Bruliony i kopie listów Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 do osób następujących: A-Z.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02412
 • Kopie: Mf 1256
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.
  • Bruliony i kopie listów Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 do osób następujących: A-Z.
 • Miejsce i czas powstania: Paryż 1832-1892
 • Opis fizyczny: 307 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., rjęz.
 • Zawartość: Zawiera: Akielewicz Mikołaj 1878 k. 1. - Bansemer Jan Marcin 1833 i 1836 (2) k. 2-7 (brul. z 1836 fragment). - Baranowski Jan Józef 1883 k. 8-9. - Bardzińska 1869 k. 10-11. - Brandt Kazimierz 1881 k. 12. - Bukaty Antoni 1834-1835 i b.d. (4) k. 13-22. - [Bystrzonowska] Kamila 1863 k. 23-24. - Celichowski Zygmunt 1883-1891 (4) k. 25-30. - Chodźko Leonard 1869 k. 31-32 (brul. i kop.). - Chojecki Edmund 1883 k. 33. - Chrapowicki Jan 1872 i 1873 (2) z dopiskiem do Ludmiły Niedźwickiej 1873 k. 34-39. - Chrząszcz Mikołaj 1885 k. 40. - Czartoryska Marcelina 1850 k. 41-42. - [Czartoryska Maria Joanna] 1877 i 1878 (2) k. 43-46. - [Czartoryski] Władysław 1851 k. 47-50. - Dickson John Miller b.d. k. 51-52. - Emmot b.d. k. 53-54. - Giełgud Jan 1838 (2) k. 55-58. - Godlewski S. ks. 1892 k. 59. - Gurowski Adam 1833 i b.d. (4) i fragmenty k. 60-75. - Gutowski Rudolf b.d. k. 76. - Hałuszkiewicz Michał 1851 k. 77-80. - Hoffman Karol 1838 (Korespondencja do Kroniki Emigracji Pol.) (2) k. 81-93, przy tym list otwarty Stanisława Poncjana Brzezińskiego k. 80-93. - Holloway H. 1836 k. 94-95. - Jackowski Ignacy 1869 k. 96-97. - Januszkiewicz Eustachy 1837-1867 (11) (27 VI 1837 org.) k. 98-127 (kopie listów z 1838 przesyłane do wykorzystania w Kronice Emigracji Pol. T. 7), przy tym rachunek i kwit 1843 k. 123, 125. - Januszkiewicz Romuald 1843 (2) (org.) k. 128-131. - Jastrow Dr 1868 k. 132. - [Jełowicki] Aleksander b.d. k. 133. - Jordan Władysław 1861 k. 134. - Kajsiewicz Hieronim 1833 i b.d. (4) k. 135-143. - Kalinka Walerian 1863 (4) (org. i kop.) k. 144-148. - Kamieński Mikołaj 1866 (fragmenty) k.149-157. - Kirchmayer Wincenty 1863-1866 (4) k. 158-159. - Klonowski Józef 1867 k. 160. - Lewkowicz [Edward?] 1860 k. 161-162. - Lieglois Julie 1861 k. 163-166. - Lucas 1864 k. 167. - Łempicki [Napoleon] 1875 k. 168. - Łoziński Franciszek 1883 k. 169-170. - Malhomme 1866 k. 171-172. - Mańkowski Teodor 1850 k. 173-175. - Milewski Dr 1888 k. 176. - Nagorka 1888 k. 177-178. - [Niedźwieccy] rodzice L. N. 1832 k. 179-181. - Niedźwiecka Ezechiela 1874 k. 182-183. - Niedźwiecka Ludomiła 1858, 1876 i b.d. (3) k. 184-187. - Niedźwiecki Melchior 1860 i 1862 (2) k. 188-191. - Norwid Cyprian Kamil 1877 k. 192. - Orpiszewski Ludwik 1851 k. 193. - Ostrowski Karol 1866 k. 194. - Palmer lady 1847 (3) k. 195-199. - Palmer Charles James 1847 k. 200. - Pągowski Stanisław 1838 k. 201-202. - Rembowski Stanisław 1884 k. 203-205. - Rutkowski [Antoni?] b.d. z dopiskiem H. Błotnickiego k. 206-207. - Sefels Soldenhoff 1850 k. 208-209. - Sękowski Antoni 1871 k. 210. - Skarżyński 1873 k. 211. - [Stablewska] A[nna] de Mylo 1880 (2) i upoważnienie dla Niedźwieckiego k.212-216. - Stekert Aleksander 1880 k. 217-219. - Stempowski Józef Ambroży 1886 k. 220-221. - Stocker Charlotte 1836 k. 222-223. - Styka Jan dotyczy Matejki 1887 k. 224-225. - [Suchodolska Karolina] 1883 k. 226-227. - Suchorzewska gen. 1857 i 1862 (2) k. 228-230. - Szablicki L. A. k. 231-232. - Szulczewski Karol 1859 k. 233-234. - Szumlański Stanisław 1865 k. 235-236. - Szyrma Lach Krystyn b.d. k. 237-238. - Szyrma Władysław [Somerville] 1871 k. 239-240. - Szyrmina Józefa 1835 k. 241-248. - Szyszło Stanisław 1834 k. 249-254. - Tennent żona Richarda? 1843 k. 255. - [Uruski] Seweryn 1850 k. 42v. - Wakefield Laura 1861 k. 256-257. - [Waligórska Bronisława?] 1866 258-259. - Weber Teodor 1832 (bez końca) k. 260. - White Dr 1838 k. 261-262. - Widd 1846-1847 (3) k. 263-267. - Wielobycki Dionizy 1880 k. 268-271. - Witkiewicz Wiktor 1872 k. 272. - Witkiewiczowa 1869-1870 (2) k. 273-278. - Witkiewicz Leon 1836 k. 279. - Zamoyski Andrzej 1882 k. 280-281. - Nieokreślone 1846-1892 i b.d. (14) k. 282-307.
 • Proweniencja: Z papierów Leonarda Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Adampol m. kolonia polska w Turcji
  • Anglia
  • Francja
  • Kraków
  • Paryż
  • Turcja
  • malarstwo
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Korespondencja
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji
  • Emigracja polska w Anglii
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi: Listów 148.
 • Opracowania:
  • Hoffman Karol - Druk: Kronika Emigr. Pol. T. 7 s. 235-237.
  • List otwarty Stanisława Poncjana Brzezińskiego - Druk: Kronika Emigr. Pol. T. 8 s. 74-77.

MARC

 • 100 $a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 243 $a Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 dotycząca głównie emigracji polskiej we Francji i Anglii.
 • 245 $a Bruliony i kopie listów Leonarda Niedźwieckiego z lat 1832-1892 do osób następujących: A-Z.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $a Paryż $c 1832-1892
 • 300 $a 307 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Miller Dickson John zob. Dickson John Miller
 • 500 $a Listów 148.
 • 520 $a Zawiera: Akielewicz Mikołaj 1878 k. 1. - Bansemer Jan Marcin 1833 i 1836 (2) k. 2-7 (brul. z 1836 fragment). - Baranowski Jan Józef 1883 k. 8-9. - Bardzińska 1869 k. 10-11. - Brandt Kazimierz 1881 k. 12. - Bukaty Antoni 1834-1835 i b.d. (4) k. 13-22. - [Bystrzonowska] Kamila 1863 k. 23-24. - Celichowski Zygmunt 1883-1891 (4) k. 25-30. - Chodźko Leonard 1869 k. 31-32 (brul. i kop.). - Chojecki Edmund 1883 k. 33. - Chrapowicki Jan 1872 i 1873 (2) z dopiskiem do Ludmiły Niedźwickiej 1873 k. 34-39. - Chrząszcz Mikołaj 1885 k. 40. - Czartoryska Marcelina 1850 k. 41-42. - [Czartoryska Maria Joanna] 1877 i 1878 (2) k. 43-46. - [Czartoryski] Władysław 1851 k. 47-50. - Dickson John Miller b.d. k. 51-52. - Emmot b.d. k. 53-54. - Giełgud Jan 1838 (2) k. 55-58. - Godlewski S. ks. 1892 k. 59. - Gurowski Adam 1833 i b.d. (4) i fragmenty k. 60-75. - Gutowski Rudolf b.d. k. 76. - Hałuszkiewicz Michał 1851 k. 77-80. - Hoffman Karol 1838 (Korespondencja do Kroniki Emigracji Pol.) (2) k. 81-93, przy tym list otwarty Stanisława Poncjana Brzezińskiego k. 80-93. - Holloway H. 1836 k. 94-95. - Jackowski Ignacy 1869 k. 96-97. - Januszkiewicz Eustachy 1837-1867 (11) (27 VI 1837 org.) k. 98-127 (kopie listów z 1838 przesyłane do wykorzystania w Kronice Emigracji Pol. T. 7), przy tym rachunek i kwit 1843 k. 123, 125. - Januszkiewicz Romuald 1843 (2) (org.) k. 128-131. - Jastrow Dr 1868 k. 132. - [Jełowicki] Aleksander b.d. k. 133. - Jordan Władysław 1861 k. 134. - Kajsiewicz Hieronim 1833 i b.d. (4) k. 135-143. - Kalinka Walerian 1863 (4) (org. i kop.) k. 144-148. - Kamieński Mikołaj 1866 (fragmenty) k.149-157. - Kirchmayer Wincenty 1863-1866 (4) k. 158-159. - Klonowski Józef 1867 k. 160. - Lewkowicz [Edward?] 1860 k. 161-162. - Lieglois Julie 1861 k. 163-166. - Lucas 1864 k. 167. - Łempicki [Napoleon] 1875 k. 168. - Łoziński Franciszek 1883 k. 169-170. - Malhomme 1866 k. 171-172. - Mańkowski Teodor 1850 k. 173-175. - Milewski Dr 1888 k. 176. - Nagorka 1888 k. 177-178. - [Niedźwieccy] rodzice L. N. 1832 k. 179-181. - Niedźwiecka Ezechiela 1874 k. 182-183. - Niedźwiecka Ludomiła 1858, 1876 i b.d. (3) k. 184-187. - Niedźwiecki Melchior 1860 i 1862 (2) k. 188-191. - Norwid Cyprian Kamil 1877 k. 192. - Orpiszewski Ludwik 1851 k. 193. - Ostrowski Karol 1866 k. 194. - Palmer lady 1847 (3) k. 195-199. - Palmer Charles James 1847 k. 200. - Pągowski Stanisław 1838 k. 201-202. - Rembowski Stanisław 1884 k. 203-205. - Rutkowski [Antoni?] b.d. z dopiskiem H. Błotnickiego k. 206-207. - Sefels Soldenhoff 1850 k. 208-209. - Sękowski Antoni 1871 k. 210. - Skarżyński 1873 k. 211. - [Stablewska] A[nna] de Mylo 1880 (2) i upoważnienie dla Niedźwieckiego k.212-216. - Stekert Aleksander 1880 k. 217-219. - Stempowski Józef Ambroży 1886 k. 220-221. - Stocker Charlotte 1836 k. 222-223. - Styka Jan dotyczy Matejki 1887 k. 224-225. - [Suchodolska Karolina] 1883 k. 226-227. - Suchorzewska gen. 1857 i 1862 (2) k. 228-230. - Szablicki L. A. k. 231-232. - Szulczewski Karol 1859 k. 233-234. - Szumlański Stanisław 1865 k. 235-236. - Szyrma Lach Krystyn b.d. k. 237-238. - Szyrma Władysław [Somerville] 1871 k. 239-240. - Szyrmina Józefa 1835 k. 241-248. - Szyszło Stanisław 1834 k. 249-254. - Tennent żona Richarda? 1843 k. 255. - [Uruski] Seweryn 1850 k. 42v. - Wakefield Laura 1861 k. 256-257. - [Waligórska Bronisława?] 1866 258-259. - Weber Teodor 1832 (bez końca) k. 260. - White Dr 1838 k. 261-262. - Widd 1846-1847 (3) k. 263-267. - Wielobycki Dionizy 1880 k. 268-271. - Witkiewicz Wiktor 1872 k. 272. - Witkiewiczowa 1869-1870 (2) k. 273-278. - Witkiewicz Leon 1836 k. 279. - Zamoyski Andrzej 1882 k. 280-281. - Nieokreślone 1846-1892 i b.d. (14) k. 282-307.
 • 530 $d Mf 1256
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., rjęz.
 • 561 $a Z papierów Leonarda Niedźwieckiego $d Niedźw. 3 $w Niedźwiecki Leonard
 • 581 $a Hoffman Karol - Druk: Kronika Emigr. Pol. T. 7 s. 235-237.
 • 581 $a List otwarty Stanisława Poncjana Brzezińskiego - Druk: Kronika Emigr. Pol. T. 8 s. 74-77.
 • 651 $a Adampol m. kolonia polska w Turcji
 • 651 $a Anglia
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Kraków
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Turcja
 • 653 $a malarstwo
 • 653 $a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Emigracja polska we Francji
 • 653 $a Emigracja polska w Anglii
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 $a Brzeziński Stanisław Poncjan
 • 700 $a Browne G. A.
 • 700 $a Brandt Kazimierz
 • 700 $a Bardzińska
 • 700 $a Błotnicki Hipolit
 • 700 $a Bystrzonowska Kamila
 • 700 $a Baranowski Jan Józef
 • 700 $a Bansemer Jan Marcin
 • 700 $a Bukaty Antoni
 • 700 $a Klonowski Józef
 • 700 $a Kamieński Mikołaj
 • 700 $a Kalinka Walerian
 • 700 $a Kajsiewicz Hieronim
 • 700 $a Jordan Władysław
 • 700 $a Jełowicki Aleksander
 • 700 $a Jastrow, doktor
 • 700 $a Januszkiewicz Eustachy
 • 700 $a Jackowski Ignacy
 • 700 $a Hoffman Karol
 • 700 $a Haluszkiewicz Michał
 • 700 $a Gutowski Rudolf
 • 700 $a Gurowski Adam
 • 700 $a Godlewski S. ksiądz
 • 700 $a Giełgud Jan
 • 700 $a Szyrma Józefa z Dzierzgowskich
 • 700 $a Czartoryski Władysław
 • 700 $a Suchodolska Karolina z Czajkowskich pisarka
 • 700 $a Chrapowicki Jan
 • 700 $a Chodźko Leonard
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Wojtkiewicz Leon
 • 700 $a Witkiewicz Wiktor
 • 700 $a Witkiewicz Leon
 • 700 $a Witkiewiczowa $c żona Wiktora
 • 700 $a Widd
 • 700 $a White $c dr
 • 700 $a Wakefield Laura
 • 700 $a Tennent $c żona Richarda
 • 700 $a Szablicki L. A.
 • 700 $a Styka Jan
 • 700 $a Stocker Charlotte
 • 700 $a Skarżyński
 • 700 $a Sękowski Antoni
 • 700 $a Rutkowski Antoni
 • 700 $a Palmer $c lady
 • 700 $a Ostrowski Karol
 • 700 $a Niedźwiecki Melchior
 • 700 $a Niedźwiecka Ludomiła
 • 700 $a Niedźwiecka Ezechiela
 • 700 $a Niedźwieccy $c rodzice Leonarda
 • 700 $a Nagorka $c obywatel z Suwalszczyzny
 • 700 $a Milewski $c dr
 • 700 $a Matejko Jan
 • 700 $a Malhomme L.
 • 700 $a Lucas
 • 700 $a Lieglois Julie
 • 700 $a Lewkowicz Edward
 • 700 $a Łempicki Napoleon
 • 700 $a Łoziński Franciszek
 • 700 $a Mańkowski Teodor
 • 700 $a Mickiewicz Adam
 • 700 $a Stablewska Anna de Mylo
 • 700 $a Norwid Cyprian Kamil
 • 700 $a Orpiszewski Ludwik
 • 700 $a Palmer Charles James
 • 700 $a Pągowski Stanisław
 • 700 $a Rembowski Stanisław
 • 700 $a Rutkowski Antoni
 • 700 $a Sefels Soldenhoff
 • 700 $a Szyrma Władysław Somerville
 • 700 $a Stekert Aleksander
 • 700 $a Stempowski Józef Ambroży
 • 700 $a Suchorzewska generałowa
 • 700 $a Szulczewski Karol
 • 700 $a Szumlański Stanisław
 • 700 $a Szyrma Lach Krystyn
 • 700 $a Szyszło Stanisław
 • 700 $a Umiński Jan
 • 700 $a Uruski Seweryn
 • 700 $a Waligórska Bronisława
 • 700 $a Weber Teodor
 • 700 $a Wielobycki Dionizy
 • 700 $a Zamoyski Andrzej
 • 700 $a Kirchmayer Wincenty
 • 700 $a Januszkiewicz Romuald
 • 700 $a Holloway H.
 • 700 $a Emmot
 • 700 $a Dickson John Miller
 • 700 $a Czartoryska Maria Joanna
 • 700 $a Czartoryska Marcelina
 • 700 $a Chrząszcz Mikołaj
 • 700 $a Chojecki Edmund
 • 740 $a Kronika Emigracji Polskiej
 • 852 $j BK 02412

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02412