Listy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02386
 • Kopie: Mf 9260
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892) Vol. 1 A-B
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 233 k. 36x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Proweniencja: Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu Ze zbioru L. Niedźwieckiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Korespondencja 19 w.
  • Emigracja polska we Francji 19 w.
 • Katalogi: Inw. Przesmyckiego HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondenyów z podaniem daty listów.

MARC

 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a Listy do J.M. Hoene Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892) %n Vol. 1 %p A-B
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 19 w.
 • 300 %a 233 k. %c 36x24 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Serres Joanne zob. Conseillant Joanne nee Serres
 • 400 %a Hoene-Wrońska Victoire Henriette nee Sarazin de Montferrier
 • 400 %a Hoene-Wrońska Joanna zob. Borchartowa Joanna z Hoene-Wrońskich
 • 400 %a Ribeira Sottomayor Gaspar zob. Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra
 • 400 %a Petau de Maulette zob. Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec
 • 400 %a Montferrier Victoire Henriette zob. Hoene-Wrońska Victoire Henriette nee Sarazin de Montferrier
 • 510 %a Inw. Przesmyckiego %c HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondenyów z podaniem daty listów.
 • 530 %d Mf 9260
 • 541 %c a %d 1875
 • 546 %a Pol., franc.
 • 561 %a Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu %a Ze zbioru L. Niedźwieckiego. %m Paris %r 1875 %w Działyński Jan %w Niedźwiecki Leonard %w Conseillant Bathilde
 • 653 %a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 %a Korespondencja 19 w.
 • 653 %a Emigracja polska we Francji 19 w.
 • 700 %a Villars-Gautier P. M. %c wyd., księgarz
 • 700 %a Antonin
 • 700 %a Żebrowski Ignacy Oskar %c emigr., czł. T-wa Hist.-Lit.
 • 700 %a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 %a Różański Feliks Antoni %c ks., ppor. 1831, emigr.
 • 700 %a Rousset Camille
 • 700 %a Britt Ernest Emil?
 • 700 %a Bruel %c archiwista Archives Nationales w Paryżu
 • 700 %a Borchartowa Joanna z
 • 700 %a Brockhaus Friedrich %c księgarz, wydawca
 • 700 %a Burthe Philippe
 • 700 %a Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra
 • 700 %a Talwoszewicz Władysław Zejtwid emigr.
 • 700 %c poeta, tłumacz, krytyk, min. Kultury i Sztuki, red. Chimery, Życia, Świtu
 • 700 %a Akielewicz Mikołaj filolog litewski, emigr. 1863, prezes Literackiego T-wa Litwinów w Paryżu
 • 700 %a Ostrowski Józefat Bolesław pisarz polityczny, wyd. Nowej Polski
 • 700 %a Lamathiere T. %c wyd. Pantheon de la Legion d'Honneur
 • 700 %a Grzymała Franciszek %c poeta emigr., red. Sybilli, Astrei
 • 700 %a Bertrand Joseph
 • 700 %a Bertrand Albert
 • 700 %a Bertinaria François
 • 700 %a Baudelaire Charles autogr.
 • 700 %a Durutte François Camille Antoine %c pisarz, filozof, muzykolog
 • 700 %a Działyński Jan Kanty
 • 700 %a Januszkiewicz Eustachy por. 1831, emigr., wydawca i księgarz paryski
 • 700 %a Klinksieck Friedrich
 • 700 %a Lacome François
 • 700 %a Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec
 • 700 %a Montferrier Andre Victor Sarassin matematyk i publicysta franc.
 • 700 %a Arson P.J. bankier, wyd. dzieł Wrońskiego
 • 700 %a Baranowski Jan Józef finansista, podsekretarz Banku Polskiego, emigr. 1831, sekr. T-wa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie
 • 700 %a Chodźko Aleksander %c filareta, prof. Collège de France, prezes Stow. Naukowej Pomocy
 • 700 %a Conseillant z Serres Jeanne
 • 852 %j BK 02386

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 02386