Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02401
 • Kopie:
  • Mf 317
  • CD 311a
 • Autor: Niedźwiecki Leonard
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. Vol. 1 Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: A-Ba.
 • Miejsce i czas powstania: 1836-1892
 • Opis fizyczny: 483 k. 31x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Zawartość: Zawiera: Akielewicz Mikołaj 1868-1887 (19) k. 1-31. - Akielewiczowa 1890 k. 32-33. - d'Almoine Matthew 1853 (2) k.34-35. - Artwiński St. (Towarzystwo "Czytelni Polskiej w Paryżu") 1885 k. 36. - d'Avril Adolphe 1887 i do NN 1870 k. 37-39. - Badowski Adam 1881 k. 40-41. - Bansemer (Banzemer) Jan Marcin 1836-1840 (21) k. 42-83, przy tym odpisy listów Eustachego Januszkiewicza do Niedźwieckiego 1839 (2) k. 48, życiorys Bansemera przez Leonarda Niedźwieckiego i rachunek książki k. 78-83. - Baranowska Anna 1892 k. 84-85. - Baranowski Jan Józef 1858-1888 (195) k. 89-441, przy tym załączniki: list tegoż do E. Januszkiewicza 1861 k. 89-90, odpisy listów do J. Baranowskiego od następujących: Birkbeck W. 1885 k.287, Leger L. 1875 k.103, Littre E. 1879 (2) k.163-164, Niedźwiecki L. 1886 k. 318 i listy do J. Baranowskiego: Skwarcow Jan 1888 k. 439, Wolski Felicjan Abdon 1884 k. 258, odpis postanowienia Wydz. Kraj. Galicji w sprawie wsparcia dla Baranowskiego 1884 k. 372, autobiografia J. J. Baranowskiego k. 124-129, prospekty (rkpsy i druki), rachunki, notatki, kwity i wyciągi z prasy k. 111-116, 153, 191-193, 227, 235, 247, 285, 308, 338, 440. - Bardziński Jan 1869 k. 442-444. - Bartkowski Jan 1849-1892 (12) k. 445-465. - Baszczewicz (Barszczewicz) Kryspin 1837-1845 (11) k. 466-483.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Birkbeck Lloyd W.
  • Czytelnia Polska w Paryżu zob. Towarzystwo Czytelni Polskiej w Paryżu
  • Towarzystwo Czytelni Polskiej w Paryżu
  • Anglia
  • Francja
  • Paryż
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Biografie materiały biograficzne
  • bibliologia
  • Korespondencja
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Biografie
  • listy 19 w.
 • Uwagi: listów 268
 • Opracowania: Życiorys Bansemera przez L. Niedźwieckiego - Druk.: Trzeci Maj 1841 s. 29; Autobiogr. J. J. Baranowskiego - Druk: Kłosy T. 31 nr 793.

MARC

 • 100 $a Niedźwiecki Leonard
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii. $n Vol. 1 $p Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: A-Ba.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1836-1892
 • 300 $a 483 k. $c 31x23 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Barszczewicz Kryspin zob. Baszczewicz Kryspin
 • 400 $a Banzemer Jan Marcin zob. Bansemer Jan Marcin
 • 500 $a listów 268
 • 520 $a Zawiera: Akielewicz Mikołaj 1868-1887 (19) k. 1-31. - Akielewiczowa 1890 k. 32-33. - d'Almoine Matthew 1853 (2) k.34-35. - Artwiński St. (Towarzystwo "Czytelni Polskiej w Paryżu") 1885 k. 36. - d'Avril Adolphe 1887 i do NN 1870 k. 37-39. - Badowski Adam 1881 k. 40-41. - Bansemer (Banzemer) Jan Marcin 1836-1840 (21) k. 42-83, przy tym odpisy listów Eustachego Januszkiewicza do Niedźwieckiego 1839 (2) k. 48, życiorys Bansemera przez Leonarda Niedźwieckiego i rachunek książki k. 78-83. - Baranowska Anna 1892 k. 84-85. - Baranowski Jan Józef 1858-1888 (195) k. 89-441, przy tym załączniki: list tegoż do E. Januszkiewicza 1861 k. 89-90, odpisy listów do J. Baranowskiego od następujących: Birkbeck W. 1885 k.287, Leger L. 1875 k.103, Littre E. 1879 (2) k.163-164, Niedźwiecki L. 1886 k. 318 i listy do J. Baranowskiego: Skwarcow Jan 1888 k. 439, Wolski Felicjan Abdon 1884 k. 258, odpis postanowienia Wydz. Kraj. Galicji w sprawie wsparcia dla Baranowskiego 1884 k. 372, autobiografia J. J. Baranowskiego k. 124-129, prospekty (rkpsy i druki), rachunki, notatki, kwity i wyciągi z prasy k. 111-116, 153, 191-193, 227, 235, 247, 285, 308, 338, 440. - Bardziński Jan 1869 k. 442-444. - Bartkowski Jan 1849-1892 (12) k. 445-465. - Baszczewicz (Barszczewicz) Kryspin 1837-1845 (11) k. 466-483.
 • 530 $d Mf 317
 • 530 $d CD 311a
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., franc., ang.
 • 561 $a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego $d Niedźw. 1 $w Niedźwiecki Leonard
 • 581 $a Życiorys Bansemera przez L. Niedźwieckiego - Druk.: Trzeci Maj 1841 s. 29; Autobiogr. J. J. Baranowskiego - Druk: Kłosy T. 31 nr 793.
 • 600 $a Birkbeck Lloyd W.
 • 610 $a Czytelnia Polska w Paryżu zob. Towarzystwo Czytelni Polskiej w Paryżu
 • 610 $a Towarzystwo Czytelni Polskiej w Paryżu
 • 651 $a Anglia
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Paryż
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 $a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 $a bibliologia
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 655 $a Biografie
 • 655 $a listy 19 w.
 • 700 $a Avril Adolphe d'
 • 700 $a Wolski Felicjan Abdon
 • 700 $a Skwarcow Jan
 • 700 $a Bartkowski Jan
 • 700 $a Wolski Felicjan Abdon
 • 700 $a Littre E.
 • 700 $a Leger Louis
 • 700 $a Januszkiewicz Eustachy
 • 700 $a Baszczewicz Kryspin
 • 700 $a Baranowski Jan Józef
 • 700 $a Bansemer Jan Marcin
 • 700 $a Artwiński St.
 • 700 $a Akielewiczowa I.
 • 700 $a Almoine Matthew d'
 • 700 $a Badowski Adam
 • 700 $a Baranowska Anna
 • 700 $a Bardziński Jan
 • 852 $j BK 02401
 • 999 $a ŁJAST

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02401