Listy do Aleksandra Skarżyńskiego i różnych głównie w sprawach prawno-majątkowych, gospodarczych i pieniężnych (1737-1802).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02155
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Aleksandra Skarżyńskiego i różnych głównie w sprawach prawno-majątkowych, gospodarczych i pieniężnych (1737-1802).
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 95 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Adresenci: Bratoszewski, Brochocki J., Ciechanowski Józef, ks. Danilecki August, Dembowski Gabriel Stanisław, ks. Gadomski Kazimierz, Mikorski Franciszek Ksawery, Piotrowski F., Podczaski G., Podczaski Jerzy, Potocki Teodor arcb., Russyan T., Słubicki Wiktor, Szymanowski M., Troczyński A., Walewska Felicja, Walewski S., Wituski, Wodzicki Michał, Wodzińska St., Wodziński Karol, Woźnicki Antoni, Zambrzycki S.
 • Proweniencja: Arch. Skarżyńskich nabyte w 1869 od B. H. Szaniawskiego łącznie z Arch. Zarembów.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Skarżyńskich Studzieniec pow. Gostynin
  • Archiwalia staropolskie
  • Korespondencja
  • Spłaty pieniężne

MARC

 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy do Aleksandra Skarżyńskiego i różnych głównie w sprawach prawno-majątkowych, gospodarczych i pieniężnych (1737-1802).
 • 250 a oryg.
 • 260 c 18-19 w.
 • 300 a 95 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Adresenci: Bratoszewski, Brochocki J., Ciechanowski Józef, ks. Danilecki August, Dembowski Gabriel Stanisław, ks. Gadomski Kazimierz, Mikorski Franciszek Ksawery, Piotrowski F., Podczaski G., Podczaski Jerzy, Potocki Teodor arcb., Russyan T., Słubicki Wiktor, Szymanowski M., Troczyński A., Walewska Felicja, Walewski S., Wituski, Wodzicki Michał, Wodzińska St., Wodziński Karol, Woźnicki Antoni, Zambrzycki S.
 • 541 c a d 1869
 • 546 a Pol.
 • 561 a Arch. Skarżyńskich nabyte w 1869 od B. H. Szaniawskiego łącznie z Arch. Zarembów. w Szaniawski Bolesław Henryk w Działyński Jan
 • 610 a Archiwum Skarżyńskich Studzieniec pow. Gostynin
 • 653 a Archiwalia staropolskie
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Spłaty pieniężne
 • 700 a Wodziński Karol c podkomorzy liwski, stta nurski, kaszt. Król. Kongr.
 • 700 a Gadomski Kazimierz pleban sannicki, vicedziekan gąbiński
 • 700 a Ciechanowski Józef
 • 700 a Dembowski Gabriel Stanisław podczaszy, chorąży zawskrzyński
 • 700 a Danilecki Augustyn ks.
 • 700 a Mikorski Franciszek Ksawery wojski mn., pisarz gost., podstoli gąbiński, pisarz ziem., sędzia kal., stta ostrzesz.
 • 700 a Kowalski Ignacy
 • 700 a Słubicki Wiktor skarbnik gost.
 • 700 a Russyan Tadeusz subdelegat grodzki piotrk., komornik ziemski wiel.
 • 700 a Podczaski Jerzy sędzia ziem. gost., kaszt. gost.
 • 700 a Podczaski Gordian gen. wojsk kor., cześnik gost., podczaszy gąbiński, stta niedrzewski, gost.
 • 700 a Bratoszewski Kazimierz c podstarości i sędzia grodzki, łowczy, stolnik, chorąży gost.
 • 700 a Brochocki Jan c skarbnik brzeski, chorąży orłowski, łęcz.
 • 700 a Piotrowski Franciszek
 • 700 a Wodzicki Michał podkanclerzy kor., opat mogilski, czerwiński, bp przemyski
 • 700 a Szymanowski M.
 • 700 a Troczyński A.
 • 700 a Walewska Felicja
 • 700 a Walewski S.
 • 700 a Wituski J.
 • 700 a Zambrzycki S.
 • 700 a Woźnicki Antoni c regent grodzki, płocki
 • 700 a Wodzińska St.
 • 852 j BK 02155

Indeksy