] Karola y Hieronima Radziwiłłów [...] 1765" k. 61
  • Wykaz armat i broni Antoniego? Przeździeckiego 1765 k. 62
  • Akces przystąpienia do konfederacji (wzór deklaracji) 1792 k. 64
  • "Memoryał kościoła parochialnego pakoskiego 1781" od proboszcza Tomasza Majchrowicza do NN Działyńskiego "mecaenas amplissime" o ruinie i konieczności zburzenia kościoła w Pakości k. 65-66
  • Przywilej Innocentego IV dla klasztoru w Paradyżu 1247 k. 68
  • "Testament xcia Krzysztofa Radziwił[ł]a, woiewody wileńskiego, hetmana w. WXL" 1605 kop. k. 69-75 k. 75v. czysta
  • "Kopia Listu pewnego slachcica do pewnego przyiaciela" k. 76-79v.
  • Manifest szlachty pruskiej "O indygenacie pruskim" 1759? k. 80-81 k. 81v. czysta
  • "Sententia Curiae Metropolitanae Gnesnensis contra r. Joannem Witkowski praebendarium in Krotoszyn calumniae reum~ die 29 januarij anno 1748 prolata" k. 82-83
  • Manifest sejmiku wdztwa mińskiego 1756 k. 84-85 k. 85v. czysta
  • "Rozgraniczenie xięstwa Pruskiego z Koroną Polską oraz z xięstwami Litewskim i Żmudzkim roku 1585" k. 86-90v.
 • Proweniencja: kupione od ks. Ignacego Polkowskiego 1873 zob. AB 46 k. 44, 46
 • Hasła przedmiotowe:
  • Atyński Atanazy prowincjał? franciszkańskiej prowincji wielkopolskiej
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Borkowicz Franciszek Jan altarzysta w Golejewku
  • Chojeński Stanisław
  • Gieysztorowa Krystyna z Chreptowiczów
  • Grabianka
  • Innocenty IV (papież ; ca 1200-1254)
  • Jacewicz Teodor
  • Kamińska Anna z Wojtkiewiczów
  • Kościuszko Tadeusz (1746-1817)
  • Krasiński Władysław kan. krakowski
  • Krzesiński Błażej ksiądz
  • Lipnicki Stanisław 1559
  • Majchrowicz Tomasz proboszcz w Pakości
  • Pacyk Kazimierz
  • Paweł I (car Rosji ; 1754-1801)
  • Prądzyńska Helena z Olszowskich
  • Prądzyński Andrzej 1710
  • Prądzyński Jan 1710
  • Przezdziecki Antoni Tadeusz podkanclerzy lit. 1718-1772
  • Radziwiłł Hieronim Wincenty? podkomorzy lit. 1759-1786
  • Radziwiłł Karol Stanisław wda wileński 1734-1790
  • Radziwiłł Krzysztof "Piorun" wda wileński hetman w. lit. 1547-1603
  • Snowski Melchior 1578
  • Szaszkiewiczowa
  • Tyszkiewicz Józef sta żmudzki
  • Wejher Dymitr sta gdański
  • Wierzbowski Hieronim bp pomocniczy poznański (1648-ca 1713)
  • Winszacki Tomasz diakon poznański
  • Witkowski Jan
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Wyszogierd Jan
  • Zaleski
  • Zaremba Wacław klan nakielski
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • cystersi Paradyż
  • kościół Golejewko
  • kościół Pakość
  • Kuria Metropolitalna Gnieźnieńska
  • Trybunał Koronny 1756 Radom
  • Golejewko
  • Moskalówka
  • Pakość
  • Paradyż
  • Prusy
  • Śląsk
  • Smoleńsk
  • Woroszyłowo
  • broń 18 w.
  • hodowla psy 18 w.
  • kynologia 18 w.
  • srebra 18 w.
  • wojsko polskie 18 w.
  • granice 16 w.
  • sól 18 w.
  • handel 18 w.
  • ryby 18 w.
  • sądy 17 w.
  • lauda 18 w.
  • testamenty 17 w.
  • inwentarze 18 w.
  • testamenty 17 w.
 • Uwagi: W inw. rkpsów not. ołówk.: wyłączono list wójta do [nieczyt., podp.:] JŁuczakowa

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Dokumenty
 • 245 $a Dokumenty 1452-1794.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1452-1794
 • 300 $a 90 k. $c 38x25 cm i mn.
 • 340 $d rkps, druk $e sk., brąz., 2000? Toruń
 • 400 $a Weyher zob. Wejher
 • 400 $a Wojtkiewicz Anna zob. Kamińska Anna z Wojtkiewiczów
 • 400 $a Chreptowicz Krystyna zob. Gieysztorowa Krystyna z Chreptowiczów
 • 400 $a Olszowska Helena zob. Prądzyńska Helena z Olszowskich
 • 500 $a W inw. rkpsów not. ołówk.: wyłączono list wójta do [nieczyt., podp.:] JŁuczakowa
 • 520 $a Dokument Zygmunta Starego: 1526 k. 38-38a (resztki pieczęci)
 • 520 $a Kwity: Gieysztor Adam Sebastianowicz 1604 k. 1-2. - Gieysztor Jan Janowicz 1694? k. 30-31. - Lipnicki Stanisław 1559 k. 36
 • 520 $a Ugoda komisarzy polsko-austriackich dot. granic majątków polskich Śląska 1623 k. 3-8
 • 520 $a Testament Dymira Wejhera 1628 k. 9-13v.
 • 520 $a Nominacja na proboszcza w Czeszrom alias Golievko dla Błażeja Krzesińskiego 1631 k. 14-15
 • 520 $a Nadanie Janowi Wyszogierdowi wsi Woroszyłowo przez Władysława IV za zasługi w obronie Smoleńska 1623 k. 16
 • 520 $a Testament Krystyny Albrechtówny Chreptowiczówny Stanisławowej Gieysztorowej 1647 k. 17-22
 • 520 $a Nadanie Atanazego Atyńskiego prowincjała? franciszkańskiej prowincji wielkopolskiej św. Antoniego dla Władysława Krasińskiego piecz. opł. k. 23
 • 520 $a List zastawny 1681 (podpis ruski?) k. 24-25
 • 520 $a "Praesenta [... Stanisława] Choińskiego na X. [Tomasza] Winszackiego 1691" na Goleiewko k. 26-27 i mianowanie na proboszcza przez biskupa k. 28-28av.
 • 520 $a Mianowanie do kościoła w Golejewku altarzysty Franciszka Jana Borkowicza 1692 przez bpa Hieronima Wierzbowskiego k. 29-29av.
 • 520 $a Akt procesu Kazimierza Pacyka z Szaszkiewiczową 1699 k. 32-33
 • 520 $a Dokument Melchiora Snowskiego? 1578 piecz. k. 34
 • 520 $a List do Zaleskiego od NN k. 35 G. vgayllo? 1563 własną reką
 • 520 $a List Zygmunta Augusta do Wacława Zaremby klana nakielskiego 1553 k. 37-37av.
 • 520 $a "Rozmowa imperatora Pawła I z Tadeuszem Kościuszko" k. 41-44v.
 • 520 $a Dokumenty Augusta II: cesja dóbr dla Andrzeja Prądzyńskiego i Heleny z Olszowskich 1710 k. 45. - cesja dóbr dla Andrzeja Prądzyńskiegi i jego syna Jana 1726 k. 46-46a
 • 520 $a Upomnienie Józefa Tyszkiewicza sty księstwa żmudzkiego dla Teodora Jacewicza by nie napadał i nie krzywdził Anny z Wojtkiewiczów Kamińskiej wdowy 1749 k. 47
 • 520 $a Sprawa dóbr Moskalówka 1751 i sprawy Grabianki k. 48-53 k. 54 czysta
 • 520 $a "Laudum salariorum pro [...] comisariis ad Tribunali Radomiense fisci juris" 1756 podp. E. Oloff k. 55-56
 • 520 $a "Regestr psów polskich y angielskich odesłanych xciu Imci ordynatowi kleckiemu" i koni k. 57-59 k. 60 czysta
 • 520 $a "Specyfikacya srybra [...] Karola y Hieronima Radziwiłłów [...] 1765" k. 61
 • 520 $a Wykaz armat i broni Antoniego? Przeździeckiego 1765 k. 62
 • 520 $a Akces przystąpienia do konfederacji (wzór deklaracji) 1792 k. 64
 • 520 $a "Memoryał kościoła parochialnego pakoskiego 1781" od proboszcza Tomasza Majchrowicza do NN Działyńskiego "mecaenas amplissime" o ruinie i konieczności zburzenia kościoła w Pakości k. 65-66
 • 520 $a Przywilej Innocentego IV dla klasztoru w Paradyżu 1247 k. 68
 • 520 $a "Testament xcia Krzysztofa Radziwił[ł]a, woiewody wileńskiego, hetmana w. WXL" 1605 kop. k. 69-75 k. 75v. czysta
 • 520 $a "Kopia |Listu pewnego slachcica do pewnego przyiaciela" k. 76-79v.
 • 520 $a Manifest szlachty pruskiej |"O indygenacie pruskim" 1759? k. 80-81 k. 81v. czysta
 • 520 $a "Sententia Curiae Metropolitanae Gnesnensis contra r. Joannem Witkowski praebendarium in Krotoszyn calumniae reum~ die 29 januarij anno 1748 prolata" k. 82-83
 • 520 $a Manifest sejmiku wdztwa mińskiego 1756 k. 84-85 k. 85v. czysta
 • 520 $a "Rozgraniczenie xięstwa Pruskiego z Koroną Polską oraz z xięstwami Litewskim i Żmudzkim roku 1585" k. 86-90v.
 • 530 $d Mf 1001
 • 541 $c a $d 1873
 • 546 $a Pol., łac., ruski
 • 561 $a kupione od ks. Ignacego Polkowskiego 1873 zob. AB 46 k. 44, 46 $d BK VI $w Polkowski Ignacy $w Działyński Jan
 • 600 $a Atyński Atanazy prowincjał? franciszkańskiej prowincji wielkopolskiej
 • 600 $a August $b II Mocny $c (król Polski ; $d 1670-1733)
 • 600 $a Borkowicz Franciszek Jan altarzysta w Golejewku
 • 600 $a Chojeński Stanisław
 • 600 $a Gieysztorowa Krystyna z Chreptowiczów
 • 600 $a Grabianka
 • 600 $a Innocenty $b IV $c (papież ; $d ca 1200-1254)
 • 600 $a Jacewicz Teodor
 • 600 $a Kamińska Anna z Wojtkiewiczów
 • 600 $a Kościuszko Tadeusz $d (1746-1817)
 • 600 $a Krasiński Władysław kan. krakowski
 • 600 $a Krzesiński Błażej ksiądz
 • 600 $a Lipnicki Stanisław 1559
 • 600 $a Majchrowicz Tomasz proboszcz w Pakości
 • 600 $a Pacyk Kazimierz
 • 600 $a Paweł $b I $c (car Rosji ; $d 1754-1801)
 • 600 $a Prądzyńska Helena z Olszowskich
 • 600 $a Prądzyński Andrzej 1710
 • 600 $a Prądzyński Jan 1710
 • 600 $a Przezdziecki Antoni Tadeusz podkanclerzy lit. 1718-1772
 • 600 $a Radziwiłł Hieronim Wincenty? podkomorzy lit. 1759-1786
 • 600 $a Radziwiłł Karol Stanisław $c wda wileński $d 1734-1790
 • 600 $a Radziwiłł Krzysztof "Piorun" $c wda wileński hetman w. lit. $d 1547-1603
 • 600 $a Snowski Melchior 1578
 • 600 $a Szaszkiewiczowa
 • 600 $a Tyszkiewicz Józef sta żmudzki
 • 600 $a Wejher Dymitr sta gdański
 • 600 $a Wierzbowski Hieronim $c bp pomocniczy poznański $d (1648-ca 1713)
 • 600 $a Winszacki Tomasz diakon poznański
 • 600 $a Witkowski Jan
 • 600 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 $a Wyszogierd Jan
 • 600 $a Zaleski
 • 600 $a Zaremba Wacław klan nakielski
 • 600 $a Zygmunt $b I Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 610 $a cystersi Paradyż
 • 610 $a kościół Golejewko
 • 610 $a kościół Pakość
 • 610 $a Kuria Metropolitalna Gnieźnieńska
 • 610 $a Trybunał Koronny 1756 Radom
 • 651 $a Golejewko
 • 651 $a Moskalówka
 • 651 $a Pakość
 • 651 $a Paradyż
 • 651 $a Prusy
 • 651 $a Śląsk
 • 651 $a Smoleńsk
 • 651 $a Woroszyłowo
 • 653 $a broń 18 w.
 • 653 $a hodowla |psy 18 w.
 • 653 $a kynologia 18 w.
 • 653 $a srebra 18 w.
 • 653 $a wojsko polskie 18 w.
 • 653 $a granice 16 w.
 • 653 $a sól 18 w.
 • 653 $a handel 18 w.
 • 653 $a ryby 18 w.
 • 653 $a sądy 17 w.
 • 655 $a lauda 18 w.
 • 655 $a testamenty 17 w.
 • 655 $a inwentarze 18 w.
 • 655 $a testamenty 17 w.
 • 700 $a Zygmunt $b II August $c (król Polski ; $d 1520-1572)
 • 700 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 700 $a Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
 • 740 $a Sententia Curiae Metropolitanae Gnesnensis contra r. Joannem Witkowski praebendarium in Krotoszyn calumniae reum~ die 29 januarij anno 1748 prolata
 • 740 $a Kopia |Listu pewnego slachcica do pewnego przyiaciela
 • 740 $a Testament xcia Krzysztofa Radziwiłła woiewody wileńskiego hetmana w. WXL 1605 kop.
 • 740 $a Wykaz armat i broni Antoniego? Przeździeckiego 1765
 • 740 $a Specyfikacya srybra Karola y Hieronima Radziwiłłów 1765
 • 740 $a Regestr psów polskich y angielskich odesłanych xciu Imci ordynatowi kleckiemu i koni
 • 740 $a Akces przystąpienia do konfederacji (wzór deklaracji) 1792
 • 740 $a Testament Krystyny Albrechtówny Chreptowiczówny Stanisławowej Gieysztorowej 1647
 • 740 $a Rozmowa imperatora Pawła I z Tadeuszem Kościuszko
 • 740 $a Akt procesu Kazimierza Pacyka z Szaszkiewiczową 1699
 • 740 $a Mianowanie do kościoła w Golejewku altarzysty Franciszka Jana Borkowicza 1692 przez bpa Hieronima Wierzbowskiego
 • 740 $a Praesenta Choińskiego na Winszackiego 1691 na Goleiewko
 • 740 $a List zastawny 1681 podpis ruski?
 • 740 $a Nadanie Atanazego Atyńskiego prowincjała? franciszkańskiej prowincji wielkopolskiej św. Antoniego dla Władysława Krasińskiego piecz. opł.
 • 740 $a Dokument Melchiora Snowskiego? 1578 piecz.
 • 740 $a List do Zaleskiego od NN G. vgayllo? 1563 własną reką
 • 740 $a List Zygmunta Augusta do Wacława Zaremby klana nakielskiego 1553
 • 740 $a Dokument Zygmunta Starego: 1526 (resztki pieczęci)
 • 740 $a Dokumenty Augusta II: cesja dóbr dla Andrzeja Prądzyńskiego i Heleny z Olszowskich 1710 - cesja dóbr dla Andrzeja Prądzyńskiegi i jego syna Jana 1726
 • 740 $a Laudum salariorum pro comisariis ad Tribunali Radomiense fisci juris 1756
 • 740 $a Sprawa dóbr Moskalówka 1751 i sprawy Grabianki
 • 740 $a Upomnienie Józefa Tyszkiewicza sty księstwa żmudzkiego dla Teodora Jacewicza by nie napadał i nie krzywdził Anny z Wojtkiewiczów Kamińskiej wdowy 1749
 • 740 $a Przywilej Innocentego IV dla klasztoru w Paradyżu 1247
 • 740 $a Memoryał kościoła parochialnego pakoskiego 1781 od proboszcza Tomasza Majchrowicza do NN Działyńskiego mecaenas amplissime |o ruinie i konieczności zburzenia kościoła w Pakości
 • 740 $a manifest szlachty pruskiej |O indygenacie pruskim 1759?
 • 740 $a Manifest sejmiku wdztwa mińskiego 1756
 • 740 $a Nadanie Janowi Wyszogierdowi wsi Woroszyłowo przez Władysława IV za zasługi w obronie Smoleńska 1623
 • 740 $a Nominacja na proboszcza w Czeszrom alias Golievko dla Błażeja Krzesińskiego 1631
 • 740 $a Ugoda komisarzy polsko-austriackich dot. granic majątków polskich Śląska 1623
 • 740 $a Rozgraniczenie xięstwa Pruskiego z Koroną Polską oraz z xięstwami Litewskim i Żmudzkim roku 1585
 • 740 $a Testament Dymitra Weyhera 1628
 • 852 $j BK 01092
 • 999 $a WK MH
 • 999 $d 2013

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01092