Korespondencja różnych, głównie w sprawach emigracji z lat 1820-1877.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02441
 • Kopie: Mf 1282
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja różnych, głównie w sprawach emigracji z lat 1820-1877.
 • Miejsce i czas powstania: 1820-1877
 • Opis fizyczny: 23 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., pol.
 • Grafika: godła: Orzeł, Pogoń Litewska 5x10 cm k. 1 litografia
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Caprera m.
  • Francja
  • Warszawa
  • Włochy
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska we Francji
  • Emigracja Wielka
  • Korespondencja
  • Emigracja polska we Francji po 1831
 • Opracowania: Odezwa G. Garibaldiego 26 I 1861 - Druk: A. Lewak: Polska korespondencja J. Garibaldiego. Kraków 1932 s. 90.

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja różnych, głównie w sprawach emigracji z lat 1820-1877.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1820-1877
 • 300 a 23 k.
 • 340 e luźne
 • 400 a Paris Marc Antoine Julien de zob. Julien de Paris Marc Antoine
 • 400 a Maille zob. D'||Hautefort nee Maille
 • 400 a de Paris Marc Antoine Julien zob. Julien de Paris Marc Antoine
 • 505 a Zawiera: Dyrekcja Trzeciego Maja (podpis. Feliks Breański) do Maurycego Prozora 1845 k. 1-2. - Forster Karol do N.N. w Warszawie 1877 i b.d. (2) k. 3-6. - d'Hautefort nee Maille do N.N. b.d. k. 7-8. - Jawornicki do Anieli Dembowskiej 1848 k. 9-10. - Krukowiecki Jan do Wincentego Krasińskiego 1820 k. 11-12. - Mermillod Gaspard do Auguste Joseph Gratry b.d. k. 13-14. - Modzelewski M. do Antoine Julien de Paris 1836 k. 17-18. - Siemieński Lucjan do N.N. Stanisława b.d. [po 1856] k. 19-20 oraz do N.N. b.d. k. 21-22. - Odezwa Giuseppe Garibaldiego do Ludwika Mierosławskiego z notatką rkpsmienną i podpisem L. Mierosławskiego. Caprera 26 I 1861 k. 23. Facsimil. litogr.
 • 530 d Mf 1282
 • 541 c b d 1957 e 3102
 • 546 a Franc., pol.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a Odezwa G. Garibaldiego 26 I 1861 - Druk: A. Lewak: Polska korespondencja J. Garibaldiego. Kraków 1932 s. 90.
 • 651 a Caprera m.
 • 651 a Francja
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Włochy
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 700 a Forster Karol
 • 700 a Garibaldi Giuseppe
 • 700 a Modzelewski M.
 • 700 a Breański Feliks
 • 700 a Dembowska Aniela
 • 700 a Gratry Auguste Joseph
 • 700 a D'||Hautefort nee |Maille
 • 700 a Jawornicki
 • 700 a Siemieński Lucjan
 • 700 a Mermillod Gaspard
 • 700 a Julien de Paris Marc Antoine
 • 700 a Krasiński Wincenty c gen.
 • 700 a Krukowiecki Jan
 • 700 a Krzyżanowski Adrian
 • 700 a Mierosławski Ludwik
 • 700 a Ogiński
 • 700 a Prozor Maurycy
 • 740 a Trzeci Maj
 • 852 j BK 02441
 • 900 c godła: |Orzeł, |Pogoń Litewska d 19 w. f 5x10 cm k k. 1 m litografia s Dyrekcja Trzeciego Maja s Boże wróc nam Króla naszego

Indeksy