Listy Jana Franciszka Commendoni'ego do kardynała Karola Borromeusza 1563-1565.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01313
 • Kopie: Mf 2212
 • Autor: Commendone, Giovanni Francesco (1523-1584)
 • Tytuł:
  • korespondencja 16 w.
  • Listy Jana Franciszka Commendoni'ego do kardynała Karola Borromeusza 1563-1565.
 • Miejsce i czas powstania: 1779
 • Opis fizyczny: 232 s. 28x20 cm
 • Oprawa: sk. brąz., marm., wiązania, 19 w.
 • Język: Łac., włoski
 • Zawartość:
  • "Copia d'una potesta fatta da alcuni nuntii in Senato contra il decreto fatto in questa dieta et regiztrato di sopra fol. 14 tradotla di Polacco in Latino" s. 152
  • Lsity [178] Jana Franciszka Commendoni'ego do kardynała Karola Borromeusza [s. 12-52, 53-71, 72-76, 76-80, 81-82, 83-89, 90-97, 98-111, 113-143, 143-153, 154-157, 157-169, 172-177, 177-192, 193-194, 197-198, 200-202, 203-206, 207-210, 211-213, 213-216, 216-220] 1563-1565
  • "Dectretum de quo mentio in praecedenti Epistola" s. 52-53
  • "Aliud Decretum paritermsupra memoratum" s. 72
  • "Copia chyrographi [...] Vicecancellarii Poloniae, cujus in Superioribus Literia sit mentio" s. 76
  • "Ex literis Premisliensis Eppi[scopi]" s. 80
  • "Ex Listeris Palatini Cracoviensis" s. 80
  • "Titulus Libelli Nissae excussi" s. 81
  • "Copia d'una letlera del Card. Varmiense al'arcivo di Gnesna" s. 82-83
  • "Copia d'una scrittura mandata dat Arcivo di Gnes[na][?] a S[erennisimo] M[aies]ta[te]" s. 89-90
  • "Copia di una lettera del Rè di Polonia à N[ostro] S[igno]re." s. 97
  • "Riposta di N[ost]ro S[igno]re al Rè di Polonia" s. 98
  • "Copia d'una lettera del Rè di Polonia à Nostro Signore" s. 111-112
  • "Copia d'una lettera di N[ostro] Sign[ore] al Rè do Polonia" s. 112
  • "Copia della patente del Rè di Polonia, mentovata nella lettera precedente" s. 143
  • "Copia d;una poliza dallii Ill[ustrissi]mi Card[ina]li Varmirnse et Commendone legato al Rè di Polonia" s. 154
  • "Protesta de gli Prelati di Polonia et decreto del Rè contra il Decreto di 1562 in Petricovia, et l'altro di 1565 di 2 d'aprile pur in Petricovia. Scrittura mentorata nella lettera precedente" s. 169-172
  • "Copia d'una lettera dell'Impr[ator]e al Card[inali] Commendone metovata nel la lettera precedente" s. 177
  • "Copia della patente dle Rè mentovata nella lettera precedente" s. 192-193
  • "Copia d'una lettera del arcivescovo di Gnesna al Card[inali] Commendone at al Card[inali] Varmiense mentouata nella lerr[era] precedente" s. 195
  • "Copia di una lettera di Mons di Cinque Chiaze del Ultimo di Gnesno di Cracovia" s. 199
  • "Lettera del Card[inali] Varmiense ad Card[inali] Boromeo, che fù sottoscritta da Mons Card[inali] Commendone, mentovata nella lettera precedente" s. 202-203
  • "Articoli mandati dall'arcivescovo di Gnesna alli Prelati delta sua provincia per trattare nella Synodo Provinciale" s. 203-204
  • "Copia d'una lettera del Rè di Polonia alli Capitali delle Chiese Cathedrali di Polonia. Mentovata nella lettera precrd[ente]" s. 210-211
  • "Copia di una lettera dell'arcivescovo di Gnesnat al Card[inali] Commendone" s. 217
  • "Al Prothonatario d'avila" s. 220-221
  • "Supplemento" s. 222-223
 • Proweniencja: Ze zbioru M. Malinowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bibliotheca Barberina
  • teologia 16 w.
  • kościół katolicki 16 w.
 • Uwagi: Na s. 223 zapiska: "Volumen hoc literarum Card. Commendonii descriptum fui Romae Anno 1779. Inchoatum die 2 Octobris, finitum 30 ejusdem mensis et anni manu propria Joannis Baptistae Albertrandi a Sacra Regia Maiestate Romam ad colligenda vetera quae Poloniam concernerent monumenta missi, qui scatens infinitis erroribus, praesertim in Latinis exemplar, quanta potuit diligentia et accuratione emendavit." 2 karty pocz. i 4 karty końc. czyste Na s. 1 również ręką Albertrandiego: Ex Codice mscr. Bibl. Barberinae 2493. Obok: N. 29.
 • Opracowania: Z powyższego rkpsu dokonał przekł. na jęz. polski Józef Krzeczkowski, a drukiem ogłosił przekład Mikołaj Malinowski, Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta obejmujące listy J. Fr. Commendoni, T. 1 Wilno 1847, T. 2 Wilno 1851 - w T. 1 s. XLV-XLVI opis rkpsu BK 1313

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Commendone, Giovanni Francesco $d (1523-1584)
 • 243 $a korespondencja 16 w.
 • 245 $a Listy Jana Franciszka Commendoni'ego do kardynała Karola Borromeusza 1563-1565.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1779
 • 300 $a 232 s. $c 28x20 cm
 • 340 $d rkps $e sk. brąz., marm., wiązania, 19 w.
 • 500 $a Na s. 223 zapiska: "Volumen hoc literarum Card. Commendonii descriptum fui Romae Anno 1779. Inchoatum die 2 Octobris, finitum 30 ejusdem mensis et anni manu propria Joannis Baptistae Albertrandi a Sacra Regia Maiestate Romam ad colligenda vetera quae Poloniam concernerent monumenta missi, qui scatens infinitis erroribus, praesertim in Latinis exemplar, quanta potuit diligentia et accuratione emendavit." $a 2 karty pocz. i 4 karty końc. czyste $a Na s. 1 również ręką Albertrandiego: Ex Codice mscr. Bibl. Barberinae 2493. Obok: N. 29.
 • 520 $a "Copia d'una potesta fatta da alcuni nuntii in Senato contra il decreto fatto in questa dieta et regiztrato di sopra fol. 14 tradotla di Polacco in Latino" s. 152
 • 520 $a Lsity [178] Jana Franciszka Commendoni'ego do kardynała Karola Borromeusza [s. 12-52, 53-71, 72-76, 76-80, 81-82, 83-89, 90-97, 98-111, 113-143, 143-153, 154-157, 157-169, 172-177, 177-192, 193-194, 197-198, 200-202, 203-206, 207-210, 211-213, 213-216, 216-220] 1563-1565
 • 520 $a "Dectretum de quo mentio in praecedenti Epistola" s. 52-53
 • 520 $a "Aliud Decretum paritermsupra memoratum" s. 72
 • 520 $a "Copia chyrographi [...] Vicecancellarii Poloniae, cujus in Superioribus Literia sit mentio" s. 76
 • 520 $a "Ex literis Premisliensis Eppi[scopi]" s. 80
 • 520 $a "Ex Listeris Palatini Cracoviensis" s. 80
 • 520 $a "Titulus Libelli Nissae excussi" s. 81
 • 520 $a "Copia d'una letlera del Card. Varmiense al'arcivo di Gnesna" s. 82-83
 • 520 $a "Copia d'una scrittura mandata dat Arcivo di Gnes[na][?] a S[erennisimo] M[aies]ta[te]" s. 89-90
 • 520 $a "Copia di una lettera del Rè di Polonia à N[ostro] S[igno]re." s. 97
 • 520 $a "Riposta di N[ost]ro S[igno]re al Rè di Polonia" s. 98
 • 520 $a "Copia d'una lettera del Rè di Polonia à Nostro Signore" s. 111-112
 • 520 $a "Copia d'una lettera di N[ostro] Sign[ore] al Rè do Polonia" s. 112
 • 520 $a "Copia della patente del Rè di Polonia, mentovata nella lettera precedente" s. 143
 • 520 $a "Copia d;una poliza dallii Ill[ustrissi]mi Card[ina]li Varmirnse et Commendone legato al Rè di Polonia" s. 154
 • 520 $a "Protesta de gli Prelati di Polonia et decreto del Rè contra il Decreto di 1562 in Petricovia, et l'altro di 1565 di 2 d'aprile pur in Petricovia. Scrittura mentorata nella lettera precedente" s. 169-172
 • 520 $a "Copia d'una lettera dell'Impr[ator]e al Card[inali] Commendone metovata nel la lettera precedente" s. 177
 • 520 $a "Copia della patente dle Rè mentovata nella lettera precedente" s. 192-193
 • 520 $a "Copia d'una lettera del arcivescovo di Gnesna al Card[inali] Commendone at al Card[inali] Varmiense mentouata nella lerr[era] precedente" s. 195
 • 520 $a "Copia di una lettera di Mons di Cinque Chiaze del Ultimo di Gnesno di Cracovia" s. 199
 • 520 $a "Lettera del Card[inali] Varmiense ad Card[inali] Boromeo, che fù sottoscritta da Mons Card[inali] Commendone, mentovata nella lettera precedente" s. 202-203
 • 520 $a "Articoli mandati dall'arcivescovo di Gnesna alli Prelati delta sua provincia per trattare nella Synodo Provinciale" s. 203-204
 • 520 $a "Copia d'una lettera del Rè di Polonia alli Capitali delle Chiese Cathedrali di Polonia. Mentovata nella lettera precrd[ente]" s. 210-211
 • 520 $a "Copia di una lettera dell'arcivescovo di Gnesnat al Card[inali] Commendone" s. 217
 • 520 $a "Al Prothonatario d'avila" s. 220-221
 • 520 $a "Supplemento" s. 222-223
 • 530 $d Mf 2212
 • 541 $c a $d 1873
 • 546 $a Łac., włoski
 • 561 $a Ze zbioru M. Malinowskiego $d BK VIII,34 $w Działyński Jan $w Malinowski Mikołaj
 • 581 $a Z powyższego rkpsu dokonał przekł. na jęz. polski Józef Krzeczkowski, a drukiem ogłosił przekład Mikołaj Malinowski, Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta obejmujące listy J. Fr. Commendoni, T. 1 Wilno 1847, T. 2 Wilno 1851 - w T. 1 s. XLV-XLVI opis rkpsu BK 1313
 • 610 $a Bibliotheca Barberina
 • 611 $a sobór trydencki
 • 653 $a teologia 16 w.
 • 653 $a kościół katolicki 16 w.
 • 700 $a Albertrandy, Jan Chrzciciel $d (1731-1808)
 • 700 $a Karol Boromeusz $c (św. ; $d 1538-1584)
 • 852 $j BK 01313
 • 999 $a MMP $a WK
 • 999 $d 2013

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01313