korespondencja Bronisława Zaleskiego z lat 1862-1879 - fragment.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02440
 • Kopie: Mf 1281
 • Autor: Zaleski, Bronisław
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • korespondencja Bronisława Zaleskiego z lat 1862-1879 - fragment.
 • Miejsce i czas powstania: [1862?]-1879
 • Opis fizyczny: 44 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Zawiera: Listy do Br. Zaleskiego od następujących: Chodźkiewicz Władysław 1879 (o jubileuszu Kraszewskiego) k. 1-2. - Jełowicki Aleksander 1876 k. 3. - Kalinka Walerian 1879 (o jubileuszu Kraszewskiego) (2) k. 4-8. - Kraszewski Józef Ignacy 1868 i 1879 (2) k. 9-12. - Lenartowicz Teofil b.d. [1862 ?] wiersz [Inc.:] "O ptaku! ptaku! gdzie cię Bóg prowadzi..." k. 13-14. - Niedźwiecki Leonard 1870 k. 15. - Odyniec Antoni Edward 1867 k. 16-17, przy tym wiersz pt.: "Rodzina Noego" [Inc.:] "Jak niebo szerokie deszcz leje potokiem..." k. 17. - Piotrowski Rufin 1865 k. 18-19. - Szujski Józef b.d. [1872] k.20-21. - Wołowski Ludwik 1875 k. 22-23, przy tym list Bronisława Zaleskiego do [Michała Wołowskiego] 1875 k.23. - Wrotnowski Feliks 1871 k. 24-25. - Zaleski Bohdan 1871 i 1879 (2) k. 26-29. - Zamoyska Jadwiga 1879 (6) k. 30-41. - Zamoyski Władysław syn gen. 1879 k. 42-44.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Francja
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska we Francji
  • Korespondencja
  • wiersze
 • Uwagi: Listów 23.

MARC

 • 100 a Zaleski, Bronisław
 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a korespondencja Bronisława Zaleskiego z lat 1862-1879 - fragment.
 • 250 a oryg.
 • 260 c [1862?]-1879
 • 300 a 44 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Listów 23.
 • 520 a Zawiera: Listy do Br. Zaleskiego od następujących: Chodźkiewicz Władysław 1879 (o jubileuszu Kraszewskiego) k. 1-2. - Jełowicki Aleksander 1876 k. 3. - Kalinka Walerian 1879 (o jubileuszu Kraszewskiego) (2) k. 4-8. - Kraszewski Józef Ignacy 1868 i 1879 (2) k. 9-12. - Lenartowicz Teofil b.d. [1862 ?] wiersz [Inc.:] "O ptaku! ptaku! gdzie cię Bóg prowadzi..." k. 13-14. - Niedźwiecki Leonard 1870 k. 15. - Odyniec Antoni Edward 1867 k. 16-17, przy tym wiersz pt.: "Rodzina Noego" [Inc.:] "Jak niebo szerokie deszcz leje potokiem..." k. 17. - Piotrowski Rufin 1865 k. 18-19. - Szujski Józef b.d. [1872] k.20-21. - Wołowski Ludwik 1875 k. 22-23, przy tym list Bronisława Zaleskiego do [Michała Wołowskiego] 1875 k.23. - Wrotnowski Feliks 1871 k. 24-25. - Zaleski Bohdan 1871 i 1879 (2) k. 26-29. - Zamoyska Jadwiga 1879 (6) k. 30-41. - Zamoyski Władysław syn gen. 1879 k. 42-44.
 • 530 d Mf 1281
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 651 a Francja
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Emigracja Wielka
 • 653 a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 a Emigracja polska we Francji
 • 653 a Korespondencja
 • 655 a wiersze
 • 700 a Szujski Józef
 • 700 a Zaleski Bronisław c pisarz, rytownik, zesłaniec 1846, emigr., sekr. T-wa Hist.-Lit., dyr. B-ki T-wa, czł. Rady Szkoły Polskiej na Batignolles
 • 700 a Chodźkiewicz Władysław
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Jełowicki Aleksander
 • 700 a Wołowski Ludwik
 • 700 a Wrotnowski Feliks
 • 700 a Zaleski Bohdan
 • 700 a Zaleski Bronisław
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator (1853-1924)
 • 700 a Piotrowski Rufin
 • 700 a Kalinka Walerian
 • 700 a Lenartowicz Teofil
 • 700 a Odyniec Antoni Edward
 • 700 a Kraszewski, Józef Ignacy c pisarz d (1812-1887)
 • 700 a Wołowski Michał
 • 852 j BK 02440