Listy do Józefa Zaremby rodzinne i w sprawach osobistych (1764-1774)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02097
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Józefa Zaremby rodzinne i w sprawach osobistych (1764-1774)
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 130 k. 37x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Rodzinne - adresenci: Kiedrzyńska Agnieszka, Kiedrzyński Stanisław, Łącka A., Siemieński, Sołtanowa z Zarembów, Swięciccy A. i M., Tymowski Kazimierz, Zarembowie: Felicjan, Franciszek, Jan, Ignacy, Marcin, Zarembianka Zofia, Zarembina Józefa.
  • Czarnecki Z., Gozimirski S., Grodzicki Kajetan, Jabłoński S.K., Jeziorkowski A., Kempisty F., ks. Poniatowski Kazimierz, Szembek Aleksander, Walewska M., Walewski W., Węgleński Ksawery, Załuskowski Hilary; przy tym zapis dożywocia Józefa Zaremby z żoną Józefą z Grodzickich 1771, rejestr rzeczy Zarembów 1772 i in.
 • Proweniencja: Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Zarembów
  • Archiwalia staropolskie
  • Korespondencja
  • Rejestry rzeczy, kosztowności, ubrań, broni

MARC

 • 130 $a Akta Józefa Zaremby
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Listy do Józefa Zaremby rodzinne i w sprawach osobistych (1764-1774)
 • 250 $a oryg., ekstr.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 130 k. $c 37x23 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Zarembianka zob. Sołtanowa z Zarembów
 • 400 $a Zarembianka Agnieszka zob. Kiedrzyńska Agnieszka z Zarembów
 • 520 $a Rodzinne - adresenci: Kiedrzyńska Agnieszka, Kiedrzyński Stanisław, Łącka A., Siemieński, Sołtanowa z Zarembów, Swięciccy A. i M., Tymowski Kazimierz, Zarembowie: Felicjan, Franciszek, Jan, Ignacy, Marcin, Zarembianka Zofia, Zarembina Józefa.
 • 520 $a Czarnecki Z., Gozimirski S., Grodzicki Kajetan, Jabłoński S.K., Jeziorkowski A., Kempisty F., ks. Poniatowski Kazimierz, Szembek Aleksander, Walewska M., Walewski W., Węgleński Ksawery, Załuskowski Hilary; przy tym zapis dożywocia Józefa Zaremby z żoną Józefą z Grodzickich 1771, rejestr rzeczy Zarembów 1772 i in.
 • 541 $c a $d 1869
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego. $w Szaniawski Bolesław Henryk $w Działyński Jan
 • 610 $a Archiwum Zarembów
 • 653 $a Archiwalia staropolskie
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Rejestry rzeczy, kosztowności, ubrań, broni
 • 700 $a Walewska M.
 • 700 $a Zarembianka Zofia
 • 700 $a Zarembina Józefa z Grodzickich
 • 700 $a Załuskowski Hilary
 • 700 $a Święcicka A.
 • 700 $a Straszewski Franciszek $c łowczy dobrzyński
 • 700 $a Sołtanowa z Zarembów
 • 700 $a Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Święcicki Maciej wojski sieradz.
 • 700 $a Czarnecki Hipolit Z.
 • 700 $a Tymowski Kazimierz stolnik szadkowski, łowczy, vicestta, sędzia piotrk.
 • 700 $a Walewski Jan Aleksander stta warecki, chorąży piotrk.
 • 700 $a Węgleński Franciszek Ksawery podstoli żydaczowski
 • 700 $a Zaremba Felicjan podczaszy czerski
 • 700 $a Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.
 • 700 $a Zaremba Ignacy I
 • 700 $a Zaremba Jan II komornik graniczny sandomierski
 • 700 $a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 $a Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.
 • 700 $a Poniatowski Kazimierz podkomorzy kor., gen. major wojsk kor. wojsk kor.
 • 700 $a Siemieński Stefan wojski sieradz., radomski
 • 700 $a Madaliński Ludwik $c łowczy kowalski, cześnik brzesko-kujawski, chorąży inowrocławski
 • 700 $a Łącka A.
 • 700 $a Krasicki A. $c pijar
 • 700 $a Kiedrzyński Stanisław
 • 700 $a Kiedrzyńska Agnieszka z Zarembów
 • 700 $a Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.
 • 700 $a Morawski Tomasz wojski sieradz.
 • 700 $a Jabłoński Sebastian Kazimierz $c pisarz ceł kor., patron zadwornych sądów asesorskich
 • 700 $a Gozimirski Stanisław $c cześnik, podskarbi chęciński
 • 700 $a Grodzicki Kajetan $c łowczy, cześnik sieradz.
 • 700 $a Jeziorkowski Andrzej $c pułk. wojsk kor., wójt częstochowski
 • 700 $a Kempisty Franciszek $c burgrabia grodzki nurski, podpisarz ziemski i grodzki nurski, regent ziemski i grodzki, sędzia kamieńczykowski
 • 852 $j BK 02097

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02097