Akta Józefa Zaremby - sprawy pieniężne i gospodarcze (1768-1774)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02096
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Akta Józefa Zaremby - sprawy pieniężne i gospodarcze (1768-1774)
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 162 k. 34x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Korespondencja w sprawie pożyczek, arend, posagu żony, skrypty dłużne, pozwy i relacje pozwów o długi (ekstr. z ksiąg wieluń., piotrk.).
  • M.in. sprawa długu Teodora Wessla podsk. kor., wykupu maj. Kisiele (listy Mikołaja Polankowskiego, Stanisława Wojnarowskiego i in.), długu synagogi piotrk., itd.
  • M.in. listy do J. Zaremby - adresenci: Bogatko J., Grodzicki Kajetan, Kempisty Jakub i M., Łącki Adam, Lubomirski Franciszek Ferdynand, Męciński Adam, Męciński Walenty, Morawski T., Potocki Wawrzyniec, Stokowski Jan, Sułkowski August, Szaniawski H.D., Szembek Aleksander, Wessel Teodor.
 • Proweniencja: Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Zarembów
  • Synagoga Piotrków
  • Kisiele Piotrków pow.
  • Piotrków m.
  • Spłaty pieniężne
  • Archiwalia staropolskie
  • Dzierżawa zob. też Majątki ziemskie
  • Akta procesowe
  • Korespondencja
  • Majątki ziemskie
  • Pożyczki
  • Akta

MARC

 • 130 a Akta Józefa Zaremby
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Akta Józefa Zaremby - sprawy pieniężne i gospodarcze (1768-1774)
 • 250 a oryg., ekstr.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 162 k. c 34x21 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Korespondencja w sprawie pożyczek, arend, posagu żony, skrypty dłużne, pozwy i relacje pozwów o długi (ekstr. z ksiąg wieluń., piotrk.).
 • 520 a M.in. sprawa długu Teodora Wessla podsk. kor., wykupu maj. Kisiele (listy Mikołaja Polankowskiego, Stanisława Wojnarowskiego i in.), długu synagogi piotrk., itd.
 • 520 a M.in. listy do J. Zaremby - adresenci: Bogatko J., Grodzicki Kajetan, Kempisty Jakub i M., Łącki Adam, Lubomirski Franciszek Ferdynand, Męciński Adam, Męciński Walenty, Morawski T., Potocki Wawrzyniec, Stokowski Jan, Sułkowski August, Szaniawski H.D., Szembek Aleksander, Wessel Teodor.
 • 541 c a d 1869
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego. w Szaniawski Bolesław Henryk w Działyński Jan
 • 610 a Archiwum Zarembów
 • 610 a Synagoga Piotrków
 • 651 a Kisiele Piotrków pow.
 • 651 a Piotrków m.
 • 653 a Spłaty pieniężne
 • 653 a Archiwalia staropolskie
 • 653 a Dzierżawa zob. też Majątki ziemskie
 • 653 a Akta procesowe
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Majątki ziemskie
 • 653 a Pożyczki
 • 655 a Akta
 • 700 a Polankowski Mikołaj stta dąbrowiecki
 • 700 a Kempisty Maciej burgrabia grodzki nurski, podstarości, sędzia ostrzesz., miecznik, wojski wiel., podstoli, podczaszy, stolnik piotrk.
 • 700 a Grodzicki Kajetan łowczy, cześnik sieradz.
 • 700 a Batko Jan c regent ziemski rawski, stolnik mszczonowski, szamb. król.
 • 700 a Morawski Tomasz wojski sieradz.
 • 700 a Męciński Walenty gen. adj., stta ostrzesz.
 • 700 a Męciński Adam kaszt. spicimirski, stta bodaczewski
 • 700 a Łącki Adam cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,
 • 700 a Lubomirski Franciszek Ferdynand c miecznik, łowczy, chorąży w. kor.
 • 700 a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 a Wessel Teodor gen. major wojsk kor. major wojsk kor., podskarbi w. kor.
 • 700 a Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Szaniawski A. D.
 • 700 a Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki
 • 700 a Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski
 • 700 a Potocki Wawrzyniec chorąży znaku pancernego, rotm. konf. bar.
 • 700 a Stokowski Jan c chorążyc łęcz.
 • 852 j BK 02096

Indeksy