Listy do J.M. Hoene-Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02388
 • Kopie: Mf 1255
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do J.M. Hoene-Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892). Vol. 4 F-P
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 471 k. 36x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość: Zawiera korespondencję Leonarda Niedźwieckiego z różnymi w sprawach HW
 • Proweniencja: Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu Ze zbioru L. Niedźwieckiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Korespondencja 19 w.
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska we Francji 19 w.
 • Katalogi: Inw. Przesmyckiego HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondentów z podaniem daty listów.

MARC

 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a Listy do J.M. Hoene-Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892). %n Vol. 4 %p F-P
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 19 w.
 • 300 %a 471 k. %c 36x24 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Leffler Cösta Mittag- zob. Mittag-Leffler Cösta prof. w Sztokholmie
 • 400 %a Łempicka Adela zob. Łubieńska Adela z Łempickich
 • 400 %a Połotsky Havriił zob. Połocki Gawryło współpracownik Kuriera Wileńskiego
 • 510 %a Inw. Przesmyckiego %c HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondentów z podaniem daty listów.
 • 520 %a Zawiera korespondencję Leonarda Niedźwieckiego z różnymi w sprawach HW
 • 530 %d Mf 1255
 • 541 %c a %d 1875
 • 546 %a Pol., franc.
 • 561 %a Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu %a Ze zbioru L. Niedźwieckiego. %m Paris %r 1875 %w Niedźwiecki Leonard %w Działyński Jan %w Conseillant Bathilde
 • 653 %a Korespondencja 19 w.
 • 653 %a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 %a Emigracja polska we Francji 19 w.
 • 700 %a Mańkowski Teodor emigr.
 • 700 %a Amyot F. wydawca paryski
 • 700 %a Letalle Paul inż. geometra
 • 700 %a Lenartowicz Teofil
 • 700 %a Lacome François
 • 700 %a Klinksieck Friedrich
 • 700 %a Jaubert Leon sekr. Commision des chemins de fer
 • 700 %a Girard Philippe inż., założyciel Żyrardowa
 • 700 %a Giller Agaton literat, historyk, czł. Rządu Narodowego 1863
 • 700 %a Favre Jules adwokat, senator
 • 700 %a Działyński Jan Kanty
 • 700 %a Durutte François Camille Antoine %c pisarz, filozof, muzykolog
 • 700 %a Croegaert Edmond J. %c kompozytor
 • 700 %a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historyczn
 • 700 %a Cayley Artur %c matematyk
 • 700 %a Błotnicki Hipolit %c kpt. Legii Lit.-Ruskiej 1831, emigr., sekr. A. Czartoryskie
 • 700 %a Birkbeck Lloyd W.
 • 700 %a Duchiński Franciszek Henryk %c pisarz, publicysta, emigr. 1846, uczestnik Wiosny Ludów we Włoszech, agent w Belgradzie, komserwator Muzeum w Rapperswilu, v-prezes T-wa Etnograficznego
 • 700 %a Friedländer J.R.
 • 700 %a Girard Henry %c major, prof. fortyfikacji w Szkole Wojskowej w Brukseli
 • 700 %a Habich Edward Jan %c inż., matematyk, powst. 1863, komisarz Rządu Nar. w Galicji Wsch., dyr. Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu i Escule de Construcciones Civilles y de Minas del Peru w Limie
 • 700 %a Kasprzak Józef %c ppor. 1831, emigr.
 • 700 %a Klaczko Julian %c publicysta, krytyk literacki, współpracownik Hotelu Lambert
 • 700 %a Kossiłowski Ildefons %c emigrant 1831, kpt. adj. d-cy Dyw. Koz. Sułt., sekretarz Szkoły Polskiej Batignolles
 • 700 %a Kotula Jerzy %c księgarz cieszyński
 • 700 %a Kotula Andrzej
 • 700 %a Koźmian Stanisław Egbert %c literat, powst. 1831, emigr., wyd. Przeglądu Pozn., prezes PTPN
 • 700 %a Krasicki Kazimierz %c kpt. 1831, prezes Galic. T-wa Ziem.-Kredyt., kurator Ossolineum
 • 700 %a Kurc Julian %c emigrant
 • 700 %a Lagrange Charles
 • 700 %a Lancaster A. %c bibliotekarz Obserwatorium w Brukseli
 • 700 %a Lepine E.
 • 700 %a Lubomirski Jerzy %b II %c pisarz, ordynat przeworski, kurator Ossolineum
 • 700 %a Montferrier Andre Victor Sarassin matematyk i publicysta franc.
 • 700 %a Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec
 • 700 %a Petit-Dossaris B.
 • 700 %a Philippe E. %c inż mechanik w Paryżu
 • 700 %c poeta, tłumacz, krytyk, min. Kultury i Sztuki, red. Chimery, Życia, Świtu
 • 700 %a Borchartowa Joanna z
 • 700 %a Rusteyko Józef emigr. 1863, sekr., kasjer Stow. Naukowej Pomocy
 • 700 %a Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra
 • 700 %a Talwoszewicz Władysław Zejtwid emigr.
 • 700 %a West Emile inż. chemik
 • 700 %a Zabłocki Wojnisław Kazimierz Sawicz ppor. 10 p. piech. 1831, emigr., poeta
 • 700 %a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 %a Ostrowski Józefat Bolesław pisarz polityczny, wyd. Nowej Polski
 • 700 %a Neumann Charles
 • 700 %a Muir Thomas %c matematyk
 • 700 %a Mittag-Leffler Cösta %c prof. w Sztokholmie
 • 700 %a Mialle S. %c stenograf, językoznawca
 • 700 %a Marbeau Eduard
 • 700 %a Łubieńska Adela z Łempickich
 • 700 %a Marca Eugène de
 • 700 %a Zienkowicz Leon podoficer 4 p. strzelców konnych, emigr. 1831, publicysta, czł. T-wa Dem. Pol. lub Wincenty ks. emigr.
 • 700 %a Villars-Gautier P. M. %c wyd., księgarz
 • 700 %a Tissot van Patot L. %c oficer holenderski
 • 700 %a Straszewski Maurycy %c prof. filozofii Uniw. Jag.
 • 700 %a Skórzewski Arnold Franciszek %c czł. PTPN, poseł sejmu pozn., parlamentu pruskiego
 • 700 %a Retaux A.
 • 700 %a Rayleigh John William %c lord
 • 700 %a Połocki Gawryło %c współpracownik Kuriera Wileńskiego
 • 700 %a Pinet Henri %c syndyk Tribunal de Commerce
 • 700 %a Piccon Louis %c prof. prawa w Nicei
 • 700 %a Pelz C. %c prof. Szkoły Technicznej w Grazu
 • 700 %a Orchowski Alojzy %c emigr. 1831, pułk.
 • 852 %j BK 02388

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 02388