Prace, korespondencja i materiały różne Franciszka Duchińskiego w latach 1857-1898.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02500
 • Kopie: Mf 1338
 • Autor: Duchiński Franciszek Henryk pisarz, publicysta, emigr. 1846, uczestnik Wiosny Ludów we Włoszech, agent w Belgradzie, konserwator Muzeum w Rapperswilu, v-prezes T-wa Etnograficznego (1816-1893)
 • Tytuł: Prace, korespondencja i materiały różne Franciszka Duchińskiego w latach 1857-1898.
 • Miejsce i czas powstania: 1857-1898
 • Opis fizyczny: 243 k. mapy, rys. 40x31,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ukr.
 • Zawartość:
  • Materiały dotyczące projektu opracowania przez Duchińskiego "Historii Polski": M. in.: Odezwy do ziomków 1863 21 XI i 26 XI 1863 (autogr. i druki z apelem rkpsm. o składki) Paryż 1863. - Trentowski Bronisław, "Program do pozyskania godnej nas i czasu naszego Historyi polskiej" 21 XI 1863 i (druk) Paryż 1863. - Rachunki i sprawozdania z wpłaconych na ten cel przez Wł. Zamoyskiego sum w latach 1864-1865, przy tym Wł. Zamoyski do Duchińskiego 1865 (kop.) i objaśnienie L. Niedźwieckiego dla Czapskiej. - Wycinki z listów Wł. Zamoyskiego i Wł. Czartoryskiego w tej sprawie 1864-1866 (druk). - Prospekty etc. k. 103-135.
  • Materiały różne do jubileuszu Duchińskiego: M.in.: Listy L. Niedźwieckiego do Hipolita Błotnickiego w sprawie kupna zegarka 1861 (kop.) i odpowiedź wierszem. - Do Ulejowskiego 1861 (brul.). - Odezwa Komitetu jubileuszowego Kraków 1885 (druk) k. 136-156.
  • Memoriał dotyczący stosunków bałkańskich (brul.) k. 54-59.
  • Wiersze poświęcone Duchińskiemu. (kop. L. N.): Duchińska Seweryna "Wiersz Duchińskiemu na pamiątkę jego prelekcji" Paryż 1864 (Druk. Paryż 1864) oraz "Do Duchińskoho" k. 157-160.
  • 1. Korespondencja do Duchiński, Franciszek od następujących: Cercle & Agence Generale des Societes Savantes & Litteraires 1863 (1) k. 1. - Broca, Pierre Paul 06.06.1861 (1) k. 2. - Chełchowski, Walerian 13.05.1864 (1) k. 3-4. - Duchiński, Onufry 18.06.1857 (1) k. 5. - Giller, Agaton 20.08.1877 (1) k. 6-7. - Ordon, Konstanty Julian 26.02.1860 (1) k. 8-9. - Zaleski, Józef Bohdan 20.02.1859 (1) k. 10-11.
  • List Duchiński, Franciszek do NN 10.1898 (1) k. 12.
  • 2. "Polacy w Turcji" (brul.) k. 13-24.
  • "Do ludów słowiańskich zostających pod panowaniem austriackim" (brul., autogr.) k. 25-35.
  • O niesłowiańskim pochodzeniu Rosjan (brul. ręką L. N.). Odczyt miany w Londynie w 1862 r. k. 36-53.
  • Druki różne: Sprawozdanie z lekcyj historyi Polski mianych przez [...] Duchińskiego 1860 roku, Paryż b.r. k. 163-170. (Wyjątki z dzieła: Zasady dziejów Polski...) Duchiński: Necessite des Reformes, Paris 1864. (Fragment egzempl. korekt.) k. 171-193; (Tables statistiques...) k. 194-201.
  • Fragment charakterystyki Wł. Zamoyskiego (wspomnienie pośmiertne) [1868] k. 60-63.
  • Nekrolog Augusta Viquesnel [1867] (ręką Seweryny Duchińskiej) k. 64-65.
  • 8. Materiały różne: 1. Dotyczące "Pomnika Nowogrodzkiego": M. in.: "Odezwa do ziomków" (druk), Paryż 1861 s. 4. - "Pomnik Nowogrodzki" wyjaśnienie projektu obchodu tysiąclecia państwa moskiewskiego, czytane na posiedzeniach w Cercle de Soc. Savantes w Paryżu 1861-1862. - Zawiadomienie o posiedzeniach i streszczenia wykładów. "Cours public. Seance du 5 janvier 1862 [...] Les principes touraniens de la nation et de Gabinet Moscovite..." k. 66-102.
 • Grafika:
  • Mapa granicy etnicznej ludów indoeuropejskich i tursko-tatarskich wg. F.H. Duchińskiego 11,5x5,6 cm k. 95 mapa dr.
  • Zegarek dla F.H. Duchińskiego (projekt) 31x20,3 cm k. 156 rys. piórem
  • Mapa granicy etnicznej ludów indoeuropejskich i tursko-tatarskich wg. F.H. Duchińskiego 11,5x5,6 cm k. 100 mapa dr.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckeigo
 • Hasła przedmiotowe:
  • Viquesnel, Auguste prezes T-wa Geologicznego (Francja) (1800-1867)
  • Austria
  • Francja
  • Londyn
  • Paryż
  • Rosja
  • Turcja
  • Szkolnictwo wychowanie
  • Emigracja polska we Francji
  • Emigracja Wielka
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • Nekrologi
  • Nekrologi
  • Poezja
  • Biografie
 • Uwagi: "Do ludów słowiańskich..." - Def.: bez końca.
 • Opracowania: "Polacy w Turcji" - Druk: Londyn 1856.

MARC

 • 100 %a Duchiński Franciszek Henryk %c pisarz, publicysta, emigr. 1846, uczestnik Wiosny Ludów we Włoszech, agent w Belgradzie, konserwator Muzeum w Rapperswilu, v-prezes T-wa Etnograficznego %d (1816-1893)
 • 130 %a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 245 %a Prace, korespondencja i materiały różne Franciszka Duchińskiego w latach 1857-1898.
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 1857-1898
 • 300 %a 243 k. %b mapy, rys. %c 40x31,5 cm i mn.
 • 340 %e luźne
 • 500 %a "Do ludów słowiańskich..." - Def.: bez końca.
 • 505 %a 13. ||Duchiński: Les |elements federatifs des Aryas eurpeens. Cours de [...] (Wyjątek z Revue des Cours litteraires 19 III - 30 IV 1864 oraz wycinki z prasy) k. 202-213.
 • 520 %a 9. ||Materiały dotyczące projektu opracowania przez Duchińskiego "Historii Polski": M. in.: |Odezwy do ziomków 1863 21 XI i 26 XI 1863 (autogr. i druki z apelem rkpsm. o składki) Paryż 1863. - Trentowski Bronisław, |"Program do pozyskania godnej nas i czasu naszego Historyi polskiej" 21 XI 1863 i (druk) Paryż 1863. - |Rachunki i sprawozdania z wpłaconych na ten cel przez Wł. Zamoyskiego sum w latach 1864-1865, przy tym Wł. Zamoyski do Duchińskiego 1865 (kop.) i |objaśnienie L. Niedźwieckiego dla Czapskiej. - Wycinki z listów Wł. Zamoyskiego i Wł. Czartoryskiego w tej sprawie 1864-1866 (druk). - Prospekty etc. k. 103-135.
 • 520 %a 10. ||Materiały różne do jubileuszu Duchińskiego: M.in.: |Listy L. Niedźwieckiego do Hipolita Błotnickiego w sprawie kupna zegarka 1861 (kop.) i odpowiedź wierszem. - Do Ulejowskiego 1861 (brul.). - |Odezwa Komitetu jubileuszowego Kraków 1885 (druk) k. 136-156.
 • 520 %a 5. ||Memoriał dotyczący stosunków bałkańskich (brul.) k. 54-59.
 • 520 %a 11. ||Wiersze poświęcone Duchińskiemu. (kop. L. N.): Duchińska Seweryna |"Wiersz Duchińskiemu na pamiątkę jego prelekcji" Paryż 1864 (Druk. Paryż 1864) oraz |"Do Duchińskoho" k. 157-160.
 • 520 %a 1. Korespondencja do Duchiński, Franciszek od następujących: Cercle & Agence Generale des Societes Savantes & Litteraires 1863 (1) k. 1. - Broca, Pierre Paul 06.06.1861 (1) k. 2. - Chełchowski, Walerian 13.05.1864 (1) k. 3-4. - Duchiński, Onufry 18.06.1857 (1) k. 5. - Giller, Agaton 20.08.1877 (1) k. 6-7. - Ordon, Konstanty Julian 26.02.1860 (1) k. 8-9. - Zaleski, Józef Bohdan 20.02.1859 (1) k. 10-11.
 • 520 %a List Duchiński, Franciszek do NN 10.1898 (1) k. 12.
 • 520 %a 2. "Polacy w Turcji" (brul.) k. 13-24.
 • 520 %a 3. ||"Do ludów słowiańskich zostających pod panowaniem austriackim" (brul., autogr.) k. 25-35.
 • 520 %a 4. ||O niesłowiańskim pochodzeniu Rosjan (brul. ręką L. N.). Odczyt miany w Londynie w 1862 r. k. 36-53.
 • 520 %a 12. ||Druki różne: |Sprawozdanie z lekcyj historyi Polski mianych przez [...] Duchińskiego 1860 roku, Paryż b.r. k. 163-170. (Wyjątki z dzieła: |Zasady dziejów Polski...) Duchiński: |Necessite des Reformes, Paris 1864. (Fragment egzempl. korekt.) k. 171-193; (Tables statistiques...) k. 194-201.
 • 520 %a 6. ||Fragment charakterystyki Wł. Zamoyskiego (wspomnienie pośmiertne) [1868] k. 60-63.
 • 520 %a 7. ||Nekrolog Augusta Viquesnel [1867] (ręką Seweryny Duchińskiej) k. 64-65.
 • 520 %a 8. Materiały różne: 1. Dotyczące "Pomnika Nowogrodzkiego": M. in.: |"Odezwa do ziomków" (druk), Paryż 1861 s. 4. - |"Pomnik Nowogrodzki" wyjaśnienie projektu obchodu tysiąclecia państwa moskiewskiego, czytane na posiedzeniach w Cercle de Soc. Savantes w Paryżu 1861-1862. - |Zawiadomienie o posiedzeniach i streszczenia wykładów. |"Cours public. Seance du 5 janvier 1862 [...] Les |principes touraniens de la nation et de Gabinet Moscovite..." k. 66-102.
 • 530 %d Mf 1338
 • 541 %c st. zas.
 • 541 %c c %d 2006 %e 887
 • 546 %a Pol., franc., ukr.
 • 561 %a Z papierów L. Niedźwieckeigo %w Niedźwiecki, Leonard
 • 581 %a "Polacy w Turcji" - Druk: Londyn 1856.
 • 600 %a Viquesnel, Auguste %c prezes T-wa Geologicznego (Francja) %d (1800-1867)
 • 651 %a Austria
 • 651 %a Francja
 • 651 %a Londyn
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Rosja
 • 651 %a Turcja
 • 653 %a Szkolnictwo |wychowanie
 • 653 %a Emigracja polska we Francji
 • 653 %a Emigracja Wielka
 • 653 %a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 %a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 %a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 %a Nekrologi
 • 655 %a Nekrologi
 • 655 %a Poezja
 • 655 %a Biografie
 • 700 %a Chełchowski, Walerian %d (1811-1872)
 • 700 %a Błotnicki, Hipolit %c poeta, tłumacz %d (1792-1886)
 • 700 %a Broca, Pierre Paul %c chirurg, antropolog %d (1824-1880)
 • 700 %a Zamoyski, Władysław %c generał %d (1803-1868)
 • 700 %a Zaleski, Józef Bohdan %c poeta %d (1802-1886)
 • 700 %a Trentowski, Bronisław Ferdynand %c pedagog %d (1808-1869)
 • 700 %a Ordon, Konstanty Julian %c powstanie listopadowe %d (1810-1887)
 • 700 %a Giller, Agaton %c pisarz %d (1831-1887)
 • 700 %a Duchiński, Onufry %c generał
 • 700 %a Czartoryski, Władysław %c działacz polit. na emigracji %d (1828-1894)
 • 710 %a Cercle et |Agence Generale des Societes Savantes
 • 740 %a Wiersze poświęcone Duchińskiemu. (kop. L. N.): Duchińska Seweryna |"Wiersz Duchińskiemu na pamiątkę jego prelekcji" Paryż 1864 (Druk. Paryż 1864) oraz |"Do Duchińskoho".
 • 740 %a Materiały dotyczące projektu opracowania przez Duchińskiego "Historii Polski": M. in.: |Odezwy do ziomków 1863 21 XI i 26 XI 1863 (autogr. i druki z apelem rkpsm. o składki) Paryż 1863. - Trentowski Bronisław, |"Program do pozyskania godnej nas i czasu naszego Historyi polskiej" 21 XI 1863 i (druk) Paryż 1863. - |Rachunki i sprawozdania z wpłaconych na ten cel przez Wł. Zamoyskiego sum w latach 1864-1865, przy tym Wł. Zamoyski do Duchińskiego 1865 (kop.) i |objaśnienie L. Niedźwieckiego dla Czapskiej. - Wycinki z listów Wł. Zamoyskiego i Wł. Czartoryskiego w tej sprawie 1864-1866 (druk). - Prospekty etc.
 • 740 %a "Odezwa do ziomków" (druk), Paryż 1861 s. 4. - |"Pomnik Nowogrodzki" wyjaśnienie projektu obchodu tysiąclecia państwa moskiewskiego, czytane na posiedzeniach w Cercle de Soc. Savantes w Paryżu 1861-1862. - |Zawiadomienie o posiedzeniach i streszczenia wykładów. |"Cours public. Seance du 5 janvier 1862 [...] Les |principes touraniens de la nation et de Gabinet Moscovite..."
 • 740 %a Nekrolog Augusta Viquesnel [1867] (ręką Seweryny Duchińskiej).
 • 740 %a Les ||elements federatifs des Aryas eurpeens. Cours de [...] (Wyjątek z Revue des Cours litteraires 19 III - 30 IV 1864 oraz wycinki z prasy).
 • 740 %a Sprawozdanie z lekcyj historyi Polski mianych przez [...] Duchińskiego 1860 roku, Paryż b.r. (Wyjątki z dzieła: |Zasady dziejów Polski...) Duchiński: |Necessite des Reformes, Paris 1864. (Fragment egzempl. korekt.); (Tables statistiques...)
 • 740 %a Materiały różne do jubileuszu Duchińskiego: M.in.: |Listy L. Niedźwieckiego do Hipolita Błotnickiego w sprawie kupna zegarka 1861 (kop.) i odpowiedź wierszem. - Do Ulejowskiego 1861 (brul.). - |Odezwa Komitetu jubileuszowego Kraków 1885 (druk)
 • 740 %a Fragment charakterystyki Wł. Zamoyskiego (wspomnienie pośmiertne) [1868].
 • 740 %a Memoriał dotyczący stosunków bałkańskich (brul.).
 • 740 %a O niesłowiańskim pochodzeniu Rosjan (brul. ręką L. N.). Odczyt miany w Londynie w 1862 r.
 • 740 %a "Do ludów słowiańskich zostających pod panowaniem austriackim" (brul., autogr.).
 • 740 %a "Polacy w Turcji" (brul.)
 • 740 %a List Duchiński, Franciszek do NN 10.1898 (1).
 • 740 %a Korespondencja do Duchiński, Franciszek od następujących: Cercle & Agence Generale des Societes Savantes & Litteraires 1863 (1). - Broca, Pierre Paul 06.06.1861 (1). - Chełchowski, Walerian 13.05.1864 (1) . - Duchiński, Onufry 18.06.1857 (1). - Giller, Agaton 20.08.1877 (1). - Ordon, Konstanty Julian 26.02.1860 (1). - Zaleski, Józef Bohdan 20.02.1859 (1).
 • 777 %a Duchińska Seweryna 2v. Pruszakowa %t "Wiersz Duchińskiemu na pamiątkę jego prelekcji" Paryż 1864 k. 157-160 (Druk. Paryż 1864) oraz |"Do Duchińskoho" k. 161-162.
 • 852 %j BK 02500 %q Def.
 • 900 %c Mapa granicy etnicznej ludów indoeuropejskich i tursko-tatarskich wg. F.H. Duchińskiego %d 1862 %f 11,5x5,6 cm %k k. 95 %m mapa dr. %s Frontièrs entre les peuples Slaves et Touraniens-Moscovites
 • 900 %c Zegarek dla F.H. Duchińskiego (projekt) %d 1861 ok. %f 31x20,3 cm %k k. 156 %m rys. piórem
 • 900 %c Mapa granicy etnicznej ludów indoeuropejskich i tursko-tatarskich wg. F.H. Duchińskiego %d 1862 %f 11,5x5,6 cm %k k. 100 %m mapa dr. %s Frontièrs entre les peuples Slaves et Touraniens-Moscovites

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 02500