Korespondencja Krystyna Lacha-Szyrmy i jego zięcia Ignacego Terleckiego z lat 1832-1873 - fragment.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02443
 • Kopie: Mf 1284
 • Autor: Szyrma Lach Krystyn emigr. 1831, prezes Ogółu Emigr. Pol. w W. Brytanii i Irlandii, prezydent Grona Londyńskiego T-wa Hist.-Lit
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Krystyna Lacha-Szyrmy i jego zięcia Ignacego Terleckiego z lat 1832-1873 - fragment.
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1873
 • Opis fizyczny: 75 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Korespondencja rodzinna Kr. Szyrmy: a) Listy do żony J. Szyrminy 1833-1835 (3) k. 15-19. - Szyrmina J. do Kr. Szyrmy 1833 k. 20-21. b) Listy do zięcia Ignacego Terleckiego 1862-1866 (5) k. 22-30 oraz córki Czesławy Terleckiej 1859-1860 (10) k. 31-48.
  • Listy Kr. Szyrmy do następujących: Młodzież akademicka polska na emigracji (brul.) 1833 k. 1. - Mokrzecki [Edward?] b.d. k. 2-3. - NN [Janusz Woronicz ?] 1842 k. 4-5.
  • Listy do Kr. Szyrmy od następujących: Jełowicki Aleksander 1835 k. 6. - Wołowski Adam 1832 z dopiskiem S. Kunata k. 7-8. - Żaba Napoleon Feliks 1852 k. 9-10. - Polacy w Dijon (list zbiorowy z podpis,: Alcyato Jan, Jasiński Józef, Jabłoński Leon, Bartkowski Jan) 1833 k. 11-12. - oraz projekt karty tyt. i wstęp do Pamiętnika mego życia. Londyn 1873 k. 13-14.
  • Korespondencja Ignacego Terleckiego w sprawie sporu z rodzeństwem o majątek w latach 1861-1867: Bobiński W. do Terleckiego 1861 k. 49-50. - Terlecki I. do Franciszka Terleckiego 1865 i 1866 (2) (fragmenty brul.) k. 51-54. - Tenże do Wincentego Terleckiego 1867 (brul.) i odpowiedź 1867 k. 55-64.
  • Institut Historique de France do Ignacego Terleckiego w sprawie jego podróży naukowej do Ameryki 1853 k. 65. - Szyrma Lach Krystyn, Mowa w rocznicę śmierci [...] Juliana U. Niemcewicza [...] Paryż 1842 s. 20 (druk).
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Institut Historique de France
  • Ameryka
  • Anglia
  • Dijon
  • Francja
  • szkolnictwo wychowanie
  • Emigracja polska we Francji po 1831
  • Emigracja polska w Anglii po 1831
  • Emigracja polska w Ameryce po 1831
  • Korespondencja
  • Emigracja Wielka
  • Emigracja polska we Francji
  • Emigracja polska w Anglii
  • Archiwalia 19 i 20 w.
 • Uwagi: Def.: list Kr. Szyrmy do Mokrzeckiego - uszkodz.
 • Opracowania: IV,472 odm. Egz. korekt. Szyrma Kr., Mowa w rocznicę [...] - E.

MARC

 • 100 %a Szyrma Lach Krystyn emigr. 1831, prezes Ogółu Emigr. Pol. w W. Brytanii i Irlandii, prezydent Grona Londyńskiego T-wa Hist.-Lit
 • 130 %a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a Korespondencja Krystyna Lacha-Szyrmy i jego zięcia Ignacego Terleckiego z lat 1832-1873 - fragment.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1832-1873
 • 300 %a 75 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 500 %a Def.: list Kr. Szyrmy do Mokrzeckiego - uszkodz.
 • 520 %a 3. ||Korespondencja rodzinna Kr. Szyrmy: a) Listy do żony J. Szyrminy 1833-1835 (3) k. 15-19. - Szyrmina J. do Kr. Szyrmy 1833 k. 20-21. b) Listy do zięcia Ignacego Terleckiego 1862-1866 (5) k. 22-30 oraz córki Czesławy Terleckiej 1859-1860 (10) k. 31-48.
 • 520 %a Zawiera: 1. ||Listy Kr. Szyrmy do następujących: Młodzież akademicka polska na emigracji (brul.) 1833 k. 1. - Mokrzecki [Edward?] b.d. k. 2-3. - NN [Janusz Woronicz ?] 1842 k. 4-5.
 • 520 %a 2. ||Listy do Kr. Szyrmy od następujących: Jełowicki Aleksander 1835 k. 6. - Wołowski Adam 1832 z dopiskiem S. Kunata k. 7-8. - Żaba Napoleon Feliks 1852 k. 9-10. - Polacy w Dijon (list zbiorowy z podpis,: Alcyato Jan, Jasiński Józef, Jabłoński Leon, Bartkowski Jan) 1833 k. 11-12. - oraz projekt karty tyt. i wstęp do Pamiętnika mego życia. Londyn 1873 k. 13-14.
 • 520 %a 4. ||Korespondencja Ignacego Terleckiego w sprawie sporu z rodzeństwem o majątek w latach 1861-1867: Bobiński W. do Terleckiego 1861 k. 49-50. - Terlecki I. do Franciszka Terleckiego 1865 i 1866 (2) (fragmenty brul.) k. 51-54. - Tenże do Wincentego Terleckiego 1867 (brul.) i odpowiedź 1867 k. 55-64.
 • 520 %a 5. Różne: ||Institut Historique de France do Ignacego Terleckiego w sprawie jego podróży naukowej do Ameryki 1853 k. 65. - Szyrma Lach Krystyn, Mowa w rocznicę śmierci [...] Juliana U. Niemcewicza [...] Paryż 1842 s. 20 (druk).
 • 530 %d Mf 1284
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a Z papierów L. Niedźwieckiego %w Niedźwiecki Leonard
 • 581 %a IV,472 odm. Egz. korekt. %a Szyrma Kr., Mowa w rocznicę [...] - E.
 • 610 %a Institut Historique de France
 • 651 %a Ameryka
 • 651 %a Anglia
 • 651 %a Dijon
 • 651 %a Francja
 • 653 %a szkolnictwo |wychowanie
 • 653 %a Emigracja polska we Francji po 1831
 • 653 %a Emigracja polska w Anglii po 1831
 • 653 %a Emigracja polska w Ameryce po 1831
 • 653 %a Korespondencja
 • 653 %a Emigracja Wielka
 • 653 %a Emigracja polska we Francji
 • 653 %a Emigracja polska w Anglii
 • 653 %a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 700 %a Jasiński Józef
 • 700 %a Wołowski Adam
 • 700 %a Mokrzecki Edward
 • 700 %a Terlecki Ignacy %c emigr., zięć K. Lacha Szyrmy
 • 700 %a Jabłoński Leon
 • 700 %a Szyrma Józefa z Dzierzgowskich
 • 700 %a Bartkowski jan
 • 700 %a Alcyato Jan
 • 700 %a Bobiński W.
 • 700 %a Żaba Napoleon Feliks
 • 700 %a Woronicz Janusz
 • 700 %a Terlecka Czesława z Szyrmów
 • 700 %a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 %a Jełowicki Aleksander
 • 700 %a Kunat Stanisław
 • 700 %a Terlecki Franciszek
 • 700 %a Terlecki Wincenty
 • 740 %a Institut Historique de France do Ignacego Terleckiego w sprawie jego podróży naukowej do Ameryki 1853
 • 777 %a Szyrma Lach Krystyn emigr. 1831, prezes Ogółu Emigr. Pol. w W. Brytanii i Irlandii, prezydent Grona Londyńskiego T-wa Hist.-Lit %t Mowa w rocznicę śmierci [... Juliana U. Niemcewicza [...
 • 777 %a Szyrma Lach Krystyn %t Mowa w rocznicę śmierci [... Juliana U. Niemcewicza [... Paryż 1842
 • 852 %j BK 02443 %q Def.

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 02443