Korespondencja Adama Jerzego Czartoryskiego i jego synów Witolda i Władysława Czartoryskich, w latach 1836-1884 - fragment.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02439
 • Kopie: Mf 1280
 • Autor: Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historyczn
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Adama Jerzego Czartoryskiego i jego synów Witolda i Władysława Czartoryskich, w latach 1836-1884 - fragment.
 • Miejsce i czas powstania: 1836-1884
 • Opis fizyczny: 131 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • Zawiera: I. Listy i raporty do Adama J. Czartoryskiego, dotyczące jego działalności na emigracji w szczególności na Bałkanach (kolonia Adampol) w latach 1836-1861, od następujących: Bella A. 1853 (kop.) k. 1. - Białkowski Piotr 1857 k. 2-3. - Blok [?] Sylvain 1848 k. 4-5. - Chodźko Aleksander 1853 k. 6-7. - Czajkowski Michał 1846 i 1850 (2) k. 8-11. - Czartoryski Adam syn Konstantego 1843 i 1850 (2) k. 12-16. - Drozdowski Stanisław 1844 i 1860 (2) k. 17-22. - Hassun Antonius Arcyb. Armeński 1861 k. 23-24. - Hube Józef i Jełowicki Aleksander (w imieniu Br. Zmartwychwstańców) 1836 k. 25-26. - Kosiński Gustaw 1853 k. 27. - Krajewski Michał 1860 (2) k. 28-30. - Laskowski Julian 1853 k. 31. - Ławrynowicz Michał 1860-1861 i b.d. (6) k. 32-42, przy tym brul. odpowiedzi 1860 k. 34-35. - Maret duc de Bassano Hugues Bernard 1857 k. 43-44. - Olizar Narcyz 1844 i 1845 (3) k. 44a-b, 45-46 oraz tenże do NN 1843 i b.d. (3) k. 47-50.??? - Orpiszewski Ludwik 1843 (raporty z misji w Berlinie: akcja w W. Ks. Poznańskim, kontakty z J. I. Kraszewskim, z Cyrylem Purkynim) (9) k. 51-71, przy tym listy Dezyderego Chłapowskiego do Adama J. Czartoryskiego 1843 k. 65 i do NN 1842 k. 66-67. - Penczkowski Seweryn 1857 k. 68-69. - Płuszczewski Lambert 1842 k. 70- 71. - Poźniak Napoleon 1841 (raport z misji do Neapolu) k. k. 72-81. - de Rovigo baronne de Serlay b.d. [1859] k. 82. - Rutland Elizabeth b.d. (kop.) k. 83-84. - Sefels Soldenhoff b.d. [1856?] k.85. - Stokowski B. Napoleon 1856 k. 86-87. - Szczepkowski A[dolf?] M. N. 1860 k. 88-89. - Szyrma Lach Krystyn "Extratis d'un rapport adresse an prince Czartoryski sur les prisonniers russes de Plymouth" 1854 (brul.) k. 90-93. - Tochman G[Kasper?] o emigracji polskiej w Ameryce 1844 k. 94-97. - Walter T. 1844 k. 94-95. - Czarnecki Józef do Anny z Sapiehów Czartoryskiej 1857 k. 96.
  • II. Listy Adama J. Czartoryskiego do rodziny w latach 1835-1856. [Adam Czartoryski] do następujących: [Czartoryski] Władysław 1856 k. 97. - Działyński Tytus 1844 (kop. Niedźwieckiego) k. 98-101. - [Wirtemberska Maria] 1853 k. 102-103. - [Zamoyski] Jan 1856 k. 104-105. - oraz fragment brulionu potwierdzenia odbioru ofiary "na sprawę krajową" k. 106.
  • III. Listy do Witolda Czartoryskiego z lat 1848-1862 od następujących: Chodźko Aleksander 1850 k. 107-108. - Forestier Pierre 1862 k. 109-110. - Jendrzejowski Tomasz 1848 k. 11-112. - Petrel Aime 1862 k. 113. - S[zulczewsli] K[arol] 1860 k. 114.
  • IV. Listy do Władysława Czartoryskiego z lat 1850-1884 od następujących: Husson A. 1864 k. 115. - Jagmin Józef 1862 k. 116-117. - Mickiewicz Adam 19 XI 1855 (kop. wspł.) k. 118-119. - Sagent [?] H. b.d. k. 120-121. - Suchodolska Karolina 1884 (2) (kop. Niedźwieckiego) k. 122-123. - Szulczewski Karol 1850 i 1867 (2) k. 124-128, przy tym notatka k. 128. - Brulion mowy przed ślubem Wł. Czartoryskiego [1855] k. 129-130. - i kopia listu Aleksandra Chodźki do [Kazimierza?] Molińskiego 1862 k. 131.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dywizja Kozaków Sułtańskich
  • zmartwychwstańcy
  • Adampol m. kolonia polska w Turcji
  • Ameryka
  • Berlin
  • Francja
  • Neapol
  • Niemcy
  • Plymouth
  • Turcja
  • Wielkie Księstwo Poznańskie
  • Włochy
  • wojna 1853-1856 krymska
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja polska we Francji
  • Emigracja polska w Turcji
  • Emigracja Wielka
  • Korespondencja
  • Emigracja polska w Ameryce po 1831
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska Niemcy po 1831
  • zakony
  • Emigracja polska w Turcji po 1831
  • Emigracja polska Włochy po 1831
  • kościół katolicki
 • Uwagi: Listów 72.
 • Opracowania: Mickiewicz Adam 19 XI 1855 - Druk: Dzieła. T. 16, s. 584.

MARC

 • 100 $a Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historyczn
 • 130 $a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Adama Jerzego Czartoryskiego i jego synów Witolda i Władysława Czartoryskich, w latach 1836-1884 - fragment.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1836-1884
 • 300 $a 131 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Bassano Maret Hugues Bernard duc de zob. Maret Hugues Bernard duc de Bassano
 • 400 $a de Bassano Maret Hugues Bernard duc zob. Maret Hugues Bernard duc de Bassano
 • 400 $a Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów
 • 400 $a Czartoryska Maria zob. Wirtemberska Maria z Czartoryskich
 • 400 $a Droz [pseud.] zob. Drozdowski Stanisław
 • 400 $a de Rovigo baronne de Serlay zob. Rovigo baronne de Serlay, de
 • 400 $a Serlay, de Rovigo baronne de zob. Rovigo baronne de Serlay, de
 • 400 $a de Serlay, de Rovigo baronne zob. Rovigo baronne de Serlay, de
 • 500 $a Listów 72.
 • 520 $a Zawiera: I. Listy i raporty do Adama J. Czartoryskiego, dotyczące jego działalności na emigracji w szczególności na Bałkanach (kolonia Adampol) w latach 1836-1861, od następujących: Bella A. 1853 (kop.) k. 1. - Białkowski Piotr 1857 k. 2-3. - Blok [?] Sylvain 1848 k. 4-5. - Chodźko Aleksander 1853 k. 6-7. - Czajkowski Michał 1846 i 1850 (2) k. 8-11. - Czartoryski Adam syn Konstantego 1843 i 1850 (2) k. 12-16. - Drozdowski Stanisław 1844 i 1860 (2) k. 17-22. - Hassun Antonius Arcyb. Armeński 1861 k. 23-24. - Hube Józef i Jełowicki Aleksander (w imieniu Br. Zmartwychwstańców) 1836 k. 25-26. - Kosiński Gustaw 1853 k. 27. - Krajewski Michał 1860 (2) k. 28-30. - Laskowski Julian 1853 k. 31. - Ławrynowicz Michał 1860-1861 i b.d. (6) k. 32-42, przy tym brul. odpowiedzi 1860 k. 34-35. - Maret duc de Bassano Hugues Bernard 1857 k. 43-44. - Olizar Narcyz 1844 i 1845 (3) k. 44a-b, 45-46 oraz tenże do NN 1843 i b.d. (3) k. 47-50.??? - Orpiszewski Ludwik 1843 (raporty z misji w Berlinie: akcja w W. Ks. Poznańskim, kontakty z J. I. Kraszewskim, z Cyrylem Purkynim) (9) k. 51-71, przy tym listy Dezyderego Chłapowskiego do Adama J. Czartoryskiego 1843 k. 65 i do NN 1842 k. 66-67. - Penczkowski Seweryn 1857 k. 68-69. - Płuszczewski Lambert 1842 k. 70- 71. - Poźniak Napoleon 1841 (raport z misji do Neapolu) k. k. 72-81. - de Rovigo baronne de Serlay b.d. [1859] k. 82. - Rutland Elizabeth b.d. (kop.) k. 83-84. - Sefels Soldenhoff b.d. [1856?] k.85. - Stokowski B. Napoleon 1856 k. 86-87. - Szczepkowski A[dolf?] M. N. 1860 k. 88-89. - Szyrma Lach Krystyn "Extratis d'un rapport adresse an prince Czartoryski sur les prisonniers russes de Plymouth" 1854 (brul.) k. 90-93. - Tochman G[Kasper?] o emigracji polskiej w Ameryce 1844 k. 94-97. - Walter T. 1844 k. 94-95. - Czarnecki Józef do Anny z Sapiehów Czartoryskiej 1857 k. 96.
 • 520 $a II. Listy Adama J. Czartoryskiego do rodziny w latach 1835-1856. [Adam Czartoryski] do następujących: [Czartoryski] Władysław 1856 k. 97. - Działyński Tytus 1844 (kop. Niedźwieckiego) k. 98-101. - [Wirtemberska Maria] 1853 k. 102-103. - [Zamoyski] Jan 1856 k. 104-105. - oraz fragment brulionu potwierdzenia odbioru ofiary "na sprawę krajową" k. 106.
 • 520 $a III. Listy do Witolda Czartoryskiego z lat 1848-1862 od następujących: Chodźko Aleksander 1850 k. 107-108. - Forestier Pierre 1862 k. 109-110. - Jendrzejowski Tomasz 1848 k. 11-112. - Petrel Aime 1862 k. 113. - S[zulczewsli] K[arol] 1860 k. 114.
 • 520 $a IV. Listy do Władysława Czartoryskiego z lat 1850-1884 od następujących: Husson A. 1864 k. 115. - Jagmin Józef 1862 k. 116-117. - Mickiewicz Adam 19 XI 1855 (kop. wspł.) k. 118-119. - Sagent [?] H. b.d. k. 120-121. - Suchodolska Karolina 1884 (2) (kop. Niedźwieckiego) k. 122-123. - Szulczewski Karol 1850 i 1867 (2) k. 124-128, przy tym notatka k. 128. - Brulion mowy przed ślubem Wł. Czartoryskiego [1855] k. 129-130. - i kopia listu Aleksandra Chodźki do [Kazimierza?] Molińskiego 1862 k. 131.
 • 530 $d Mf 1280
 • 541 $d 1957 $e 3102
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., franc.
 • 561 $a Z papierów L. Niedźwieckiego $w Niedźwiecki Leonard
 • 581 $a Mickiewicz Adam 19 XI 1855 - Druk: Dzieła. T. 16, s. 584.
 • 610 $a Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • 610 $a zmartwychwstańcy
 • 651 $a Adampol m. kolonia polska w Turcji
 • 651 $a Ameryka
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Francja
 • 651 $a Neapol
 • 651 $a Niemcy
 • 651 $a Plymouth
 • 651 $a Turcja
 • 651 $a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 $a Włochy
 • 653 $a wojna 1853-1856 krymska
 • 653 $a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 $a Emigracja polska we Francji
 • 653 $a Emigracja polska w Turcji
 • 653 $a Emigracja Wielka
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Emigracja polska w Ameryce po 1831
 • 653 $a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 $a Emigracja polska Niemcy po 1831
 • 653 $a zakony
 • 653 $a Emigracja polska w Turcji po 1831
 • 653 $a Emigracja polska Włochy po 1831
 • 653 $a kościół katolicki
 • 700 $a Suchodolska Karolina z Czajkowskich pisarka
 • 700 $a Walter T.
 • 700 $a Tochman Kasper
 • 700 $a Szczepkowski Adolf M. N.
 • 700 $a Stokowski B. Napoleon
 • 700 $a Sagent H.
 • 700 $a Rutland Elizabeth
 • 700 $a Rovigo baronne de Serlay, de
 • 700 $a Sefels Soldenhoff
 • 700 $a Szulczewski Karol
 • 700 $a Szyrma Lach Krystyn
 • 700 $a Zamoyski Jan, brat gen.
 • 700 $a Purkyni Cyryl
 • 700 $a Płuszczewski Lambert
 • 700 $a Poźniak Napoleon
 • 700 $a Petrel Aime
 • 700 $a Moliński Kazimierz
 • 700 $a Laskowski Julian
 • 700 $a Kosiński Gustaw
 • 700 $a Husson A.
 • 700 $a Hassoun Antonius
 • 700 $a Forestier Pierre
 • 700 $a Hube Józef
 • 700 $a Jagmin Józef
 • 700 $a Jełowicki Aleksander
 • 700 $a Jendrzejowski Tomasz
 • 700 $a Krajewski Michał
 • 700 $a Kraszewski, Józef Ignacy $c pisarz $d (1812-1887)
 • 700 $a Ławrynowicz Michał
 • 700 $a Mickiewicz Adam
 • 700 $a Olizar Narcyz
 • 700 $a Penczkowski Seweryn
 • 700 $a Czartoryski Adam $c syn Konstantego
 • 700 $a Czarnecki Józef
 • 700 $a Blok Sylvain
 • 700 $a Białkowski Piotr
 • 700 $a Bella A. $c dyr. szkoły
 • 700 $a Chłapowski Dezydery
 • 700 $a Chodźko Aleksander
 • 700 $a Czajkowski Michał
 • 700 $a Czartoryska Anna z Sapiehów
 • 700 $a Wirtemberska Maria z Czartoryskich
 • 700 $a Czartoryski Adam Jerzy
 • 700 $a Czartoryski Witold
 • 700 $a Czartoryski Władysław
 • 700 $a Drozdowski Stanisław
 • 700 $a Działyński Tytus
 • 700 $a Czartoryski Adam Kazimierz 1734-1823 generał ziemski podolski
 • 700 $a Czartoryski Władysław $c przywódca Hotelu Lambert, główny agent dypl. Rządu Narodowego 1863, prezes Kom. Długu Narodowego, Rady Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu, T-wa Hist.-Lit., założyciel Muzeum Czartoryskich w Krakowie
 • 700 $a Czartoryski Witold $c por. I p. piech. sabaudzkiej, kpt. sztabu armii pieminckiej, przedstawiciel Rządu Narodowego w Stambule 1863
 • 700 $a Maret Hugues Bernard duc de Bassano
 • 852 $j BK 02439

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02439