Listy, akta sądowe i miscellanea z 17-19 w. z archiwum Świeykowskich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01273
 • Tytuł: Listy, akta sądowe i miscellanea z 17-19 w. z archiwum Świeykowskich.
 • Miejsce i czas powstania: 17-19 w.
 • Opis fizyczny: 328 k. 37x24 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., ros.
 • Zawartość:
  • List K. Kurdwanowskiego do Moszczeńskiego, posła poznańskiego b.d. k. 63
  • Zaproszenie na obiad drukowane 18 w. k. 81, 308, 309
  • Zawiadomienie o przysiędze na wierność i poddaństwo Katarzynie II i jej tekst 1793 k. 87-88
  • Wykaz długów Lubomirskich b.d. 18 w. k. 126-128
  • List Stackelberga L. B. do Voyekowa, gen. ros. 1775 k. 145
  • List Jana Czernyszewa do NN 1781 k. 146
  • List A. R. Golicyna do Roumanzovuzup??? gen. ros. 1769 k. 147-149
  • "Rapport od warty w Piotrkowie podany [...] 1782 [...]" - hasło i parol k. 197
  • "Rozmowa Sołtyka, biskupa krakowskiego z Garniszem, podkanclerzym koronnym na Polach Elizeyskich" k. 172-174
  • List Zachariasza Andruszewicza do wdy bracławskiego 1627 k. 249
  • List K. Kurdwanowskiego do Moszczeńskiego, posła poznańskiego b.d.
  • List Maurycego (profesor Liceum Krzemienieckiego?) do brata Albina, z prośbą o załatwienie paszportu 1824 k. 305
  • "Inwentarz klucza Tachanieckiego, to iest miasteczka Tahańczy, wsi Holakow, Mielnikow, Klucznik tudzież siedlisk Berkozowki y Bochomołowki spisany [...] 1764 roku" k. 286-301
  • List Jana Lubienieckiego do Jana Tarły? 1742 k. 280-281
  • Listy do Tomasza Dłuskiego: Balszy 1781 k. 261. - Murusi Constantin 1781 k. 262 (i akty przez niego podpisane, m. inn. dekrety Dywanu)
  • "Istoričeskija pis'ma o Kozakach pridnieprovskich v M.V. Juzefoviču" k. 241-248
  • "Sekreta Frank Massonów" k. 162-171
  • "Kopia listu JW Branickiego, hetmana w.k. do JW Kornickiey, kasztelanowy zawichoskiey [...] 1784 [...]" k. 161
  • List Józefa Czartoryskiego, chorążego w. lit. do Stanisława Omiecińskiego b.d., przed 1750 k. 153
  • "Kopia listu od [...] Czartoryskiego stoln. litt. do Prebendowskiego! M. R. N." b.d. k. 159-160
  • List Piotra Zuzup??? do wdy bracławskiego 1627 k. 240
  • "Na Frybre. Imiona Frybry" k. 239
  • Listy Sanguszkowej do księcia NN 1754-1755 (7) k. 217-230
  • Zawiera m. in.: Listy do Świeykowskiego, kasztelana kamienieckiego od: Badeni Marcin, senator 1779 k. 64. - Bock 1784 (3) k. 76-79. - Karśnicki Ludwik, klan 1782 (2) k. 198-199. - Komarzewski W. 1777 k. 59. - Koszutski L. 1790 k. 201. - Małachowski 1787 k. 65. - Perekładowski M. 1784 k. 84. - Ustrzycka 1790 k. 200
  • Skarga na Świeykowskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1787 k. 61-62
 • Proweniencja:
  • "Z duplikatów Biblioteki A. W. Darowskiego" - [piecz.]
  • Archiwum Świeykowskich
  • Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czartoryski, Józef Klemens stolnik lit. (1740-1810)
  • Garnysz Maciej Grzegorz podkanclerzy w. kor.
  • Golicyn Aleksandr Michajlovič gen. rosyjski
  • Jasińscy
  • Kurdwanowski K.
  • Lubomirscy
  • Moszczeński poseł poznański
  • Przebendowski
  • Roumanzov gen. rosyjski
  • Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Świeykowscy
  • Świeykowski klan kamieniecki
  • Archiwum Świeykowskich
  • Liceum Krzemienieckie
  • Berkozowki
  • Bochomołowki
  • Holakow
  • Klucznik
  • Mielnikow
  • Tahańcza
  • hasło wojskowe 18 w.
  • zaklęcia 18 w. choroby
  • febra 18 w.
  • wojsko polskie 18 w.
  • masoneria 18 w.
  • Kozacy 18 w.
  • inwentarze majętności 18 w.
  • paszporty 19 w.
  • przysięga wiernopoddańcza

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Listy
 • 245 $a Listy, |akta sądowe i |miscellanea z 17-19 w. z archiwum Świeykowskich.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17-19 w.
 • 300 $a 328 k. $c 37x24 cm
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Garnisz Maciej Grzegorz zob. Garnysz Maciej Grzegorz podkanclerzy w. kor.
 • 400 $a Balszy zob. Balche, de
 • 520 $a List K. Kurdwanowskiego do Moszczeńskiego, posła poznańskiego b.d. k. 63
 • 520 $a Zaproszenie na obiad drukowane 18 w. k. 81, 308, 309
 • 520 $a Zawiadomienie o przysiędze na wierność i poddaństwo Katarzynie II i jej tekst 1793 k. 87-88
 • 520 $a Wykaz długów Lubomirskich b.d. 18 w. k. 126-128
 • 520 $a List Stackelberga L. B. do Voyekowa, gen. ros. 1775 k. 145
 • 520 $a List Jana Czernyszewa do NN 1781 k. 146
 • 520 $a List A. R. Golicyna do Roumanzovuzup??? gen. ros. 1769 k. 147-149
 • 520 $a "Rapport od warty w Piotrkowie podany [...] 1782 [...]" - hasło i parol k. 197
 • 520 $a "Rozmowa Sołtyka, biskupa krakowskiego z Garniszem, podkanclerzym koronnym na Polach Elizeyskich" k. 172-174
 • 520 $a List Zachariasza Andruszewicza do wdy bracławskiego 1627 k. 249
 • 520 $a List K. Kurdwanowskiego do Moszczeńskiego, posła poznańskiego b.d.
 • 520 $a List Maurycego (profesor Liceum Krzemienieckiego?) do brata Albina, z prośbą o załatwienie paszportu 1824 k. 305
 • 520 $a "Inwentarz klucza Tachanieckiego, to iest miasteczka Tahańczy, wsi Holakow, Mielnikow, Klucznik tudzież siedlisk Berkozowki y Bochomołowki spisany [...] 1764 roku" k. 286-301
 • 520 $a List Jana Lubienieckiego do Jana Tarły? 1742 k. 280-281
 • 520 $a Listy do Tomasza Dłuskiego: Balszy 1781 k. 261. - Murusi Constantin 1781 k. 262 (i akty przez niego podpisane, m. inn. dekrety Dywanu)
 • 520 $a "Istoričeskija pis'ma o Kozakach pridnieprovskich v M.V. Juzefoviču" k. 241-248
 • 520 $a "Sekreta Frank Massonów" k. 162-171
 • 520 $a "Kopia listu JW Branickiego, hetmana w.k. do JW Kornickiey, kasztelanowy zawichoskiey [...] 1784 [...]" k. 161
 • 520 $a List Józefa Czartoryskiego, chorążego w. lit. do Stanisława Omiecińskiego b.d., przed 1750 k. 153
 • 520 $a "Kopia listu od [...] Czartoryskiego stoln. litt. do Prebendowskiego! M. R. N." b.d. k. 159-160
 • 520 $a List Piotra Zuzup??? do wdy bracławskiego 1627 k. 240
 • 520 $a "Na Frybre. |Imiona Frybry" k. 239
 • 520 $a Listy Sanguszkowej do księcia NN 1754-1755 (7) k. 217-230
 • 520 $a Zawiera m. in.: Listy do Świeykowskiego, kasztelana kamienieckiego od: Badeni Marcin, senator 1779 k. 64. - Bock 1784 (3) k. 76-79. - Karśnicki Ludwik, klan 1782 (2) k. 198-199. - Komarzewski W. 1777 k. 59. - Koszutski L. 1790 k. 201. - Małachowski 1787 k. 65. - Perekładowski M. 1784 k. 84. - Ustrzycka 1790 k. 200
 • 520 $a Skarga na Świeykowskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1787 k. 61-62
 • 541 $c a $d 1870
 • 546 $a Pol., łac., ros.
 • 561 $a "Z duplikatów Biblioteki A. W. Darowskiego" - [piecz.] $w Darowski Aleksander Weryha
 • 561 $a Archiwum Świeykowskich $w Świeykowscy
 • 561 $a Archiwum Podwysockiego w Rychtach $d BK VII, b.s. 27 $m Rychty $w Podwysocki Konstanty $w Działyński Jan
 • 600 $a Czartoryski, Józef Klemens $c stolnik lit. $d (1740-1810)
 • 600 $a Garnysz Maciej Grzegorz podkanclerzy w. kor.
 • 600 $a Golicyn Aleksandr Michajlovič gen. rosyjski
 • 600 $a Jasińscy
 • 600 $a Kurdwanowski K.
 • 600 $a Lubomirscy
 • 600 $a Moszczeński poseł poznański
 • 600 $a Przebendowski
 • 600 $a Roumanzov gen. rosyjski
 • 600 $a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788
 • 600 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 600 $a Świeykowscy
 • 600 $a Świeykowski klan kamieniecki
 • 610 $a Archiwum Świeykowskich
 • 610 $a Liceum Krzemienieckie
 • 651 $a Berkozowki
 • 651 $a Bochomołowki
 • 651 $a Holakow
 • 651 $a Klucznik
 • 651 $a Mielnikow
 • 651 $a Tahańcza
 • 653 $a hasło wojskowe 18 w.
 • 653 $a zaklęcia 18 w. choroby
 • 653 $a febra 18 w.
 • 653 $a wojsko polskie 18 w.
 • 653 $a masoneria 18 w.
 • 653 $a Kozacy 18 w.
 • 655 $a inwentarze majętności 18 w.
 • 655 $a paszporty 19 w.
 • 655 $a przysięga wiernopoddańcza
 • 700 $a Czartoryski Józef $c chorąży w. lit. $d (1698-1750)
 • 700 $a Branicki Jan Klemens hetman w. kor. 1689-1771
 • 700 $a Balche de administrator
 • 700 $a Andruszewicz Zachariasz
 • 700 $a Murusi Constantin
 • 700 $a Voyekov gen. rosyjski
 • 700 $a Stackelberg L. B.
 • 700 $a Sanguszkowa Konstancja Kolumba z Denhoffów 2v. Rogalińska marszałkowa n. lit. 1716-1791
 • 700 $a Kornicka klanowa zawichoska
 • 700 $a Dłuski Tomasz
 • 700 $a Czernyszew Jan
 • 740 $a List Piotra Zuzup??? do wdy bracławskiego 1627
 • 740 $a Na Frybre. |Imiona Frybry
 • 740 $a Listy Sanguszkowej do księcia NN 1754-1755
 • 740 $a Rapport od warty w Piotrkowie podany 1782 - hasło i parol
 • 740 $a Rozmowa Sołtyka biskupa krakowskiego z Garniszem podkanclerzym koronnym na Polach Elizeyskich
 • 740 $a Sekreta Frank Massonów
 • 740 $a List JW Branickiego hetmana w.k. do JW Kornickiey kasztelanowy zawichoskiey 1784
 • 740 $a List od Czartoryskiego stoln. litt. do Prebendowskiego! M. R. N. b.d.
 • 740 $a List Józefa Czartoryskiego chorążego w. lit. do Stanisława Omiecińskiego b.d. przed 1750
 • 740 $a List A. R. Golicyna do Roumanzovuzup??? gen. ros. 1769
 • 740 $a List Jana Czernyszewa do NN 1781
 • 740 $a List Stackelberga L. B. do NN 1775
 • 740 $a Wykaz długów Lubomirskich b.d. 18 w.
 • 740 $a Zawiadomienie o przysiędze na wierność i poddaństwo Katarzynie II i jej tekst 1793
 • 740 $a Zaproszenie na obiad drukowane 18 w.
 • 740 $a Skarga na Świeykowskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1787
 • 740 $a List Maurycego profesor Liceum Krzemienieckiego? do brata Albina z prośbą o załatwienie paszportu 1824
 • 740 $a Inwentarz klucza Tachanieckiego to iest miasteczka Tahańczy wsi Holakow Mielnikow Klucznik tudzież siedlisk Berkozowki y Bochomołowki spisany 1764 roku
 • 740 $a List Jana Lubienieckiego do Jana Tarły? 1742
 • 740 $a Listy do Tomasza Dłuskiego
 • 740 $a Istoričeskija pis'ma o Kozakach pridnieprovskich v M.V. Juzefoviču
 • 740 $a List Zachariasza Andruszewicza do wdy bracławskiego 1627
 • 852 $j BK 01273
 • 999 $d 2013
 • 999 $a WK

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01273