Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Z-Ż.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02411/1-2
 • Kopie: Mf 1257
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.
  • Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Z-Ż. vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 1841-1892
 • Opis fizyczny: vol. 1-544 k.; vol. 2-545-886 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., franc.
 • Zawartość: Zawiera: Zabłocki Wojnisław Kazimierz Sawicz 1881-1885 i b.d. (15) k. 1-23. - Zaleski Bohdan 1841 k. 24-25. - Zaleski Bronisław 1869-1882 (66) k. 26-122, przy tym J. O. Wysocki do Zaleskiego 1874 k. 29. - Zaleski Mikołaj 1844-1871 (9) k.123-140, przy tym karta [Ludwika?] Karpińskiego 1844 k. 127. - Zaleski P. K. Lubicz 1880 k. 141-142. - Zamoyska Jadwiga 1854-1892 (168) k. 143-483, przy tym listy do Zamoyskiej: Peyrond G. 1884 k. 401-402 i Rustejko Józef 1883 k.392, na k. 177v dopisek Władysława Zamoyskiego (wiele listów niekompletnych). - Zamoyski Władysław 1852-1867 (30) k. 483-526 (w tym 1 kop. przez Niedźwieckiego 1866 k. 510). - Zienkowicz Wiktor 1884 k. 527-528. - Zwierkowski Ludwik (Lenoir) 1853-1855 (5 i kartka) k. 529-636. - Żaba Adam 1852-1859 (5) k. 537-543. - Żaba Józef 1842 k. 544. - Żaba Napoleon Feliks 1852-1863 ib.d. (129) k. 545-808, przy tym listy tegoż do: Walerego Wielogłowskiego b.d. k. 803-804, Juliusza [Żaby] 1863 z listem NN Anette do NN 1863 k. 805-806, tekst szyfrem przez Niedźwieckiego k. 637v i wycinek z The Manchester Guardian z artykułem dot. Żaby 1854 i kwit k. 807-808. - Żaba Stanisław 1854 i 1855 (2) k. 809-812. - Żebrowski Oskar 1853-1875 (13) k. 813-836. - Żórawski St[anisław?] 1843 i 1850 (2) k. 837-840. - Żupański Jan Konstanty 1880 oraz list tegoż do NN k. 841-842. - Żychoń Hieronim 1850-1866 (12) k. 843-867, przy tym brul. odpowiedzi Niedźwieckiego i list NN do Żychonia 1866 k. 866. - Nieokreślone 1841-1891 (11) k. 868-886 m. in. Wojciech i przy tym list J. Przetockiego do tegoż 1867 k. 875-876, NN Franciszek 1891, NN Ludwik b.d.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anglia
  • Francja
  • Korespondencja
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji
  • Emigracja polska w Anglii
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • bibliologia
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Biografie
 • Uwagi: Listów 485.

MARC

 • 100 a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 243 a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.
 • 245 a Listy do L. Niedźwieckiego od następujących: Z-Ż. n vol. 1-2.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1841-1892
 • 300 a vol. 1-544 k.; vol. 2-545-886 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Sawicz Zabłocki Wojnisław Kazimierz ppor. 10 p. piech. 1831, emigr., poeta zob. Zabłocki Wojnisław Kazimierz Sawicz ppor. 10 p. piech. 1831, emigr., poeta
 • 400 a Lenoir Zwierkowski Ludwik zob. Zwierkowski Ludwik Lenoir
 • 400 a Zaleski Józef Bohdan zob. Zaleski Bohdan
 • 400 a Lubicz Zaleski P. K. zob. Zaleski P. K. Lubicz
 • 500 a Listów 485.
 • 520 a Zawiera: Zabłocki Wojnisław Kazimierz Sawicz 1881-1885 i b.d. (15) k. 1-23. - Zaleski Bohdan 1841 k. 24-25. - Zaleski Bronisław 1869-1882 (66) k. 26-122, przy tym J. O. Wysocki do Zaleskiego 1874 k. 29. - Zaleski Mikołaj 1844-1871 (9) k.123-140, przy tym karta [Ludwika?] Karpińskiego 1844 k. 127. - Zaleski P. K. Lubicz 1880 k. 141-142. - Zamoyska Jadwiga 1854-1892 (168) k. 143-483, przy tym listy do Zamoyskiej: Peyrond G. 1884 k. 401-402 i Rustejko Józef 1883 k.392, na k. 177v dopisek Władysława Zamoyskiego (wiele listów niekompletnych). - Zamoyski Władysław 1852-1867 (30) k. 483-526 (w tym 1 kop. przez Niedźwieckiego 1866 k. 510). - Zienkowicz Wiktor 1884 k. 527-528. - Zwierkowski Ludwik (Lenoir) 1853-1855 (5 i kartka) k. 529-636. - Żaba Adam 1852-1859 (5) k. 537-543. - Żaba Józef 1842 k. 544. - Żaba Napoleon Feliks 1852-1863 ib.d. (129) k. 545-808, przy tym listy tegoż do: Walerego Wielogłowskiego b.d. k. 803-804, Juliusza [Żaby] 1863 z listem NN Anette do NN 1863 k. 805-806, tekst szyfrem przez Niedźwieckiego k. 637v i wycinek z The Manchester Guardian z artykułem dot. Żaby 1854 i kwit k. 807-808. - Żaba Stanisław 1854 i 1855 (2) k. 809-812. - Żebrowski Oskar 1853-1875 (13) k. 813-836. - Żórawski St[anisław?] 1843 i 1850 (2) k. 837-840. - Żupański Jan Konstanty 1880 oraz list tegoż do NN k. 841-842. - Żychoń Hieronim 1850-1866 (12) k. 843-867, przy tym brul. odpowiedzi Niedźwieckiego i list NN do Żychonia 1866 k. 866. - Nieokreślone 1841-1891 (11) k. 868-886 m. in. Wojciech i przy tym list J. Przetockiego do tegoż 1867 k. 875-876, NN Franciszek 1891, NN Ludwik b.d.
 • 530 d Mf 1257
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., ang., franc.
 • 561 a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego d Niedźw. 1 w Niedźwiecki Leonard
 • 651 a Anglia
 • 651 a Francja
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 653 a Emigracja polska w Anglii
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a bibliologia
 • 653 a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 655 a Biografie
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 a Mickiewicz Adam
 • 700 a Zwierkowski Ludwik Lenoir
 • 700 a Kraszewski, Józef Ignacy c pisarz d (1812-1887)
 • 700 a Karpiński Ludwik
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Bystrzonowski Ludwik
 • 700 a Rustejko Józef
 • 700 a Peyrond G.
 • 700 a Przetocki J.
 • 700 a Zaleski Bronisław
 • 700 a Zabłocki Wojnisław Kazimierz Sawicz ppor. 10 p. piech. 1831, emigr., poeta
 • 700 a Wielogłowski Walery
 • 700 a Wysocki J. O.
 • 700 a Zaleski Mikołaj
 • 700 a Zaleski Bohdan
 • 700 a Żychoń Hieronim
 • 700 a Żupański Jan Konstanty
 • 700 a Żaba Adam
 • 700 a Żaba Józef
 • 700 a Żaba Juliusz
 • 700 a Żaba Stanisław
 • 700 a Zienkowicz Leon
 • 700 a Zaleski P. K. Lubicz
 • 700 a Żaba Napoleon Feliks
 • 700 a Żebrowski Oskar
 • 700 a Żórawski Stanisław
 • 740 a The ||Manchester Guardian
 • 852 j BK 02411/1-2

Indeksy