Listy do J.M. Hoene-Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02388
 • Kopie: Mf 1255
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do J.M. Hoene-Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892). Vol. 4 F-P
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 471 k. 36x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość: Zawiera korespondencję Leonarda Niedźwieckiego z różnymi w sprawach HW
 • Proweniencja: Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu Ze zbioru L. Niedźwieckiego.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Korespondencja 19 w.
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska we Francji 19 w.
 • Katalogi: Inw. Przesmyckiego HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondentów z podaniem daty listów.

MARC

 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy do J.M. Hoene-Wrońskiego i różnych w jego sprawach (1830-1892). n Vol. 4 p F-P
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 471 k. c 36x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Leffler Cösta Mittag- zob. Mittag-Leffler Cösta prof. w Sztokholmie
 • 400 a Łempicka Adela zob. Łubieńska Adela z Łempickich
 • 400 a Połotsky Havriił zob. Połocki Gawryło współpracownik Kuriera Wileńskiego
 • 510 a Inw. Przesmyckiego c HW 134-137: szczegółowy wykaz w układzie alfabetycznym korespondentów z podaniem daty listów.
 • 520 a Zawiera korespondencję Leonarda Niedźwieckiego z różnymi w sprawach HW
 • 530 d Mf 1255
 • 541 c a d 1875
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Zakup w 1875 od Bathilde Conseillant w Paryżu a Ze zbioru L. Niedźwieckiego. m Paris r 1875 w Niedźwiecki Leonard w Działyński Jan w Conseillant Bathilde
 • 653 a Korespondencja 19 w.
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Emigracja polska we Francji 19 w.
 • 700 a Mańkowski Teodor emigr.
 • 700 a Amyot F. wydawca paryski
 • 700 a Letalle Paul inż. geometra
 • 700 a Lenartowicz Teofil
 • 700 a Lacome François
 • 700 a Klinksieck Friedrich
 • 700 a Jaubert Leon sekr. Commision des chemins de fer
 • 700 a Girard Philippe inż., założyciel Żyrardowa
 • 700 a Giller Agaton literat, historyk, czł. Rządu Narodowego 1863
 • 700 a Favre Jules adwokat, senator
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Durutte François Camille Antoine c pisarz, filozof, muzykolog
 • 700 a Croegaert Edmond J. c kompozytor
 • 700 a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historyczn
 • 700 a Cayley Artur c matematyk
 • 700 a Błotnicki Hipolit c kpt. Legii Lit.-Ruskiej 1831, emigr., sekr. A. Czartoryskie
 • 700 a Birkbeck Lloyd W.
 • 700 a Duchiński Franciszek Henryk c pisarz, publicysta, emigr. 1846, uczestnik Wiosny Ludów we Włoszech, agent w Belgradzie, komserwator Muzeum w Rapperswilu, v-prezes T-wa Etnograficznego
 • 700 a Friedländer J.R.
 • 700 a Girard Henry c major, prof. fortyfikacji w Szkole Wojskowej w Brukseli
 • 700 a Habich Edward Jan c inż., matematyk, powst. 1863, komisarz Rządu Nar. w Galicji Wsch., dyr. Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu i Escule de Construcciones Civilles y de Minas del Peru w Limie
 • 700 a Kasprzak Józef c ppor. 1831, emigr.
 • 700 a Klaczko Julian c publicysta, krytyk literacki, współpracownik Hotelu Lambert
 • 700 a Kossiłowski Ildefons c emigrant 1831, kpt. adj. d-cy Dyw. Koz. Sułt., sekretarz Szkoły Polskiej Batignolles
 • 700 a Kotula Jerzy c księgarz cieszyński
 • 700 a Kotula Andrzej
 • 700 a Koźmian Stanisław Egbert c literat, powst. 1831, emigr., wyd. Przeglądu Pozn., prezes PTPN
 • 700 a Krasicki Kazimierz c kpt. 1831, prezes Galic. T-wa Ziem.-Kredyt., kurator Ossolineum
 • 700 a Kurc Julian c emigrant
 • 700 a Lagrange Charles
 • 700 a Lancaster A. c bibliotekarz Obserwatorium w Brukseli
 • 700 a Lepine E.
 • 700 a Lubomirski Jerzy b II c pisarz, ordynat przeworski, kurator Ossolineum
 • 700 a Montferrier Andre Victor Sarassin matematyk i publicysta franc.
 • 700 a Maulette Petau de inż. górnik, przemysłowiec
 • 700 a Petit-Dossaris B.
 • 700 a Philippe E. c inż mechanik w Paryżu
 • 700 c poeta, tłumacz, krytyk, min. Kultury i Sztuki, red. Chimery, Życia, Świtu
 • 700 a Borchartowa Joanna z
 • 700 a Rusteyko Józef emigr. 1863, sekr., kasjer Stow. Naukowej Pomocy
 • 700 a Sottomayor Gaspar Ribeira czł. Instytutu w Coimbra
 • 700 a Talwoszewicz Władysław Zejtwid emigr.
 • 700 a West Emile inż. chemik
 • 700 a Zabłocki Wojnisław Kazimierz Sawicz ppor. 10 p. piech. 1831, emigr., poeta
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 a Ostrowski Józefat Bolesław pisarz polityczny, wyd. Nowej Polski
 • 700 a Neumann Charles
 • 700 a Muir Thomas c matematyk
 • 700 a Mittag-Leffler Cösta c prof. w Sztokholmie
 • 700 a Mialle S. c stenograf, językoznawca
 • 700 a Marbeau Eduard
 • 700 a Łubieńska Adela z Łempickich
 • 700 a Marca Eugène de
 • 700 a Zienkowicz Leon podoficer 4 p. strzelców konnych, emigr. 1831, publicysta, czł. T-wa Dem. Pol. lub Wincenty ks. emigr.
 • 700 a Villars-Gautier P. M. c wyd., księgarz
 • 700 a Tissot van Patot L. c oficer holenderski
 • 700 a Straszewski Maurycy c prof. filozofii Uniw. Jag.
 • 700 a Skórzewski Arnold Franciszek c czł. PTPN, poseł sejmu pozn., parlamentu pruskiego
 • 700 a Retaux A.
 • 700 a Rayleigh John William c lord
 • 700 a Połocki Gawryło c współpracownik Kuriera Wileńskiego
 • 700 a Pinet Henri c syndyk Tribunal de Commerce
 • 700 a Piccon Louis c prof. prawa w Nicei
 • 700 a Pelz C. c prof. Szkoły Technicznej w Grazu
 • 700 a Orchowski Alojzy c emigr. 1831, pułk.
 • 852 j BK 02388

Indeksy