Listy Świeykowskich i in., między innymi Potockich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01256 vol. 1
 • Tytuł: Listy Świeykowskich i in., między innymi Potockich. Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 136 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., franc.
 • Zawartość:
  • Listy do Leonarda Marcina Świeykowskiego, wdy podolskiego od: Achmatowicz, major 1788 k. 26-27. - Baranowski Stefan 1786 k. 28-29. - Borowicki T. 1792 k. 30. - Bukojemski Jan 1784 k. 31-32. - Bylina Maciej 1754-1756 (6) k. 33-44. - Dłuski Ignacy, bp kamieniecki 1784 k. 45. - Dunin K. 1774 k. 46-47. - Garliński Antoni1785 k. 48-49. - Gaszyński Franciszek 1775 k. 50-53. - Godebski Ludwik 1761 k. 54-55. - Hewner, ksiądz 1788 k. 56. - Horvath Bugarin Caspar 1791-1792 (3) k. 57-62. - Hradokierski? 1782 k. 63-64. - Hübner de Feige L. 1777 k. 65-66. - Humiecki Izaak, ekonom szpikowski 1790 k. 67. - Kitkiewicz T. 1784 k. 68-69. - Kozłowski J. 1788 (2) k. 70-71. - Kretczmer 1781-1788 (3) k. 72-77. - Mokrzycki T 1759-1760 (2) k. 78-80. - Nowowiejski F. 1781 (2) k. 81-84. - Omieciński Antoni 1775 (2) k. 85-86. - Peretiakowicz Ochota Gabriel 1771-1776 (2) k. 87-91. - Rafałowski W. 1776 k. 92-93. - Rembertowicz Jan 1782 k. 94-95. - Smolski Franciszek, archiwista z Równego 1766-1788 (4) k. 96-105. - Stecki J., sta owrucki 1790 (2) k. 106-109. - Świeykowski J. K. 1755 k. 110-111. - Szadokierski J. 1782-1790 (5) k. 112-119. - Szczepanowski M., ksiądz 1769 k. 120-121. - Walewski Michał, wda sieradzki 1782 (2) k. 122-125. - Wielowieyski S., pułk. 1788 k. 126-128. - Wyrożemski Norbert, ksiądz 1791 k. 129-132. - Zagórski J. 1790 k. 133-134
  • List Kretczmera do Izabelli Świeykowskiej z Dunin Karwickich 1791 k. 135-136
  • Listy Leonarda Marcina Świeykowskiego, wdy podlaskiego do: Drabiński b.d. k. 1-2. - Naramowski, regent kancelarii Stanisława Lubomirskiego 1761-1768 (3) k. 3-8. - Pruszyński Antoni, stolnik kor. 1784 k. 9-11. - Świeykowski 1761-1784 i b.d. (3) k. 12-17. - Świeykowski Jan i Michał 1787 k. 18-19. - Wielogórski A. 1780 k. 20-21. - Zawrocki 1786 k. 22-23
 • Proweniencja:
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Świeykowskich
  • listy

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Listy
 • 245 a Listy Świeykowskich i in., między innymi Potockich. n Vol. 1
 • 246 a "Listy Potockich braci i sióstr do Świeykowskiey i innych różnych w sprawach y stosunkach rodzinnych wojewodzie podolskiemu i synowi jego" [tyt. okł.]
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18-19 w.
 • 300 a 136 k. c 37x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Feige L. Hübner de zob. Hübner de Feige L.
 • 400 a Bugarin Caspar Horvath zob. Horvath Bugarin Caspar
 • 400 a de Feige L. Hübner zob. Hübner de Feige L.
 • 400 a Karwicka Izabela Dunin zob. Świeykowska Izabela z Dunin Karwickich
 • 520 a Listy do Leonarda Marcina Świeykowskiego, wdy podolskiego od: Achmatowicz, major 1788 k. 26-27. - Baranowski Stefan 1786 k. 28-29. - Borowicki T. 1792 k. 30. - Bukojemski Jan 1784 k. 31-32. - Bylina Maciej 1754-1756 (6) k. 33-44. - Dłuski Ignacy, bp kamieniecki 1784 k. 45. - Dunin K. 1774 k. 46-47. - Garliński Antoni1785 k. 48-49. - Gaszyński Franciszek 1775 k. 50-53. - Godebski Ludwik 1761 k. 54-55. - Hewner, ksiądz 1788 k. 56. - Horvath Bugarin Caspar 1791-1792 (3) k. 57-62. - Hradokierski? 1782 k. 63-64. - Hübner de Feige L. 1777 k. 65-66. - Humiecki Izaak, ekonom szpikowski 1790 k. 67. - Kitkiewicz T. 1784 k. 68-69. - Kozłowski J. 1788 (2) k. 70-71. - Kretczmer 1781-1788 (3) k. 72-77. - Mokrzycki T 1759-1760 (2) k. 78-80. - Nowowiejski F. 1781 (2) k. 81-84. - Omieciński Antoni 1775 (2) k. 85-86. - Peretiakowicz Ochota Gabriel 1771-1776 (2) k. 87-91. - Rafałowski W. 1776 k. 92-93. - Rembertowicz Jan 1782 k. 94-95. - Smolski Franciszek, archiwista z Równego 1766-1788 (4) k. 96-105. - Stecki J., sta owrucki 1790 (2) k. 106-109. - Świeykowski J. K. 1755 k. 110-111. - Szadokierski J. 1782-1790 (5) k. 112-119. - Szczepanowski M., ksiądz 1769 k. 120-121. - Walewski Michał, wda sieradzki 1782 (2) k. 122-125. - Wielowieyski S., pułk. 1788 k. 126-128. - Wyrożemski Norbert, ksiądz 1791 k. 129-132. - Zagórski J. 1790 k. 133-134
 • 520 a List Kretczmera do Izabelli Świeykowskiej z Dunin Karwickich 1791 k. 135-136
 • 520 a Listy Leonarda Marcina Świeykowskiego, wdy podlaskiego do: Drabiński b.d. k. 1-2. - Naramowski, regent kancelarii Stanisława Lubomirskiego 1761-1768 (3) k. 3-8. - Pruszyński Antoni, stolnik kor. 1784 k. 9-11. - Świeykowski 1761-1784 i b.d. (3) k. 12-17. - Świeykowski Jan i Michał 1787 k. 18-19. - Wielogórski A. 1780 k. 20-21. - Zawrocki 1786 k. 22-23
 • 541 c a d 1870
 • 546 a Pol., łac., franc.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VII, b.s. 10 w Działyński Tytus
 • 561 a Archiwum Podwysockiego w Rychtach m Rychty w Darowski Aleksander Weryha w Podwysocki Konstanty w Świeykowscy w Archiwum Świeykowskich w Działyński Jan
 • 610 a Archiwum Świeykowskich
 • 655 a listy
 • 700 a H~ubner de Feige L. 1777
 • 700 a Zawrocki 1786
 • 700 a Zagórski J. 1790
 • 700 a Wyrożemski Norbert ksiądz 1791
 • 700 a Wielowieyski S. pułk. 1788
 • 700 a Wielogórski A. 1780
 • 700 a Walewski Michał wda sieradzki
 • 700 a Świeykowski 1761-1784 i b.d.
 • 700 a Świeykowski Michał
 • 700 a Świeykowski Leonard Marcin wda podolski
 • 700 a Świeykowski Jan 1787
 • 700 a Świeykowski J. K. 1755
 • 700 a Świeykowska Izabela z Dunin Karwickich
 • 700 a Szczepanowski M. ksiądz 1769
 • 700 a Szadokierski J. 1782-1790
 • 700 a Stecki Jan sta owrucki
 • 700 a Smolski Franciszek archiwista z Równego 1766-1788
 • 700 a Rembertowicz Jan 1782
 • 700 a Rafałowski W. 1776
 • 700 a Pruszyński Antoni stolnik kor. 1784
 • 700 a Peretiakowicz Ochota Gabriel 1771-1776
 • 700 a Omieciński Antoni zm. 1786
 • 700 a Ochota Gabriel Peretiakowicz zob. Peretiakowicz Ochota Gabriel
 • 700 a Nowowiejski F. 1781
 • 700 a Naramowski regent kancelarii Stanisława Lubomirskiego 1761-1768
 • 700 a Mokrzycki T 1759-1760
 • 700 a Kretczmer 1781-1788
 • 700 a Kozłowski J. 1788
 • 700 a Kitkiewicz T. 1784
 • 700 a Achmatowicz c major p 1788
 • 700 a Baranowski Stefan 1786
 • 700 a Borowicki T. 1792
 • 700 a Bukojemski Jan 1784
 • 700 a Bylina Maciej 1754-1756
 • 700 a Dłuski Ignacy bp kamieniecki
 • 700 a Drabiński
 • 700 a Dunin K. 1774
 • 700 a Garliński Antoni 1785
 • 700 a Gaszyński Franciszek 1775
 • 700 a Godebski Ludwik 1761
 • 700 a Hewner ksiądz 1788
 • 700 a Horvath Bugarin Caspar 1791-1792
 • 700 a Hradokierski? 1782
 • 700 a Humiecki Izaak ekonom szpikowski 1790
 • 740 a Listy do Leonarda Marcina Świeykowskiego wdy podolskiego od
 • 740 a Listy Leonarda Marcina Świeykowskiego wdy podlaskiego do
 • 740 a List Kretczmera do Izabelli Świeykowskiej z Dunin Karwickich 1791
 • 852 j BK 01256 vol. 1

Indeksy