Listy do Józefy Zarembiny (za życia męża Józefa Zaremby) w sprawach publicznych i prywatnych (konfederacja barska, rodzinne, gospodarcze, itd.) 1764-luty 1774.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02122
 • Kopie: Mf 910
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Józefy Zarembiny (za życia męża Józefa Zaremby) w sprawach publicznych i prywatnych (konfederacja barska, rodzinne, gospodarcze, itd.) 1764-luty 1774.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., franc.
 • Zawartość: M.in. adresenci: Biernacki Wł., Błeszyński Tomasz, Brzostowski Adam, Grodzicka Konstancja z Błeszyńskich (matka), Grodzicki Franciszek, Grodzicki Kajetan, Kadłubiski T., Kitowicz Jędrzej, ks. Kłossowski Stanisław Józef, Krupocki W., Laskiewicz Jakub Antoni, Lipski Tadeusz, Losswo, Mączyński A., Mączyński Władysław, Męciński S., Mielęcki A., Podbielski Tomasz, Radlicka F., Radoliński M., Rokossowski Tomasz, Skórzewski Paweł, Sotro F., Śrótowski Wacław, Szaniawski Tadeusz, Szembek Aleksander, Walewska E., Wielewiejski M., Wierzchlejski F., de Winkler, ks. Załuskowski Piotr, Zaremba Andrzej, Zaremba Józef, Zaremba Szymon, Zebrzydowski M., Żeromski J.
 • Proweniencja: Zakup od B. H. Szaniawskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Zarembów
  • Korespondencja
  • Archiwalia staropolskie
  • Konfederacje
 • Uwagi:
  • Notatka podpisana przez J. Studzińską 14 czerwca 1955: przeniesiono z sygn. BK 2098c listy Tomasza Podbielskiego z 1771 (11.01.; 16.02.; 27.10.; 31.10) i 1772 (07.02.; 12.02.; 19.05.; 21.05 po; 29.05.) razem 9 listów
  • Notatka podpisana przez J. Studzińską 20 lutego 1957: "po kapitulacji Zaremby" i wymienione listy

MARC

 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy do Józefy Zarembiny (za życia męża Józefa Zaremby) w sprawach publicznych i prywatnych (konfederacja barska, rodzinne, gospodarcze, itd.) 1764-luty 1774.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18 w.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Męcińska Elżbieta zob. Walewska Elżbieta z Męcińskich
 • 500 a Notatka podpisana przez J. Studzińską 14 czerwca 1955: przeniesiono z sygn. BK 2098c listy Tomasza Podbielskiego z 1771 (11.01.; 16.02.; 27.10.; 31.10) i 1772 (07.02.; 12.02.; 19.05.; 21.05 po; 29.05.) razem 9 listów
 • 500 a Notatka podpisana przez J. Studzińską 20 lutego 1957: "po kapitulacji Zaremby" i wymienione listy
 • 520 a M.in. adresenci: Biernacki Wł., Błeszyński Tomasz, Brzostowski Adam, Grodzicka Konstancja z Błeszyńskich (matka), Grodzicki Franciszek, Grodzicki Kajetan, Kadłubiski T., Kitowicz Jędrzej, ks. Kłossowski Stanisław Józef, Krupocki W., Laskiewicz Jakub Antoni, Lipski Tadeusz, Losswo, Mączyński A., Mączyński Władysław, Męciński S., Mielęcki A., Podbielski Tomasz, Radlicka F., Radoliński M., Rokossowski Tomasz, Skórzewski Paweł, Sotro F., Śrótowski Wacław, Szaniawski Tadeusz, Szembek Aleksander, Walewska E., Wielewiejski M., Wierzchlejski F., de Winkler, ks. Załuskowski Piotr, Zaremba Andrzej, Zaremba Józef, Zaremba Szymon, Zebrzydowski M., Żeromski J.
 • 530 d Mf 910
 • 541 c a d 1869
 • 546 a Pol., niem., franc.
 • 561 a Zakup od B. H. Szaniawskiego w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 610 a Archiwum Zarembów
 • 611 a Konfederacja 1768 Barska
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Archiwalia staropolskie
 • 653 a Konfederacje
 • 700 a Wierzchlejski Felicjan kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Zebrzydowski Marcin c skarbnik wiel.
 • 700 a Winkler
 • 700 a Walewska Elżbieta z Męcińskich
 • 700 a Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Załuskowski Piotr pleban cierzęciński, kan., oficjał wiel.
 • 700 a Zaremba Andrzej II miecznik podlaski, pułk. kaw. narodowej, sekr. król.
 • 700 a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 a Zaremba Szymon sędzia sieradz., kaszt. konarsko-sieradzki
 • 700 a Zarembina Józefa z Grodzickich
 • 700 a Żeromski Tomasz ekonom Zaremby
 • 700 a Rokossowski Tomasz c pisarz grodzki i pyzdrski, komornik gran., wojski gnieźn.
 • 700 a Radlicka F.
 • 700 a Skórzewski Paweł
 • 700 a Sotro F. por. art.
 • 700 a Szaniawski Tadeusz
 • 700 a Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby
 • 700 a Podbielski Tomasz komornik nurski, burgrabia piotrk.
 • 700 a Radoliński Maksymilian pułk.
 • 700 a Mączyński Wojciech c stta lubomirski, wieluński, szamb., prezes Rady dep. kal.
 • 700 a Lipski Tadeusz
 • 700 a Kłossowski Stanisław c ks.
 • 700 a Grodzicki Franciszek
 • 700 a Grodzicki Kajetan łowczy, cześnik sieradz.
 • 700 a Grodzicka z Błeszyńskich Konstancja I
 • 700 a Błeszyńska Konstancja zob. Grodzicka z Błeszyńskich Konstancja I
 • 700 a Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.
 • 700 a Krupocki W. pułk. konf. bar.
 • 700 a Laskiewicz Jakub Antoni
 • 700 a Lossow gen. major wojsk pruskich
 • 700 a Mączyński Aleksander chorąży, podkomorzy sieradz., podstta ostrzeszowski, stta lubomlski, kaszt. sieradz.
 • 700 a Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi
 • 700 a Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej
 • 700 a Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.
 • 700 a Biernacki Władysław chorąży, kaszt. sieradz.
 • 700 a Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.
 • 852 j BK 02122

Indeksy