Listy różnych do Marcina Gertichiusa superintendenta kościolów Jednoty Braterskiej w Wielkopolsce i ministra w Lesznie 1642-1664.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01689
 • Kopie: Mf 2357
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy różnych do Marcina Gertichiusa superintendenta kościolów Jednoty Braterskiej w Wielkopolsce i ministra w Lesznie 1642-1664.
 • Opis fizyczny: 45 k. 37x24 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., łac.
 • Zawartość:
  • Listy do Marcina Gerticha od: Bähr Dawid 1654 k. 42-43. - Epenetus Daniel 1644 k. 11. - Gertich Mikołaj 1656 k. 33-34. - Hypericus (Hyperik) Jan 1656 (4+fragm. listu) k. 15-20, 23, 44. - Macer Sebastian 1657 k. 14. - Makowski Jan 1647-1649 (2) k. 24-25, 41. - Memorat Jakub 1646 (2) k. 30-32. - Niclassius Wojciech 1642-1646 (4) k. 1-6, 12-13, 21-22, 35-36. - Niemk? Simon, Elsnerin Barbara 1657 k. 10. - P. B. 1648 k. 39. - P. O. 1647-1648 (2) k. 37-38, 45.
  • List Marcina Gerticha do Wojciecha Niclassiusa z 1648, autograf.
  • Listy do Mikołaja Gerticha od: Bytner Jan 1661-1664 (3) k. 7, 9, 26-29. - Vetter Daniel 1662 k. 40.
  • Adresenci: Arnoldus Mik., Bähr Jan, Bythner Jan, Elsterin Barbara, Epenetus Daniel, Gertichius Mikołaj, Hyperik Jan, Macer Sebastian, Makowiecki Jan, Memoratus Jakub, Niclassius, Niemk Szymon, Vetterus Daniel.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chodowiecki Jan Serenius minister w Ostrorogu, następnie w Koszelewach
  • Ursin Beniamin konrektor gimnazjum w Lesznie, minister w Gdańsku
  • Bracia czescy 17 w.
  • Jednota Braterska Leszno
  • Leszno
  • Korespondencja 17 w.
  • dysydenci 17 w.
 • Uwagi: 23 listy + 1 fragment

MARC

 • 130 a Listy
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy różnych do Marcina Gertichiusa superintendenta kościolów Jednoty Braterskiej w Wielkopolsce i ministra w Lesznie 1642-1664.
 • 250 a oryg.
 • 300 a 45 k. c 37x24 cm
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a 23 listy + 1 fragment
 • 520 a Listy do Marcina Gerticha od: Bähr Dawid 1654 k. 42-43. - Epenetus Daniel 1644 k. 11. - Gertich Mikołaj 1656 k. 33-34. - Hypericus (Hyperik) Jan 1656 (4+fragm. listu) k. 15-20, 23, 44. - Macer Sebastian 1657 k. 14. - Makowski Jan 1647-1649 (2) k. 24-25, 41. - Memorat Jakub 1646 (2) k. 30-32. - Niclassius Wojciech 1642-1646 (4) k. 1-6, 12-13, 21-22, 35-36. - Niemk? Simon, Elsnerin Barbara 1657 k. 10. - P. B. 1648 k. 39. - P. O. 1647-1648 (2) k. 37-38, 45.
 • 520 a List Marcina Gerticha do Wojciecha Niclassiusa z 1648, autograf.
 • 520 a Listy do Mikołaja Gerticha od: Bytner Jan 1661-1664 (3) k. 7, 9, 26-29. - Vetter Daniel 1662 k. 40.
 • 520 a Adresenci: Arnoldus Mik., Bähr Jan, Bythner Jan, Elsterin Barbara, Epenetus Daniel, Gertichius Mikołaj, Hyperik Jan, Macer Sebastian, Makowiecki Jan, Memoratus Jakub, Niclassius, Niemk Szymon, Vetterus Daniel.
 • 530 d Mf 2357
 • 541 c a d 1946 e 60
 • 546 a Pol., niem., łac.
 • 600 a Chodowiecki Jan Serenius minister w Ostrorogu, następnie w Koszelewach
 • 600 a Ursin Beniamin konrektor gimnazjum w Lesznie, minister w Gdańsku
 • 610 a Bracia czescy 17 w.
 • 610 a Jednota Braterska Leszno
 • 651 a Leszno
 • 653 a Korespondencja 17 w.
 • 653 a dysydenci 17 w.
 • 700 a Memoratus Jakub c minister braci czeskich, kaznodzieja polski w Lesznie
 • 700 a Makowski Jan c minister braci czeskich w Lesznie
 • 700 a Macer Sebastian c rektor szkoły w Lesznie
 • 700 a Hyperik Jan c minister braci czeskich konsenior zborów wlkp.
 • 700 a Gertich Mikołaj c senator braci czeskich w Wlkp., minister w Lesznie
 • 700 a Gertich Marcin c superintendent
 • 700 a Epenetus Dawid c minister Braci Czeskich
 • 700 a Elsnerin Barbara
 • 700 a Bahr Dawid (Ursinus) c nauczyciel szkoły w Lesznie c konsenior zbiorów wlkp. braci czeskich
 • 700 a Bähr Jan
 • 700 a Bythner Jan c senior Jednoty Brackiej, kaznodzieja w Lesznie
 • 700 a Arnoldus Mikołaj c prof. teologii
 • 700 a Niemk Szymon
 • 700 a Vetterus Daniel c drukarz w Lesznie, kaznodzieja Braci Polskich w Brzegu
 • 700 a Niclassius Albert c nauczyciel szkoły braci Czeskich w Łobżenicy, pastor w Gdańsku
 • 700 a P. B. 17 w.
 • 700 a P. O. 17 w.
 • 852 j BK 01689

Indeksy