Kwity na odbiór z kas Skarbu Kor. i Komisji Wojsk. żołdu i sum na utrzymanie wojska (gwardia, brygada wielkopolska, twierdza kamieniecka, itd.) przez hetmanów, generałów i szefów regimentów z lat 1770-1793

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02189
 • Kopie: Mf 7344
 • Tytuł: Kwity na odbiór z kas Skarbu Kor. i Komisji Wojsk. żołdu i sum na utrzymanie wojska (gwardia, brygada wielkopolska, twierdza kamieniecka, itd.) przez hetmanów, generałów i szefów regimentów z lat 1770-1793
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Podpisy następujących: Branicki Ksawery, Czapski M., Czartoryski August, Jabłonowski Stanisław, Kiciński St., Lubomirski M., Madaliński Antoni, Ogińscy Jan i Michał, Poniatowscy Józef i Kazimierz, Potocki Stanisław, Rzewuski Seweryn, Wirtemberski Ludwik.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Poniatowski Józef gen. lejt. wojsk kor., min. wojny i wódz nacz. Ks. Warsz., marsz. franc.
  • Poniatowski Kazimierz podkomorzy kor., gen. wojsk kor.
  • Potocki Stanisław Kostka podstoli w. kor., komendant Korpusu Kadetów, gen. art. kor., prezes Rady Stanu i Rady Ministrów Ks. Warsz., min. Oświaty, prezes Senatu Król. Pol.
  • Rzewuski Seweryn gen. major wojsk kor., hetman polny kor.
  • Oleksów Zwoleń pow.
  • Spłaty pieniężne
  • Archiwalia staropolskie
  • Wojsko
 • Uwagi: Przeważnie na formularzach drukowanych.

MARC

 • 245 $a Kwity na odbiór z kas Skarbu Kor. i Komisji Wojsk. żołdu i sum na utrzymanie wojska (gwardia, brygada wielkopolska, twierdza kamieniecka, itd.) przez hetmanów, generałów i szefów regimentów z lat 1770-1793
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18 w.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 500 $a Przeważnie na formularzach drukowanych.
 • 520 $a Podpisy następujących: Branicki Ksawery, Czapski M., Czartoryski August, Jabłonowski Stanisław, Kiciński St., Lubomirski M., Madaliński Antoni, Ogińscy Jan i Michał, Poniatowscy Józef i Kazimierz, Potocki Stanisław, Rzewuski Seweryn, Wirtemberski Ludwik.
 • 530 $d Mf 7344
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $d Archiwum Działyńskich z dissol.
 • 600 $a Poniatowski Józef gen. lejt. wojsk kor., min. wojny i wódz nacz. Ks. Warsz., marsz. franc.
 • 600 $a Poniatowski Kazimierz podkomorzy kor., gen. wojsk kor.
 • 600 $a Potocki Stanisław Kostka $c podstoli w. kor., komendant Korpusu Kadetów, gen. art. kor., prezes Rady Stanu i Rady Ministrów Ks. Warsz., min. Oświaty, prezes Senatu Król. Pol.
 • 600 $a Rzewuski Seweryn gen. major wojsk kor., hetman polny kor.
 • 651 $a Oleksów Zwoleń pow.
 • 653 $a Spłaty pieniężne
 • 653 $a Archiwalia staropolskie
 • 653 $a Wojsko
 • 700 $a Czartoryski August Aleksander $c woj. ruski, gen. ziem podolskich
 • 700 $a Czapski Mikołaj $c pułk., gen. major wojsk kor.
 • 700 $a Wirtemberg Fryderyk Ludwik August gen. por., wódz naczelny wojsk lit.
 • 700 $a Madaliński Antoni $c gen. bryg. kaw.
 • 700 $a Lubomirski Marcin $c marsz. konf. krak. konf. bar., gen. lejt. wojsk kor.
 • 700 $a Ogiński Jan $c gen. major wojsk lit.
 • 700 $a Jabłonowski Stanisław Paweł $c gen. major, gen. lejt. wojsk lit., sen.-kaszt., sen.-wojewoda
 • 700 $a Branicki Ksawery $c gen. lejt., podstoli, łowczy kor., gen. artylerii lit., hetman polny i w. kor., gen. wojski rosyjskich
 • 700 $a Iliński Janusz Stanisław $c szamb., gen., inspektor kaw. narodowej
 • 852 $j BK 02189

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02189