Bruliony i kopie listów gen. Władysława Zamoyskiego z lat 1842-1867 (fragment) do następujących.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02433
 • Kopie:
  • Mf 0731
  • Mf 1275
 • Autor: Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Bruliony i kopie listów gen. Władysława Zamoyskiego z lat 1842-1867 (fragment) do następujących.
 • Miejsce i czas powstania: 1842-1867
 • Opis fizyczny: 43 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., franc.
 • Zawartość: Zawiera: Brzeziński Stanisław Poncjan 1842 k. 1-2. - Bullivant 1863 i 1865 k. 3-6. - Castel 1864 k. 7-8. - [Chłapowski Dezydery] 1843 k. 9-10. - Chobrzyński Karol 1856 k. 11-12, przy tym notatki Niedźwieckiego 1859 k.12v. - [Jełowicki] Aleksander 1856 (oryg.) k. 13-14. - Kalinka Walerian 1864 k. 15-16. - [Krasiński Zygmunt] 1854 k. 17-18 (wyciąg z listu ręką Kalinki). - de Verennes cte 1852 (oryg.) k. 21-22. - Walewski Aleksander 1859 (kop. XX w.) k.19-20. - Apel do rodziny Zamoyskich w sprawie składki na odnowienie kościoła Ste Croce we Florencji k. 23-24. - Nieokreślone 1860-1867 i b.d. (13) k. 25-43, m. in. do następujących: NN Tadeusz 1860 k. 25-26. - Ingenieur, chef du service du chemin de fer du Nord 1864 k. 30.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Florencja
  • Francja
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Korespondencja
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji
 • Uwagi: Listów 25.
 • Opracowania: [Krasiński Zygmunt] 1854 - Por.: Generał Zamoyski. T. 6 s. 23.

MARC

 • 100 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Bruliony i kopie listów gen. Władysława Zamoyskiego z lat 1842-1867 (fragment) do następujących.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1842-1867
 • 300 a 43 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a de Verennes zob. Verennes de
 • 500 a Listów 25.
 • 520 a Zawiera: Brzeziński Stanisław Poncjan 1842 k. 1-2. - Bullivant 1863 i 1865 k. 3-6. - Castel 1864 k. 7-8. - [Chłapowski Dezydery] 1843 k. 9-10. - Chobrzyński Karol 1856 k. 11-12, przy tym notatki Niedźwieckiego 1859 k.12v. - [Jełowicki] Aleksander 1856 (oryg.) k. 13-14. - Kalinka Walerian 1864 k. 15-16. - [Krasiński Zygmunt] 1854 k. 17-18 (wyciąg z listu ręką Kalinki). - de Verennes cte 1852 (oryg.) k. 21-22. - Walewski Aleksander 1859 (kop. XX w.) k.19-20. - Apel do rodziny Zamoyskich w sprawie składki na odnowienie kościoła Ste Croce we Florencji k. 23-24. - Nieokreślone 1860-1867 i b.d. (13) k. 25-43, m. in. do następujących: NN Tadeusz 1860 k. 25-26. - Ingenieur, chef du service du chemin de fer du Nord 1864 k. 30.
 • 530 d Mf 0731
 • 530 d Mf 1275
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., ang., franc.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a [Krasiński Zygmunt] 1854 - Por.: Generał Zamoyski. T. 6 s. 23.
 • 651 a Florencja
 • 651 a Francja
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 700 a Castel
 • 700 a Verennes de
 • 700 a Walewski Aleksander
 • 700 a Zamoyscy
 • 700 a Bullivant
 • 700 a Chłapowski Dezydery
 • 700 a Chobrzyński Karol
 • 700 a Jełowicki Aleksander
 • 700 a Kalinka Walerian
 • 700 a Krasiński Zygmunt
 • 700 a Brzeziński Stanisław Poncjan
 • 852 j BK 02433