Akta prawno-majątkowe i gospodarcze Jana Gniewosza kasztelana czechowskiego i jego żony Barbary Tomickiej (1622-1682)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02020
 • Kopie: Mf 8806
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe i gospodarcze Jana Gniewosza kasztelana czechowskiego i jego żony Barbary Tomickiej (1622-1682)
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 161 k. 2° i mniejsze
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Kwity, kontrakty dzierżawne dotyczace Jankowic, Kaszowa; proces z Piotrem Kochanowskim o Zawadę, Gródek, Policzną, Jankowice; inwentarze maj. Gródek z 1662 i 1673, rachunki gospodarcze i in.
 • Proweniencja: Arch. Gniewoszów i Szembeków (Aleksander Szembek i Anna z Leszczyńskich 1 v. Gniewoszowa).
 • Hasła przedmiotowe:
  • Gniewoszowa Barbara z Tomickich
  • Gniewoszowie
  • Kochanowski Piotr I chorąży chełmiński, krajczy królowej, kaszt. krak.
  • Archiwum Gniewoszów
  • Archiwum Szembeków
  • Gródek Stary Zwoleń pow.
  • Jankowice Radom pow.
  • Kaszów Radom pow.
  • Policzna pow. Zwoleń
  • Zawada pow. Zwoleń
  • Inwentarze
  • Dzierżawa zob. też Majątki ziemskie
  • Archiwalia staropolskie
  • Akta procesowe
  • Majątki ziemskie
  • Inwentarze wsi
  • Rachunki gospodarcze
  • inwentarze
  • Akta

MARC

 • 130 $a Akta prawno-majątkowe i gospodarcze Jana Gniewosza
 • 245 $a Akta prawno-majątkowe i gospodarcze Jana Gniewosza kasztelana czechowskiego i jego żony Barbary Tomickiej (1622-1682)
 • 250 $a oryg., ekstr.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 161 k. $c 2° i mniejsze
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Tomicka Barbara zob. Gniewoszowa Barbara z Tomickich
 • 520 $a Kwity, kontrakty dzierżawne dotyczace Jankowic, Kaszowa; proces z Piotrem Kochanowskim o Zawadę, Gródek, Policzną, Jankowice; inwentarze maj. Gródek z 1662 i 1673, rachunki gospodarcze i in.
 • 530 $d Mf 8806
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Arch. Gniewoszów i Szembeków (Aleksander Szembek i Anna z Leszczyńskich 1 v. Gniewoszowa).
 • 600 $a Gniewoszowa Barbara z Tomickich
 • 600 $a Gniewoszowie
 • 600 $a Kochanowski Piotr $b I $c chorąży chełmiński, krajczy królowej, kaszt. krak.
 • 610 $a Archiwum Gniewoszów
 • 610 $a Archiwum Szembeków
 • 651 $a Gródek Stary Zwoleń pow.
 • 651 $a Jankowice Radom pow.
 • 651 $a Kaszów Radom pow.
 • 651 $a Policzna pow. Zwoleń
 • 651 $a Zawada pow. Zwoleń
 • 653 $a Inwentarze
 • 653 $a Dzierżawa zob. też Majątki ziemskie
 • 653 $a Archiwalia staropolskie
 • 653 $a Akta procesowe
 • 653 $a Majątki ziemskie
 • 653 $a Inwentarze wsi
 • 653 $a Rachunki gospodarcze
 • 655 $a inwentarze
 • 655 $a Akta
 • 700 $a Gniewosz Jan kaszt. czchowski
 • 852 $j BK 02020

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02020