Listy do Józefy Zarembiny (po śmierci męża Józefa Zaremby) w sprawach prywatnych, rodzinnych, majątkowych, gospodarczych, itd. (marzec - grudzień 1774-1800)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02123
 • Kopie: Mf 911
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Józefy Zarembiny (po śmierci męża Józefa Zaremby) w sprawach prywatnych, rodzinnych, majątkowych, gospodarczych, itd. (marzec - grudzień 1774-1800)
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: M.in. adresenci: Błeszyński Jan Nepomucen, Błeszyński Tomasz, Byszewski Arnold, ks. Engiel Ładysław, Gołembowski Jan, Grodzicka Konstancja, Grodzicki Józef, Grodzicki Kajetan, ks. Kitowicz Jędrzej, ks. Kotkiewicz Mikołaj, ks. Kozierowski Jan, Łącki Adam, ks. Miaskowski, Mielżyński Józef, Młodziejowski Andrzej bp, Morzkowski Antoni, Ostrowski Antoni bp, Rychłowski W.M., Sapieżyna Elżbieta z Branickich, Skórzewski Paweł, Suchecka Ewa, Suchecki E., Sułkowski Antoni, ks. Załuskowski Piotr, Zarembowie: Andrzej, Gertruda, Krystyna, Ludwika, Marcin Stanisław, Wojciech.
 • Proweniencja: Zakup od B. H. Szaniawskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Zarembów
  • Archiwalia staropolskie
  • Konfederacje
  • Korespondencja

MARC

 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Listy do Józefy Zarembiny (po śmierci męża Józefa Zaremby) w sprawach prywatnych, rodzinnych, majątkowych, gospodarczych, itd. (marzec - grudzień 1774-1800)
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18 w.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Branicka Elżbieta zob. Sapieżyna Elżbieta z Branickich
 • 400 $a Tomicka Gertruda zob. Zarembina Gertruda z Tomickich
 • 520 $a M.in. adresenci: Błeszyński Jan Nepomucen, Błeszyński Tomasz, Byszewski Arnold, ks. Engiel Ładysław, Gołembowski Jan, Grodzicka Konstancja, Grodzicki Józef, Grodzicki Kajetan, ks. Kitowicz Jędrzej, ks. Kotkiewicz Mikołaj, ks. Kozierowski Jan, Łącki Adam, ks. Miaskowski, Mielżyński Józef, Młodziejowski Andrzej bp, Morzkowski Antoni, Ostrowski Antoni bp, Rychłowski W.M., Sapieżyna Elżbieta z Branickich, Skórzewski Paweł, Suchecka Ewa, Suchecki E., Sułkowski Antoni, ks. Załuskowski Piotr, Zarembowie: Andrzej, Gertruda, Krystyna, Ludwika, Marcin Stanisław, Wojciech.
 • 530 $d Mf 911
 • 541 $c a $d 1869
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Zakup od B. H. Szaniawskiego $w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 610 $a Archiwum Zarembów
 • 611 $a Konfederacja 1768 Barska
 • 653 $a Archiwalia staropolskie
 • 653 $a Konfederacje
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.
 • 700 $a Gołembiowski Jan Nepomucen pisarz ziemski sieradz.
 • 700 $a Grodzicka Konstancja II
 • 700 $a Grodzicki Kajetan łowczy, cześnik sieradz.
 • 700 $a Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.
 • 700 $a Kotkiewicz Mikołaj kan. reg. proboszcz kłobucki
 • 700 $a Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.
 • 700 $a Łącki Adam cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,
 • 700 $a Miaskowski Antoni scholastyk pozn., piotrkowski, kantor gnieźn.
 • 700 $a Mielżyński Józef kaszt. kal., pozn., woj. kal., pozn., szamb.
 • 700 $a Młodziejowski Andrzej Stanisław bp przemyski, pozn., podkancl., kanclerz w. kor.
 • 700 $a Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 $a Błeszyński Jan Nepomucen
 • 700 $a Byszewski Arnold Anastazy $c pułk. gen. major, gen. lejt. wojsk kor., podkoniuszy kor.
 • 700 $a Zarembina Ludwika
 • 700 $a Zarembina Gertruda z Tomickich
 • 700 $a Zarembina Józefa z Grodzickich
 • 700 $a Zarembina Krystyna
 • 700 $a Suchecki E. $c ks.
 • 700 $a Suchecka Ewa
 • 700 $a Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.
 • 700 $a Załuskowski Piotr pleban cierzęciński, kan., oficjał wiel.
 • 700 $a Zaremba Andrzej II miecznik podlaski, pułk. kaw. narodowej, sekr. król.
 • 700 $a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 $a Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.
 • 700 $a Zaremba Wojciech [I lub II]
 • 700 $a Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.
 • 700 $a Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Sapieżyna Elżbieta z Branickich
 • 700 $a Skórzewski Paweł
 • 700 $a Grodzicki Józef $c rotm. kawalerii narodowej, gen. adj.
 • 700 $a Engiel Władysław $c gwardian bernardynów wschowskich
 • 852 $j BK 02123

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02123