"Dzieło JW Jana Nepomucena Grocholskiego, starosty trembowelskiego, [...] do sprawy z [...] Stecką i Hulewiczową w Sądzie Głównem Podolskiem Cywilnego Departamentu mianey, złożone".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01229
 • Tytuł: "Dzieło JW Jana Nepomucena Grocholskiego, starosty trembowelskiego, [...] do sprawy z [...] Stecką i Hulewiczową w Sądzie Głównem Podolskiem Cywilnego Departamentu mianey, złożone".
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 110 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., ros.
 • Zawartość:
  • "Z Rozkazu Jego Imperatorskiey Mości Samowładnącego całą Rossyą etc.ect.ect. Sąd Główny Guberni Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych Wam WW Maryannie z Sumowskich Steckiey,..." [treść jak k. 59-60v] k. 69-70
  • "z Rozkazu Jego Imperatorskiey Mości Samowładnącego całą Rossyą etc.ect.ect. Sąd Główny Guberni Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych Wam WW Maryannie z Sumowskich Steckiey, niegdy Onufrego Styeckiego Małzonce, pozostałey wdowie i Konstancyi z tychze Sumowskich Hulewiczowey W. Franciszka Hulewicza Małzonce, siostrom..." [1823] [Kopia?, brudnopis? pozwu Grocholskich w sprawie ze Stecką i Hulewiczową] k. 59-60v
  • "W[ielmoż]ne Maryanna z Sumowskich Stecka i Konstancya z Sumowskich Hulewiczowa, Bogumiły z Szembekow Sumowskiey Corki, a z Franciszki z Radziminskich Szebekuwny, wnuki, Horyana zas Radziminskiego prawnuki..." [1815 ok.] [Stanowisko Grocholskich wobec roszczeń Steckiej i Hulewiczowej, chronologia i genealogia 1741-1815] k. 51-58
  • "Summaryusz Dokumentów JWW. Grocholskich do sprawy z JWW. Stecką i Hulewiczową Sądzie Głównym przez Raczyńskiego Składanych" [1823] [Regesty dokumentów z lat 1602-1823, 30 wpisów] k. 49-50
  • "Summaryusz Dokumentów z strony JW[ielmożny]ch Jana Nepomucena Starosty Trembowelskiego, Michała Strosty Zwinogrodzkiego, Mikołaja gubernatora Podolskiego, Ludwika Wojewodzica Bracławskiego i Jana Oboznego Koronego Grocholskich w Sprawie z WW Stecką i Hulewiczową w Sądzie Głównym Gubernii Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych mianen złożonych" [1824] [Regesty dokumentów od 1583 -1824 53 wpisy dwa ostanie wpisy dotyczą poszukiwania pozwów i manifestów z lat 1797-1801] k. 43-48
  • "Do Sądu Glownego Guberni Podolskiej Departamentu Spraw Cywilnych. Na Objasnienie Sprawy JWW Grocholskich z Strony JWW Stecx!iey y Hulewiczowey. Odpowiedz" [b.d.] [Argumenty Steckiej i Hulewiczowey] k. 33-42
  • "Projekt do Objaśnienia w sprawie JW Jana Nepomucena Grocholskiego i Innych Grocholskich z JWW Hulewiczową i Stecką w Sądzie Głównym Podolskim - Miesiąca Maja 1824 roku Pisany" [XX.05 1824] [Sprawa ma początek w 1741 roku dot. wnuków Teresy Franciszki z Radzimińskich Szembekówny a Floriana Radzimińskiego prawnuki toczona z Grocholskimi, początek materiału dowodowego sięga roku 1629] k. 7-32
  • "1768 R[ok]u dla popełnioney P__krypery, bo wiadomo ze nie mozemy w kazdym szczegule upewnić sie ze on iest..." [24.05 1829] [Opis sprawy sądowej przez NN, pojawia się Michał Łasko] k. 6
  • "Niechcąc trudnie ..." [8.04 b.r.] [List A. Krasińskiej do NN (mężczyzny), treść dotyczy spraw codziennych, pisane w 66 roku życia?] k. 4-5
  • "Informacja na Jakich zasadach Sprawa znajduje się WW. Steckiej i Hulewiczowey w Sądzie Glo[nym] Podolskim wzniecona od roku 1768 od Czasu Deretu Trybunału Lwowskiego do Roku 1813. do czasu otrzymaney drugiej Kondemnaty, z suspensa na niestajacych JWW. Wojewodzicach Grocholskich" [1813] [Materiały do procesu sądowego opis spraw majatkowych dotyczy Radzimiskich, Szembeków, Grocholskich i in. , materiał do genealogg] k. 2-3
  • "No 16.sty. Dzieło JW Jana Nepomucena Grocholskiego Starosty trembowelskiego i Kawalera do sprawy z JWW Stecką i Hulewiczow w Sądzie Głownem Polskim Cywilnego Departamentu mianey złozone" [b.d.] [Karta tytułowa obwoluty, strofa czterowiersza] k.1
  • "Extrakt z Obustronnych dokumentów w sprawie..."[1824?] [Majatku, Sumowscu, Steccy,Hulewicze, Grocholscy, 147 regestów z lat 1602-1824, ostatni wpis niedokończony] k. 82-126
  • "Do Sądu Głownego Gubernii Podolskiey wtorego Departamentu wsprawie JWW. Grocholskich. Objaśnienie. Sprawa Dzisiejsza WW: Steckiey i Hulewiczowey, wiecey jak od połwieka, zadawniona, w tytule jakbySukcesyi przychodząca, ani zadawnić, ani zakryć nie może, owego drogiego dokupu z ryzyką w którym pragnie i Szuka Obcego majątku" [Objasnienia dot. genealogii Radzimińskich, Szembeków, Szumowskich lata 1711-1777] k. 78-81
  • "Tym testamentem W. Teodor Łasko..." [b.d.] [Zebraniw w dwóch częściach regesty dokumentów objaśniających genezę majątku 1691-1776 k. 72-74. Sumariusz dokumentów w sprawie Józefa Sumowskiego 1711-1787 k. 75-77v] k. 72-78v
  • "Kopia Rezolucyi z Rekwiycią. Konfederacya W[ojewu]dztwa Podolskiego Na Memoriał W[ielmożnego] Lisowskiego bywszego regenta Kommissyi Ciwilno Woyskowey Powiatu Latyczewskiego..." [19.12 1792] [Wezwanie Do Komisji konfederacji o rozliczenie finansów] k. 71-71v
  • "Do Podolskiego Głownego Sądu Departamentu Spraw Czywilnych. Ze Strony JW Jana Nepomucena Starosty Trembowelskiego Orderu S. Anny Kawalera Mikołaja Podolskiego Cywilnego Gubernatora Orderu Włodzimierza Kawalera Graffów Grocholskich. Wsprawie z WW Maryanną Sumowskich Stecką i Konstancyą z Sumowskich Hulewiczową. Odpowiedz" [1813 po?] [Opis dziejów wsi Troscianiec, Szandrów, Pietnica, Woronowica i in. od 1602 roku; k. 63v-64 genealogia rodziny od Michała Łasko i Anny Heleny z Woronowickich] k. 61-68v.
 • Proweniencja: Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Grocholscy
  • Grocholski Jan Nepomucen sta trembowelski
  • Hulewiczowa Konstancja z Sumowskich
  • Łasko Anna (Helena?) z Woronowickich
  • Łasko Michał podsędek ziemski bracławski
  • Stecka Marianna z Sumowskich
  • Woronowicka Anna zob. Łasko Anna (Helena?) z Woronowickich
  • Archiwum Świeykowskich
  • Sąd Główny Podolski. Departament cywilny
  • Łaski
  • Podole
  • Woronowica
  • sądy 19 w.
  • genealogie 19 w.
 • Uwagi: Ostatni dokument niedokończony

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Dzieło
 • 245 $a "Dzieło JW Jana Nepomucena Grocholskiego, starosty trembowelskiego, [...] do sprawy z [...] Stecką i Hulewiczową w Sądzie Głównem Podolskiem Cywilnego Departamentu mianey, złożone".
 • 246 $a Sprawy Grocholskich, woj. bracł.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 19 w.
 • 300 $a 110 k. $c 37x24 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Sumowska Marianna zob. Stecka Marianna z Sumowskich
 • 400 $a Sumowska Konstancja zob. Hulewiczowa Konstancja z Sumowskich
 • 500 $a Ostatni dokument niedokończony
 • 520 $a "Z Rozkazu Jego Imperatorskiey Mości Samowładnącego całą Rossyą etc.ect.ect. Sąd Główny Guberni Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych Wam WW Maryannie z Sumowskich Steckiey,..." [treść jak k. 59-60v] k. 69-70
 • 520 $a "z Rozkazu Jego Imperatorskiey Mości Samowładnącego całą Rossyą etc.ect.ect. Sąd Główny Guberni Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych Wam WW Maryannie z Sumowskich Steckiey, niegdy Onufrego Styeckiego Małzonce, pozostałey wdowie i Konstancyi z tychze Sumowskich Hulewiczowey W. Franciszka Hulewicza Małzonce, siostrom..." [1823] [Kopia?, brudnopis? pozwu Grocholskich w sprawie ze Stecką i Hulewiczową] k. 59-60v
 • 520 $a "W[ielmoż]ne Maryanna z Sumowskich Stecka i Konstancya z Sumowskich Hulewiczowa, Bogumiły z Szembekow Sumowskiey Corki, a z Franciszki z Radziminskich Szebekuwny, wnuki, Horyana zas Radziminskiego prawnuki..." [1815 ok.] [Stanowisko Grocholskich wobec roszczeń Steckiej i Hulewiczowej, chronologia i genealogia 1741-1815] k. 51-58
 • 520 $a "Summaryusz Dokumentów JWW. Grocholskich do sprawy z JWW. Stecką i Hulewiczową Sądzie Głównym przez Raczyńskiego Składanych" [1823] [Regesty dokumentów z lat 1602-1823, 30 wpisów] k. 49-50
 • 520 $a "Summaryusz Dokumentów z strony JW[ielmożny]ch Jana Nepomucena Starosty Trembowelskiego, Michała Strosty Zwinogrodzkiego, Mikołaja gubernatora Podolskiego, Ludwika Wojewodzica Bracławskiego i Jana Oboznego Koronego Grocholskich w Sprawie z WW Stecką i Hulewiczową w Sądzie Głównym Gubernii Podolskiey Departamentu Spraw Cywilnych mianen złożonych" [1824] [Regesty dokumentów od 1583 -1824 53 wpisy dwa ostanie wpisy dotyczą poszukiwania pozwów i manifestów z lat 1797-1801] k. 43-48
 • 520 $a "Do Sądu Glownego Guberni Podolskiej Departamentu Spraw Cywilnych. Na Objasnienie Sprawy JWW Grocholskich z Strony JWW Stecx!iey y Hulewiczowey. Odpowiedz" [b.d.] [Argumenty Steckiej i Hulewiczowey] k. 33-42
 • 520 $a "Projekt do Objaśnienia w sprawie JW Jana Nepomucena Grocholskiego i Innych Grocholskich z JWW Hulewiczową i Stecką w Sądzie Głównym Podolskim - Miesiąca Maja 1824 roku Pisany" [XX.05 1824] [Sprawa ma początek w 1741 roku dot. wnuków Teresy Franciszki z Radzimińskich Szembekówny a Floriana Radzimińskiego prawnuki toczona z Grocholskimi, początek materiału dowodowego sięga roku 1629] k. 7-32
 • 520 $a "1768 R[ok]u dla popełnioney P__krypery, bo wiadomo ze nie mozemy w kazdym szczegule upewnić sie ze on iest..." [24.05 1829] [Opis sprawy sądowej przez NN, pojawia się Michał Łasko] k. 6
 • 520 $a "Niechcąc trudnie ..." [8.04 b.r.] [List A. Krasińskiej do NN (mężczyzny), treść dotyczy spraw codziennych, pisane w 66 roku życia?] k. 4-5
 • 520 $a "Informacja na Jakich zasadach Sprawa znajduje się WW. Steckiej i Hulewiczowey w Sądzie Glo[nym] Podolskim wzniecona od roku 1768 od Czasu Deretu Trybunału Lwowskiego do Roku 1813. do czasu otrzymaney drugiej Kondemnaty, z suspensa na niestajacych JWW. Wojewodzicach Grocholskich" [1813] [Materiały do procesu sądowego opis spraw majatkowych dotyczy Radzimiskich, Szembeków, Grocholskich i in. , materiał do genealogg] k. 2-3
 • 520 $a "No 16.sty. Dzieło JW Jana Nepomucena Grocholskiego Starosty trembowelskiego i Kawalera do sprawy z JWW Stecką i Hulewiczow w Sądzie Głownem Polskim Cywilnego Departamentu mianey złozone" [b.d.] [Karta tytułowa obwoluty, strofa czterowiersza] k.1
 • 520 $a "Extrakt z Obustronnych dokumentów w sprawie..."[1824?] [Majatku, Sumowscu, Steccy,Hulewicze, Grocholscy, 147 regestów z lat 1602-1824, ostatni wpis niedokończony] k. 82-126
 • 520 $a "Do Sądu Głownego Gubernii Podolskiey wtorego Departamentu wsprawie JWW. Grocholskich. Objaśnienie. Sprawa Dzisiejsza WW: Steckiey i Hulewiczowey, wiecey jak od połwieka, zadawniona, w tytule jakbySukcesyi przychodząca, ani zadawnić, ani zakryć nie może, owego drogiego dokupu z ryzyką w którym pragnie i Szuka Obcego majątku" [Objasnienia dot. genealogii Radzimińskich, Szembeków, Szumowskich lata 1711-1777] k. 78-81
 • 520 $a "Tym testamentem W. Teodor Łasko..." [b.d.] [Zebraniw w dwóch częściach regesty dokumentów objaśniających genezę majątku 1691-1776 k. 72-74. Sumariusz dokumentów w sprawie Józefa Sumowskiego 1711-1787 k. 75-77v] k. 72-78v
 • 520 $a "Kopia Rezolucyi z Rekwiycią. Konfederacya W[ojewu]dztwa Podolskiego Na Memoriał W[ielmożnego] Lisowskiego bywszego regenta Kommissyi Ciwilno Woyskowey Powiatu Latyczewskiego..." [19.12 1792] [Wezwanie Do Komisji konfederacji o rozliczenie finansów] k. 71-71v
 • 520 $a "Do Podolskiego Głownego Sądu Departamentu Spraw Czywilnych. Ze Strony JW Jana Nepomucena Starosty Trembowelskiego Orderu S. Anny Kawalera Mikołaja Podolskiego Cywilnego Gubernatora Orderu Włodzimierza Kawalera Graffów Grocholskich. Wsprawie z WW Maryanną Sumowskich Stecką i Konstancyą z Sumowskich Hulewiczową. Odpowiedz" [1813 po?] [Opis dziejów wsi Troscianiec, Szandrów, Pietnica, Woronowica i in. od 1602 roku; k. 63v-64 genealogia rodziny od Michała Łasko i Anny Heleny z Woronowickich] k. 61-68v.
 • 541 $c a $d 1870
 • 546 $a Pol., łac., ros.
 • 561 $a Archiwum Podwysockiego w Rychtach $d BK VII, 16? $m Rychty $w Świeykowscy $w Działyński Jan $w Darowski Aleksander Weryha $w Archiwum Świeykowskich $w Podwysocki Konstanty
 • 600 $a Grocholscy
 • 600 $a Grocholski Jan Nepomucen sta trembowelski
 • 600 $a Hulewiczowa Konstancja z Sumowskich
 • 600 $a Łasko Anna (Helena?) z Woronowickich
 • 600 $a Łasko Michał podsędek ziemski bracławski
 • 600 $a Stecka Marianna z Sumowskich
 • 600 $a Woronowicka Anna zob. Łasko Anna (Helena?) z Woronowickich
 • 610 $a Archiwum Świeykowskich
 • 610 $a Sąd Główny Podolski. Departament cywilny
 • 651 $a Łaski
 • 651 $a Podole
 • 651 $a Woronowica
 • 653 $a sądy 19 w.
 • 655 $a genealogie 19 w.
 • 700 $a Krasińska A.
 • 740 $a Potomkowie Michała Łasko podsędka ziemskiego bracławskiego i Anny Heleny? Woronowickiej
 • 852 $j BK 01229
 • 999 $a WK
 • 999 $d 2013

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01229