Listy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02386
 • Kopie: Mf 9260
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892) Vol. 1 A-B
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 233 k. 36x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Proweniencja: Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu Ze zbioru L. Niedźwieckiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Korespondencja 19 w.
  • Emigracja polska we Francji 19 w.
 • Katalogi: Inw. Przesmyckiego HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondenyów z podaniem daty listów.

MARC

 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Listy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892) $n Vol. 1 $p A-B
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 19 w.
 • 300 $a 233 k. $c 36x24 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Serres Joanne zob. Conseillant Joanne nee Serres
 • 400 $a Hoene-Wrońska Victoire Henriette nee Sarazin de Montferrier
 • 400 $a Hoene-Wrońska Joanna zob. Borchartowa Joanna z Hoene-Wrońskich
 • 400 $a Ribeira Sottomayor Gaspar zob. Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra
 • 400 $a Petau de Maulette zob. Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec
 • 400 $a Montferrier Victoire Henriette zob. Hoene-Wrońska Victoire Henriette nee Sarazin de Montferrier
 • 510 $a Inw. Przesmyckiego $c HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondenyów z podaniem daty listów.
 • 530 $d Mf 9260
 • 541 $c a $d 1875
 • 546 $a Pol., franc.
 • 561 $a Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu $a Ze zbioru L. Niedźwieckiego. $m Paris $r 1875 $w Działyński Jan $w Niedźwiecki Leonard $w Conseillant Bathilde
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Korespondencja 19 w.
 • 653 $a Emigracja polska we Francji 19 w.
 • 700 $a Villars-Gautier P. M. $c wyd., księgarz
 • 700 $a Antonin
 • 700 $a Żebrowski Ignacy Oskar $c emigr., czł. T-wa Hist.-Lit.
 • 700 $a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 $a Różański Feliks Antoni $c ks., ppor. 1831, emigr.
 • 700 $a Rousset Camille
 • 700 $a Britt Ernest Emil?
 • 700 $a Bruel $c archiwista Archives Nationales w Paryżu
 • 700 $a Borchartowa Joanna z
 • 700 $a Brockhaus Friedrich $c księgarz, wydawca
 • 700 $a Burthe Philippe
 • 700 $a Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra
 • 700 $a Talwoszewicz Władysław Zejtwid emigr.
 • 700 $c poeta, tłumacz, krytyk, min. Kultury i Sztuki, red. Chimery, Życia, Świtu
 • 700 $a Akielewicz Mikołaj filolog litewski, emigr. 1863, prezes Literackiego T-wa Litwinów w Paryżu
 • 700 $a Ostrowski Józefat Bolesław pisarz polityczny, wyd. Nowej Polski
 • 700 $a Lamathiere T. $c wyd. Pantheon de la Legion d'Honneur
 • 700 $a Grzymała Franciszek $c poeta emigr., red. Sybilli, Astrei
 • 700 $a Bertrand Joseph
 • 700 $a Bertrand Albert
 • 700 $a Bertinaria François
 • 700 $a Baudelaire Charles autogr.
 • 700 $a Durutte François Camille Antoine $c pisarz, filozof, muzykolog
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Januszkiewicz Eustachy por. 1831, emigr., wydawca i księgarz paryski
 • 700 $a Klinksieck Friedrich
 • 700 $a Lacome François
 • 700 $a Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec
 • 700 $a Montferrier Andre Victor Sarassin matematyk i publicysta franc.
 • 700 $a Arson P.J. bankier, wyd. dzieł Wrońskiego
 • 700 $a Baranowski Jan Józef finansista, podsekretarz Banku Polskiego, emigr. 1831, sekr. T-wa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie
 • 700 $a Chodźko Aleksander $c filareta, prof. Collège de France, prezes Stow. Naukowej Pomocy
 • 700 $a Conseillant z Serres Jeanne
 • 852 $j BK 02386

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02386