Akta Szymona Zaremby - maj. Bartkowice, Pacierzów (1723-1768)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02061
 • Kopie: Mf 6809
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Akta Szymona Zaremby - maj. Bartkowice, Pacierzów (1723-1768)
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 152 k. [brak k. 46] 24x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Sprawy graniczne z Potockimi: m. in. listy Antoniego i J. Komornickich, Kajetana Bystrzowskiego, Franciszka Salezego i Pawła Potockich, T. Russyana.
  • Notaty z ksiąg grodz. i metryk kościelnych (Pacierzów).
  • Sprawa o dziesięcinę do kościoła w Kłomnicach: akta i korespondencja z kapitułą łowicką. M. in. listy: ks. Jana Pułnarowskiego, Kajetana Sołtyka, Wojciecha Zawadzkiego.
  • Sprawy o poddanych.
 • Proweniencja: Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Komornicki J.
  • Archiwum Zarembów
  • Bartkowice Radomsko pow.
  • Białocin Piotrków pow.
  • Dzięciarty pow. Piotrków
  • Kęszyn Piotrków pow.
  • Kłomnice kościól Radomsko pow.
  • Pacierzów pow. Radomsko
  • Poddani
  • Archiwalia staropolskie
  • Granice majątkowe zob. też Majątki ziemskie
  • Korespondencja
  • Kościoły
  • Majątki ziemskie
 • Uwagi: Brak karty 46 - 19.09.2006 - ŁB

MARC

 • 130 $a Akta Szymona Zaremby
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Akta Szymona Zaremby - maj. Bartkowice, Pacierzów (1723-1768)
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 152 k. [brak k. 46] $c 24x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a Brak karty 46 - 19.09.2006 - ŁB
 • 520 $a Sprawy graniczne z Potockimi: m. in. listy Antoniego i J. Komornickich, Kajetana Bystrzowskiego, Franciszka Salezego i Pawła Potockich, T. Russyana.
 • 520 $a Notaty z ksiąg grodz. i metryk kościelnych (Pacierzów).
 • 520 $a Sprawa o dziesięcinę do kościoła w Kłomnicach: akta i korespondencja z kapitułą łowicką. M. in. listy: ks. Jana Pułnarowskiego, Kajetana Sołtyka, Wojciecha Zawadzkiego.
 • 520 $a Sprawy o poddanych.
 • 530 $d Mf 6809
 • 541 $c a $d 1869
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego. $w Szaniawski Bolesław Henryk $w Działyński Jan
 • 600 $a Komornicki J.
 • 610 $a Archiwum Zarembów
 • 651 $a Bartkowice $z Radomsko pow.
 • 651 $a Białocin Piotrków pow.
 • 651 $a Dzięciarty pow. Piotrków
 • 651 $a Kęszyn Piotrków pow.
 • 651 $a Kłomnice kościól Radomsko pow.
 • 651 $a Pacierzów pow. Radomsko
 • 653 $a Poddani
 • 653 $a Archiwalia staropolskie
 • 653 $a Granice majątkowe zob. też Majątki ziemskie
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Kościoły
 • 653 $a Majątki ziemskie
 • 700 $a Potocki Franciszek Salezy $c krajczy kor., woj. kijowski, wołyński
 • 700 $a Sołtyk Kajetan bp kijowski, krak.
 • 700 $a Zawadzki Wojciech $c pleban w Kłomnicach
 • 700 $a Pulnarowski Jan $c archidiakon łucki
 • 700 $a Potocki Piotr Paweł $c kaszt. lubelski
 • 700 $a Russyan Tadeusz subdelegat grodzki piotrk., komornik ziemski wiel.
 • 700 $a Zaremba Szymon sędzia sieradz., kaszt. konarsko-sieradzki
 • 852 $j BK 02061

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02061