Listy do Floriana Zaremby w sprawach rodzinnych, prywatnych, pieniężnych i gospodarczych (1789-1806)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02141
 • Kopie: Mf 9270
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Floriana Zaremby w sprawach rodzinnych, prywatnych, pieniężnych i gospodarczych (1789-1806)
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość: Adresenci: Arabski, Błeszyński N., Biernacki Paweł, Bierzyński J., Cieśliński, Działyński Ksawery, Gozimirski, Grabowski kapit., Grodzicka Konstancja, Grymm, Jaroszewski Mendel Koppel, Jaworski J., Kiedrzyński, Krąkowski Piotr, Krzycki T., Kurcewski A., Łubieńska Kunegunda, Malczewski Julian, Milslincka (!), Anna D., Odrowąż Strasz, Piotrowski S., Porawski, Pstrokoński M., Racicki Franciszek, Raczyński A., Siemieński Jan, Skarżyński Tadeusz, Suchecka M., Suchecki J., Szaniawska Tekla, Szaniawski Kajetan, Trąpczyńska Julia, Turski, Węgleński M., ks. Zagalski M., Zakrzewska F., Zaleski P., Zielińska K., Zarembowie: Andrzej, Ignacy, Józefa z Grodzieńskich, Piotr, Tadeusz.
 • Proweniencja: Zakup od B. H. Szaniawskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Zarembów
  • Spłaty pieniężne
  • Korespondencja
  • Archiwalia staropolskie

MARC

 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy do Floriana Zaremby w sprawach rodzinnych, prywatnych, pieniężnych i gospodarczych (1789-1806)
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18-19 w.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Winner Anna Dorota zob. Mislinska Anna Dorota z Winnerów
 • 400 a Zarembianka Faustyna zob. Zakrzewska Faustyna z Zarembów
 • 400 a Zarembianka Tekla zob. Szaniawska Tekla z Zarembów
 • 400 a Pęczyńska A. zob. Kurczewska A. z Pęczyńskich
 • 520 a Adresenci: Arabski, Błeszyński N., Biernacki Paweł, Bierzyński J., Cieśliński, Działyński Ksawery, Gozimirski, Grabowski kapit., Grodzicka Konstancja, Grymm, Jaroszewski Mendel Koppel, Jaworski J., Kiedrzyński, Krąkowski Piotr, Krzycki T., Kurcewski A., Łubieńska Kunegunda, Malczewski Julian, Milslincka (!), Anna D., Odrowąż Strasz, Piotrowski S., Porawski, Pstrokoński M., Racicki Franciszek, Raczyński A., Siemieński Jan, Skarżyński Tadeusz, Suchecka M., Suchecki J., Szaniawska Tekla, Szaniawski Kajetan, Trąpczyńska Julia, Turski, Węgleński M., ks. Zagalski M., Zakrzewska F., Zaleski P., Zielińska K., Zarembowie: Andrzej, Ignacy, Józefa z Grodzieńskich, Piotr, Tadeusz.
 • 530 d Mf 9270
 • 541 c a d 1869
 • 546 a Pol., niem.
 • 561 a Zakup od B. H. Szaniawskiego w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 610 a Archiwum Zarembów
 • 653 a Spłaty pieniężne
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Archiwalia staropolskie
 • 700 a Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sier
 • 700 a Zielińska K.
 • 700 a Zaremba Piotr b II
 • 700 a Zaleski P.
 • 700 a Zakrzewska Faustyna z Zarembów
 • 700 a Zagalski M. c ks.
 • 700 a Zaremba Andrzej II miecznik podlaski, pułk. kaw. narodowej, sekr. król.
 • 700 a Zaremba Florian chorąży, kpt wojsk kor.
 • 700 a Zaremba Ignacy II
 • 700 a Zaremba Tadeusz ppor. wojsk kor.
 • 700 a Zarembina Józefa z Grodzickich
 • 700 a Węgleński M.
 • 700 a Turski
 • 700 a Trąmpczyńska Julia
 • 700 a Szaniawski Kajetan
 • 700 a Suchecka M.
 • 700 a Strasz Michał Odrowąż c miecznik, łowczy opoczyński, podsędek radomski, kaszt. Król Kongr.
 • 700 a Skarżyński Tadeusz Bończa c sędzia Najw. Instancji Król. Pol., poseł
 • 700 a Siemieński Jan
 • 700 a Raczyński A
 • 700 a Racicki Franciszek
 • 700 a Pstrokoński M.
 • 700 a Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.
 • 700 a Szaniawska Tekla z Zarembów
 • 700 a Piotrowski Sebastian c plenipotent Wojciecha Strasza
 • 700 a Porawski
 • 700 a Mislinska Anna Dorota z Winnerów
 • 700 a Malczewski Julian
 • 700 a Łubieńska Kunegunda z Grodzickich
 • 700 a Kurczewska A. z Pęczyńskich
 • 700 a Krąkowski Piotr c kpt. wojsk kor.
 • 700 a Jaworski Jacek
 • 700 a Jaroszewski Mendel Koppel c kupiec
 • 700 a Grymm
 • 700 a Grabowski Goetzendorf Stefan c podkomorzy, kapitan wojsk kor.
 • 700 a Gozimirski
 • 700 a Działyński Ksawery
 • 700 a Cieśliński c gorzelany z Kisiel
 • 700 a Błeszyński
 • 700 a Bierzyński Jan
 • 700 a Arabski
 • 700 a Grodzicka Konstancja II
 • 700 a Krzycki Teodor komornik graniczny wiel.
 • 852 j BK 02141

Indeksy