Listy do Józefa Zaremby rodzinne i w sprawach osobistych (1764-1774)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02097
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Józefa Zaremby rodzinne i w sprawach osobistych (1764-1774)
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 130 k. 37x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Rodzinne - adresenci: Kiedrzyńska Agnieszka, Kiedrzyński Stanisław, Łącka A., Siemieński, Sołtanowa z Zarembów, Swięciccy A. i M., Tymowski Kazimierz, Zarembowie: Felicjan, Franciszek, Jan, Ignacy, Marcin, Zarembianka Zofia, Zarembina Józefa.
  • Czarnecki Z., Gozimirski S., Grodzicki Kajetan, Jabłoński S.K., Jeziorkowski A., Kempisty F., ks. Poniatowski Kazimierz, Szembek Aleksander, Walewska M., Walewski W., Węgleński Ksawery, Załuskowski Hilary; przy tym zapis dożywocia Józefa Zaremby z żoną Józefą z Grodzickich 1771, rejestr rzeczy Zarembów 1772 i in.
 • Proweniencja: Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Zarembów
  • Archiwalia staropolskie
  • Korespondencja
  • Rejestry rzeczy, kosztowności, ubrań, broni

MARC

 • 130 a Akta Józefa Zaremby
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy do Józefa Zaremby rodzinne i w sprawach osobistych (1764-1774)
 • 250 a oryg., ekstr.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 130 k. c 37x23 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Zarembianka zob. Sołtanowa z Zarembów
 • 400 a Zarembianka Agnieszka zob. Kiedrzyńska Agnieszka z Zarembów
 • 520 a Rodzinne - adresenci: Kiedrzyńska Agnieszka, Kiedrzyński Stanisław, Łącka A., Siemieński, Sołtanowa z Zarembów, Swięciccy A. i M., Tymowski Kazimierz, Zarembowie: Felicjan, Franciszek, Jan, Ignacy, Marcin, Zarembianka Zofia, Zarembina Józefa.
 • 520 a Czarnecki Z., Gozimirski S., Grodzicki Kajetan, Jabłoński S.K., Jeziorkowski A., Kempisty F., ks. Poniatowski Kazimierz, Szembek Aleksander, Walewska M., Walewski W., Węgleński Ksawery, Załuskowski Hilary; przy tym zapis dożywocia Józefa Zaremby z żoną Józefą z Grodzickich 1771, rejestr rzeczy Zarembów 1772 i in.
 • 541 c a d 1869
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego. w Szaniawski Bolesław Henryk w Działyński Jan
 • 610 a Archiwum Zarembów
 • 653 a Archiwalia staropolskie
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Rejestry rzeczy, kosztowności, ubrań, broni
 • 700 a Walewska M.
 • 700 a Zarembianka Zofia
 • 700 a Zarembina Józefa z Grodzickich
 • 700 a Załuskowski Hilary
 • 700 a Święcicka A.
 • 700 a Straszewski Franciszek c łowczy dobrzyński
 • 700 a Sołtanowa z Zarembów
 • 700 a Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Święcicki Maciej wojski sieradz.
 • 700 a Czarnecki Hipolit Z.
 • 700 a Tymowski Kazimierz stolnik szadkowski, łowczy, vicestta, sędzia piotrk.
 • 700 a Walewski Jan Aleksander stta warecki, chorąży piotrk.
 • 700 a Węgleński Franciszek Ksawery podstoli żydaczowski
 • 700 a Zaremba Felicjan podczaszy czerski
 • 700 a Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.
 • 700 a Zaremba Ignacy I
 • 700 a Zaremba Jan II komornik graniczny sandomierski
 • 700 a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 a Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.
 • 700 a Poniatowski Kazimierz podkomorzy kor., gen. major wojsk kor. wojsk kor.
 • 700 a Siemieński Stefan wojski sieradz., radomski
 • 700 a Madaliński Ludwik c łowczy kowalski, cześnik brzesko-kujawski, chorąży inowrocławski
 • 700 a Łącka A.
 • 700 a Krasicki A. c pijar
 • 700 a Kiedrzyński Stanisław
 • 700 a Kiedrzyńska Agnieszka z Zarembów
 • 700 a Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.
 • 700 a Morawski Tomasz wojski sieradz.
 • 700 a Jabłoński Sebastian Kazimierz c pisarz ceł kor., patron zadwornych sądów asesorskich
 • 700 a Gozimirski Stanisław c cześnik, podskarbi chęciński
 • 700 a Grodzicki Kajetan c łowczy, cześnik sieradz.
 • 700 a Jeziorkowski Andrzej c pułk. wojsk kor., wójt częstochowski
 • 700 a Kempisty Franciszek c burgrabia grodzki nurski, podpisarz ziemski i grodzki nurski, regent ziemski i grodzki, sędzia kamieńczykowski
 • 852 j BK 02097

Indeksy