Różne, odnoszące się głównie do życiorysu gen. Władysława Zamoyskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02434
 • Kopie: Mf 733
 • Autor: Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Różne, odnoszące się głównie do życiorysu gen. Władysława Zamoyskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1846-1868
 • Opis fizyczny: 197 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Zawartość:
  • Suplika do papieża Piusa IX o indult dla zawarcia małżeństwa z Działyńską (brul.) 1852 k. 21-22.
  • Dodatek do testamentu Zamoyskiego na rzecz Stowarzyszenia Podatkowego w Paryżu w formie pisma do prezesa Bohdana Zaleskiego 1864 z pokwitowaniem zapisu w 1868 k.27.
  • Oświadczenie emigracji w sprawie wystąpienia Jaźwińskiego na nabożeństwie za Mickiewicza Strasburg 25 I 1856 k. 25-26.
  • Ministerstwo pruskie spraw zagranicznych w sprawie ślubu Zamoyskiego 1852 (kop.) k. 23-24.
  • "Myśli oderwane" ręką J. Zamoyskiej i L. Niedźwieckiego k. 9-19.
  • Fragment pamiętniczka Wł. Zamoyskiego z okresu dzieciństwa, pisanego przez Jadwigę Zamoyską. Rzym 16 VII 1867 k. 1-8.
  • Podanie emigracji do J. Zamoyskiej w sprawie pogrzebu Zamoyskiego w Montmorency 1868 k. 28.
  • St. Tarnowski: Wspomnienie o Jenerale Zamoyskim. Kraków 1868 (druk) i nekrologi Zamoyskiego (wycinki z gazet) 1868.
  • Wiersze okolicznościowe poświęcone Wł. Zamoyskiemu k. 29-38. M. in.: Jadwiga Łuszczewska (Bogobojna): "Do [...] Władysława Zamoyskiego" k. 29-30. - Ludwik Orpiszewski: "Na pożegnanie [...] Zamoyskiego Wł. jadącego na Wschód" Rzym 3 grudnia 1846 k. 31-32. - Stratford de Redcliffe Canning, "The is not dead, but sleepeth" wiersz o Polsce (kop.) 1856 k. 34-35.
  • III. Różne. Notatki, zaproszenia, kwity, bilety wizytowe, wykazy garderoby, koperty z pieczęciami etc., m. in. Emil Bednarczyk "List do Polek" w sprawie oszczerstwa na Celestynę Działyńską i Jadwigę Zamoyską w Demokracie 1859 przez Surmackiego i wiersze do żywego obrazu "Sybilla Polska" k. 39-197.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
  • Stowarzyszenie Podatkowe Paryż
  • Francja
  • Montmorency cmentarz
  • Strasbourg
  • Biografie materiały biograficzne
  • Emigracja polska we Francji
  • Biografia
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • nekrologi
  • cmentarz Montmorency
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja Wielka
  • Biografie
  • nekrologi
  • pamiętniki
  • wiersze
 • Opracowania:
  • Oświadczenie emigracji [...] - Por.: Jenerał Zamoyski. T. 6 s. 185-188, 192.
  • Fragm. pamiętniczka Wł. Zamoyskiego...- Por.: Jenerał Zamoyski. T. 6 s.253.
  • Wiersze okolicznościowe...- Por.: Jenerał Zamoyski. T. 6 s. 236-237.

MARC

 • 100 a Niedźwiecki Leonard ppor. 1831, emigr., ppor. 3 p. piech. Dyw.Koz.Sułt., sekr. W
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Różne, odnoszące się głównie do życiorysu gen. Władysława Zamoyskiego.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1846-1868
 • 300 a 197 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Bogobojna zob. Łuszczewska Jadwiga
 • 520 a 3. ||Suplika do papieża Piusa IX o indult dla zawarcia małżeństwa z Działyńską (brul.) 1852 k. 21-22.
 • 520 a 6. ||Dodatek do testamentu Zamoyskiego na rzecz Stowarzyszenia Podatkowego w Paryżu w formie pisma do prezesa Bohdana Zaleskiego 1864 z pokwitowaniem zapisu w 1868 k.27.
 • 520 a 5. ||Oświadczenie emigracji w sprawie wystąpienia Jaźwińskiego na nabożeństwie za Mickiewicza Strasburg 25 I 1856 k. 25-26.
 • 520 a 4. ||Ministerstwo pruskie spraw zagranicznych w sprawie ślubu Zamoyskiego 1852 (kop.) k. 23-24.
 • 520 a 2. ||"Myśli oderwane" ręką J. Zamoyskiej i L. Niedźwieckiego k. 9-19.
 • 520 a Zawiera: I. 1. ||Fragment pamiętniczka Wł. Zamoyskiego z okresu dzieciństwa, pisanego przez Jadwigę Zamoyską. Rzym 16 VII 1867 k. 1-8.
 • 520 a 7. ||Podanie emigracji do J. Zamoyskiej w sprawie pogrzebu Zamoyskiego w Montmorency 1868 k. 28.
 • 520 a 8. ||St. Tarnowski: Wspomnienie o Jenerale Zamoyskim. Kraków 1868 (druk) i nekrologi Zamoyskiego (wycinki z gazet) 1868.
 • 520 a II. ||Wiersze okolicznościowe poświęcone Wł. Zamoyskiemu k. 29-38. M. in.: Jadwiga Łuszczewska (Bogobojna): "Do [...] Władysława Zamoyskiego" k. 29-30. - Ludwik Orpiszewski: "Na pożegnanie [...] Zamoyskiego Wł. jadącego na Wschód" Rzym 3 grudnia 1846 k. 31-32. - Stratford de Redcliffe Canning, "The is not dead, but sleepeth" wiersz o Polsce (kop.) 1856 k. 34-35.
 • 520 a III. Różne. Notatki, zaproszenia, kwity, bilety wizytowe, wykazy garderoby, koperty z pieczęciami etc., m. in. Emil Bednarczyk "List do Polek" w sprawie oszczerstwa na Celestynę Działyńską i Jadwigę Zamoyską w Demokracie 1859 przez Surmackiego i wiersze do żywego obrazu "Sybilla Polska" k. 39-197.
 • 530 d Mf 733
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., ang.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a Oświadczenie emigracji [...] - Por.: Jenerał Zamoyski. T. 6 s. 185-188, 192.
 • 581 a Fragm. pamiętniczka Wł. Zamoyskiego...- Por.: Jenerał Zamoyski. T. 6 s.253.
 • 581 a Wiersze okolicznościowe...- Por.: Jenerał Zamoyski. T. 6 s. 236-237.
 • 600 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 610 a Stowarzyszenie Podatkowe Paryż
 • 651 a Francja
 • 651 a Montmorency cmentarz
 • 651 a Strasbourg
 • 653 a Biografie |materiały biograficzne
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 653 a Biografia
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a nekrologi
 • 653 a cmentarz Montmorency
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 655 a Biografie
 • 655 a nekrologi
 • 655 a pamiętniki
 • 655 a wiersze
 • 700 a Bednarczyk Emil
 • 700 a Orpiszewski Ludwik
 • 700 a Mickiewicz Adam
 • 700 a Jaźwiński Franciszek
 • 700 a Zamoyski Władysław gen. (1803-1868)
 • 700 a Zaleski Bohdan
 • 700 a Tarnowski Stanisław
 • 700 a Surmacki August
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 740 a Oświadczenie emigracji w sprawie wystąpienia Jaźwińskiego na nabożeństwie za Mickiewicza Strasburg 25 I 1856
 • 740 a Ministerstwo pruskie spraw zagranicznych w sprawie ślubu Zamoyskiego 1852 kop.
 • 740 a Suplika do papieża Piusa IX o indult dla zawarcia małżeństwa z Działyńską 1852
 • 740 a "Myśli oderwane" ręką J. Zamoyskiej i L. Niedźwieckiego
 • 740 a Pamiętniczek Wł. Zamoyskiego z okresu dzieciństwa, pisany przez Jadwigę Zamoyską. - fragment Rzym 16 VII 1867
 • 740 a Demokrata
 • 740 a Wiersze okolicznościowe poświęcone Wł. Zamoyskiemu
 • 740 a Podanie emigracji do J. Zamoyskiej w sprawie pogrzebu Zamoyskiego w Montmorency 1868
 • 740 a Dodatek do testamentu Zamoyskiego na rzecz Stowarzyszenia Podatkowego w Paryżu w formie pisma do prezesa Bohdana Zaleskiego 1864 z pokwitowaniem zapisu w 1868
 • 777 a Stratford de Redcliffe Canning t "The is not dead, but sleepeth" wiersz o Polsce kop. 1856 k. 34-35.
 • 777 a Bednarczyk Emil t wiersze do żywego obrazu "Sybilla Polska" k. 39-197.
 • 777 a Tarnowski Stanisław t Wspomnienie o Jenerale Zamoyskim. Kraków 1868 druk i nekrologi Zamoyskiego wycinki z gazet 1868.
 • 777 a Łuszczewska Jadwiga t "Do [... Władysława Zamoyskiego"
 • 777 a Orpiszewski Ludwik t "Na pożegnanie [... Zamoyskiego Wł. jadącego na Wschód" Rzym 3 grudnia 1846
 • 777 a Bednarczyk Emil t "List do Polek" w sprawie oszczerstwa na Celestynę Działyńską i Jadwigę Zamoyską w Demokracie 1859 przez Surmackiego
 • 852 j BK 02434

Indeksy