Akta i korespondencja Józefy Zarembiny

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02125
 • Kopie: Mf 8261
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Akta i korespondencja Józefy Zarembiny
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Zawartość: Procesowe - pretensje rodzinne i wierzycieli (długi prywatne i konfederackie Józefa Zaremby) 1774-1797: pozwy, dekrety, obligi, pokwitowania spłat, listy, itd. m.in. osób następujących: Bąkowski Jan, Bielska Franciszka, Bystrzonowski Kajetan, Byszewski Arnold, Dobrzelewski Maciej, Herka Jan, Jeziorkowska Agnieszka, Kiedrzyński Antoni, Kijeński Alojzy, Koszutski Łukasz, Lipski Michał, Łącki Adam, Miączyński Augustyn, Orłowski Wojciech, Politalski Ludwik, Posaiński Wacław, Prądzyńska Teresa, Prądzyński Antoni, Psarski Andrzej, Radoliński Michał L., Siemieński Stefan, Sieroszewski Antoni, Sławianowski Antoni, Suchecki J., Sułkowski Antoni, święcicki Maciej, Szembek Aleksander, Szembek Kazimierz, Turski Gabriel, Tymowski Józef, Węgleński Franciszek Ksawery, Wojciechowski Jakub, Wróblewski Antoni, Zabłocki Sebastian, Zarembowie: Franciszek, Jadwiga, Krystyna, Marcin, Michał Konstanty, Wojciech.
 • Proweniencja: Zakup od B. H. Szaniawskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Prądzyńska Teresa z Zarembów
  • Archiwum Zarembów
  • Konfederacje
  • Archiwalia staropolskie
  • Akta procesowe
  • Korespondencja
  • Spłaty pieniężne
  • Akta

MARC

 • 130 a Akta i korespondencja Józefy Zarembiny
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Akta i korespondencja Józefy Zarembiny
 • 250 a oryg., ekstr. (Piotrków, Sieradz, Wieluń)
 • 260 c 18 w.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Skowrońska Franciszka zob. Bielska Franciszka ze Skowrońskich
 • 400 a Zarembianka Teresa zob. Prądzyńska Teresa z Zarembów
 • 520 a Procesowe - pretensje rodzinne i wierzycieli (długi prywatne i konfederackie Józefa Zaremby) 1774-1797: pozwy, dekrety, obligi, pokwitowania spłat, listy, itd. m.in. osób następujących: Bąkowski Jan, Bielska Franciszka, Bystrzonowski Kajetan, Byszewski Arnold, Dobrzelewski Maciej, Herka Jan, Jeziorkowska Agnieszka, Kiedrzyński Antoni, Kijeński Alojzy, Koszutski Łukasz, Lipski Michał, Łącki Adam, Miączyński Augustyn, Orłowski Wojciech, Politalski Ludwik, Posaiński Wacław, Prądzyńska Teresa, Prądzyński Antoni, Psarski Andrzej, Radoliński Michał L., Siemieński Stefan, Sieroszewski Antoni, Sławianowski Antoni, Suchecki J., Sułkowski Antoni, święcicki Maciej, Szembek Aleksander, Szembek Kazimierz, Turski Gabriel, Tymowski Józef, Węgleński Franciszek Ksawery, Wojciechowski Jakub, Wróblewski Antoni, Zabłocki Sebastian, Zarembowie: Franciszek, Jadwiga, Krystyna, Marcin, Michał Konstanty, Wojciech.
 • 530 d Mf 8261
 • 541 c a d 1869
 • 546 a Pol., łac., niem.
 • 561 a Zakup od B. H. Szaniawskiego w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 600 a Prądzyńska Teresa z Zarembów
 • 610 a Archiwum Zarembów
 • 611 a Konfederacja 1768 Barska
 • 653 a Konfederacje
 • 653 a Archiwalia staropolskie
 • 653 a Akta procesowe
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Spłaty pieniężne
 • 655 a Akta
 • 700 a Byszewski Arnold Anastazy c pułk. gen. major, gen. lejt. wojsk kor., podkoniuszy kor.
 • 700 a Zarembina Jadwiga
 • 700 a Zarembina Józefa z Grodzickich
 • 700 a Zarembina Krystyna
 • 700 a Zabłocki Sebastian
 • 700 a Wróblewski Antoni
 • 700 a Turski Gabriel
 • 700 a Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich
 • 700 a Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.
 • 700 a Zaremba Wojciech [I lub II]
 • 700 a Radoliński Michał
 • 700 a Psarski Andrzej c stolnik bracławski
 • 700 a Posaiński Wacław c ppułk. wojsk kor., fliegeladj. król.
 • 700 a Prądzyński Antoni por. znaku pancernego, regim. konf. łęcz. konf. bar., kpt wojsk kor.
 • 700 a Orłowski Wojciech viceregent grodzki wiel.
 • 700 a Politalski Ludwik subdelegat grodzki, burgrabia piotrk., burgrabia ostrowski, wojski radomski
 • 700 a Siemieński Stefan wojski sieradz., radomski
 • 700 a Sieraszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.
 • 700 a Skorupski J. por., cześnik halicki?
 • 700 a Sławianowski Antoni Sarjusz podczaszy żytomierski?
 • 700 a Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.
 • 700 a Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.
 • 700 a Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Święcicki Maciej wojski sieradz.
 • 700 a Tymowski Józef
 • 700 a Węgleński Franciszek Ksawery podstoli żydaczowski
 • 700 a Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.
 • 700 a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 a Miączyński Piotr Augustyn c stta krzepicki, szamb., rotm. kaw. narodowej
 • 700 a Jeziorkowska Agnieszka
 • 700 a Bielska Franciszka ze Skowrońskich
 • 700 a Bąkowski Jan
 • 700 a Bystrzanowski Kajetan kaszt. małogorski
 • 700 a Dobrzelewski Maciej c tow. znaku pancernego, skarbnik łomżyński?
 • 700 a Herka Jan Nepomucen c subdelegat grodzki, biecki
 • 700 a Kiedrzyński Antoni
 • 700 a Kijeński Alojzy
 • 700 a Koszutski Łukasz c miecznikowic kal.
 • 700 a Lipski Michał c referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński
 • 700 a Łącki Adam c cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,
 • 852 j BK 02125

Indeksy