Odpisy korespondencji królów polskich: Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana Sobieskiego oraz dostojników: Jana Karola Chodkiewicza, Jana Zamoyskiego, Zbigniewa Ossolińskiego, Konstantego Ostrogskiego i in. z lat 1676-1679, z rkpsów kórn. (z BK 347 i in.) częściowo z dodatkiem regestów.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01895
 • Kopie: Mf 2411
 • Tytuł:
  • Korespondencja - kopiariusz 19 w.
  • Odpisy korespondencji królów polskich: Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana Sobieskiego oraz dostojników: Jana Karola Chodkiewicza, Jana Zamoyskiego, Zbigniewa Ossolińskiego, Konstantego Ostrogskiego i in. z lat 1676-1679, z rkpsów kórn. (z BK 347 i in.) częściowo z dodatkiem regestów.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny:
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • List Stanisława Karnkowskiego, bp. kuj. do Piotra Zborowskiego, woj. krak. Warszawa, 16.06.1576, k. 1.
  • List Jana Zborowskiego, het. kor. do Stefana Batorego, k. Pol. Tczew, 18.04.1577, k. 2.
  • List Jerzego Olelkowicza, ks. słuckiego, do NN starosty warszawskiego, Słuck, 6.08.1582, k. 3.
  • Nadanie godności woj. wileńskiego Krzysztofowi Radziwiłłowi, Krynki, 1.01.1584, k. 4.
  • Pismo Stefana Batorego, k. pol. do senatorów w. lit. Grodno, 14.04.1586, k. 5.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. obóz nad Iszklią, 14.07.1603, k. 6.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. [obóz nad Iszklią],18.07.1603, k. 8.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. [obóz nad Iszklią], 21.07.1603, k. 10.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Szymona Rudnickiego, sekr. w. kor. 31.08.1603, k. 12.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. 31.08.1603. k. 14.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. 31.08.1603. k. 16.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 10.04.1604, k. 18-19.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 8.04.1604, k. 20.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 28.04.1604, k. 22.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 30.04.1604, k. 24.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 20.05.1604, k. 26.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 22.05.1604, k. 28.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 3.06.1604, k. 30.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 4.06.1604, k. 32.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 06.1604, k. 34.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 20.06.1604, k. 36.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. okolice Dorpatu, 10.09.1604, k. 38.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. obóz pod Dorpatem, 17.09.1604, k. 40-41.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Hiberpole, 29.09.1604, k. 44.
  • List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Dorpat, 31.10.1604, k. 46.
  • List Jana Weihera, star. puckiego do Zygmunta III Wazy, k. pol. Puck, 27.09.1603. k. 48.
  • List Konstantego Wasyla Ostrogskiego, woj. kij. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Nowogród Wołyński,10.10.1604. k. 50.
  • List Jana Zamojskiego, kanc. w. kor. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Zamość, 15.10.1604, k. 52.
  • List Zygmunta III Wazy, k. pol. do Zbigniewa Ossolińskiego, woj. sand. Warszawa, 25.10.1618. k. 54.
  • List otwarty Leona Sapiehy, het. w. lit. na zjazd główny słonimski, Brześć, 12.06.1632, k. 56.
  • List Leona Sapiehy, het. w. lit. do Adama Pawłowicza, rotmistrza, Warszawa, 8.07.1632, k. 58.
  • List Leona Sapiehy, het. w. lit. do obywateli powiatu orszańskiego, Wilno, 20.01.1633, k. 60.
  • List Leona Sapiehy, het. w. lit. do Mikołaja Korffa, pułk. Łoszyce, 6.06.1633, k. 62.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Janusza Kiszki, het. p. lit. obóz w ok. Bohdanowej, 22.02.1634, k. 64.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. napisany przez Marcjana Tryznę do komisarzy, Warszawa, 30.08.1634, k. 66.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Komisji skarbowej rachunku i rozprawy wojska, Warszawa, 7.09.1634, k. 68.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Mikołaja Korffa, kaszt. wendeńskiego i Henryka Denhoffa, star. hermezeńskiego, Toruń, 30.07.1634, k. 70.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Mikołaja Tryzny, podsk. w. lit. Metele, 15.05.1636, k. 72.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malbor. Warszawa. 22.04.1637, k. 74.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. witeb. Warszawa, 18.06.1637. k. 76.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Warszawa, 28.07.1638, k. 78.
  • List Władystawa IV Wazy, k. pol. do deputatów w. lit. Warszawa, 5.08.1638. k. 80.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Ołomuniec, 25.08.1638, k. 82.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Cieplice, 10.09.1638, k. 84.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Cieplice, 3.10.1638, k. 86.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do marszałka i sędziów głównych trybunału w Nowogródku, 13.12.1638, k. 88.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do przełożonych wojska kwarcianego, Wilno, 8.02.1639. k. 90.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Melchiora Weihera, woj. chełmiń. Wilno, 27.03.1639, k. 92.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do NN w sprawie kozaków dońskich, Warszawa, 13.02.1640, k. 94.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Wilibalda Azeberka, dworzanina, Warszawa, 25.08.1642, k. 96.
  • List Cecylii Renaty, król. pol. do Jakuba Weihera, woj. malbor. Warszawa, 22.02.1643, k. 98.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malbor. Nowodwór, 21.10.1643, k. 100.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malbor. Wilno, 26.03.1644. k. 102.
  • List Bazylego I Lupu, hosp. mołd. do Aleksandra Trzebińskiego, bp. przemyskiego, Jassy, 30.03.1644, k. 104.
  • List Bazylego I Lupu, hosp. mołd. do Łukasza Kazimierza Miaskowskiego, sędz. podol. Suczawa, 22.06.1644, k. 106.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malb. Warszawa, 22.04.1644. k. 108.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Janusza Kiszki, het. p. lit. Warszawa, 28.09.1644. k. 110.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malb. Warszawa, 26.05.1646. k. 116.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malb. Warszawa. 31.10.1644. k. 114.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do starosty NN. Warszawa, 31.10.1644. k. 112.
  • List NN, do Stanisława Lubomirskiego, woj. krak. Krzeszów, 16.09.1646. k. 118.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do starosty NN. Warszawa, 7.03.1647. k. 120.
  • List Władysława IV Wazy, k. pol. do Ludwika Weihera, kaszt. elb. Warszawa, 8.06.1647. k. 122.
  • List Jana Kazimierza, k. pol. do Hieronima Wołłowicza, pods. w. lit. Warszawa, 2.07.1636. k. 124.
  • List Jana Kazimierza, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Warszawa, 22.04.1637. k. 126.
  • List Jana III Sobieskiego, k. pol. w sprawie obrony, obóz nad rzeką Zbrucz pod Czarnokozincami, 12.11.1675. k. 128.
  • List Jana III Sobieskiego, k. pol. do Jana Tomickiego, sędz. krak. Kraków, 11.04.1676. k. 130.
  • List Marii Kazimiery, król. pol. do Andrzeja Wardyńskiego, podst. buskiego, Biała, 8.11.1678. k. 132.
  • List Stanisława Wojeńskiego, sekr. król. do Jana III Sobieskiego, k. pol. Karniowice, 6.03.1679. k. 134.
  • List Stanisława Jana Witwickiego, bp. kij. do Jana III Sobieskiego, k. pol. Warszawa, 11.08.1679. k. 136-137.
 • Proweniencja: Z dissol.
 • Hasła przedmiotowe: Radziwiłł, Krzysztof (1547-1603)
 • Uwagi: Większość ręką Goreckiego, sekretarza Tytusa Działyńskiego.

MARC

 • 243 %a Korespondencja - kopiariusz 19 w.
 • 245 %a Odpisy korespondencji królów polskich: Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana Sobieskiego oraz dostojników: Jana Karola Chodkiewicza, Jana Zamoyskiego, Zbigniewa Ossolińskiego, Konstantego Ostrogskiego i in. z lat 1676-1679, z rkpsów kórn. (z BK 347 i in.) częściowo z dodatkiem regestów.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 19 w.
 • 300 %c
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 500 %a Większość ręką Goreckiego, sekretarza Tytusa Działyńskiego.
 • 520 %a List Stanisława Karnkowskiego, bp. kuj. do Piotra Zborowskiego, woj. krak. Warszawa, 16.06.1576, k. 1.
 • 520 %a List Jana Zborowskiego, het. kor. do Stefana Batorego, k. Pol. Tczew, 18.04.1577, k. 2.
 • 520 %a List Jerzego Olelkowicza, ks. słuckiego, do NN starosty warszawskiego, Słuck, 6.08.1582, k. 3.
 • 520 %a Nadanie godności woj. wileńskiego Krzysztofowi Radziwiłłowi, Krynki, 1.01.1584, k. 4.
 • 520 %a Pismo Stefana Batorego, k. pol. do senatorów w. lit. Grodno, 14.04.1586, k. 5.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. obóz nad Iszklią, 14.07.1603, k. 6.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. [obóz nad Iszklią],18.07.1603, k. 8.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. [obóz nad Iszklią], 21.07.1603, k. 10.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Szymona Rudnickiego, sekr. w. kor. 31.08.1603, k. 12.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. 31.08.1603. k. 14.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. 31.08.1603. k. 16.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 10.04.1604, k. 18-19.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 8.04.1604, k. 20.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 28.04.1604, k. 22.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 30.04.1604, k. 24.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 20.05.1604, k. 26.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 22.05.1604, k. 28.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 3.06.1604, k. 30.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 4.06.1604, k. 32.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 06.1604, k. 34.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Ryga, 20.06.1604, k. 36.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. okolice Dorpatu, 10.09.1604, k. 38.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. obóz pod Dorpatem, 17.09.1604, k. 40-41.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Hiberpole, 29.09.1604, k. 44.
 • 520 %a List Jana Karola Chodkiewicza, het. p. lit. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Dorpat, 31.10.1604, k. 46.
 • 520 %a List Jana Weihera, star. puckiego do Zygmunta III Wazy, k. pol. Puck, 27.09.1603. k. 48.
 • 520 %a List Konstantego Wasyla Ostrogskiego, woj. kij. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Nowogród Wołyński,10.10.1604. k. 50.
 • 520 %a List Jana Zamojskiego, kanc. w. kor. do Zygmunta III Wazy, k. pol. Zamość, 15.10.1604, k. 52.
 • 520 %a List Zygmunta III Wazy, k. pol. do Zbigniewa Ossolińskiego, woj. sand. Warszawa, 25.10.1618. k. 54.
 • 520 %a List otwarty Leona Sapiehy, het. w. lit. na zjazd główny słonimski, Brześć, 12.06.1632, k. 56.
 • 520 %a List Leona Sapiehy, het. w. lit. do Adama Pawłowicza, rotmistrza, Warszawa, 8.07.1632, k. 58.
 • 520 %a List Leona Sapiehy, het. w. lit. do obywateli powiatu orszańskiego, Wilno, 20.01.1633, k. 60.
 • 520 %a List Leona Sapiehy, het. w. lit. do Mikołaja Korffa, pułk. Łoszyce, 6.06.1633, k. 62.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Janusza Kiszki, het. p. lit. obóz w ok. Bohdanowej, 22.02.1634, k. 64.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. napisany przez Marcjana Tryznę do komisarzy, Warszawa, 30.08.1634, k. 66.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Komisji skarbowej rachunku i rozprawy wojska, Warszawa, 7.09.1634, k. 68.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Mikołaja Korffa, kaszt. wendeńskiego i Henryka Denhoffa, star. hermezeńskiego, Toruń, 30.07.1634, k. 70.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Mikołaja Tryzny, podsk. w. lit. Metele, 15.05.1636, k. 72.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malbor. Warszawa. 22.04.1637, k. 74.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. witeb. Warszawa, 18.06.1637. k. 76.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Warszawa, 28.07.1638, k. 78.
 • 520 %a List Władystawa IV Wazy, k. pol. do deputatów w. lit. Warszawa, 5.08.1638. k. 80.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Ołomuniec, 25.08.1638, k. 82.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Cieplice, 10.09.1638, k. 84.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Cieplice, 3.10.1638, k. 86.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do marszałka i sędziów głównych trybunału w Nowogródku, 13.12.1638, k. 88.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do przełożonych wojska kwarcianego, Wilno, 8.02.1639. k. 90.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Melchiora Weihera, woj. chełmiń. Wilno, 27.03.1639, k. 92.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do NN w sprawie kozaków dońskich, Warszawa, 13.02.1640, k. 94.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Wilibalda Azeberka, dworzanina, Warszawa, 25.08.1642, k. 96.
 • 520 %a List Cecylii Renaty, król. pol. do Jakuba Weihera, woj. malbor. Warszawa, 22.02.1643, k. 98.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malbor. Nowodwór, 21.10.1643, k. 100.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malbor. Wilno, 26.03.1644. k. 102.
 • 520 %a List Bazylego I Lupu, hosp. mołd. do Aleksandra Trzebińskiego, bp. przemyskiego, Jassy, 30.03.1644, k. 104.
 • 520 %a List Bazylego I Lupu, hosp. mołd. do Łukasza Kazimierza Miaskowskiego, sędz. podol. Suczawa, 22.06.1644, k. 106.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malb. Warszawa, 22.04.1644. k. 108.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Janusza Kiszki, het. p. lit. Warszawa, 28.09.1644. k. 110.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malb. Warszawa, 26.05.1646. k. 116.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Jakuba Weihera, woj. malb. Warszawa. 31.10.1644. k. 114.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do starosty NN. Warszawa, 31.10.1644. k. 112.
 • 520 %a List NN, do Stanisława Lubomirskiego, woj. krak. Krzeszów, 16.09.1646. k. 118.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do starosty NN. Warszawa, 7.03.1647. k. 120.
 • 520 %a List Władysława IV Wazy, k. pol. do Ludwika Weihera, kaszt. elb. Warszawa, 8.06.1647. k. 122.
 • 520 %a List Jana Kazimierza, k. pol. do Hieronima Wołłowicza, pods. w. lit. Warszawa, 2.07.1636. k. 124.
 • 520 %a List Jana Kazimierza, k. pol. do Krzysztofa Kiszki, woj. wit. Warszawa, 22.04.1637. k. 126.
 • 520 %a List Jana III Sobieskiego, k. pol. w sprawie obrony, obóz nad rzeką Zbrucz pod Czarnokozincami, 12.11.1675. k. 128.
 • 520 %a List Jana III Sobieskiego, k. pol. do Jana Tomickiego, sędz. krak. Kraków, 11.04.1676. k. 130.
 • 520 %a List Marii Kazimiery, król. pol. do Andrzeja Wardyńskiego, podst. buskiego, Biała, 8.11.1678. k. 132.
 • 520 %a List Stanisława Wojeńskiego, sekr. król. do Jana III Sobieskiego, k. pol. Karniowice, 6.03.1679. k. 134.
 • 520 %a List Stanisława Jana Witwickiego, bp. kij. do Jana III Sobieskiego, k. pol. Warszawa, 11.08.1679. k. 136-137.
 • 530 %d Mf 2411
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a Z dissol. %d Archiwum Działyńskich obwoluta 078
 • 600 %a Radziwiłł, Krzysztof %d (1547-1603)
 • 700 %a Azeberk, Wilibald %d XVII w.
 • 700 %a Bazyli Lupu %c (hospodar Mołdawii ; %d 1595-1661)
 • 700 %a Cecylia Renata %c (królowa Polski ; %d d 1611-1644)
 • 700 %a Chodkiewicz, Jan Karol %d (1560-1621)
 • 700 %a Denhoff, Henryk %d (1585-1659)
 • 700 %a Jan %b III Sobieski %c (król Polski ; %d 1629-1696)
 • 700 %a Jan Kazimierz %c (król Polski ; %d 1609-1672)
 • 700 %a Karnkowski, Stanisław %d (1520-1603)
 • 700 %a Kiszka, Janusz %d (ok. 1586-1654)
 • 700 %a Kiszka, Krzysztof %d (1590-1646)
 • 700 %a Korff, Mikołaj %d (?-1659)
 • 700 %a Lubomirski, Stanisław %d (1583-1649)
 • 700 %a Maria Kazimiera %c (królowa Polski ; %d 1641-1716)
 • 700 %a Miaskowski, Łukasz Kazimierz %d (?-1654)
 • 700 %a Olelkowicz Słucki, Jerzy %d (1559-1586)
 • 700 %a Ossoliński, Zbigniew %d (1555-1623)
 • 700 %a Ostrogski, Konstanty Wasyl %c (książę, wojewoda kijowski ; %d ca 1526-1608)
 • 700 %a Pawłowicz Łukiański, Adam Hilary %d (?-1650)
 • 700 %a Rudnicki, Szymon %d (1552-1621)
 • 700 %a Sapieha, Leon %d (1557-1633)
 • 700 %a Stefan Batory %c (król Polski ; %d 1533-1586)
 • 700 %a Tomicki, Jan %d XVII w.
 • 700 %a Tryzna, Marcjan %d (?-1643)
 • 700 %a Tryzna, Mikołaj %d (?-1640)
 • 700 %a Trzebiński, Aleksander %d (?-1644)
 • 700 %a Wardyński, Andrzej %d XVII w.
 • 700 %a Wejher, Jakub %d (1609-1657)
 • 700 %a Wejher, Jan %d (1580-1626)
 • 700 %a Wejher, Ludwik %d (?-1656)
 • 700 %a Wejher, Melchior %d (1574-1643)
 • 700 %a Witwicki, Stanisław Jan %d (ok. 1630-1698)
 • 700 %a Władysław %b IV %c (król Polski ; %d 1595-1648)
 • 700 %a Wojeński, Stanisław %d (?-1685)
 • 700 %a Wołłowicz, Hieronim %d (?-1641)
 • 700 %a Zamoyski, Jan %d (1542-1605)
 • 700 %a Zborowski, Jan %d (1538-1604/5)
 • 700 %a Zborowski, Piotr %d (?-1580)
 • 700 %a Zygmunt %b III Waza %c (król Polski ; %d 1566-1632)
 • 852 %j BK 01895

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01895