Akta Józefa Zaremby - służba wojskowa (1759-1768)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02100
 • Kopie: Mf 7342
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Akta Józefa Zaremby - służba wojskowa (1759-1768)
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 94 k. 34x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Ordynans Augusta Aleksandra Czartoryskiego woj. ruskiego, gen. ziem podolskich dla Józefa Zaremby z poleceniem marszu do klucza sławkowskiego należącego do biskupstwa krakowskiego dat. w Warszawie 03.09. 1764 k. 12-13
  • Dispartiment sukna i innych rzeczy na cały regiment [...] do sprawiedliwego podziału uczyniony w Trębowli 1762 13. 02. k. 14-15
  • Listy do Józefa Zaremby: m.in. Ciski Krzysztof? 1768 k. 18-19.- Drozdowski A. 1768 k. 22. - Dzierzgowski Stefan 1764 k. 23. - Jeziorkowski Leon 1764-1765 (2) k. 24-29. - Kisielowski A. 1763 k. 30-31. - Krokowski 1765 k.32. - Mossakowski Michał 1763-1768 (15) k. 34-55. - Nakielski 1762 k. 56. - Pirch Karl de 1764-1768 (4) k. 57-62. - Potocki Joachim 1760-1767 (6) k. 63-71 przy tym dyspozycja podróży podp. J. Potocki b.d. k. 72. - Potocki M[ichał] 1759 k.73-74. - Radolinski M. 1767 k. 75. - Sojecki St. Roch 1764 k. 77-78. - Starzenski J.B. 1764 k. 79. - Stempczynski S. 1765 k. 80-81. - Tayler Józef Robert kpt wojsk kor. 1764-1767 (3) k. 81-83. - Wyganowski W. 1763-1764 (2) k. 84-87. - Zaremba Paweł 1764 k. 88. - Zaremba Szymon 1765 k. 89-90.
  • Dyspozycja podróży dana przez Joachima Karola Potockiego regim. konf. bar. b.r. 1768? k. 72
  • Rachunek od kompanyi [...] Taylera kapitana regimentu konnego uczyniony z wziętych pieniędzy 16.10. 1763 k. 17
  • Specyfikacja sukien na mundury przywiezionych do Pratolina 17.07. 1762 k. 16
  • Rozkazy władz wojskowych: Jana Klemensa Branickiego hetm. w. kor., Augusta Czartoryskiego regimentarza, Joachima Karola Potockiego szefa regimentu i in.(m.in. nominacja Zaremby na majora 1762). k. 1-13
  • Ordynanse Jana Klemensa Branickiego hetm. w. kor. dotyczące: nominacji Józefa Zaremby na majora. Dat. w Stołowaczu 7 maj 1762. k. 1-3; wyjazdu Józefa Zaremby do Boćków miasta w woj. podlaskim dat. w Warszawie 03.09. 1763 k. 5-6; marszu Józefa Zaremby z regimentem konnym do Podolinca miasta w starostwie spiskim dat. w Lubowni 7.07. 1764 k. 8-9; marszu Józefa Zaremby do starostwa międzyrzeckiego dat. w Lubowni 21.08. 1764 k. 10-11
 • Proweniencja: Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Pirche Karol gen. major wojsk kor.
  • Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.
  • Archiwum Zarembów
  • Boćki woj. podlaskie
  • Międzyrzecz starostwo 18 w.
  • pow. spiski Podoliniec
  • Pratolin
  • Sławkowski klucz
  • Trembowla
  • Archiwalia staropolskie
  • Wojsko
  • Korespondencja

MARC

 • 130 $a Akta Józefa Zaremby
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Akta Józefa Zaremby - służba wojskowa (1759-1768)
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 94 k. $c 34x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a Ordynans Augusta Aleksandra Czartoryskiego woj. ruskiego, gen. ziem podolskich dla Józefa Zaremby z poleceniem marszu do klucza sławkowskiego należącego do biskupstwa krakowskiego dat. w Warszawie 03.09. 1764 k. 12-13
 • 520 $a Dispartiment sukna i innych rzeczy na cały regiment [...] do sprawiedliwego podziału uczyniony w Trębowli 1762 13. 02. k. 14-15
 • 520 $a Listy do Józefa Zaremby: m.in. Ciski Krzysztof? 1768 k. 18-19.- Drozdowski A. 1768 k. 22. - Dzierzgowski Stefan 1764 k. 23. - Jeziorkowski Leon 1764-1765 (2) k. 24-29. - Kisielowski A. 1763 k. 30-31. - Krokowski 1765 k.32. - Mossakowski Michał 1763-1768 (15) k. 34-55. - Nakielski 1762 k. 56. - Pirch Karl de 1764-1768 (4) k. 57-62. - Potocki Joachim 1760-1767 (6) k. 63-71 przy tym dyspozycja podróży podp. J. Potocki b.d. k. 72. - Potocki M[ichał] 1759 k.73-74. - Radolinski M. 1767 k. 75. - Sojecki St. Roch 1764 k. 77-78. - Starzenski J.B. 1764 k. 79. - Stempczynski S. 1765 k. 80-81. - Tayler Józef Robert kpt wojsk kor. 1764-1767 (3) k. 81-83. - Wyganowski W. 1763-1764 (2) k. 84-87. - Zaremba Paweł 1764 k. 88. - Zaremba Szymon 1765 k. 89-90.
 • 520 $a Dyspozycja podróży dana przez Joachima Karola Potockiego regim. konf. bar. b.r. 1768? k. 72
 • 520 $a Rachunek od kompanyi [...] Taylera kapitana regimentu konnego uczyniony z wziętych pieniędzy 16.10. 1763 k. 17
 • 520 $a Specyfikacja sukien na mundury przywiezionych do Pratolina 17.07. 1762 k. 16
 • 520 $a Rozkazy władz wojskowych: Jana Klemensa Branickiego hetm. w. kor., Augusta Czartoryskiego regimentarza, Joachima Karola Potockiego szefa regimentu i in.(m.in. nominacja Zaremby na majora 1762). k. 1-13
 • 520 $a Ordynanse Jana Klemensa Branickiego hetm. w. kor. dotyczące: nominacji Józefa Zaremby na majora. Dat. w Stołowaczu 7 maj 1762. k. 1-3; wyjazdu Józefa Zaremby do Boćków miasta w woj. podlaskim dat. w Warszawie 03.09. 1763 k. 5-6; marszu Józefa Zaremby z regimentem konnym do Podolinca miasta w starostwie spiskim dat. w Lubowni 7.07. 1764 k. 8-9; marszu Józefa Zaremby do starostwa międzyrzeckiego dat. w Lubowni 21.08. 1764 k. 10-11
 • 530 $d Mf 7342
 • 541 $c a $d 1869
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Zakup w 1869 od B. H. Szaniawskiego. $w Szaniawski Bolesław Henryk $w Działyński Jan
 • 600 $a Pirche Karol gen. major wojsk kor.
 • 600 $a Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.
 • 610 $a Archiwum Zarembów
 • 651 $a Boćki $z woj. podlaskie
 • 651 $a Międzyrzecz starostwo 18 w.
 • 651 $a pow. spiski $a Podoliniec
 • 651 $a Pratolin
 • 651 $a Sławkowski klucz
 • 651 $a Trembowla
 • 653 $a Archiwalia staropolskie
 • 653 $a Wojsko
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Sojecki St. Roch
 • 700 $a Zaremba Paweł $b II
 • 700 $a Tayler Józef Robert kpt wojsk kor.
 • 700 $a Sojecki St. Roch
 • 700 $a Radolinski M
 • 700 $a Potocki Michał
 • 700 $a Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.
 • 700 $a Pirche Karol gen. major wojsk kor.
 • 700 $a Nakielski
 • 700 $a Mossakowski Michał gen. wojsk kor., podstoli bracławski
 • 700 $a Krokowski $c oficer wojsk kor.
 • 700 $a Kisielewski Aleksander $c major wojsk kor.
 • 700 $a Jeziorkowski Leon $c kpt. wojsk kor.
 • 700 $a Dzierzgowski Stefan $c jezuita?
 • 700 $a Drozdowski A. 18 w.
 • 700 $a Ciski Krzysztof? 18 w.
 • 700 $a Wyganowski Wawrzyniec $c kpt
 • 700 $a Czartoryski August Aleksander $c woj. ruski, gen. ziem podolskich
 • 700 $a Branicki Jan Klemens $c podczaszy lit., chorąży w. kor., hetman polny i w. kor., kaszt. krak.
 • 700 $a Mossakowski Michał gen. wojsk kor., podstoli bracławski
 • 700 $a Zaremba Szymon sędzia sieradz., kaszt. konarsko-sieradzki
 • 700 $a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 $a Potocki Michał $c sta trembowelski, czehryński
 • 740 $a Specyfikacja sukien na mundury przywiezionych do Pratolina 17.07. 1762
 • 740 $a Dyspozycja podróży dana przez Joachima Karola Potockiego regim. konf. bar. b.r. 1768?
 • 740 $a Ordynanse Jana Klemensa Branickiego hetmana w. kor dla Józefa Zaremby
 • 740 $a Ordynans Augusta Aleksandra Czartoryskiego gen. ziem podolskich dla Józefa Zaremby
 • 740 $a Dispartiment sukna i innych rzeczy na cały regiment [...] do sprawiedliwego podziału uczyniony w Trębowli 1762 13. 02.
 • 852 $j BK 02100

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02100