Turcica: Akta i korespondencja turecka i tatarska w sprawach publicznych (16-19 w.).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01874
 • Kopie: Mf 7436
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Turcica: Akta i korespondencja turecka i tatarska w sprawach publicznych (16-19 w.).
 • Miejsce i czas powstania: 17-19 w.
 • Opis fizyczny: 2° in plano i mniejsze
 • Oprawa: luźne
 • Język: Turecki, pol., ormiański, serbski
 • Zawartość:
  • Kopie rozejmów i paktów z Polską itd.
  • Streszczenia listów tureckich: Kapłan Gerej I do Józefa Potockiego, wdy kijowskiego 01.08. 1735 Padyszach osmański wezwał go na wyprawę do Persji, prosi o listy wprost do Porty. - 1755-1756? jedzie poseł do króla i Rzplitej, komisarz tatarski do oszacowania szkód na pograniczu Sułtan Geldi aga; grzeczności. - b.m. i d. Sułtan Geldi aga do Andrzeja Godziemby, sty wiśniowieckiego i komisarza ze strony polskiej o wyznaczenie spotkania. - Nureddin i dca wojska budżackiego Islam Gerej sułtan do regimentarza gen. Potockiego 06.06. 1739 posyła swego sługę Alego agę, aby dowiedzieć się, co regimentarz myśli o sprzecznym z układami wkroczeniu wojsk moskiewskich na Ukrainę i Podole; oświadcza gotowość zbrojnej pomocy dla Polski. - b.m. zawiadamia, że wydał 943 jeńców wziętych w bitwie nad Ingulem pełnomocnikowi regimentarza, Rudnickiemu; reszę wyda za ponownym przyjazdem R., a resztę wynagrodzić złotem. - Haggi Gerej sułtan do wdy poznańskiego b.m.d. grzeczności; z listem wysyła Sułtan Alego mirzę. - Sułtan Mahmud II 25.02. 1810 Dyplom dla członka załogi twierdzy Gałacz z okazji wstąpienia sułtana na tron; sułtan pozostawia go na dawnym stanowisku i zatwierdza dotychczasowy żołd. - Nueman pasza chocimski do hetmana w. kor. Józefa Potockiego b.m.d Nueman mianowany komendantem twierdzy chocimskiej; żołnierze polscy wzięci do niewoli przez Tatarów ścigających wojska gen. rosyjskiego Münicha zostaną zwolnieni, gdy przybędzie po nich jakiś poseł od hetmana. - Sułtan Selim III do władz tureckich na wodach, brzegach i wyspach morza Śródziemnego rozkaz o swobodzie żeglugi i handlu dla austriackich statków. - Osman re'is oczakowski do kupca ormiańskiego Owanesa syna Katrana 18.12. 1785 o oszustwach adresata na szkodę innych kupców; na odwrociu przekład Crutty
  • Korespondencje m.in. sułtanów: Murat, Islam Gerej, Haggi Gerej, Selim III (1801), Mahmut II (1810); chanów krymskich i paszy chocimskich: Achmet Pasza, Kapłan Gerej I, Halim Gerej, Mustafa Pasza, Hadżi Omer z Koniecpolskim, Mechmet Pasza itd. z Zygmuntem III, hetmanami: Stanisławem Koniecpolskim, Józefem Potockim, Augustem Czartoryskim i in.
 • Proweniencja: Z dissol., Obw. 142
 • Hasła przedmiotowe:
  • Achmed pasza chocimski
  • Turcja
  • Korespondencja
  • Języki orientalne turecki
  • Języki orientalne ormiański
  • Dyplomacja
 • Opracowania: Druk: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005

MARC

 • 130 %a Akta i korespondencja turecka i tatarska
 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a Turcica: |Akta i korespondencja turecka i tatarska w sprawach publicznych (16-19 w.).
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 17-19 w.
 • 300 %c 2° in plano i mniejsze
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 520 %a Kopie rozejmów i paktów z Polską itd.
 • 520 %a Streszczenia listów tureckich: Kapłan Gerej I do Józefa Potockiego, wdy kijowskiego 01.08. 1735 Padyszach osmański wezwał go na wyprawę do Persji, prosi o listy wprost do Porty. - 1755-1756? jedzie poseł do króla i Rzplitej, komisarz tatarski do oszacowania szkód na pograniczu Sułtan Geldi aga; grzeczności. - b.m. i d. Sułtan Geldi aga do Andrzeja Godziemby, sty wiśniowieckiego i komisarza ze strony polskiej o wyznaczenie spotkania. - Nureddin i dca wojska budżackiego Islam Gerej sułtan do regimentarza gen. Potockiego 06.06. 1739 posyła swego sługę Alego agę, aby dowiedzieć się, co regimentarz myśli o sprzecznym z układami wkroczeniu wojsk moskiewskich na Ukrainę i Podole; oświadcza gotowość zbrojnej pomocy dla Polski. - b.m. zawiadamia, że wydał 943 jeńców wziętych w bitwie nad Ingulem pełnomocnikowi regimentarza, Rudnickiemu; reszę wyda za ponownym przyjazdem R., a resztę wynagrodzić złotem. - Haggi Gerej sułtan do wdy poznańskiego b.m.d. grzeczności; z listem wysyła Sułtan Alego mirzę. - Sułtan Mahmud II 25.02. 1810 Dyplom dla członka załogi twierdzy Gałacz z okazji wstąpienia sułtana na tron; sułtan pozostawia go na dawnym stanowisku i zatwierdza dotychczasowy żołd. - Nueman pasza chocimski do hetmana w. kor. Józefa Potockiego b.m.d Nueman mianowany komendantem twierdzy chocimskiej; żołnierze polscy wzięci do niewoli przez Tatarów ścigających wojska gen. rosyjskiego Münicha zostaną zwolnieni, gdy przybędzie po nich jakiś poseł od hetmana. - Sułtan Selim III do władz tureckich na wodach, brzegach i wyspach morza Śródziemnego rozkaz o swobodzie żeglugi i handlu dla austriackich statków. - Osman re'is oczakowski do kupca ormiańskiego Owanesa syna Katrana 18.12. 1785 o oszustwach adresata na szkodę innych kupców; na odwrociu przekład Crutty
 • 520 %a Korespondencje m.in. sułtanów: Murat, Islam Gerej, Haggi Gerej, Selim III (1801), Mahmut II (1810); chanów krymskich i paszy chocimskich: Achmet Pasza, Kapłan Gerej I, Halim Gerej, Mustafa Pasza, Hadżi Omer z Koniecpolskim, Mechmet Pasza itd. z Zygmuntem III, hetmanami: Stanisławem Koniecpolskim, Józefem Potockim, Augustem |Czartoryskim i in.
 • 530 %d Mf 7436
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Turecki, pol., ormiański, serbski
 • 561 %a Z dissol., Obw. 142
 • 581 %a Druk: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005
 • 600 %a Achmed %c pasza chocimski
 • 651 %a Turcja
 • 653 %a Korespondencja
 • 653 %a Języki orientalne turecki
 • 653 %a Języki orientalne ormiański
 • 653 %a Dyplomacja
 • 700 %a Zygmunt III Waza król polski
 • 700 %a Potocki Józef I regim. kor., woj. kijowski, pozn., kaszt. krak., hetman w. kor.
 • 700 %a Mustafa %c pasza chocimski
 • 700 %a Muradgirej %c chan krymski
 • 700 %a Mechmed %c pasza chocimski
 • 700 %a Mahmud %b II %c sułtan turecki
 • 700 %a Koniecpolski Stanisław %c podskarbi kor., hetman polny i w. kor., woj. sandomierski, kaszt. krak.
 • 700 %a Kaplangirej %c chan krymski
 • 700 %a Islamgirej %c chan krymski
 • 700 %a Hadżi Omer %c pasza chocimski
 • 700 %a Hadżigirej %c chan krymski
 • 700 %a Halimgirej %c chan krymski
 • 700 %a Achmed %c pasza chocimski
 • 700 %a Czartoryski August 1697-1782 wojewoda ruski, generał z. podol.
 • 700 %a Murat %c sułtan
 • 700 %a Selim %b III %c sułtan turecki
 • 852 %j BK 01874
 • 990 %a turcicum 17-19 w.

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01874