"Liber Annotandorum Universalium Ab Excelso Gubernio Mediantibus Processibus Ill[ust]ri[ssi]mi Excel[len]t[issi]mi et R[evere]nd[issi]mi D[omi]ni Loci Ordinarji Premislien[sis] aut Ejus Officji per Dioecesim Stante praesenti Dominio S[acr]ae Ca[e]s[are]o R[e]giae et Ap[osto]licae Ma[ies]t[a]tis Emanatorum Et circa Ecclesiam in Oppido Sądowa Wisznia R[itus] G[raeci] U[nici] pro memoria Conservandorum"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01518
 • Kopie:
  • Mf 6785
  • Mf 5808
 • Tytuł: "Liber Annotandorum Universalium Ab Excelso Gubernio Mediantibus Processibus Ill[ust]ri[ssi]mi Excel[len]t[issi]mi et R[evere]nd[issi]mi D[omi]ni Loci Ordinarji Premislien[sis] aut Ejus Officji per Dioecesim Stante praesenti Dominio S[acr]ae Ca[e]s[are]o R[e]giae et Ap[osto]licae Ma[ies]t[a]tis Emanatorum Et circa Ecclesiam in Oppido Sądowa Wisznia R[itus] G[raeci] U[nici] pro memoria Conservandorum"
 • Miejsce i czas powstania: Sądowa Wisznia 18 w. koniec
 • Opis fizyczny: 43 k. 36x22 cm
 • Oprawa: częściowo zszyte oraz luźne
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość: Rkps, zgodnie z nadanym tytułem akt, zawiera kopie (ekstrakty) ważniejszych uniwersałów pasterskich (w pełnym brzmieniu lub we fragmentach) Królewskich Galicyjskich Rządów Krajowych oraz okólników (cyrkularzy) bpa i administratora diecezji przemyskiej obrządku greckokatolickiego (unickiego) Maksymiliana Ryło z lat 1773-1788 dot. duchowieństwa i wiernych diecezji przemyskiej tegoż wyznania, a w szczególności spraw kościoła par. w Sądowej Wiszni, mieście na Rusi położonym w połowie drogi z Przemyśla do Lwowa.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bernakiewicz Jan Chryzostom notariusz Konsystorza Generalnego Koscioła Unickiego w Polsce (Przemyśl, II 1784) (1784)
  • Brigido Józef hr. de (1783-84)
  • Budzynowski Teodor ks. duch. unicki 18 w.
  • Gottesman de duch. unicki (1784)
  • Hanczakowski B. sędzia surogat Konsystorza Generalnego Kościoła Unickiego w Polsce (Przemyśl, II 1784) (1784)
  • Jakubiński Andrzej oficjał gen. unicki (1781)
  • Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
  • Lityński T. ks. duch. unicki (1787)
  • Ryło Maksymilian bp chełmiński unicki administrator i bp przemyski unicki (1715/1719-1793)
  • Jaworów 18 w. parafia unicka w Przemyskiem
  • Królestwo Galicji i Lodomerii 18 w.
  • Mościska 18 w. parafia unicka w Przemyskiem
  • Przemyśl 18 w.
  • Sądowa Wisznia 18 w. parafia unicka w Przemyskiem
  • Kościół unicki w Polsce 18 w.
  • Przemyska diecezja unicka 18 w.
  • Unici w Polsce 18 w.
  • cyrkularze 18 w.
  • ekstrakty 18 w.
  • listy 18 w.
  • korespondencja religijna 18 w.
  • wypisy z akt 18 w.
  • uniwersały 18 w.
  • okólniki 18 w.
  • Kościół grekokatolicki w Polsce 18 w.
 • Uwagi:
  • pierwotnie poszyt, dzisiaj zachowany fragmentarycznie
  • pismo różnych rąk
  • Na niektórych k. rkpsu widnieją następujące znaki wodne: 1. duży filigran przedstawiający zwieńczoną koroną tarczę herbową dwudzielną w słup, na której w polu 1. gryf wspięty na tylnych łapach, w polu 2. Orzeł w koronie: herb Królestwa Polskiego (nieokreślona papiernia) - k. 5-6, 8, 15, 17, 19, 27, 29-34, 42-43; 3. Nieokreślony f.: litery "LH" - k. 12-14, 16, 28, 35-37, 40-41; 4. bardzo duży filigran z dwugłowym orłem w koronach z tarczą herbową na piersi, na której nierozpoznany herb (figury geom. lub litery) - k. 1, 3; 5. figura geom. lub dwie litery "AP" pod koroną - k. 2, 4; 6. Herb Bonarowa (?) (f. papierni Bonerów w Balicach pod Krakowem) - k. 9-10; 7. jeleń - k. 22, 24; 7. Nierozpoznany f. - k. 11, 39.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Liber
 • 245 a "Liber Annotandorum Universalium Ab Excelso Gubernio Mediantibus Processibus Ill[ust]ri[ssi]mi Excel[len]t[issi]mi et R[evere]nd[issi]mi D[omi]ni Loci Ordinarji Premislien[sis] aut Ejus Officji per Dioecesim Stante praesenti Dominio S[acr]ae Ca[e]s[are]o R[e]giae et Ap[osto]licae Ma[ies]t[a]tis Emanatorum Et circa Ecclesiam in Oppido Sądowa Wisznia R[itus] G[raeci] U[nici] pro memoria Conservandorum"
 • 246 a Liber annotandorum universalium ab excelso gubernio mediantibus processibus loci ordinarii Premisliensis [...] dominio S. Caesareae Regiae et Apostolicae Mattis. emanatorum [...]. g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a kop.
 • 260 a Sądowa Wisznia c 18 w. koniec
 • 300 a 43 k. c 36x22 cm
 • 340 d rkps e częściowo zszyte oraz luźne
 • 500 a pierwotnie poszyt, dzisiaj zachowany fragmentarycznie
 • 500 a pismo różnych rąk
 • 500 a Na niektórych k. rkpsu widnieją następujące znaki wodne: 1. duży filigran przedstawiający zwieńczoną koroną tarczę herbową dwudzielną w słup, na której w polu 1. gryf wspięty na tylnych łapach, w polu 2. Orzeł w koronie: herb Królestwa Polskiego (nieokreślona papiernia) - k. 5-6, 8, 15, 17, 19, 27, 29-34, 42-43; 3. Nieokreślony f.: litery "LH" - k. 12-14, 16, 28, 35-37, 40-41; 4. bardzo duży filigran z dwugłowym orłem w koronach z tarczą herbową na piersi, na której nierozpoznany herb (figury geom. lub litery) - k. 1, 3; 5. figura geom. lub dwie litery "AP" pod koroną - k. 2, 4; 6. Herb Bonarowa (?) (f. papierni Bonerów w Balicach pod Krakowem) - k. 9-10; 7. jeleń - k. 22, 24; 7. Nierozpoznany f. - k. 11, 39.
 • 520 a Rkps, zgodnie z nadanym tytułem akt, zawiera kopie (ekstrakty) ważniejszych uniwersałów pasterskich (w pełnym brzmieniu lub we fragmentach) Królewskich Galicyjskich Rządów Krajowych oraz okólników (cyrkularzy) bpa i administratora diecezji przemyskiej obrządku greckokatolickiego (unickiego) Maksymiliana Ryło z lat 1773-1788 dot. duchowieństwa i wiernych diecezji przemyskiej tegoż wyznania, a w szczególności spraw kościoła par. w Sądowej Wiszni, mieście na Rusi położonym w połowie drogi z Przemyśla do Lwowa.
 • 530 d Mf 6785
 • 530 d Mf 5808
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 600 a Bernakiewicz Jan Chryzostom c notariusz Konsystorza Generalnego Koscioła Unickiego w Polsce (Przemyśl, II 1784) y (1784)
 • 600 a Brigido Józef hr. de y (1783-84)
 • 600 a Budzynowski Teodor ks. c duch. unicki d 18 w.
 • 600 a Gottesman de c duch. unicki y (1784)
 • 600 a Hanczakowski B. c sędzia surogat Konsystorza Generalnego Kościoła Unickiego w Polsce (Przemyśl, II 1784) y (1784)
 • 600 a Jakubiński Andrzej c oficjał gen. unicki y (1781)
 • 600 a Józef b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1741-1790)
 • 600 a Lityński T. ks. c duch. unicki y (1787)
 • 600 a Ryło Maksymilian c bp chełmiński unicki c administrator i bp przemyski unicki d (1715/1719-1793)
 • 651 a Jaworów 18 w. x parafia unicka w Przemyskiem
 • 651 a Królestwo Galicji i Lodomerii 18 w.
 • 651 a Mościska 18 w. x parafia unicka w Przemyskiem
 • 651 a Przemyśl 18 w.
 • 651 a Sądowa Wisznia 18 w. x parafia unicka w Przemyskiem
 • 655 a Kościół unicki w Polsce 18 w.
 • 655 a Przemyska diecezja unicka 18 w.
 • 655 a Unici w Polsce 18 w.
 • 655 a cyrkularze 18 w.
 • 655 a ekstrakty 18 w.
 • 655 a listy 18 w.
 • 655 a korespondencja religijna 18 w.
 • 655 a wypisy z akt 18 w.
 • 655 a uniwersały 18 w.
 • 655 a okólniki 18 w.
 • 655 a Kościół grekokatolicki w Polsce 18 w.
 • 852 j BK 01518
 • 990 a polonicum 18 w.
 • 990 a ruthenicum 18 w.
 • 999 a PB a KK
 • 999 d 2013

Indeksy