"Materyały i notaty bibliograficzne".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01297
 • Kopie: Mf 2204
 • Autor: Malinowski Mikołaj historyk (1799-1865)
 • Tytuł: "Materyały i notaty bibliograficzne".
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: 546 k. 28x23 cm
 • Oprawa: pł., wiązania, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "De ludis funestis gladiatorum ex Justo Lipsio Saturnalium [...] k. 451-457
  • "Książki dawnego druku polskiego i innych druków o rzeczach polskich w Bibliotece Upsalskiey" k. 3-14
  • "Bibliographie" k. 15-16
  • "Biblie" k. 17-18
  • Bibliograficzne notatki k. 19-54
  • "Dodatki do Historyi Literatury Polskiey" k. 55-60
  • "Bibliografia krytyczna" k. 61-107
  • "Na dzieło Felixa Bentkowskiego, maiące tytuł Historya Literatury Polskiey krytyka przez Wincentego Kamińskiego" k. 108-122
  • "Spis dzieł prawniczych opuszczonych przez Bentkowskiego lub niedokładnie wymienionych" k. 124-128
  • Fragment jakiejś pracy krytyczno-bibliograficznej k. 130-141
  • Czajkowski Paweł, Recenzja dzieła Bentkowskiego k. 142-150
  • "Książki w Polsce drukowane lub wydane przez Polaków wynotowane z regestru ksiąg Biblioteki Akademii Krakowskiey r. 1807" k. 154-165
  • Notatki bibliograficzne dot. literatury polskiej z różnych źródeł, m. in. doniesienie Stanisława Jachowicza o odkryciu w Bibliotece Kórnickiej dzieł M. Sępa Szarzyńskiego (k. 182-184) k. 166-191
  • "Dzieła Hozyusza" k. 192-194
  • "Dzieła Józefa hr. Krasińskiego, byłego pułkownika w. pol. teraz szambelana J.C.K. Mci" k. 195-197
  • "Dopełnienie katalogu biblioteki gymnazyum mińskiego 1826" k. 198-199
  • Notatki bibliograficzne k. 202-239
  • List Ignacego z Jaxów Bykowskiego do Bentkowskiego? Jochera? 1814 k. 240-243
  • List Stanisława Borodzicza, prof. w kaliskim Korpusie Kadetów do NN 1823 k. 244-245
  • Notatki bio-bibliograficzne k. 246-433
  • Odpisy dzieł staropolskich:
  • dedykacji dla Jana Andrzeja Próchnickiego, bpa kamienieckiego k. 434-437v.
  • "Funebre carmen [...] Elisabeth [...] Rom. Hung. Bohe. etc. [...]. Kraków : Hieronim Wietor, 1545 E.0? k. 438-443
  • "[...] Michael Łodziński in Collegio Nazareno convictor [...] Sac. Theologiae publice disputandas exhibet, sequentes propositiones. Romae 1763 k. 444-447
  • Fragment współoprawny z BK 1297 zawierający recenzję dzieła M. Casanovy "Istoria delle turbulenze della Polonia" [...] Gorice 1776 [w:] Aux Deux-Ponts [...] Gazette Universelle de Litterature. 1776, Nr 66 sygn. Cz. 1473 k. 448-450
  • Wargocki, Andrzej, O Rzymie pogańskim i chrzescianskim ksiąg dwoie [...]. Kraków : Jan Szarffenbergier 1610, 17-18,27-30 s., E. XXXII,199 k. 458-460
  • Barclay Robert, Theologiae verè Christianae Apologia [...]. Ed. 2., Londini : J. Sowle, 1729 [rz.], VIII s. [fragm. k. 461-464
  • Plutarchus, [Plutarchi Chaeronensis Summi philosophi et historici, vitae parallelae seu comparatae, Guilielmi Xylandri Augustani [t. j. Holzmann Wilhelm] interpretatione postremò recognita [...]. [Francoforti ad Moenum : J. Feyrabendius, 1592]. 3-66 s. (tylko Demostenes et Cicero) k. 465-496
  • [Gramatyka języka greck. po łac.] 33-44 s., sygn.: C2-C7 z 16 w. k. 497-502
  • Jurkowski Stanisław, Oratio funebris in publicis exequiis [...] Caeciliae Renatae [...] Poloniae [...] Reginae [...] Dicta a Stanislao Jurkowski [...]. Cracoviae : Off. Andreae Petricouij, 1644 [rz.]. [Fragment] [6 k., sygn.: B-B4,C2. k. 503-508
  • Przybylski, Jacek Idzi, Naeniola ad feralem urnam [...] Christophori Idatte [...] dum in Cathedrali Cracoviensium Basilica [...] 1792 [rz.] humaretur. A [...] Hyacintho Przybylski emissa. [S.l. Kraków?] : Typis Academicis, [1792 ca]. s. [4] k. 531-534
  • Fragmenty nowych druków: Analecta poematum latinorum 1818 k. 511-512; fragmenty druków dot. Jana Zamoyskiego, Jana Tarnowskiego k. 513-522
  • "Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich [...] Edwarda Kotłubaja [...] Prospekt" 1857 k. 523-524
  • Fragmenty niezidentyfikowanych druków 19 w. k. 525-530
  • Katalogi wydawnicze polski i niemiecki k. 535-544
  • Kwity drukowane z 1783-1789 z komory Wieruszowa k. 545-546
 • Proweniencja: Ze zbioru M. Malinowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bentkowski Feliks Jan
  • Bykowski Ignacy Jaksa poeta konfederat barski
  • Casanova M.
  • Cecylia Renata (królowa Polski ; 1611-1644)
  • Cicero, Marcus Tullius (106-43 a.C.)
  • Demosthenes (384-322 a.C.)
  • Elżbieta Austriaczka (królowa Polski ; 1526-1545)
  • Hozjusz Stanisław 1504-1579
  • Jachowicz Stanisław
  • Jocher Adam Benedykt 1791-1860
  • Krasiński Józef
  • Lips Joest niderlandzki filolog klasyczny
  • Łodziński Michał
  • Łodziński Michał
  • Piotrkowczyk Andrzej młodszy Polska
  • Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski
  • Sobolewski Ludwik filolog klasyczny bibliotekarz 1791-1830
  • Szarzyński Mikołaj Sęp
  • Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski (1488-1561)
  • Wietor Hieronim (ca 1480-1546)
  • Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605
  • Akademia Krakowska zob. Uniwersytet Jagielloński
  • Biblioteka Akademii Krakowskiej
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Upsala
  • Gimnazjum Mińsk
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Mińsk
  • Upsala
  • Wieruszów
  • literatura polska
  • drukarstwo staropolskie
  • prawo bibliografia
  • polonica w bibliotekach zagranicznych
  • Biblia
  • Katalogi wydawnicze 19 w.
  • bibliografie 19 w.
  • katalogi biblioteczne 19 w.
 • Uwagi:
  • k. 151-153, 200-201 puste
  • "Urywki bibliograficzne, które po Sobolewskim miał ułożyć Jocher, a potem Malinowski ob. Bibliografia w tym zbiorze, gdzie są kartki pocięte p. Jochera na ułożenie Obrazu literatury"

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Malinowski Mikołaj c historyk d (1799-1865)
 • 245 a "Materyały i notaty bibliograficzne".
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 16-19 w.
 • 300 a 546 k. c 28x23 cm
 • 340 d rkps, druk e pł., wiązania, 19 w.
 • 400 a Jaxa Bykowski Ignacy zob. Bykowski Ignacy Jaksa
 • 400 a Jaksa Bykowski Ignacy zob. Bykowski Ignacy Jaksa
 • 400 a Sęp Szarzyński Mikołaj zob. Szarzyński Mikołaj Sęp
 • 500 a k. 151-153, 200-201 puste
 • 500 a "Urywki bibliograficzne, które po Sobolewskim miał ułożyć Jocher, a potem Malinowski ob. Bibliografia w tym zbiorze, gdzie są kartki pocięte p. Jochera na ułożenie Obrazu literatury"
 • 520 a "De ludis funestis gladiatorum ex Justo Lipsio Saturnalium [...] k. 451-457
 • 520 a "Książki dawnego druku polskiego i innych druków o rzeczach polskich w Bibliotece Upsalskiey" k. 3-14
 • 520 a "Bibliographie" k. 15-16
 • 520 a "Biblie" k. 17-18
 • 520 a Bibliograficzne notatki k. 19-54
 • 520 a "Dodatki do Historyi Literatury Polskiey" k. 55-60
 • 520 a "Bibliografia krytyczna" k. 61-107
 • 520 a "Na dzieło Felixa Bentkowskiego, maiące tytuł |Historya Literatury Polskiey krytyka przez Wincentego Kamińskiego" k. 108-122
 • 520 a "Spis dzieł prawniczych opuszczonych przez Bentkowskiego lub niedokładnie wymienionych" k. 124-128
 • 520 a Fragment jakiejś pracy krytyczno-bibliograficznej k. 130-141
 • 520 a Czajkowski Paweł, Recenzja dzieła Bentkowskiego k. 142-150
 • 520 a "Książki w Polsce drukowane lub wydane przez Polaków wynotowane z regestru ksiąg Biblioteki Akademii Krakowskiey r. 1807" k. 154-165
 • 520 a Notatki bibliograficzne dot. literatury polskiej z różnych źródeł, m. in. doniesienie Stanisława Jachowicza o odkryciu w Bibliotece Kórnickiej dzieł M. Sępa Szarzyńskiego (k. 182-184) k. 166-191
 • 520 a "Dzieła Hozyusza" k. 192-194
 • 520 a "Dzieła Józefa hr. Krasińskiego, byłego pułkownika w. pol. teraz szambelana J.C.K. Mci" k. 195-197
 • 520 a "Dopełnienie katalogu biblioteki gymnazyum mińskiego 1826" k. 198-199
 • 520 a Notatki bibliograficzne k. 202-239
 • 520 a List Ignacego z Jaxów Bykowskiego do Bentkowskiego? Jochera? 1814 k. 240-243
 • 520 a List Stanisława Borodzicza, prof. w kaliskim Korpusie Kadetów do NN 1823 k. 244-245
 • 520 a Notatki bio-bibliograficzne k. 246-433
 • 520 a Odpisy dzieł staropolskich:
 • 520 a dedykacji dla Jana Andrzeja Próchnickiego, bpa kamienieckiego k. 434-437v.
 • 520 a "Funebre carmen [...] Elisabeth [...] Rom. Hung. Bohe. etc. [...]. Kraków : Hieronim Wietor, 1545 E.0? k. 438-443
 • 520 a "[...] Michael Łodziński in Collegio Nazareno convictor [...] Sac. Theologiae publice disputandas exhibet, sequentes propositiones. Romae 1763 k. 444-447
 • 520 a Fragment współoprawny z BK 1297 zawierający recenzję dzieła M. Casanovy "Istoria delle turbulenze della Polonia" [...] Gorice 1776 [w:] Aux Deux-Ponts [...] |Gazette Universelle de Litterature. 1776, Nr 66 sygn. Cz. 1473 k. 448-450
 • 520 a Wargocki, Andrzej, O Rzymie pogańskim i chrzescianskim ksiąg dwoie [...]. Kraków : Jan Szarffenbergier 1610, 17-18,27-30 s., E. XXXII,199 k. 458-460
 • 520 a Barclay Robert, Theologiae verè Christianae Apologia [...]. Ed. 2., Londini : J. Sowle, 1729 [rz.], VIII s. [fragm. k. 461-464
 • 520 a Plutarchus, [Plutarchi Chaeronensis Summi philosophi et historici, |vitae parallelae seu comparatae, Guilielmi Xylandri Augustani [t. j. Holzmann Wilhelm] interpretatione postremò recognita [...]. [Francoforti ad Moenum : J. Feyrabendius, 1592]. 3-66 s. (tylko Demostenes et Cicero) k. 465-496
 • 520 a [Gramatyka języka greck. po łac.] 33-44 s., sygn.: C2-C7 z 16 w. k. 497-502
 • 520 a Jurkowski Stanisław, Oratio funebris in publicis exequiis [...] Caeciliae Renatae [...] Poloniae [...] Reginae [...] Dicta a Stanislao Jurkowski [...]. Cracoviae : Off. Andreae Petricouij, 1644 [rz.]. [Fragment] [6 k., sygn.: B-B4,C2. k. 503-508
 • 520 a Przybylski, Jacek Idzi, Naeniola ad feralem urnam [...] Christophori Idatte [...] dum in Cathedrali Cracoviensium Basilica [...] 1792 [rz.] humaretur. A [...] Hyacintho Przybylski emissa. [S.l. Kraków?] : Typis Academicis, [1792 ca]. s. [4] k. 531-534
 • 520 a Fragmenty nowych druków: Analecta poematum latinorum 1818 k. 511-512; fragmenty druków dot. Jana Zamoyskiego, Jana Tarnowskiego k. 513-522
 • 520 a "Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich [...] Edwarda Kotłubaja [...] Prospekt" 1857 k. 523-524
 • 520 a Fragmenty niezidentyfikowanych druków 19 w. k. 525-530
 • 520 a Katalogi wydawnicze polski i niemiecki k. 535-544
 • 520 a Kwity drukowane z 1783-1789 z komory Wieruszowa k. 545-546
 • 530 d Mf 2204
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru M. Malinowskiego d BK VIII,15 w Malinowski Mikołaj w Działyński Jan
 • 600 a Bentkowski Feliks Jan
 • 600 a Bykowski Ignacy Jaksa poeta konfederat barski
 • 600 a Casanova M.
 • 600 a Cecylia Renata c (królowa Polski ; d 1611-1644)
 • 600 a Cicero, Marcus Tullius d (106-43 a.C.)
 • 600 a Demosthenes d (384-322 a.C.)
 • 600 a Elżbieta Austriaczka c (królowa Polski ; d 1526-1545)
 • 600 a Hozjusz Stanisław 1504-1579
 • 600 a Jachowicz Stanisław
 • 600 a Jocher Adam Benedykt 1791-1860
 • 600 a Krasiński Józef
 • 600 a Lips Joest niderlandzki filolog klasyczny
 • 600 a Łodziński Michał
 • 600 a Łodziński Michał
 • 600 a Piotrkowczyk Andrzej młodszy Polska
 • 600 a Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski
 • 600 a Sobolewski Ludwik filolog klasyczny bibliotekarz 1791-1830
 • 600 a Szarzyński Mikołaj Sęp
 • 600 a Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski (1488-1561)
 • 600 a Wietor Hieronim d (ca 1480-1546)
 • 600 a Zamoyski Jan c kanclerz w. kor. hetman w. kor. d 1542-1605
 • 610 a Akademia Krakowska zob. Uniwersytet Jagielloński
 • 610 a Biblioteka Akademii Krakowskiej
 • 610 a Biblioteka Kórnicka
 • 610 a Biblioteka Upsala
 • 610 a Gimnazjum Mińsk
 • 610 a Uniwersytet Jagielloński
 • 651 a Mińsk
 • 651 a Upsala
 • 651 a Wieruszów
 • 653 a literatura polska
 • 653 a drukarstwo staropolskie
 • 653 a prawo bibliografia
 • 653 a polonica w bibliotekach zagranicznych
 • 653 a Biblia
 • 655 a Katalogi wydawnicze 19 w.
 • 655 a bibliografie 19 w.
 • 655 a katalogi biblioteczne 19 w.
 • 700 a Jurkowski Stanisław
 • 700 a Demosthenes d (384-322 a.C.)
 • 700 a Plutarchus d (ca 45-post 120)
 • 740 a List Ignacego z Jaxów Bykowskiego do Bentkowskiego? Jochera? 1814
 • 740 a Książki dawnego druku polskiego i innych druków o rzeczach polskich w Bibliotece Upsalskiey
 • 740 a Bibliographie
 • 740 a Biblie
 • 740 a Dodatki do Historyi Literatury Polskiey
 • 740 a Bibliografia krytyczna
 • 740 a Spis dzieł prawniczych opuszczonych przez Bentkowskiego lub niedokładnie wymienionych
 • 740 a Książki w Polsce drukowane lub wydane przez Polaków wynotowane z regestru ksiąg Biblioteki Akademii Krakowskiey r. 1807
 • 740 a Dzieła Hozyusza
 • 740 a Dzieła Józefa hr. Krasińskiego byłego pułkownika w. pol. teraz szambelana J.C.K. Mci
 • 740 a Dopełnienie katalogu biblioteki gymnazyum mińskiego 1826
 • 740 a Michael Łodziński in Collegio Nazareno convictor Sac. Theologiae publice disputandas exhibens sequentes propositiones. Romae 1763
 • 740 a Funebre carmen Elisabeth Rom. Hung. Bohe. etc. . Kraków Hieronim Wietor 1545
 • 740 a dedykacja dla Jana Andrzeja Próchnickiego bpa kamienieckiego
 • 740 a dedykacja dla Jana Andrzeja Próchnickiego bpa kamienieckiego |Funebre carmen Elisabeth Rom. Hung. Bohe. etc. .
 • 740 a Michael Łodziński in Collegio Nazareno convictor Sac. Theologiae publice disputandas exhibens sequentes propositiones.
 • 740 a recenzja dzieła M. Casanovy Istoria delle turbulenze della Polonia
 • 740 a Gazette Universelle de Litterature. 1776 Nr 66 sygn. Cz. 1473
 • 740 a De ludis funestis gladiatorum ex Justo Lipsio Saturnalim
 • 740 a Gramatyka języka greckiego po łac. z 16 w.
 • 740 a kwity drukowane z 1783-1789 z komory Wieruszowa
 • 740 a Katalogi wydawnicze polski i niemiecki
 • 740 a Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich Edwarda Kotłubaja Prospekt 1857
 • 740 a Analecta poematum latinorum 1818
 • 740 a Odpisy dzieł staropolskich
 • 777 a Czajkowski Paweł t Recenzja dzieła Bentkowskiego
 • 777 a Przybylski Jacek Idzi t Naeniola ad feralem urnam Christophori Idatte dum in Cathedrali Cracoviensium Basilica 1792 rz. humaretur. A Hyacintho Przybylski emissa.
 • 777 a Barclay Robert t Theologiae verè Christianae Apologia .
 • 777 a Plutarchus (ca 45-post 120) t Plutarchi Chaeronensis Summi philosophi et historici |vitae parallelae seu comparatae Guilielmi Xylandri Augustani t. j. Holzmann Wilhelm interpretatione postremò recognita .
 • 777 a Jurkowski Stanisław t Oratio funebris in publicis exequiis Caeciliae Renatae Poloniae Reginae Dicta a Stanislao Jurkowski . Fragment
 • 777 a Kamiński Wincenty t Na dzieło Felixa Bentkowskiego maiące tytuł |Historya Literatury Polskiey krytyka przez Wincentego Kamińskiego
 • 777 a Wargocki Andrzej t O Rzymie pogańskim i chrzesciańskim ksiąg dwoie .
 • 852 j BK 01297
 • 910 a Próchnicki Jan Andrzej bp kamieniecki
 • 960 a Adl. BK 1297 WK rozpisać 1 kolejność
 • 999 d 2013
 • 999 a WK MH

Indeksy